Jak radzić sobie ze stresem i emocjami?

Uczestnik szkolenia zyska praktyczne strategie i narzędzia, które pomogą mu skutecznie zarządzać stresem i emocjami w życiu zawodowym i osobistym. Będzie potrafił identyfikować, rozumieć i regulować swoje emocje, co pozwoli mu lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach i utrzymać równowagę psychiczną. Dzięki temu szkoleniu uczestnik będzie mógł poprawić swoje samopoczucie, relacje z innymi oraz efektywność w pracy.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia

Grupa docelowa szkolenia obejmuje wszystkie osoby, niezależnie od stanowiska czy branży, które chcą nauczyć się skutecznych strategii radzenia sobie ze stresem i emocjami. Szkolenie jest dedykowane zarówno pracownikom na różnych poziomach hierarchicznych, jak i osobom zarządzającym, które chcą rozwijać umiejętności zarządzania stresem, zarówno własnym, jak i swoich pracowników. Jest również odpowiednie dla osób pracujących w stresujących środowiskach oraz dla tych, którzy dążą do osobistego rozwoju i zdrowia psychicznego. Grupa docelowa szkolenia obejmuje szerokie spektrum osób, które chcą zdobyć narzędzia i techniki, które pozwolą im radzić sobie z trudnościami emocjonalnymi i stresem w różnych aspektach życia.

Idea szkolenia polega na dostarczeniu uczestnikom praktycznych narzędzi i strategii, które pomogą im skutecznie radzić sobie z trudnościami emocjonalnymi i stresem w życiu codziennym. Szkolenie ma na celu zwiększenie świadomości uczestników na temat ich własnych emocji oraz dostarczenie im konkretnych umiejętności, które pozwolą na skuteczne zarządzanie tymi emocjami.

Podczas szkolenia uczestnicy będą uczyć się rozpoznawać różne rodzaje stresu i sygnały, które wskazują na jego obecność. Będą także zdobywać umiejętności identyfikowania źródeł stresu w swoim życiu, aby móc skutecznie temu przeciwdziałać

wyślij zapytanie

Jak radzić sobie ze stresem i emocjami? – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększona kreatywność i innowacyjność: Szkolenie z radzenia sobie ze stresem i emocjami może wpływać pozytywnie na procesy myślowe i twórcze pracowników. Umiejętność kontrolowania stresu i emocji może ułatwić im wyjście poza schematy, myślenie kreatywne i generowanie innowacyjnych rozwiązań.
 • Lepsze podejmowanie decyzji: Pracownicy, którzy umieją radzić sobie ze stresem i emocjami, są zazwyczaj bardziej świadomi i skoncentrowani. To może przekładać się na lepsze podejmowanie decyzji w różnych sytuacjach zawodowych, co wpływa na efektywność działań i osiąganie pozytywnych rezultatów.
 • Zwiększona odporność na zmiany i elastyczność: Szkolenie może pomóc pracownikom w budowaniu odporności psychicznej i elastyczności wobec zmian. Będą lepiej przygotowani do adaptacji do nowych warunków, sytuacji i wymagań zawodowych. To przyczynia się do większej zdolności organizacji do radzenia sobie z dynamicznym środowiskiem biznesowym.
 • Poprawa wizerunku i reputacji firmy: Firma, która dba o dobrostan swoich pracowników i oferuje szkolenia z radzenia sobie ze stresem i emocjami, buduje pozytywny wizerunek i reputację. Pracownicy, którzy odczuwają wsparcie i są wyposażeni w narzędzia do radzenia sobie z trudnościami, są bardziej zadowoleni i lojalni wobec organizacji, co przekłada się na korzyść dla jej wizerunku i pozycji na rynku.
 • Zwiększona jakość obsługi klienta: Pracownicy, którzy radzą sobie ze stresem i emocjami, są bardziej skoncentrowani na potrzebach klientów i potrafią lepiej radzić sobie w sytuacjach napięcia i trudności. To przekłada się na poprawę jakości obsługi klienta, zwiększenie lojalności klientów i budowanie długotrwałych relacji biznesowych.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększona efektywność i wydajność: Pracownicy, którzy potrafią radzić sobie ze stresem, są bardziej skoncentrowani i skuteczni w wykonywaniu swoich zadań. Szkolenie może nauczyć ich technik zarządzania stresem, które pomogą utrzymać wysoką wydajność nawet w trudnych sytuacjach.
 • Lepsze zdrowie i dobrostan pracowników: Stres może negatywnie wpływać na zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników, co może prowadzić do zwiększonej absencji i obniżonej produktywności. Szkolenie z radzenia sobie ze stresem może nauczyć pracowników technik relaksacyjnych, takich jak medytacja czy oddychanie głębokie, które pomogą im utrzymać dobre zdrowie i samopoczucie.
 • Poprawa atmosfery w miejscu pracy: Pracownicy, którzy potrafią radzić sobie ze stresem i emocjami, tworzą bardziej pozytywną i wspierającą atmosferę w miejscu pracy. Szkolenie może nauczyć ich umiejętności komunikacyjnych, rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, co przyczyni się do lepszych relacji między pracownikami i większej harmonii w zespole.

Korzyści dla pracowników

 • Lepsze zdrowie psychiczne i emocjonalne: Szkolenie może nauczyć pracowników technik zarządzania stresem, które pomogą im radzić sobie z trudnościami emocjonalnymi. Będą bardziej świadomi swoich emocji, umieją lepiej kontrolować reakcje na stres i znaleźć sposoby na relaksację i odprężenie. To może przyczynić się do poprawy ich ogólnego samopoczucia i zdrowia psychicznego.
 • Zwiększone umiejętności radzenia sobie z trudnościami: Szkolenie może dostarczyć pracownikom skutecznych strategii radzenia sobie z trudnościami zawodowymi i osobistymi. Nauczą się technik rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, komunikacji interpersonalnej i zarządzania czasem. Posiadanie tych umiejętności pozwoli im skuteczniej radzić sobie z wyzwaniami i osiągać sukces w pracy i życiu prywatnym.
 • Poprawa relacji międzyludzkich: Szkolenie może nauczyć pracowników empatii, rozumienia i skutecznego komunikowania się. Dzięki temu będą lepiej radzić sobie w relacjach z kolegami, przełożonymi i klientami. Tworzenie pozytywnych i konstruktywnych relacji międzyludzkich przyczyni się do większej satysfakcji z pracy i większej harmonii w środowisku zawodowym.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Czy to dobrze czy źle, że odczuwam stres?
 • Eustres i dystres.
 • Rola stresu w naszym życiu.
 • Stres a efektywność.
 • Stres a reakcje w ciele.
 • Skala stresu Holmesa i Rahe’a.
 • Typologia osobowości DISC a źródła stresu.
 • Identyfikacja stresorów.
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem.
 • Techniki relaksacyjne.
 • Sposoby zarządzania czasem.
 • Poznanie różnych rodzajów emocji.
 • Emocje podstawowe według Ekmana.
 • Rozpoznawanie i wyrażanie emocji.
 • Wpływ emocji na nasze działania.
 • Inteligencja emocjonalna jako kompetencja XXI wieku.
 • Samoświadomość jako podstawowa kompetencja emocjonalna.
 • Samoocena jako kompetencja emocjonalna.
 • Samokontrola jako kompetencja emocjonalna.
 • Rozwój i doskonalenie inteligencji emocjonalnej.
 • Metody ułatwiające radzenie sobie ze stresem.
 • Techniki relaksacyjne.
 • Ćwiczenia mindfulness.
 • Techniki oddechowe.
 • Zasady zdrowego stylu życia.
 • Określenie osobistych celów związanych z zarządzaniem emocjami i stresem.
 • Tworzenie planu działania.
 • Monitorowanie postępów i dostosowywanie planu.
 • Wprowadzenie do treningu relaksacyjnego.
 • Techniki oddechowe wspomagające relaksację.
 • Ćwiczenia praktyczne.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Dyskusja moderowana

To forma interakcji między trenerem a uczestnikami, w której moderator (w tym przypadku trener) nadzoruje przebieg dyskusji podczas szkolenia. Celem dyskusji moderowanej w szkoleniach jest umożliwienie uczestnikom aktywnego udziału w procesie edukacyjnym, wymianie poglądów, zadawaniu pytań i dzieleniu się doświadczeniami.

2

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Praca w parach

Praca w parach na szkoleniu to metoda, która polega na tworzeniu dwuosobowych zespołów w celu realizacji zadań lub ćwiczeń. Ta forma pracy ma wiele korzyści i jest często wykorzystywana. Praca w parach sprzyja aktywnemu uczestnictwu i zaangażowaniu uczestników. Partnerzy mogą wzajemnie wspierać się, dzielić wiedzą i doświadczeniem, a także rozwiązywać problemy razem. To stwarza dogodne warunki do efektywnego uczenia się i zdobywania nowych umiejętności.

4

Praca w podgrupach

To metoda, która umożliwia uczestnikom podzielenie się na mniejsze zespoły w celu realizacji określonych zadań lub projektów. Jest to popularna praktyka stosowana podczas szkoleń i warsztatów w różnych dziedzinach. Praca w podgrupach na szkoleniu ma wiele korzyści. Po pierwsze, umożliwia bardziej aktywne zaangażowanie uczestników, ponieważ każda podgrupa jest odpowiedzialna za wykonanie konkretnego zadania. Uczestnicy mają szansę uczestniczyć aktywnie w dyskusji, dzielić się pomysłami i podejmować decyzje w swoich małych zespołach.

5

Wykład interaktywny

To forma prezentacji, która angażuje uczestników i zachęca ich do aktywnego udziału w procesie nauki. W przeciwieństwie do tradycyjnego wykładu, w którym prowadzący jedynie przekazuje informacje, wykład interaktywny stawia na dialog, dyskusję i interakcję z publicznością.

Izabela Chojnacka-Naskręt

Doświadczony praktyk biznesu, ponad 20 lat pracowała w obszarze HR dużych, międzynarodowych organizacji. 25 lat pracy z ludźmi, w tym ponad 1000 h na sali szkoleniowej, ponad 30 firm, które wspierała w rozwoju, blisko 200 h pracy coachingowej z klientami indywidualnymi. Pracuje w nurcie psychologii pozytywnej, jest fanką talentów Gallupa, koncepcji Komunikacji Bez Przemocy i budowania kariery w oparciu o mocne strony. Propagatorka siostrzeństwa, wzajemnego wspierania się i łączenia energii kobiet. Certyfikowana joginka śmiechu, pełna pozytywnej energii i radości życia. Certyfikowana trenerka, coach VCC, konsultantka biznesu, pasjonatka wspierania w rozwoju. Certyfikowany doradca zawodowy. Wykładowca na Uniwersytecie Otwartym SGGW. Prowadzi szkolenia w języku polskim oraz angielskim. Dzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem poprzez prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz indywidualnych spotkań, stacjonarnie oraz on-line.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.