Integracja pracowników z zakresu komunikacji i współpracy

Uczestnik szkolenia “Integracja pracowników z zakresu komunikacji i współpracy” zyska umiejętności lepszej komunikacji, co pozwoli mu skuteczniej współpracować z innymi kolegami. Pozyska także narzędzia i strategie, które pomogą mu budować pozytywne relacje w zespole, wzmacniając efektywność pracy oraz harmonię w środowisku zawodowym.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Integracja pracowników z zakresu komunikacji i współpracy

Grupa docelowa szkolenia “Integracja pracowników z zakresu komunikacji i współpracy” to pracownicy z różnych obszarów zawodowych, pragnący doskonalić umiejętności komunikacyjne i budować efektywną współpracę w ramach zespołu. Szkolenie skierowane jest do liderów, menedżerów oraz członków zespołu, dążących do poprawy relacji między pracownikami oraz zwiększenia wydajności i harmonii w pracy grupowej.

Idea szkolenia “Integracja pracowników z zakresu komunikacji i współpracy” opiera się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i budowaniu efektywnej współpracy wśród pracowników różnych szczebli hierarchicznych. Głównym celem jest stworzenie środowiska sprzyjającego lepszej komunikacji, budowania zaufania oraz zacieśniania więzi w zespole, co przyczynia się do wzrostu wydajności i efektywności pracy.

zapisz się na szkolenie już teraz

Integracja pracowników z zakresu komunikacji i współpracy – korzyści ze szkolenia

 • Poprawa efektywności: Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i budowanie lepszej współpracy przekłada się na zwiększoną efektywność pracy. Organizacja może oczekiwać wydajniejszego wykorzystania zasobów oraz szybszego osiągania celów biznesowych, a pracownicy mogą doświadczyć mniejszej liczby konfliktów oraz efektywniejszej pracy zespołowej.
 • Zwiększenie zaangażowania i motywacji pracowników: Szkolenie pomaga w tworzeniu lepszych relacji między pracownikami, co może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania i motywacji do pracy. Zadowoleni pracownicy, którzy czują się zrozumiani i wsparci przez zespół, są bardziej skłonni do angażowania się w cele organizacyjne i podejmowania inicjatyw.
 • Budowanie pozytywnego środowiska pracy: Lepsza komunikacja i współpraca przyczyniają się do stworzenia pozytywnego środowiska pracy, które sprzyja rozwojowi profesjonalnemu i osobistemu pracowników. Pozytywne relacje w miejscu pracy sprzyjają również zwiększeniu lojalności pracowników wobec organizacji.
 • Zwiększenie innowacyjności i kreatywności: Poprawa komunikacji i współpracy w zespole często prowadzi do zwiększenia poziomu innowacyjności i kreatywności. Otwarte środowisko sprzyja wymianie pomysłów i tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, co może przynieść korzyści organizacji w postaci nowatorskich produktów lub usług.

Korzyści dla organizacji

 • Wzrost efektywności zespołu: Warsztat integruje członków zespołu i umożliwia im lepsze poznanie siebie nawzajem. Dzięki temu wzrasta komunikacja i współpraca wewnątrz zespołów i firmy, co prowadzi do zwiększenia efektywności.
 • Poprawa komunikacji w organizacji: Zadania, jakie będą realizowane przez zespoły w trakcie warsztatu, wymagają skutecznej komunikacji. Uczestnicy będą musieli dogadać się, ustalić strategię działania i podzielić się informacjami. To doskonała okazja do nauki skutecznej komunikacji, która zapewni poprawę w codziennym funkcjonowaniu organizacji.
 • Budowanie zaufania: Wspólne działania i rywalizacja w ramach warsztatu sprzyjają budowaniu zaufania między pracownikami. Zaufanie jest niezbędne do skutecznej współpracy i osiągania wyników.
 • Poszerzanie umiejętności: Warsztat daje możliwość rozwinięcia różnorodnych umiejętności, takich jak umiejętność pracy w zespole, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, zarządzanie czasem czy zarządzanie stresem. Te umiejętności są nie tylko przydatne w trakcie warsztatu, ale również w codziennym życiu zawodowym.
 • Motywacja pracowników: Warsztat stanowi ciekawą odskocznię od codziennych obowiązków i rutyny. Dla pracowników jest to atrakcyjna forma rozwoju, która może ich zmotywować do działania i zaangażowania w pracę.
 • Identyfikacja z Firmą: Wprowadzenie rywalizacji między zespołami i walka o puchar może zbudować poczucie przynależności do organizacji i identyfikację z jej wartościami. To może pozytywnie wpłynąć na kulturę organizacyjną i lojalność pracowników.
 • Wzrost kreatywności: Zadania realizowane podczas warsztatu wymagają myślenia kreatywnego i innowacyjnego. Dzięki temu uczestnicy mogą rozwijać swoją kreatywność i umiejętność znajdowania nietypowych rozwiązań.

Korzyści dla pracowników

 • Budowanie więzi zespołowych: Takie warsztaty integrujące są świetną okazją do nawiązania i pogłębienia relacji między uczestnikami. Zadania, które wymagają współpracy i komunikacji, pomagają wzmocnić więzi i zbudować zaufanie w zespole.
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych: Praktyczne zadania wymagające współpracy wymagają także dobrej komunikacji. Uczestnicy będą musieli skutecznie przekazywać informacje, słuchać i rozumieć innych oraz wyrażać swoje pomysły i sugestie. To pozwoli im rozwijać umiejętności komunikacyjne, które będą przydatne zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.
 • Wzrost efektywności zespołu: Osiąganie celów w zadaniach konkurencyjnych wymaga planowania, organizacji i skutecznych działań zespołowych. Poprzez pracę nad tymi umiejętnościami, uczestnicy będą w stanie zwiększyć efektywność swojego zespołu, co przyniesie korzyści zarówno w miejscu pracy, jak i w życiu osobistym.
 • Doskonalenie umiejętności „problem solving”: Rywalizacyjne zadania wymagają szybkiego i efektywnego rozwiązywania problemów. Uczestnicy będą musieli myśleć kreatywnie, podejmować decyzje i działać w dynamicznym środowisku. To pozwoli im doskonalić umiejętność rozwiązywania problemów (problem solving), które są niezbędne w wielu dziedzinach życia.
 • Motywacja i pozytywna atmosfera: Rywalizacja, zdobywanie punktów i walka o puchar dodatkowo zmotywują uczestników do zaangażowania i aktywności. Takie aktywizujące warsztaty są zwykle pełne humoru i zabawy, co przyczynia się do ogólnego pozytywnego nastroju i zwiększa motywację uczestników.
 • Rozładowanie napięcia i stresu: Praktyczny warsztat integracyjny jest świetnym sposobem na rozładowanie stresu i napięcia. Wspólne rozwiązywanie zadań i rywalizacja stanowią odskocznię od codziennych obowiązków i pozwalają uczestnikom na odprężenie się i relaks.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Dzielimy pracowników na grupy po ok 6-7 osób, tak by każdy miał możliwość działania, współpracy i aktywnego uczestnictwa.
 • Przygotowujemy 3 rotacyjne sale. W każdej z sal uczestnicy w swoich zespołach przechodzą jedną aktywność, rywalizując o punkty na czas.
 • Zajęcia w salach warsztatowych trwają ok 45min. Po zakończeniu rywalizacji w Sali każda drużyna ma czas na przejście do następnej Sali oraz krótką przerwę. Wszystkie aktywności w salach trwają łącznie z przerwami 3h.
 • Zespołowe układanie konstrukcji z deseczek
  • Każdy zespół otrzymuje zestaw desek wraz z instrukcją. Zespoły mają czas na przemyślenie sposobu działania, wypracowanie metody wykonania zadania, podział ról oraz przećwiczenie. Zespoły mają możliwość uczyć się także od siebie nawzajem, poprzez obserwację, wymianę pomysłów, dyskusje. Na koniec wszystkie drużyny układają swoje konstrukcje na czas w formie sztafety i zdobywają indywidualne punkty. Dodatkowe punkty za współpracę, zdobywają te drużyny, których łączny wynik sztafety z danej sali był najlepszy.
 • Turniej wiedzy o historii firmy / produktach / komunikacji i współpracy – kahoot lub podobna aplikacja.
  • Uczestnicy na rozgrzewkę przechodzą krótką próbną rozgrywkę w Kahoot (poznanie zasad, wyrównanie szans) oraz typują lidera zespołu, który będzie obsługiwał telefon, ale nie będzie widział pytań. Ustalają też sposób uzgadniania odpowiedzi w ramach zespołów oraz przekazywania decyzji liderowi. Punktowana rozgrywka zawiera ok 30 pytań podzielonych na 3 bloki po 10 pytań w kategoriach: HISTORIA FIRMY, PRODUKTY FIRMY, WIEDZA O KOMUNIKACJI I WSPÓŁPRACY. Na koniec każda z drużyn zdobywa punkty zgodnie z zajętym miejscem
 • Tworzymy rysunkowy plakat reklamowy o firmie.
  • Uczestnicy tworzą na dużym formacie (A0) zbiorową pracę plastyczną na temat firmy. Może to być obraz wraz z hasłem / zdaniem opisującym firmę / zespół. Do dyspozycji grupy są farby, kleje, gazety, itp dodatki. Na koniec każdy uczestnik otrzymuje jeden znacznik, którym głosuje na prace jednej z pozostałych drużyn z sali. Trener przydziela dodatkowe punkty za współpracę w zespole oraz wspieranie innych drużyn. Prace wszystkich grup będą wystawione w sali ogólnej w formie galerii.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wprowadzenie i element rywalizacji

Trener wprowadza uczestników do tematu szkolenia, wyjaśniając planowane działania oraz podkreślając rolę komunikacji i współpracy w osiągnięciu sukcesu. Dodanie elementu rywalizacji motywuje uczestników do aktywnego uczestnictwa.

2

Podział na grupy

Uczestnicy są podzieleni na mniejsze grupy, co umożliwia bardziej interaktywną współpracę oraz aktywne zaangażowanie każdego uczestnika.

3

Zespołowe układanie konstrukcji z deseczek

Metoda ta angażuje zespoły w praktyczne działania, wymagające współpracy, planowania oraz komunikacji w celu wykonania zadania zgodnie z instrukcją.

4

Turniej wiedzy w formie gry Kahoot

Uczestnicy rywalizują, odpowiadając na pytania dotyczące historii firmy, produktów oraz zagadnień związanych z komunikacją i współpracą.

5

Tworzenie rysunkowego plakatu reklamowego

Ta metoda promuje kreatywność i współpracę, gdy uczestnicy wspólnie tworzą plakat reklamowy opisujący firmę, a następnie głosują na prace innych grup.

Trenerzy

Paweł Głowacki

Certyfikowany coach praktyk biznesu – EMCC, trener biznesu oraz trener typologii osobowości MBTI. Posiada ponad 24 lata praktycznych doświadczeń w dużej międzynarodowej korporacji FMCG w sprzedaży, logistyce, szkoleniach oraz HR, współzałożyciel prywatnej firmy OZE. Manager zorientowany na budowanie wysoce zaangażowanych i skutecznych zespołów. Praktyk wykorzystujący sprawdzone modele zarządzania i motywowania podwładnych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.