Jak motywować pracowników?

Uczestnik szkolenia zyska wiedzę na temat skutecznych strategii motywacyjnych, które może zastosować w pracy z zespołem. Dzięki praktycznym przykładom i technikom będzie potrafił identyfikować indywidualne potrzeby pracowników oraz stosować odpowiednie narzędzia motywacyjne.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Jak motywować pracowników?

Grupa docelowa szkolenia “Jak motywować pracowników?” to menedżerowie na różnych szczeblach zarządzania, liderzy zespołów oraz specjaliści ds. zasobów ludzkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat skutecznych strategii motywacyjnych oraz zdobyć umiejętności potrzebne do efektywnego zarządzania motywacją i zaangażowaniem w organizacji.

Idea szkolenia “Jak motywować pracowników?” polega na przekazaniu uczestnikom praktycznych narzędzi i strategii, które pomogą im skutecznie motywować swoich pracowników. Poprzez analizę różnorodnych metod motywacyjnych, zrozumienie psychologicznych mechanizmów zaangażowania oraz praktyczne przykłady zastosowania, uczestnicy zdobędą wiedzę potrzebną do efektywnego budowania pozytywnej atmosfery w zespole i zwiększania jego wydajności.

zapisz się na szkolenie już teraz

Jak motywować pracowników? – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost samodyscypliny i samorozwoju: Motywowani pracownicy często samodzielnie dążą do rozwoju zawodowego i osobistego, co prowadzi do wzrostu samodyscypliny i inicjatywy w podejmowaniu działań.
 • Redukcja konfliktów w miejscu pracy: Pozytywne podejście do motywacji i nagradzania osiągnięć może pomóc w zmniejszeniu konfliktów interpersonalnych i poprawieniu współpracy w zespole.
 • Zwiększenie zaangażowania społecznego: Motywowani pracownicy mogą być bardziej skłonni do angażowania się w działania społeczne i charytatywne, co buduje pozytywny wizerunek firmy w społeczności lokalnej.
 • Zwiększona efektywność i wydajność pracy: Motywowani pracownicy pracują bardziej efektywnie i produktywnie, co przekłada się na osiąganie lepszych wyników biznesowych przez organizację.
 • Poprawa atmosfery i relacji w zespole: Skuteczne działania motywacyjne sprzyjają budowaniu pozytywnej atmosfery w miejscu pracy oraz lepszym relacjom między członkami zespołu.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększona wydajność i efektywność: Poprawione umiejętności motywacyjne liderów prowadzą do zwiększenia zaangażowania pracowników, co przekłada się na wzrost wydajności i lepsze osiąganie celów organizacyjnych.
 • Redukcja fluktuacji pracowników: Lepsze zrozumienie potrzeb pracowników oraz odpowiednie motywowanie może zmniejszyć rotację kadry, co pozwala na zachowanie cennego know-how w organizacji i redukcję kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniami nowych pracowników.
 • Poprawa klimatu organizacyjnego: Skuteczne działania motywacyjne przyczyniają się do budowania pozytywnej atmosfery pracy, zwiększają morale pracowników oraz ich satysfakcję zawodową, co korzystnie wpływa na relacje między pracownikami oraz na ogólną atmosferę w firmie.
 • Innowacyjność i kreatywność: Motywowani pracownicy często są bardziej otwarci na nowe pomysły i innowacje, co może prowadzić do lepszych rozwiązań problemów i zwiększonej innowacyjności organizacji.
 • Poprawa reputacji jako pracodawcy: Organizacje, które efektywnie motywują swoich pracowników, zyskują reputację atrakcyjnego pracodawcy na rynku, co ułatwia przyciąganie nowych talentów i budowanie pozytywnego wizerunku firmy.

Korzyści dla pracowników

 • Zwiększone zaangażowanie: Motywowani pracownicy częściej angażują się w swoje obowiązki i projekty, co prowadzi do większej satysfakcji z pracy oraz lepszych wyników.
 • Rozwój zawodowy: Odpowiednie motywowanie może wspierać rozwój zawodowy pracowników poprzez zapewnienie dostępu do szkoleń, możliwości awansu oraz konstruktywną informację zwrotną.
 • Zwiększone poczucie wartości: Docenianie wysiłków i osiągnięć pracowników poprzez motywacyjne działania buduje ich poczucie wartości i przynależności do organizacji.
 • Poprawa atmosfery pracy: Skuteczne działania motywacyjne sprzyjają tworzeniu pozytywnej atmosfery w miejscu pracy, co wpływa korzystnie na relacje między pracownikami oraz ogólny klimat organizacyjny.
 • Większa satysfakcja zawodowa: Pracownicy, którzy są odpowiednio motywowani, zazwyczaj doświadczają wyższej satysfakcji zawodowej, co przekłada się na ich ogólne dobrostan psychiczny i życiowy.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Podstawowe pojęcia
 • Prawdy i mity dotyczące motywacji
 • Hierarchia wg. Maslova
 • OD – DO czyli motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Co motywuje pracowników?
 • Osobowość pracownika a motywatory – diagnoza oryginału
 • Motywacja finansowa i pozafinansowa

 

 • Diagnoza potrzeb i motywacji pracowników
 • Komunikacja motywująca
 • Delegowanie zadań i odpowiedzialności
 • Budowanie zaufania i relacji
 • Zarządzanie wynikami i nagradzanie osiągnięć
 • Rozwiązywanie problemów motywacyjnych
 • Samorozwój i modelowanie postaw
 • Rola lidera i jego styl kierowania grupą
 • Jak motywować zespół
 • Środowisko sprzyjające samo-motywacji
 • FUKO –    Rola   prawidłowej    informacji    zwrotnej              (chwalenie, korygowanie postaw i zachowań)
 • Podstawowe zasady wynagradzania
 • Rodzaje wynagrodzeń
 • Transparentność i sprawiedliwość
 • Indywidualne i zbiorowe motywowanie
 • Benchmarking i analiza rynkowa
 • Zarządzanie wydatkami na wynagrodzenia
 • Kreatywne formy motywacji finansowej
 • Identyfikacja potencjalnych zagrożeń
 • Dostosowywanie miejsca pracy
 • Zasada wzajemności
 • Przykłady i omówienie popularnych “demotywatorów”
 • Skutki demotywacji
 • Strategie zapobiegania demotywacji

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Warsztaty i grupowe dyskusje

Interaktywne sesje warsztatowe, które umożliwiają uczestnikom wymianę doświadczeń, refleksję nad własnymi praktykami oraz wspólne rozwiązywanie problemów związanych z motywacją.

2

Studia przypadków

Praktyczne analizowanie realnych sytuacji z życia zawodowego, które pokazują, jak różne podejścia motywacyjne mogą wpływać na wyniki pracy i zaangażowanie pracowników.

3

Symulacje i role-play

Tworzenie scenariuszy symulujących sytuacje motywacyjne, gdzie uczestnicy mogą praktykować umiejętności motywacyjne i komunikacyjne w kontrolowanym środowisku.

4

Ćwiczenia praktyczne

Praktyczne ćwiczenia i zadania, które pozwalają uczestnikom na bezpośrednie stosowanie technik motywacyjnych oraz otrzymywanie feedbacku na ich wykonanie.

5

Ankiety i badania

Przeprowadzanie ankiet i badań wśród uczestników, aby zbadać ich obecne doświadczenia z motywacją oraz potrzeby szkoleniowe, co umożliwia dostosowanie treści do indywidualnych potrzeb grupy.

Trenerzy

Magdalena Sekulska-Walkowiak

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rozwijaniem umiejętności handlowo – biznesowych (techniki sprzedaży, zaawansowane negocjacje w sieciach handlowych, controlling finansowy dla sprzedawców), ze sprzedażą – profesjonalną obsługą klienta biznesowego (typologia klienta, sztuka prezentacji handlowej, budowanie relacji z klientem) oraz efektywnością własną i podwładnych, jak i treningach kreatywności oraz train the trainers. Od roku 1999 spełnia się zawodowo w sektorze B2B. Posiada więc bogate doświadczenie wyniesione z pracy zawodowej, którym dzieli się jako trener od wielu lat. Ukończyła studia z zakresu marketingu i zarządzania, finansów i rachunkowości w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz zarządzania wizerunkiem organizacji w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej „Milenium”. Jest absolwentką Szkoły Trenerów Biznesu Integra w Poznaniu oraz licznych szkoleń i warsztatów z zakresu sprzedaży i negocjacji. Obecnie na co dzień związana jest z jedną z czołowych firm na rynku polskim z branży FMCG, gdzie odpowiedzialna jest za działania związane z realizowaniem skutecznej polityki handlowej oraz marketingowej, aktywnie współpracując ze strategicznymi partnerami biznesowymi. Jako trener przygotowuje i realizuje projekty zarówno komercyjne, jak i w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym zakresie współpracuje z firmami z branży FMCG oraz agencjami wspierającymi rozwój gospodarczy.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.