Growth Mindset – nastawienie na rozwój

Uczestnik szkolenia “Growth Mindset – nastawienie na rozwój” zyska umiejętność pozytywnego podejścia do wyzwań, co pomoże mu lepiej radzić sobie z trudnościami i wykorzystywać je jako okazje do nauki. Zdobycie technik i strategii wspierających ciągły rozwój osobisty i zawodowy przyczyni się do zwiększenia jego efektywności oraz satysfakcji z pracy.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Growth Mindset – nastawienie na rozwój

Grupa docelowa szkolenia “Growth Mindset – nastawienie na rozwój” to pracownicy firm na różnych szczeblach, w tym menedżerowie, liderzy zespołów, specjaliści oraz nowi pracownicy, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności i podejście do pracy. Szkolenie jest również skierowane do osób odpowiedzialnych za zarządzanie zmianą i innowacjami w organizacji, aby lepiej wspierały procesy transformacyjne. Dodatkowo, program może być wartościowy dla działów HR i L&D (Learning & Development), które chcą wprowadzać kulturę ciągłego rozwoju w swoich firmach.

Idea szkolenia “Growth Mindset – nastawienie na rozwój” opiera się na promowaniu mentalności, która uznaje, że umiejętności i inteligencja mogą być rozwijane poprzez zaangażowanie, wysiłek i naukę na błędach. Celem jest zmiana podejścia uczestników do wyzwań i porażek, traktując je jako cenne lekcje i okazje do rozwoju, co prowadzi do zwiększenia efektywności i innowacyjności w pracy. Szkolenie ma na celu budowanie kultury organizacyjnej, która wspiera ciągłe uczenie się, adaptację i dążenie do osiągania wyższych celów zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zespołowym.

zapisz się na szkolenie już teraz

Growth Mindset – nastawienie na rozwój: korzyści ze szkolenia

 • Kultura otwartej komunikacji: Mentalność nastawiona na rozwój promuje otwartość i transparentność, co prowadzi do lepszej komunikacji w całej organizacji oraz większego zrozumienia i wspólnego rozwiązywania problemów.
 • Wspólne osiąganie sukcesów: Zarówno pracownicy, jak i organizacja, czerpią korzyści z kolektywnego dążenia do sukcesu, co buduje poczucie wspólnoty i jedności w dążeniu do osiągnięcia wspólnych celów.
 • Wzmocnienie reputacji firmy: Organizacje promujące growth mindset są postrzegane jako nowoczesne i innowacyjne, co przyciąga talentów i zwiększa lojalność klientów. Pracownicy są dumni z pracy w takim środowisku, co wzmacnia ich zaangażowanie.
 • Efektywne zarządzanie zmianą: Obie strony stają się bardziej kompetentne w zarządzaniu zmianami, co minimalizuje opór i sprzyja płynnej implementacji nowych strategii, technologii i procesów.
 • Zwiększenie odporności na stres: Pracownicy i organizacja lepiej radzą sobie ze stresem i presją dzięki umiejętności postrzegania trudności jako okazji do rozwoju, co prowadzi do zdrowszego i bardziej produktywnego środowiska pracy.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększona innowacyjność i kreatywność: Pracownicy z mentalnością rozwojową są bardziej otwarci na nowe pomysły i eksperymentowanie, co prowadzi do innowacyjnych rozwiązań i lepszego radzenia sobie z problemami.
 • Wyższa efektywność i zaangażowanie pracowników: Osoby z nastawieniem na rozwój są bardziej zaangażowane w swoją pracę, dążą do doskonałości i stale podnoszą swoje kwalifikacje, co przekłada się na wyższą produktywność i lepsze wyniki.
 • Lepsza adaptacja do zmian: Organizacje z pracownikami, którzy posiadają growth mindset, lepiej radzą sobie z dynamicznymi zmianami w otoczeniu biznesowym, ponieważ ich pracownicy są bardziej elastyczni i chętni do uczenia się nowych rzeczy.
 • Poprawa atmosfery i współpracy w zespole: Promowanie mentalności rozwojowej sprzyja otwartości, wzajemnemu wsparciu i efektywnej komunikacji w zespole, co prowadzi do lepszej współpracy i budowania silnych relacji między pracownikami.
 • Zwiększona lojalność i retencja talentów: Pracownicy, którzy widzą możliwości rozwoju i czują się wspierani przez organizację, są bardziej lojalni i mniej skłonni do poszukiwania nowych miejsc pracy, co pomaga w zatrzymaniu talentów w firmie.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój osobisty i zawodowy: Pracownicy uczą się, jak rozwijać swoje umiejętności i kompetencje, co przyczynia się do ich osobistego i zawodowego rozwoju.
 • Lepsze radzenie sobie z wyzwaniami: Dzięki mentalności nastawionej na rozwój pracownicy uczą się postrzegać wyzwania i porażki jako okazje do nauki, co zwiększa ich odporność i zdolność do przezwyciężania trudności.
 • Zwiększenie motywacji i zaangażowania: Świadomość możliwości rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności motywuje pracowników do bardziej aktywnego angażowania się w swoje obowiązki i dążenia do osiągania lepszych wyników.
 • Poprawa pewności siebie: Zdobycie nowych umiejętności i świadomość możliwości rozwoju pozytywnie wpływa na pewność siebie pracowników, co przekłada się na ich efektywność i satysfakcję z pracy.
 • Lepsza współpraca w zespole: Pracownicy z mentalnością rozwojową są bardziej otwarci na współpracę i dzielenie się wiedzą, co prowadzi do lepszej komunikacji i silniejszych relacji w zespole.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Definicja i znaczenie Growth Mindset
  • Pojęcie growth mindset vs fixed mindset.
  • Historia i badania dotyczące growth mindset (Carol Dweck).
  • Dlaczego mentalność nastawiona na rozwój jest ważna w życiu zawodowym i osobistym.
 • Psychologia i neurobiologia uczenia się
  • Jak mózg się uczy i rozwija.
  • Plastyczność mózgu: zmiany w mózgu na skutek nauki i doświadczeń.
  • Rola przekonań i nastawienia w procesie uczenia się.
 • Zrozumienie własnych przekonań i postaw
  • Identyfikacja i analiza własnych przekonań o rozwoju i umiejętnościach.
  • Jak przekonania wpływają na nasze zachowania i decyzje.
 • Techniki kształtowania growth mindset
  • Metody zmiany negatywnych przekonań na pozytywne.
  • Praktyki codziennego wzmacniania mentalności nastawionej na rozwój.
  • Znaczenie samowiedzy i refleksji w rozwoju osobistym.
 • Przyjmowanie wyzwań i uczenie się na błędach
  • Jak podejmować wyzwania z perspektywą rozwoju.
  • Znaczenie porażek jako źródła nauki.
  • Przykłady zastosowania growth mindset w codziennych obowiązkach zawodowych.
 • Motywacja i wytrwałość
  • Rola wewnętrznej motywacji w rozwoju.
  • Techniki budowania wytrwałości i zaangażowania.
  • Zarządzanie stresem i presją z perspektywy growth mindset.
 • Komunikacja i feedback
  • Jak komunikować się, aby wspierać rozwój siebie i innych.
  • Konstruktywny feedback jako narzędzie wzmacniania growth mindset.
  • Sztuka aktywnego słuchania i zadawania pytań wspierających rozwój.
 • Budowanie wspierających relacji w zespole
  • Tworzenie środowiska sprzyjającego mentalności nastawionej na rozwój.
  • Wspólne cele i wartości jako fundamenty efektywnej współpracy.
  • Rola lidera w promowaniu growth mindset w zespole.
 • Kultura organizacyjna i growth mindset
  • Jak kultura organizacyjna wpływa na postawy i zachowania pracowników.
  • Przykłady firm i organizacji z silnie rozwiniętą mentalnością rozwojową.
 • Strategie wprowadzania growth mindset w firmie
  • Krok po kroku: jak wprowadzić i utrzymać growth mindset w organizacji.
  • Rola szkoleń, mentoringu i coachingu.
  • Monitorowanie i mierzenie efektów wdrożenia growth mindset.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład i prezentacja

Wprowadzenie teoretycznych podstaw growth mindset przez trenera.

2

Ćwiczenia praktyczne

Zadania i symulacje, które pozwalają uczestnikom praktycznie zastosować poznane teorie i narzędzia.

3

Testy i kwestionariusze

Narzędzia diagnostyczne pomagające uczestnikom ocenić swoje obecne przekonania, postawy i poziom growth mindset.

4

Prace w parach

Ćwiczenia wykonywane w parach, takie jak role-playing czy wzajemne udzielanie feedbacku.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.