Jak udzielać informacji zwrotnej?

Uczestnik szkolenia “Jak udzielać informacji zwrotnej” zyska umiejętność skutecznego wyrażania swoich opinii i uwag w sposób konstruktywny, co poprawi jego zdolność do efektywnej komunikacji w pracy i życiu osobistym. Ponadto, nauczy się słuchać i rozumieć potrzeby innych osób, co przyczyni się do budowania lepszych relacji interpersonalnych.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Jak udzielać informacji zwrotnej?

Grupa docelowa Grupa docelowa szkolenia “Jak udzielać informacji zwrotnej” może obejmować zarówno pracowników korporacji i firm, menedżerów, jak i osoby na różnych poziomach hierarchii zawodowej. Szkolenie może być również przydatne dla liderów zespołów oraz wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne i efektywnie udzielać informacji zwrotnej w różnych kontekstach zawodowych i społecznych.

Idea szkolenia “Jak udzielać informacji zwrotnej” polega na dostarczeniu uczestnikom narzędzi i technik pozwalających na konstruktywne i efektywne przekazywanie opinii, uwag i ocen innym osobom. Głównym celem jest rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, budowanie pozytywnych relacji oraz wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego. Szkolenie ma na celu podniesienie świadomości uczestników na temat znaczenia informacji zwrotnej i pomaga w budowaniu otwartej i konstruktywnej kultury komunikacyjnej w miejscu pracy oraz innych sferach życia.

wyślij zapytanie

Jak udzielać informacji zwrotnej? – korzyści ze szkolenia

 • Poprawa atmosfery w pracy: Lepsza komunikacja i umiejętność udzielania informacji zwrotnej przyczyniają się do bardziej przyjaznej i otwartej atmosfery w miejscu pracy, co może wpłynąć na ogólną satysfakcję z pracy.
 • Wzrost zaufania: Pracownicy mogą poczuć większe zaufanie do swoich przełożonych i kolegów, widząc, że są traktowani z szacunkiem i uczciwością podczas udzielania informacji zwrotnej.
 • Budowanie wspólnych wartości: Szkolenie może pomóc w ujednoliceniu podejścia do komunikacji i budowaniu wspólnych wartości w organizacji, co jest kluczowe dla harmonijnego funkcjonowania zespołu.
 • Efektywne zarządzanie zmianami: Poprzez umiejętność dostosowywania się do informacji zwrotnej, organizacja może lepiej zarządzać zmianami i adaptować się do nowych wyzwań.
 • Zwiększenie innowacyjności: Pracownicy, którzy czują się swobodnie wyrażając swoje pomysły i opinie, mogą przyczynić się do zwiększenia innowacyjności i kreatywności organizacji.
 • Współpraca między działami: Lepsza komunikacja i umiejętność udzielania informacji zwrotnej mogą sprzyjać lepszej współpracy między różnymi działami i sekcjami w organizacji.
 • Redukcja stresu: Skuteczne zarządzanie informacją zwrotną może pomóc w zapobieganiu nieporozumieniom i redukcji stresu związanego z błędami w komunikacji.
 • Zwiększenie lojalności klientów: Lepsza zdolność organizacji do reagowania na informacje zwrotne od klientów może przyczynić się do zadowolenia klientów i zwiększenia ich lojalności.

Korzyści dla organizacji

 • Lepsza współpraca: Szkolenie pomaga w budowaniu pozytywnych relacji między pracownikami, co sprzyja bardziej harmonijnej współpracy w zespole oraz redukcji konfliktów.
 • Zwiększenie zaangażowania: Pracownicy, którzy otrzymują konstruktywną informację zwrotną, często czują się bardziej zaangażowani w pracę i organizację, co może wpłynąć na zwiększenie ich lojalności.
 • Motywacja do rozwoju: Szkolenie zachęca do dążenia do rozwoju zawodowego, ponieważ pozytywna informacja zwrotna może być źródłem inspiracji do doskonalenia umiejętności i osiągania sukcesów.
 • Lepsze zrozumienie klientów: Organizacja może lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania klientów, umożliwiając pracownikom zbieranie opinii i informacji zwrotnych od klientów i dostosowywanie swoich produktów lub usług do tych potrzeb.
 • Budowanie pozytywnej kultury: Szkolenie promuje kulturę organizacyjną opartą na otwartej komunikacji, szacunku i dbałości o rozwój pracowników, co przyczynia się do budowania pozytywnej reputacji firmy.
 • Zwiększenie konkurencyjności: Dzięki zdolności do efektywnego reagowania na informacje zwrotne i dostosowywania się do zmian, organizacja może stawać się bardziej konkurencyjna na rynku.
 • Redukcja błędów: Poprawa komunikacji i umiejętność wykrywania błędów w procesach organizacyjnych pozwala na szybsze reagowanie i unikanie powtarzających się problemów.
 • Zadowoleni pracownicy: Pracownicy, którzy otrzymują konstruktywną informację zwrotną i widzą, że są doceniani, częściej są zadowoleni ze swojej pracy i bardziej lojalni wobec organizacji.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności: Uczestnicy szkolenia zdobywają umiejętność skutecznego udzielania informacji zwrotnej, co pomaga w ich rozwoju zawodowym i osobistym.
 • Zwiększenie samoświadomości: Szkolenie zachęca do refleksji nad własnymi mocnymi stronami i obszarami do poprawy, co przyczynia się do zwiększenia samoświadomości i samorozwoju.
 • Skuteczniejsza komunikacja: Uczestnicy szkolenia uczą się lepszego słuchania innych i wyrażania swoich myśli i opinii, co przekłada się na skuteczniejszą komunikację zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym.
 • Lepsze relacje interpersonalne: Dzięki umiejętnościom udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej, pracownicy budują lepsze relacje z kolegami, współpracownikami i przełożonymi.
 • Motywacja do doskonalenia: Pozytywna informacja zwrotna może stanowić motywację do ciągłego doskonalenia umiejętności i osiągania lepszych wyników.
 • Rozwój kariery: Umiejętność skutecznego udzielania informacji zwrotnej jest ceniona na rynku pracy, co może przyczynić się do rozwoju kariery zawodowej.
 • Zadowolenie z pracy: Pracownicy, którzy otrzymują konstruktywną informację zwrotną i widzą, że są doceniani, często są bardziej zadowoleni z pracy i bardziej zaangażowani.
 • Lepsze radzenie sobie z konfliktami: Szkolenie pomaga pracownikom w radzeniu sobie z konfliktami i problemami w miejscu pracy poprzez umiejętność konstruktywnego wyrażania swoich opinii.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Czym jest informacja zwrotna
 • Dlaczego udzielamy informacji zwrotnej
 • Emocje związane z udzielaniem i przyjmowaniem informacji zwrotnej
 • Pozytywne intencje
 • Dobra i zła motywacja do udzielania feedbacku
 • Opisuj nie oceniaj
 • Miejsce i czas
 • Elementy komunikacji niewerbalnej
 • Różnica między komunikatem typu ja i typu ty
 • Jaki jest cel przekazania informacji zwrotnej
 • Kolejne kroki udzielania informacji zwrotnej
 • Feedback udzielany z perspektywy obserwatora i uczestnika sytuacji
 • Kiedy mówić o własnych odczuciach a kiedy o konsekwencjach
 • Różnica między feedbackiem „na bieżąco” a rozmową okresową
 • Po czyjej stronie istnieje odpowiedzialność za emocje w czasie rozmowy
 • Formułowanie oczekiwań w ramach feedbacku
 • 4 kroki asertywnego wyrażania złości
 • Co zrobić, gdy umowa nie jest dotrzymana?
 • 4 rodzaje uszu i 4 rodzaje ust: model von Thuna
 • Co mówić i jak mówić, aby być słyszanym?
 • Parafrazowanie i zadawanie pytań (kiedy, jakie i po co) podczas feedbacku
 • Co zrobić, gdy rozmówca nie przyjmuje informacji zwrotnej
  lub się z nią nie zgadza?
 • Jak reagować na silne emocje?
 • Jak reagować na informację zwrotną gdy to my jesteśmy odbiorcami?
 • Doświadczenie osobiste, case’y uczestników

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład i prezentacja

Trener prezentuje teorię i podstawowe zasady udzielania informacji zwrotnej, wyjaśniając różnice między pozytywną a negatywną informacją zwrotną oraz techniki jej skutecznego przekazywania.

2

Ćwiczenia praktyczne

Uczestnicy przechodzą przez różnego rodzaju scenariusze i ćwiczenia, w których mają okazję praktykować udzielanie informacji zwrotnej. Mogą to być symulacje sytuacji z życia zawodowego.

3

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych przypadków związanych z udzielaniem informacji zwrotnej pozwala uczestnikom zrozumieć, jakie wyzwania mogą się pojawić i jak można je rozwiązać.

4

Symulacje

Organizowane są symulacje sytuacji, w których uczestnicy muszą udzielać informacji zwrotnej innym uczestnikom lub aktorom w sposób praktyczny.

5

Feedback od trenera i uczestników

Uczestnicy otrzymują informacje zwrotne od instruktora oraz od siebie nawzajem. To pomaga w identyfikowaniu mocnych stron i obszarów do poprawy w udzielaniu informacji zwrotnej.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.