Jak dzielić się doświadczeniem z pracownikami?

Uczestnik szkolenia “Jak dzielić się doświadczeniem z pracownikami” zyska umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy i umiejętności swojemu zespołowi, co zwiększy efektywność pracy i zaangażowanie pracowników. Pozna techniki budowania relacji i zaufania, które są kluczowe w procesie dzielenia się doświadczeniem.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Jak dzielić się doświadczeniem z pracownikami?

Grupa docelowa szkolenia “Jak dzielić się doświadczeniem z pracownikami?” menedżerowie i liderzy zespołów, którzy pragną efektywnie dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z pracownikami. Szkolenie jest również skierowane do specjalistów HR oraz trenerów wewnętrznych, którzy chcą wzmocnić swoje umiejętności w zakresie transferu wiedzy. Dodatkowo, mogą w nim uczestniczyć wszyscy pracownicy pełniący rolę mentorów lub opiekunów, którzy chcą wspierać rozwój swoich kolegów w organizacji.

Idea szkolenia “Jak dzielić się doświadczeniem z pracownikami?” polega na stworzeniu kultury organizacyjnej, w której transfer wiedzy i umiejętności jest naturalnym i codziennym procesem. Szkolenie ma na celu wyposażyć uczestników w narzędzia i techniki umożliwiające skuteczne dzielenie się wiedzą, co zwiększa kompetencje zespołu i poprawia wyniki pracy. Głównym założeniem jest, że poprzez efektywną komunikację i mentoring, organizacja może osiągnąć większą spójność, innowacyjność oraz długoterminowy rozwój pracowników.

zapisz się na szkolenie już teraz

Jak dzielić się doświadczeniem z pracownikami? – korzyści ze szkolenia

 • Kultura ciągłego uczenia się: Tworzenie środowiska, w którym dzielenie się doświadczeniem jest normą, sprzyja rozwijaniu kultury ciągłego uczenia się, co z kolei napędza innowacje i rozwój całej organizacji.
 • Wzajemne wsparcie i motywacja: Regularna wymiana doświadczeń buduje atmosferę wzajemnego wsparcia, gdzie pracownicy motywują się nawzajem do osiągania lepszych wyników i wspólnego pokonywania wyzwań.
 • Zwiększenie zrozumienia i współpracy: Dzielenie się doświadczeniami zwiększa zrozumienie różnorodnych perspektyw i metod pracy, co prowadzi do lepszej współpracy między działami i zespołami w organizacji.
 • Redukcja izolacji i stresu: Wspólna wymiana wiedzy i doświadczeń pomaga w redukcji poczucia izolacji i stresu, gdyż pracownicy wiedzą, że mogą liczyć na pomoc i wsparcie swoich kolegów.
 • Wspólne osiąganie celów: Pracownicy, którzy dzielą się wiedzą, są bardziej zaangażowani w osiąganie wspólnych celów organizacyjnych, co przyczynia się do lepszej realizacji strategii firmy i osiągania lepszych wyników.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększona efektywność pracy: Dzięki lepszemu transferowi wiedzy i umiejętności, pracownicy szybciej uczą się nowych kompetencji, co przekłada się na wyższą wydajność i jakość wykonywanych zadań.
 • Wzrost zaangażowania pracowników: Kultura dzielenia się doświadczeniem buduje więzi między pracownikami i wzmacnia ich poczucie przynależności oraz wartości w organizacji, co skutkuje większym zaangażowaniem i satysfakcją z pracy.
 • Lepsze zarządzanie talentami: Organizacja, która promuje dzielenie się wiedzą, skuteczniej identyfikuje i rozwija talenty wśród swoich pracowników, co umożliwia lepsze wykorzystanie potencjału zespołu oraz przygotowanie sukcesji na kluczowe stanowiska.
 • Innowacyjność i adaptacyjność: Pracownicy, którzy regularnie wymieniają się wiedzą i doświadczeniami, są bardziej skłonni do generowania nowych pomysłów oraz szybszego dostosowywania się do zmian w otoczeniu biznesowym, co sprzyja innowacyjności i elastyczności organizacji.
 • Redukcja ryzyka utraty wiedzy: Systematyczne dzielenie się wiedzą minimalizuje ryzyko jej utraty w przypadku odejścia kluczowych pracowników, zapewniając ciągłość działania i stabilność procesów organizacyjnych.

Korzyści dla pracowników

 • Umocnienie pozycji lidera: Pracownicy, którzy dzielą się swoją wiedzą, często postrzegani są jako liderzy i eksperci w swojej dziedzinie, co może prowadzić do awansu i większego uznania w organizacji.
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych: Proces przekazywania doświadczenia i wiedzy wymaga skutecznej komunikacji, co pozwala mentorom na doskonalenie swoich umiejętności interpersonalnych i prezentacyjnych.
 • Wzrost satysfakcji z pracy: Pomaganie innym i obserwowanie ich rozwoju dzięki własnemu wsparciu przynosi dużą satysfakcję i poczucie spełnienia zawodowego.
 • Budowanie silniejszych relacji w zespole: Dzielenie się doświadczeniem tworzy więzi oparte na zaufaniu i współpracy, co prowadzi do lepszego zrozumienia i silniejszych relacji między pracownikami.
 • Stały rozwój i refleksja: Przekazywanie wiedzy innym wymaga od pracowników stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności, co sprzyja ich ciągłemu rozwojowi oraz refleksji nad własnymi metodami pracy i osiągnięciami.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Definicja i cel mentoringu
  • Co to jest mentoring?
  • Różnice między mentoringiem a coachingiem.
  • Cele i korzyści mentoringu.
 • Rola mentora i mentee
  • Kim jest mentor?
  • Kim jest mentee?
  • Oczekiwania i obowiązki obu stron.
 • Typy mentoringu
  • Mentoring formalny vs nieformalny.
  • Mentoring indywidualny vs grupowy.
  • Mentoring zawodowy vs osobisty.
 • Zasady skutecznej komunikacji
  • Słuchanie aktywne.
  • Zadawanie właściwych pytań.
  • Umiejętność udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej.
 • Budowanie zaufania i relacji
  • Znaczenie zaufania w relacji mentor-mentee.
  • Techniki budowania zaufania.
  • Radzenie sobie z barierami komunikacyjnymi.
 • Styl komunikacji mentora
  • Adaptacja stylu komunikacji do potrzeb mentee.
  • Empatia i zrozumienie perspektywy mentee.
  • Znaczenie jasności i precyzji w komunikacji.
 • Planowanie procesu mentoringowego
  • Ustalanie celów i oczekiwań.
  • Tworzenie planu mentoringowego.
  • Ustalanie harmonogramu i terminów spotkań.
 • Przebieg spotkań mentoringowych
  • Struktura i agenda spotkań.
  • Narzędzia i techniki wspierające spotkania mentoringowe.
  • Monitorowanie postępów i dostosowywanie planu.
 • Ocena i ewaluacja mentoringu
  • Metody oceny efektywności mentoringu.
  • Techniki samooceny mentora i mentee.
  • Zbieranie informacji zwrotnej i wprowadzanie ulepszeń.
 • Wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia
  • Jak dzielić się wiedzą w sposób przystępny i zrozumiały.
  • Przykłady i analogie z praktyki.
  • Rozwój umiejętności mentora poprzez dzielenie się doświadczeniem.
 • Innowacyjne podejścia i narzędzia
  • Wykorzystanie technologii w mentoringu (np. platformy online, aplikacje).
  • Nowoczesne narzędzia i metody wsparcia mentee.
  • Mentoring w czasach cyfryzacji.
 • Rozwiązywanie konfliktów
  • Przyczyny konfliktów w relacji mentor-mentee.
  • Techniki rozwiązywania konfliktów.
  • Utrzymywanie pozytywnej i konstruktywnej relacji.
 • Adaptacja do zmian i wyzwań
  • Radzenie sobie z oporem przed zmianą.
  • Adaptacja do zmieniających się warunków.
  • Elastyczność i kreatywność w mentoringu.
 • Długoterminowe utrzymanie relacji
  • Jak utrzymać długoterminową relację mentoringową.
  • Znaczenie ciągłej komunikacji i wsparcia.
  • Budowanie sieci kontaktów i wspólnoty mentorskiej.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Studium przypadków

Analiza rzeczywistych lub fikcyjnych sytuacji mentoringowych, które ilustrują różne wyzwania i rozwiązania w relacjach mentor-mentee.

2

Symulacje i role-playing

Ćwiczenia, w których uczestnicy wcielają się w role mentorów i mentee, symulując różne scenariusze spotkań mentoringowych.

3

Dyskusje grupowe

Moderowane dyskusje, w których uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami i pomysłami na temat różnych aspektów mentoringu.

4

Praktyczne ćwiczenia i warsztaty

Zestaw ćwiczeń praktycznych, które uczestnicy wykonują indywidualnie lub w grupach, aby utrwalić zdobytą wiedzę i umiejętności.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.