Innowacyjność w pracy i organizacji

Uczestnik szkolenia “Innowacyjność w pracy i organizacji” zyska nowe umiejętności związane z generowaniem pomysłów, kreatywnym myśleniem i efektywnym wdrażaniem innowacji. Dzięki temu będzie bardziej przygotowany do radzenia sobie z dynamicznym otoczeniem biznesowym oraz zwiększy swoje szanse na rozwój kariery zawodowej. Ponadto, pozyska wiedzę o znaczeniu innowacji dla organizacji i sposobach ich wprowadzania.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Innowacyjność w pracy i organizacji

Grupa docelowa szkolenia “Innowacyjność w pracy i organizacji” może obejmować pracowników różnych firm i organizacji, menedżerów na różnych szczeblach zarządzania, przedsiębiorców oraz osoby zainteresowane rozwijaniem swoich umiejętności związanych z innowacyjnością. Szkolenie może być skierowane do osób o różnym doświadczeniu zawodowym, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie generowania pomysłów, kreatywnego myślenia oraz wprowadzania innowacji do swojej pracy i organizacji.

Idea szkolenia: Celem tego szkolenia jest zapoznanie uczestników z koncepcją zrównoważonego rozwoju w kontekście biznesowym. Uczestnicy dowiedzą się, jak integrować aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe w działalności swoich organizacji. Szkolenie skoncentruje się na strategiach CSR (Corporate Social Responsibility), efektywnym zarządzaniu zasobami, oraz tworzeniu produktów i usług przyjaznych dla środowiska. Po jego ukończeniu uczestnicy będą mogli opracować plany działania, które przyczynią się do zwiększenia zrównoważonej wydajności swoich firm, jednocześnie dbając o dobro społeczeństwa i środowiska naturalnego.

wyślij zapytanie

Innowacyjność w pracy i organizacji – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost produktywności zespołu: Wspólna nauka i praktyka innowacyjności może przyczynić się do zwiększenia produktywności całego zespołu pracy, co może prowadzić do osiągnięcia lepszych wyników.
 • Lepsza współpraca: Uczestnicy, którzy zdobywają wiedzę na temat innowacji i pracują nad projektami innowacyjnymi, mogą budować lepsze relacje z innymi członkami zespołu i efektywniej współpracować.
 • Inspiracja i motywacja: Obserwowanie sukcesów innych uczestników i udział w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań może inspirować i motywować cały zespół do działania.
 • Poprawa kultury organizacyjnej: Wprowadzenie kultury innowacyjności może wpłynąć na całą organizację, tworząc atmosferę otwartości na nowe idee i pomagając w rozwoju wartości takich jak kreatywność i zaangażowanie.
 • Wspólny język: Uczestnicy szkolenia będą mieli szansę na wypracowanie wspólnego języka i podejścia do innowacyjności, co ułatwi komunikację i zrozumienie celów innowacyjnych projektów.
 • Rozbudowa wiedzy organizacji: Organizacja będzie mogła skorzystać z wiedzy i doświadczeń uczestników szkolenia, co może przyczynić się do jej rozwoju i długoterminowego sukcesu.
 • Tworzenie synergii: Uczestnicy mogą wzajemnie uzupełniać się swoimi umiejętnościami i perspektywami, co może prowadzić do tworzenia synergii w procesie generowania innowacyjnych pomysłów i ich wdrażania.

Korzyści dla organizacji

 • Wzrost innowacyjności: Uczestnicy zdobędą umiejętności i wiedzę potrzebną do generowania nowych pomysłów i wprowadzania innowacji, co może przyczynić się do tworzenia bardziej atrakcyjnych produktów i usług.
 • Poprawa efektywności: Dzięki szkoleniu pracownicy będą bardziej kreatywni i skuteczni w rozwiązywaniu problemów, co może przekładać się na zwiększenie efektywności operacyjnej organizacji.
 • Konkurencyjność na rynku: Organizacja, która stawia na innowacyjność, może zyskać przewagę konkurencyjną, zdobywając nowe rynki i klientów.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników: Rozwijanie kultury innowacyjności może przyczynić się do większego zaangażowania pracowników, ponieważ będą oni czuć, że mają wpływ na rozwój organizacji.
 • Lepsze wykorzystanie zasobów: Efektywne zarządzanie projektami innowacyjnymi pomoże organizacji w lepszym wykorzystaniu dostępnych zasobów i uniknięciu marnowania czasu i środków.
 • Znalezienie rozwiązań na wyzwania: Pracownicy będą bardziej gotowi do identyfikowania i rozwiązywania trudnych wyzwań, co może pomóc organizacji przetrwać w zmieniającym się otoczeniu biznesowym.
 • Poprawa relacji z klientami: Innowacyjność może prowadzić do tworzenia produktów lub usług bardziej dostosowanych do potrzeb klientów, co przekłada się na lojalność i zadowolenie klientów.
 • Zrównoważony rozwój: Dzięki szkoleniu organizacja może nauczyć się wdrażać innowacje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, co ma pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwinięcie umiejętności: Uczestnicy zdobędą nowe umiejętności związane z generowaniem pomysłów, kreatywnym myśleniem, rozwiązywaniem problemów oraz efektywnym wdrażaniem innowacji.
 • Rozwój kariery: Posiadanie kompetencji z zakresu innowacyjności może przyczynić się do awansu zawodowego i otwarcia nowych możliwości kariery.
 • Satysfakcja zawodowa: Pracownicy, którzy są bardziej zaangażowani w procesy innowacyjne, często doświadczają większej satysfakcji z wykonywanej pracy, ponieważ mogą wprowadzać pozytywne zmiany i tworzyć nowe rozwiązania.
 • Lepsza adaptacja do zmian: Umiejętność dostosowywania się do zmieniających się warunków biznesowych staje się coraz ważniejsza, a szkolenie pomoże uczestnikom lepiej radzić sobie z dynamicznym otoczeniem pracy.
 • Twórcze myślenie: Szkolenie rozwija twórcze myślenie, co może być przydatne nie tylko w pracy, ale także w życiu osobistym.
 • Wzrost pewności siebie: Posiadanie umiejętności związanych z innowacyjnością może zwiększyć pewność siebie uczestników w podejmowaniu nowych wyzwań i rozwiązywaniu trudności.
 • Budowanie relacji: Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję do nawiązywania kontaktów z innymi osobami o podobnych zainteresowaniach i celach, co może prowadzić do cennych relacji zawodowych.
 • Samorozwój: Szkolenie może stać się elementem samorozwoju, pozwalając uczestnikom ciągle rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do innowacyjności w pracy i organizacji.
 • Znaczenie innowacji dla konkurencyjności firmy.
 • Przykłady udanych innowacji w różnych branżach.
 • Analiza wyzwań związanych z wprowadzaniem innowacji w organizacji.
 • Kreatywność i generowanie pomysłów.
 • Kultura innowacyjności: budowanie otwartości na nowe idee.
 • Techniki rozwiązywania problemów.
 • Twórcze myślenie jako klucz do innowacji.
 • Moc zespołu: jak wykorzystać różnorodność w grupie do generowania innowacji.
 • Planowanie i zarządzanie projektami innowacyjnymi.
 • Analiza ryzyka w procesie wdrażania innowacji.
 • Skuteczna komunikacja wokół innowacji.
 • Monitorowanie i ocena wyników innowacyjnych projektów.
 • Warsztaty praktyczne: generowanie pomysłów i rozwiązywanie problemów.
 • Studium przypadku udanej implementacji innowacji.
 • Prezentacje uczestników: propozycje innowacyjnych projektów.
 • Etyka innowacji: odpowiedzialność społeczna i środowiskowa.
 • Przykłady innowacji z zakresu zrównoważonego rozwoju.
 • Planowanie długoterminowe innowacyjności w organizacji.
 • Podsumowanie szkolenia i cele rozwoju uczestników.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Autorskie gry szkoleniowe

Gry stworzone na bazie doświadczenia szkoleniowego. Stwarzają kontekst do podejmowania decyzji, śledzenia  skutków obranych działań. Stymulują do ćwiczenia umiejętności oraz podejmowania autorefleksji.

2

Drama

Często nazywana dramą edukacyjną lub teatrem edukacyjnym. Polega na wykorzystaniu elementów teatru do celów edukacyjnych i szkoleniowych. Zachęca uczestników do aktywnego udziału, interakcji i eksperymentowania w kontekście określonych sytuacji, problemów lub scenariuszy.

3

Mini-wykład

Metoda opierająca się na przekazywaniu wiedzy oraz informacji teoretycznych przez trenera. Zwykle stosowana po wprowadzeniu ćwiczeń umożliwiających wejście w doświadczenie.

4

Dyskusje

Stwarzają przestrzeń do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń między uczestnikami szkolenia.

Trenerzy

Arkadiusz Pawlik

Absolwent Zarządzania i Inżynierii produkcji na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Specjalista w dziedzinie gamifikacji szkoleniowej. Posiada bogate doświadczenie w kreowaniu interaktywnych i zaangażowanych środowisk edukacyjnych, które stymulują aktywne uczenie się i rozwój. Od ponad 8 lat tworzy dynamiczne i interaktywne rozwiązania dla różnorodnych grup i organizacji. Z sukcesem realizował projekty krajowe, jak i międzynarodowe w ramach programu Erasmus+, w tym szkolenia zagraniczne. Współpracował między innymi z: AGH, WBP w Krakowie, Ośrodkiem Kultury Kraków-Nowa Huta. Jako trener, w praktyce stosuje psychologię uczenia się, a także elastycznie dostosowuje treści szkoleniowe do różnych grup odbiorców. Jego umiejętność skutecznej komunikacji oraz zdolność do motywowania i inspiracji uczestników są kluczowymi elementami wdrażanej metody pracy. Dzięki wiedzy i zaangażowaniu, sprawia, że każde szkolenie jest nie tylko pouczające, ale także ekscytujące i inspirujące dla uczestników. Współpracuje z firmą beGame, gdzie tworzy narzędzia edukacyjne oraz szkoli w obszarze komunikacji, wellbeingu i innowacyjności.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.