Jak skutecznie sprzedawać?

Uczestnik szkolenia zyska nowe umiejętności i strategie pozwalające na efektywną sprzedaż. Nauczy się skutecznego budowania relacji z klientami, opanuje techniki negocjacji oraz zdobędzie umiejętność identyfikacji potrzeb klienta i oferowania rozwiązań dostosowanych do ich wymagań. Szkolenie pomoże uczestnikowi stać się bardziej pewnym i kompetentnym sprzedawcą, co przełoży się na osiąganie lepszych wyników i sukcesów w dziedzinie sprzedaży.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Jak skutecznie sprzedawać?

Grupą docelową szkolenia są osoby związane z branżą sprzedaży i handlu, w tym przedstawiciele handlowi, sprzedawcy, doradcy klienta, menedżerowie sprzedaży oraz wszyscy ci, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w dziedzinie skutecznego sprzedawania. Szkolenie adresowane jest zarówno do osób początkujących w branży, jak i do doświadczonych sprzedawców, którzy chcą podnieść swoje kompetencje i osiągać lepsze wyniki sprzedażowe.

Idea szkolenia opiera się na dostarczeniu uczestnikom praktycznych narzędzi, technik i strategii, które umożliwią im osiąganie lepszych wyników w sprzedaży. Szkolenie skupia się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, budowaniu trwałych relacji z klientami, rozpoznawaniu potrzeb i oczekiwań klientów oraz skutecznym prowadzeniu negocjacji. Uczestnicy zdobędą wiedzę, która pozwoli im zwiększyć efektywność sprzedaży, podnieść poziom satysfakcji klientów i osiągnąć sukcesy w dziedzinie handlu i sprzedaży.

wyślij zapytanie

Jak skutecznie sprzedawać? – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie udziału w rynku: Skuteczniejsze działania sprzedażowe pozwalają firmie zdobyć większy udział w rynku, co wpłynie na jej pozycję konkurencyjną.
 • Większa zdolność do przewidywania rynku: Zdobycie wiedzy o trendach sprzedażowych i zachowaniach klientów umożliwi firmie lepsze przewidywanie potrzeb rynku i dostosowanie swojej strategii sprzedażowej.
 • Doskonalenie procesów sprzedażowych: Szkolenie pozwoli na analizę i optymalizację procesów sprzedażowych, co przyczyni się do usprawnienia działania firmy.
 • Pozytywny wpływ na wyniki finansowe: Poprawa efektywności sprzedaży i zwiększenie lojalności klientów wpłynie pozytywnie na wyniki finansowe firmy.
 • Wywieranie pozytywnego wpływu na klientów: Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych pozwoli pracownikom na wywieranie pozytywnego wpływu na klientów, co przyczyni się do zbudowania zaufania i lojalności klientów.
 • Rozwój umiejętności negocjacyjnych: Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli pracownikom doskonalić umiejętności negocjacyjne, które są przydatne nie tylko w sprzedaży, ale także w wielu innych aspektach życia zawodowego i osobistego.
 • Zwiększenie samoświadomości: Uczestnictwo w szkoleniu może pomóc pracownikom w lepszym rozumieniu swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju, co pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie ich potencjału.
 • Kreatywność i innowacyjność: Szkolenie pozwoli pracownikom na rozwijanie kreatywności i innowacyjności w podejściu do sprzedaży, co może prowadzić do odkrywania nowych rozwiązań i strategii.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie sprzedaży i przychodów: Pracownicy po zdobyciu nowych umiejętności sprzedażowych będą skuteczniej pozyskiwać nowych klientów oraz zwiększać obroty, co przyczyni się do wzrostu przychodów firmy.
 • Poprawa relacji z klientami: Szkolenie pozwoli pracownikom na budowanie lepszych relacji z klientami, co przekłada się na większą lojalność klientów i długoterminowe relacje biznesowe.
 • Skuteczniejsze negocjacje: Pracownicy nauczą się skutecznie prowadzić negocjacje, co pozwoli na osiąganie lepszych warunków handlowych i zapewnienie konkurencyjności firmy.
 • Lepsze dopasowanie oferty do potrzeb klientów: Zdobycie umiejętności identyfikacji potrzeb klientów pozwoli na lepsze dostosowanie oferty do ich oczekiwań, co przyczyni się do zwiększenia satysfakcji klientów.
 • Zwiększenie zaufania klientów: Skuteczniejsza komunikacja i budowanie trwałych relacji przyczyni się do zwiększenia zaufania klientów do firmy i jej produktów lub usług.
 • Efektywniejsze zarządzanie czasem: Pracownicy nauczą się skutecznie planować swoje działania, co przełoży się na efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy i zwiększenie wydajności.
 • Poprawa wizerunku firmy: Zadowoleni i profesjonalni pracownicy wpłyną pozytywnie na wizerunek firmy jako rzetelnego i kompetentnego partnera biznesowego.
 • Motywacja i zaangażowanie pracowników: Szkolenie pomoże pracownikom podnieść swoje kompetencje i umiejętności, co wpłynie na ich motywację i zaangażowanie w wykonywanie pracy.
 • Konkurencyjność na rynku: Zdobycie nowych umiejętności pozwoli firmie zachować konkurencyjność na rynku i skutecznie rywalizować z konkurencją.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności zawodowych: Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli pracownikom rozwijać umiejętności sprzedażowe, co przełoży się na ich profesjonalny rozwój i wzrost kompetencji w dziedzinie sprzedaży.
 • Zwiększenie pewności siebie: Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności wpłynie na większą pewność siebie pracowników, co przełoży się na lepsze efekty w pracy i podejmowanie odważniejszych działań.
 • Skuteczniejsze wyniki sprzedażowe: Pracownicy nauczą się skuteczniejszych technik sprzedażowych, co przyczyni się do osiągania lepszych wyników sprzedażowych i zwiększenia satysfakcji z pracy.
 • Lepsza komunikacja: Szkolenie umożliwi pracownikom doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, co pozwoli na efektywniejszą komunikację z klientami i współpracownikami.
 • Motywacja do działania: Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności wpłynie na większą motywację pracowników do osiągania celów sprzedażowych i podnoszenia swoich wyników.
 • Opanowanie technik negocjacyjnych: Pracownicy nauczą się skutecznie prowadzić negocjacje, co pozwoli na uzyskiwanie lepszych warunków handlowych i osiąganie sukcesów w negocjacjach.
 • Dłuższe trwanie w pracy: Wzrost kompetencji i satysfakcji z pracy może przyczynić się do zwiększenia retencji pracowników i zatrzymania utalentowanych osób w firmie.
 • Rozwój kariery: Zdobycie nowych umiejętności sprzedażowych może otworzyć nowe możliwości rozwoju kariery zawodowej pracowników.
 • Samorealizacja: Skuteczniejsza sprzedaż i osiąganie lepszych wyników wpłynie na poczucie samorealizacji pracowników i satysfakcję z wykonywanej pracy.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Kim jest nasz klient?
 • Drzewo decyzyjne klienta (rynek, cena i/lub jakość, trendy i prestiż, bezpieczeństwo, realny zysk, anomalie i emocje)
 • Klasyfikacja klientów
 • Portfel klientów
 • „Czysty produkt”
 • Elementy dodatkowe
 • Gwarancje
 • Usługi komplementarne
 • Polityka zwrotów / serwis
 • Cykl życia produktu (wprowadzenie, wzrost, dojrzałość, spadek) i decyzje oraz strategie w cyklu
 • Polityka cenowa i elementy ceny
 • Zarządzanie marką produktu, kategorią i grupą towarową
 • Unikalna wartość produktu (UVP) – coś więcej niż cena
 • Unikalna cecha oferty / unikalna propozycja sprzedaży
 • Indywidualne warunki
 • Standardy
 • Projektowanie propozycji wartości
 • Psychologia ceny
 • RISE
 • Rodzaje dystrybucji
 • Stopień pokrycia rynku
 • Decyzje lokalizacyjne
 • Transport
 • Magazynowanie
 • Kanały dystrybucji
 • Koszt i skuteczność dotarcia do klienta
 • Sprzedawca…handlowiec…doradca…ekspert
 • Pozyskiwanie nowych klientów – planowanie
 • Otwarcie i pierwsze wrażenie
 • Sondowanie / ustalenie potrzeb
 • Prezentacja / demonstracja / próbkowanie
 • Odpowiadanie na zastrzeżenia – domysły, pytania, wątpliwości
 • Negocjacje
 • Follow-up – czynności posprzedażowe
 • Model ORDER
 • Model SPIN (Neil Rackham) – praca pytaniami
 • Reklamacje i inne trudne sytuacje – rozwiązywanie problemów
 • Rezygnacja i utrzymanie klienta
 • Budowanie relacji

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Gry symulacyjne

Metoda ta polega na symulowaniu sytuacji i umożliwieniu uczestnikom szkolenia podjęcia decyzji i prześledzenia skutków ich działań. Ta metoda jest skuteczna w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji i kreatywnego myślenia.

4

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych.
Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

5

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych.

6

Indywidulane konsultacje

Wspierające wdrożenie wybranych narzędzi i umiejętności na grunt własnej pracy.

Agnieszka Olszewska-Benewiat

Specjalizuje się w sprzedaży, zarządzaniu, rozwóju osobistym. Ma ponad 6000 godzin szkoleniowych, ponad 800 dni doradczych w projektach wdrożeniowych, 400 dni audytów zewnętrznych (ponad 30 pełnych diagnoz). Jest dyplomowanym trenerem (SET, Teichert&Partners) i konsultantem (CDV). Posiada certyfikaty ISO 9001:2015 w obszarze szkoleń oraz doradztwa. Należy do Polskiego Towarzystwa Organizacyjnej ATi Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej. Autorka programu Akademia Analizy Transakcyjnej. 

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.