Identyfikacja palet w standardzie EPAL i EUR

Uczestnik szkolenia “Identyfikacja palet w standardzie EPAL i EUR” zdobędzie kompleksową wiedzę na temat rozpoznawania i klasyfikacji palet zgodnie z międzynarodowymi standardami EPAL i EUR, co jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności w transporcie i magazynowaniu towarów.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Identyfikacja palet w standardzie EPAL i EUR

Grupa docelowa szkolenia “Identyfikacja palet w standardzie EPAL i EUR” to przede wszystkim pracownicy działów logistyki, magazynowania, zaopatrzenia oraz kontroli jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, dystrybucyjnych i logistycznych. Szkolenie skierowane jest również do kierowników magazynów, spedytorów i wszystkich osób zaangażowanych w procesy transportowe i magazynowanie, które potrzebują zapewnić zgodność z międzynarodowymi standardami paletowymi.

Idea szkolenia “Identyfikacja palet w standardzie EPAL i EUR” opiera się na przekazaniu uczestnikom specjalistycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania paletami w procesach logistycznych, z naciskiem na identyfikację i zastosowanie palet zgodnych z międzynarodowymi standardami. Szkolenie ma na celu podniesienie jakości i bezpieczeństwa transportu i magazynowania towarów poprzez zapewnienie zrozumienia znaczenia i korzyści płynących z wykorzystania palet certyfikowanych. Przez połączenie teorii z praktycznymi przykładami, uczestnicy będą mogli lepiej rozpoznawać palety EPAL i EUR, oceniać ich stan techniczny oraz stosować najlepsze praktyki w zakresie ich wykorzystania i naprawy, co przyczyni się do optymalizacji procesów logistycznych w ich organizacjach.

zapisz się na szkolenie już teraz

Identyfikacja palet w standardzie EPAL i EUR – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie zgodności z przepisami i standardami: Zarówno uczestnicy szkolenia, jak i prawnicy będą mieli lepsze zrozumienie przepisów i standardów dotyczących paletowania, co pozwoli firmie na lepsze dostosowanie się do wymagań prawnych i uniknięcie potencjalnych konsekwencji prawnych związanych z niezgodnością.
 • Minimalizacja ryzyka operacyjnego: Dzięki zdobyciu wiedzy na temat standardów paletowych i przepisów prawnych z nimi związanych, firma może minimalizować ryzyko operacyjne związane z niewłaściwym wykorzystaniem palet oraz unikać potencjalnych sporów prawnych związanych z jakością i bezpieczeństwem towarów.
 • Poprawa wizerunku i reputacji: Skuteczne zarządzanie paletami zgodnie z międzynarodowymi standardami może przyczynić się do poprawy wizerunku firmy wśród klientów, partnerów biznesowych i organów regulacyjnych, co może przekładać się na zwiększenie zaufania i lojalności klientów oraz większą atrakcyjność firmy na rynku.
 • Optymalizacja procesów biznesowych: Wiedza na temat identyfikacji i stosowania palet zgodnych z międzynarodowymi standardami może przyczynić się do optymalizacji procesów biznesowych związanych z magazynowaniem, transportem i zaopatrzeniem, co może przekładać się na zwiększenie efektywności działania firmy i obniżenie kosztów operacyjnych.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększona efektywność operacyjna: Dzięki zdobyciu wiedzy na temat identyfikacji i stosowania palet zgodnych z międzynarodowymi standardami, organizacja może zoptymalizować procesy magazynowania, transportu i zaopatrzenia, co przekłada się na wyższą efektywność operacyjną i obniżenie kosztów.
 • Zwiększone bezpieczeństwo: Uczestnictwo pracowników w szkoleniu pozwoli na lepsze zrozumienie standardów bezpieczeństwa dotyczących palet oraz prawidłowe rozpoznawanie palet certyfikowanych, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń towarów i wypadków w miejscu pracy.
 • Poprawa relacji z partnerami biznesowymi: Organizacja, która aktywnie dba o zgodność z międzynarodowymi standardami paletowymi, może zyskać zaufanie swoich partnerów biznesowych, co może przyczynić się do budowania długoterminowych relacji i zwiększenia lojalności klientów.
 • Optymalizacja zarządzania zapasami: Dzięki właściwej identyfikacji palet i ich odpowiedniemu wykorzystaniu, organizacja może lepiej zarządzać zapasami, minimalizując straty i unikając niepotrzebnych kosztów związanych z niewłaściwym magazynowaniem czy transportem towarów.
 • Zwiększona konkurencyjność na rynku: Posiadanie wykwalifikowanej kadry, która świadomie stosuje międzynarodowe standardy paletowe, może stanowić istotny atut organizacji na rynku, przyczyniając się do jej wyróżnienia się na tle konkurencji oraz zdobycia przewagi konkurencyjnej.

Korzyści dla pracowników

 • Zwiększone zrozumienie kontekstu biznesowego: Praca w firmie umożliwia prawnikom lepsze zrozumienie specyfiki branży, w której działa firma, co pozwala im lepiej dostosować środki prawne do potrzeb i celów organizacji.
 • Dostęp do specjalistycznej wiedzy: Pracując w firmie, prawnicy mają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy z obszarów związanych z działalnością firmy, co może przyczynić się do ich rozwoju zawodowego i umożliwić bardziej efektywne doradztwo prawne.
 • Integracja z zespołem: Praca w firmie umożliwia prawnikom lepszą integrację z zespołem działającym w danym przedsiębiorstwie, co sprzyja efektywnej komunikacji i współpracy w zakresie rozwiązywania problemów prawnych.
 • Możliwość realizacji różnorodnych zadań: W firmie prawnicy mają okazję do realizacji różnorodnych zadań z zakresu prawa, co pozwala im poszerzyć zakres swoich umiejętności i doświadczenia zawodowego.
 • Ścieżka kariery: Praca w firmie może stanowić część ścieżki kariery prawnika, umożliwiając mu rozwój zawodowy i awans na wyższe stanowiska, a także zdobycie doświadczenia w specjalizacji związanej z daną branżą lub obszarem działalności firmy.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Standard UIC i “organizacja córka”. Powstanie EPAL.
 • Sposoby organizacji obiegu paletowego. Poole paletowe otwarte i zamknięte, a palety własne czy wynajęte?
 • Wady i zalety otwartych i zamkniętych pooli paletowych oraz sposoby radzenia sobie z trudnościami w aspekcie obu systemów.
 • IPAL APP – cyfrowy fundament przyszłości.
 • Proces weryfikacji palet w przedsiębiorstwie jako kluczowy element zmniejszający koszty pomyłek pracowników przy przyjęciach i wydaniach.
 • Kryteria oceny stanu użytkowanych palet – Analiza i interpretacja Karty oceny Palet (KOP-zielona, KOP-niebieska, KOP-żółta, KOP-czerwona).
 • Nadzorowanie procesu obrotu palet.
 • Zaangażowanie pracowników magazynowych jako pierwszego ogniwa organizacji mającego bezpośredni wpływ na efektywną gospodarkę paletową oraz na wzrost jakości z obsługi klienta.
 • “Znikające palety” – “Uszczelnić system” – Gorsze lub nic w zamian.
 • Jak powinien być zabezpieczony towar na palecie? (Ogólne zasady przygotowania przesyłki na nośniku paletowym, towary niehomogeniczne i towary ciężkie, towary sypkie i te w puszkach).
 • Zasady weryfikacji palet przeznaczonych do utylizacji bądź recyklingu. Jak postępować z uszkodzonymi paletami i kto zajmuje się naprawą i utylizacją zniszczonych palet?
 • Dobre praktyki magazynowe w kontekście dbania o jakość palet w przedsiębiorstwie.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Studia przypadków

Praktyczne przykłady z życia firmy lub branży mogą być wykorzystane do pokazania, jak standardy paletowe są stosowane w praktyce, jakie wyzwania mogą się pojawić oraz jak można je skutecznie rozwiązywać. Studia przypadków angażują uczestników i umożliwić im lepsze zrozumienie tematu.

2

Dyskusje grupowe

Organizowanie dyskusji grupowych pozwala uczestnikom szkolenia na dzielenie się swoimi doświadczeniami, pomysłami i rozwiązaniami związanych z identyfikacją palet oraz wymianę poglądów na temat najlepszych praktyk w zakresie zarządzania paletami.

3

Praktyczne warsztaty

Przeprowadzenie praktycznych warsztatów pozwala uczestnikom na bezpośrednie stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Mogą oni na przykład praktycznie identyfikować różne rodzaje palet, oceniać ich stan techniczny czy też ćwiczyć naprawę uszkodzonych palet.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.