Jak się komunikować i współpracować w zespole?

Uczestnik szkolenia “Jak się komunikować i współpracować w zespole” zyska umiejętność efektywnego komunikowania się z innymi członkami zespołu, co jest kluczowe dla osiągnięcia wspólnych celów. Nabyty zostanie także zestaw kompetencji miękkich, takich jak słuchanie aktywne, empatia i asertywność, które są niezbędne w pracy grupowej.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Jak się komunikować i współpracować w zespole?

Grupa docelowa “Jak się komunikować i współpracować w zespole?” to kadra zarządzająca, managerowie na różnych szczeblach hierarchii, liderzy zespołów oraz team liderzy, a także wszyscy pracownicy firmy, którzy pragną doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne i efektywniej współpracować w zespołach.

Idea szkolenia “Jak się komunikować i współpracować w zespole?” polega na dostarczeniu uczestnikom narzędzi i technik umożliwiających skuteczną komunikację oraz budowanie efektywnej współpracy w zespołach. Poprzez rozwijanie umiejętności miękkich, jak również zrozumienie dynamiki grupowej i radzenie sobie z konfliktami, szkolenie ma na celu wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego uczestników oraz zwiększanie efektywności pracy zespołowej.

zapisz się na szkolenie już teraz

Jak się komunikować i współpracować w zespole? – korzyści ze szkolenia

 • Poprawa efektywności pracy: Lepsza komunikacja i współpraca w zespole przyczyniają się do efektywniejszego wykonywania zadań i osiągania celów organizacyjnych.
 • Zwiększenie innowacyjności: Współpraca i wymiana pomysłów w zespole mogą prowadzić do powstawania innowacyjnych rozwiązań oraz pomagać w adaptacji organizacji do zmian na rynku.
 • Kreowanie pozytywnej kultury organizacyjnej: Poprawa komunikacji i relacji w zespole może przyczynić się do budowy pozytywnej kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu, szacunku i współpracy.
 • Zwiększenie zaufania i lojalności: Budowanie lepszych relacji między pracownikami oraz między pracownikami a organizacją może zwiększyć wzajemne zaufanie i lojalność, co wpływa korzystnie na atmosferę w pracy i wyniki firmy.
 • Wzrost konkurencyjności na rynku: Poprawa efektywności pracy zespołowej oraz zdolność do szybkiego reagowania na zmiany może sprawić, że organizacja stanie się bardziej konkurencyjna na rynku.

Korzyści dla organizacji

 • Podniesienie jakości produktów/usług: Poprawa komunikacji w zespole może przekładać się na lepsze zrozumienie potrzeb klienta oraz bardziej efektywne wdrażanie zmian, co może prowadzić do podniesienia jakości oferowanych produktów lub usług.
 • Wzrost wyników finansowych: Długoterminowo, poprawa efektywności pracy zespołowej może przyczynić się do zwiększenia wyników finansowych poprzez osiągnięcie lepszej wydajności i efektywności w organizacji.
 • Zwiększona efektywność pracy zespołowej: Uczestnicy nabędą umiejętności komunikacyjne i współpracy, co przyczyni się do lepszej organizacji pracy, efektywniejszego rozwiązywania problemów i osiągania celów biznesowych.
 • Poprawa kultury organizacyjnej: Lepsza komunikacja i współpraca w zespole przyczynią się do budowy pozytywnej atmosfery pracy, co może prowadzić do wzrostu zaangażowania pracowników i lojalności wobec firmy.
 • Redukcja konfliktów: Zrozumienie technik radzenia sobie z konfliktami oraz umiejętność empatycznego słuchania może zmniejszyć występowanie konfliktów w miejscu pracy, co pozytywnie wpłynie na atmosferę oraz efektywność zespołu.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności miękkich: Pracownicy zyskają umiejętności komunikacyjne, empatię, asertywność oraz umiejętność radzenia sobie z konfliktami, co nie tylko przyczyni się do lepszej pracy w zespole, ale także może być przydatne w ich życiu osobistym.
 • Wzrost zaangażowania i satysfakcji zawodowej: Poprawa komunikacji i współpracy w zespole może sprawić, że pracownicy będą czuć się bardziej zaangażowani w swoją pracę, co może prowadzić do zwiększenia satysfakcji zawodowej i motywacji do osiągania celów.
 • Zwiększenie pewności siebie: Ćwiczenia i szkolenia związane z komunikacją i współpracą mogą pomóc pracownikom w zwiększeniu pewności siebie oraz komfortu w interakcjach zarówno w pracy, jak i poza nią.
 • Lepsze relacje międzyludzkie: Poprawa umiejętności komunikacyjnych może przyczynić się do budowania lepszych relacji między pracownikami, co może sprawić, że praca stanie się bardziej przyjemna i efektywna.
 • Wsparcie w radzeniu sobie z trudnościami: Nabycie umiejętności radzenia sobie z konfliktami i skutecznej komunikacji może pomóc pracownikom w lepszym radzeniu sobie z trudnościami i wyzwaniami w pracy oraz w życiu codziennym.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Podstawowe zasady komunikacji interpersonalnej
  • Komunikacja wewnątrz firmy- dlaczego nie zawsze wszyscy, wszystko wiedzą
  • Przekaz werbalny – jednoznacznie zrozumiały dla obu stron
  • Komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w procesie komunikacji
  • Znaczenie gestów, mimiki i tonu głosu
  • Sygnały kłamstwa
  • Komunikacja asertywna: wyrażanie swoich potrzeb i opinii w sposób klarowny i szanujący innych
  • Komunikacja e-prime i perswazyjna
  • Rola lidera i innych członków zespołu w koordynowaniu komunikacji w zespole i pomiędzy zespołami
  • Analiza wyzwań i barier w komunikacji w zespole oraz sposoby ich przezwyciężenia
 • MBTI – kluczem do efektywnej komunikacji
  • Poznanie czterech wymiarów MBTI
  • Kluczowe różnice pomiędzy preferencjami dotyczące zbierania informacji, podejmowania decyzji
  • Moje preferencje – poznaj swój indywidualny typ osobowości
  • Analiza innych modeli osobowości
  • Jak komunikują się osoby o różnych typologiach osobowości
  • Dopasowanie komunikatów do preferencji odbiorców
  • Błędy komunikacyjne pomiędzy typologiami
  • Poznanie strategii komunikacyjnych i zarządzania relacjami z różnymi typami osobowości
  • Zwiększanie efektywności komunikacyjnej i zespołowej dzięki MBTI
 • Kluczowe narzędzia komunikacyjne
  • Wyrażanie jasnych przekazów: klarowność i precyzja w przekazywaniu informacji
  • Słuchanie aktywne: umiejętność słuchania z pełnym zaangażowaniem i zrozumieniem
  • Narzędzia aktywnego słuchania: parafraza, klaryfikacja, zadawanie pytań
  • Pytania otwarte i refleksyjne: narzędzie do pogłębiania zrozumienia i analizy problemów
  • Feedback konstruktywny: umiejętność udzielania i przyjmowania opinii w sposób konstruktywny
  • Techniki prezentacji: budowanie przekonujących i inspirujących prezentacji dla zespołu
  • Techniki radzenia sobie z konfliktami komunikacyjnymi w zespole
  • Ćwiczenia praktyczne: trening umiejętności komunikacyjnych w różnych scenariuszach biznesowych
 • Komunikacja managerska
  • Budowanie wiarygodności menadżera poprzez spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych
  • Budowanie odpowiedzialności pracowników i współpracowników za powierzone zadania oraz angażowanie ich w procesy firmowe
  • Narzędzia komunikacji managerskiej (ustalanie priorytetów, komunikowanie zadań, delegowanie zadań, informowanie o zmianach, prowadzenie rozmów oceniających, zasady zarządzania informacją w organizacji, zasady prowadzenia
   • „exit interview”)
  • Reguły jako fundament pracy każdego managera
  • Skuteczna rozmowa dyscyplinująca
  • Docenienie pracownika a „pochwała”
  • Wydobycie potencjału pracownika – rozmowa coachingowa
  • Asertywność managera, czyli jak uczyć pracowników samodzielności i sprawiedliwie delegować zadania?
 • Komunikacja otwarta i transparentna jako klucz do udanej współpracy.
 • Budowanie relacji opartych na współpracy, a nie
 • Efektywność zespołu ukryta w rolach zespołowych wg Belbina
 • Autodiagnoza stylu społecznego, czyli znaj swoje mocne i słabe strony
 • Role zespołowe –- kto i dlaczego lepiej sprawdza się w danej roli (wg założeń Belbina)
 • Uświadomienie sobie, czym jest efekt synergii w wewnątrz zespołu

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji

2

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych.

4

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

 

Trenerzy

Angelika Kuczyńska

Ponad 15 lat doświadczenia w sprzedaży, zarządzaniu oraz budowaniu programów rozwojowych. Praktyk biznesu, trener, coach z szerokim doświadczeniem od dużej międzynarodowej korporacji FMCG, administracji publicznej po prowadzenie własnych działalności gospodarczych. Jako praktyk i przedsiębiorca skupia się na wdrażaniu skutecznych narzędzi dających wymierne efekty. Wspiera treningowo i konsultacyjnie firmy od obszarów związanych z kompetencjami menadżerskimi, sprzedażowymi po rozwój kompetencji miękkich. Wspiera przyszłych przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez praktyczne warsztaty obejmujące kwestie podatkowe, organizacyjne oraz zobowiązań wobec aparatów administracji publicznej.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.