Jak przeprowadzić inwentaryzację?

Uczestnik szkolenia “Jak przeprowadzić inwentaryzację” nauczy się skutecznych metod organizacji i przeprowadzania kompleksowej inwentaryzacji zasobów firmy. Pozna również narzędzia i techniki minimalizujące błędy oraz zwiększające efektywność procesu inwentaryzacyjnego.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Jak przeprowadzić inwentaryzację?

Grupa docelowa szkolenia “Jak przeprowadzić inwentaryzację” to przede wszystkim pracownicy działów logistyki, magazynu, finansów oraz audytu wewnętrznego firm i instytucji, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie zasobami i kontrolę stanów magazynowych. Szkolenie skierowane jest również do kierowników operacyjnych i menedżerów chcących usprawnić procesy inwentaryzacyjne w swoich organizacjach. Ponadto, może być przydatne dla osób rozpoczynających pracę w wymienionych obszarach, chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie efektywnego przeprowadzania inwentaryzacji.

Idea szkolenia “Jak przeprowadzić inwentaryzację” opiera się na przekazaniu uczestnikom kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do efektywnego i dokładnego przeprowadzania inwentaryzacji zasobów w organizacji. Szkolenie ma na celu zwiększenie świadomości znaczenia dokładnej inwentaryzacji dla zarządzania majątkiem firmy oraz pokazanie, jak właściwie zaplanować i zrealizować ten proces, aby minimalizować błędy i optymalizować koszty.

zapisz się na szkolenie już teraz

Jak przeprowadzić inwentaryzację? – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie elastyczności organizacyjnej – pracownicy wyposażeni w wiedzę o nowoczesnych metodach inwentaryzacji są w stanie szybciej adaptować się do zmieniających się wymagań biznesowych oraz efektywnie reagować na nieprzewidziane sytuacje.
 • Poprawa komunikacji wewnętrznej – wspólne szkolenia sprzyjają lepszemu zrozumieniu między różnymi działami organizacji, które są zaangażowane w proces inwentaryzacji. Uczestnictwo w szkoleniu pomaga w wymianie doświadczeń i najlepszych praktyk, co poprawia komunikację i współpracę.
 • Podniesienie standardów jakości – zdobyta wiedza i umiejętności przyczyniają się do wykonywania pracy na wyższym poziomie, co bezpośrednio wpływa na jakość usług lub produktów oferowanych przez organizację. Dzięki temu, firma może lepiej spełniać oczekiwania klientów.
 • Zwiększenie lojalności pracowników – inwestowanie w rozwój pracowników przez organizację buduje ich lojalność i zmniejsza rotację, co jest korzystne zarówno dla stabilności zespołu, jak i dla redukcji kosztów związanych z rekrutacją i wdrażaniem nowych osób.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie dokładności danych – pracownicy uczą się, jak minimalizować błędy podczas inwentaryzacji, co prowadzi do bardziej wiarygodnych danych na temat zasobów. Dokładne dane umożliwiają lepszą analizę i podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych.
 • Poprawa efektywności procesów – szkolenie podkreśla zastosowanie nowoczesnych technologii i narzędzi w procesie inwentaryzacji, co może znacząco skrócić czas potrzebny na jego przeprowadzenie oraz zmniejszyć koszty operacyjne.
 • Wzmocnienie zgodności i redukcja ryzyka – uczestnicy dowiadują się, jak przeprowadzać inwentaryzację w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi i standardami rachunkowości, co zmniejsza ryzyko błędów prawnych i finansowych.
 • Podniesienie konkurencyjności – efektywne zarządzanie zasobami i optymalizacja procesów inwentaryzacyjnych mogą przyczynić się do poprawy konkurencyjności organizacji na rynku, dzięki lepszemu dostosowaniu oferty do potrzeb klientów i szybszemu reagowaniu na zmieniające się warunki rynkowe.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój kompetencji zawodowych – uczestnicy zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji, co stanowi cenny atut na rynku pracy. Szkolenie pozwala na poszerzenie kwalifikacji i lepsze przygotowanie do wykonywanych obowiązków.
 • Zwiększenie efektywności pracy – dzięki nabytym umiejętnościom pracownicy mogą wykonywać swoje zadania szybciej i dokładniej, co przekłada się na osobiste poczucie satysfakcji z pracy oraz może być podstawą do awansu zawodowego i rozwoju kariery.
 • Poprawa bezpieczeństwa pracy – nauka optymalnych metod inwentaryzacji i zastosowanie nowoczesnych narzędzi minimalizują ryzyko pomyłek oraz przyczyniają się do lepszego porządku i bezpieczeństwa na stanowisku pracy.
 • Lepsza organizacja pracy – uczestnicy szkolenia uczą się, jak efektywnie planować i organizować pracę związaną z inwentaryzacją, co może być przydatne w wielu innych aspektach zawodowych.
 • Zwiększenie motywacji i zaangażowania – inwestycja w rozwój zawodowy pracowników poprzez udział w szkoleniach zwiększa ich motywację do pracy i poczucie przynależności do organizacji, co przekłada się na większe zaangażowanie w wykonywane obowiązki.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do inwentaryzacji: cele, znaczenie i korzyści.
 • Rodzaje inwentaryzacji: ciągła, okresowa, doraźna.
 • Przepisy prawne i standardy rachunkowości dotyczące inwentaryzacji.
 • Planowanie inwentaryzacji: ustalanie zespołów, harmonogramu i procedur.
 • Przygotowanie miejsc i zasobów do inwentaryzacji.
 • Szkolenie zespołów inwentaryzacyjnych i komunikacja wewnętrzna.
 • Przegląd dostępnych narzędzi i technologii: oprogramowanie, czytniki kodów, drony.
 • Praktyczne zastosowanie technologii w inwentaryzacji.
 • Zarządzanie danymi i ich bezpieczeństwo.
 • Szczegółowe procedury przeprowadzania inwentaryzacji.
 • Rozwiązywanie typowych problemów i wyzwań.
 • Przykłady dobrych praktyk i case studies.
 • Analiza danych i identyfikacja rozbieżności.
 • Sposoby weryfikacji i korekty danych.
 • Raportowanie wyników inwentaryzacji: wewnętrzne i zewnętrzne.
 • Ocena efektywności przeprowadzonej inwentaryzacji.
 • Implementacja zmian i usprawnień na podstawie wyników inwentaryzacji.
 • Planowanie przyszłych inwentaryzacji i ciągłe doskonalenie procesów.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład i prezentacja

Tradycyjna forma przekazu teoretycznej wiedzy za pomocą prezentacji multimedialnej. Umożliwia przedstawienie podstawowych pojęć, regulacji prawnych oraz teorii stojących za procesem inwentaryzacji.

2

Dyskusje i burze mózgów

Interaktywna forma pracy, podczas której uczestnicy dzielą się doświadczeniami, wątpliwościami i pomysłami na temat przeprowadzania inwentaryzacji.

3

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych lub hipotetycznych sytuacji związanych z inwentaryzacją. Uczestnicy pracują nad znalezieniem najlepszych rozwiązań problemów.

4

Warsztaty praktyczne

Ćwiczenia praktyczne, symulacje i role-play, które odbywają się w kontrolowanych warunkach, imitujących rzeczywiste środowisko pracy.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.