Techniki sprzedaży i proaktywne pozyskiwanie klientów

Uczestnik szkolenia zyska kompleksową wiedzę na temat skutecznych technik sprzedażowych, które pozwolą mu doskonalić umiejętności negocjacyjne, budować relacje z klientami oraz efektywnie prezentować ofertę. Dzięki szkoleniu, uczestnik zdobędzie także praktyczne narzędzia do proaktywnego pozyskiwania nowych klientów, co przyczyni się do zwiększenia skuteczności sprzedaży oraz rozwoju jego kariery w dziedzinie handlu i marketingu.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Techniki sprzedaży i proaktywne pozyskiwanie klientów

Grupa docelowa szkolenia to osoby zajmujące się sprzedażą, handlem oraz działalnością marketingową. Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli różnych branż, pracowników działów sprzedaży, key account managerów, przedstawicieli handlowych, a także właścicieli firm oraz osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie klientów i rozwijanie relacji biznesowych.

Idea szkolenia polega na dostarczeniu uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu skutecznych technik sprzedażowych oraz aktywnego pozyskiwania nowych klientów. Szkolenie skupia się na doskonaleniu umiejętności negocjacyjnych, budowaniu relacji z klientami, rozpoznawaniu potrzeb klientów oraz efektywnym prezentowaniu ofert. Uczestnicy szkolenia zdobędą narzędzia i strategie, które pozwolą im osiągnąć wyższe wyniki sprzedażowe, wzmocnić konkurencyjność firmy oraz osiągnąć sukcesy w dziedzinie sprzedaży i marketingu.

wyślij zapytanie

Techniki sprzedaży i proaktywne pozyskiwanie klientów – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost ducha współpracy: Uczestnictwo w szkoleniu sprzyja budowaniu ducha współpracy między pracownikami, zwłaszcza w zespołach sprzedażowych. Wspólne zdobywanie wiedzy i doświadczeń sprzyja lepszej współpracy i wymianie pomysłów.
 • Tworzenie mentorów: Uczestnicy szkolenia, którzy zdobywają zaawansowane umiejętności sprzedażowe, mogą stać się mentorami dla nowszych pracowników, co przyczynia się do przekazywania wiedzy i wspierania rozwoju całego zespołu.
 • Lepsze wykorzystanie potencjału: Szkolenie pozwala pracownikom na lepsze wykorzystanie swojego potencjału i talentów w dziedzinie sprzedaży, co może przyczynić się do osiągnięcia wyższych wyników i sukcesów.
 • Wzrost świadomości rynkowej: Dzięki szkoleniu, pracownicy zyskują większą świadomość rynku, trendów i potrzeb klientów, co pozwala na bardziej trafne dostosowanie oferty firmy.
 • Lepsze wykorzystanie narzędzi sprzedażowych: Szkolenie pomaga pracownikom w lepszym wykorzystaniu dostępnych narzędzi sprzedażowych, co może wpłynąć na zwiększenie efektywności działań handlowych.
 • Zwiększenie zaufania klientów: Doskonalenie umiejętności sprzedażowych pozwala na bardziej profesjonalne i kompetentne podejście do klientów, co może przekładać się na zwiększenie zaufania i pozytywny wizerunek firmy.
 • Poprawa procesów sprzedażowych: Szkolenie może pomóc w zidentyfikowaniu obszarów do doskonalenia w procesach sprzedażowych i wprowadzeniu skuteczniejszych rozwiązań.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie skuteczności sprzedaży: Uczestnicy szkolenia zdobywają nowe umiejętności sprzedażowe, które pozwalają na bardziej skuteczne przekonywanie klientów do zakupu produktów lub usług firmy.
 • Rozwinięcie kadry sprzedażowej: Doskonalenie technik sprzedażowych przyczynia się do lepszego przygotowania i rozwoju pracowników działu sprzedaży, co wpływa na wzrost kompetencji całego zespołu.
 • Zwiększenie zysków: Skuteczniejsze techniki sprzedażowe i proaktywne pozyskiwanie klientów przyczyniają się do zwiększenia sprzedaży i tym samym generowania większych zysków dla firmy.
 • Poszerzenie bazy klientów: Szkolenie umożliwia pozyskiwanie nowych klientów i budowanie trwałych relacji, co przekłada się na poszerzenie bazy odbiorców produktów lub usług firmy.
 • Zwiększenie konkurencyjności: Lepsze umiejętności sprzedażowe pozwalają firmie lepiej konkurować na rynku, zdobywać nowe kontrakty i zwiększać swoją pozycję w branży.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku: Skuteczne techniki sprzedażowe i profesjonalne pozyskiwanie klientów przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku firmy jako wiarygodnego i profesjonalnego partnera biznesowego.
 • Wzrost lojalności klientów: Szkolenie pomaga w budowaniu długoterminowych relacji z klientami, co przyczynia się do zwiększenia lojalności i powtarzalnych zakupów.
 • Poprawa wyników sprzedażowych: Szkolenie daje pracownikom narzędzia do bardziej efektywnej sprzedaży, co przekłada się na poprawę wyników sprzedażowych całej firmy.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwinięcie umiejętności sprzedażowych: Uczestnicy szkolenia zdobywają nowe techniki sprzedażowe oraz umiejętności negocjacyjne, co pozwala im doskonalić swoje zdolności w zakresie sprzedaży i skutecznego przekonywania klientów.
 • Zwiększenie pewności siebie: Szkolenie pomaga pracownikom w zwiększeniu pewności siebie podczas rozmów z klientami, co wpływa pozytywnie na ich skuteczność i efektywność w pracy.
 • Budowanie relacji z klientami: Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych pozwala pracownikom na budowanie trwałych relacji z klientami, co przekłada się na większe zaufanie i lojalność odbiorców.
 • Samorozwój zawodowy: Szkolenie umożliwia pracownikom rozwijanie się zawodowo, zdobywanie nowych kompetencji i podnoszenie swojej wartości na rynku pracy.
 • Motywacja i zaangażowanie: Uczestnictwo w szkoleniu daje pracownikom poczucie, że firma inwestuje w ich rozwój, co zwiększa motywację i zaangażowanie w wykonywane obowiązki.
 • Skuteczniejsze działanie: Praktyczne umiejętności zdobyte na szkoleniu pozwalają pracownikom działać skuteczniej i bardziej efektywnie, co przyczynia się do osiągania lepszych wyników sprzedażowych.
 • Poznanie nowych strategii: Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę o nowych strategiach i technikach sprzedażowych, które mogą z powodzeniem zastosować w swojej codziennej pracy.
 • Rozwijanie postawy proaktywnej: Szkolenie zachęca pracowników do proaktywnego podejścia do pozyskiwania klientów i kreowania nowych szans sprzedażowych.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Strategia pozyskiwania klientów – jak ją zaplanować?
 • Pozyskiwanie klientów – jak stworzyć skuteczny system?
 • Narzędzia wspierające rozwój sprzedaży
 • Źródła leadów i kontakty z klientami
 • Rola sprzedawcy w relacji z klientami
 • Strategia i proces sprzedaży w kontakcie telefonicznym
 • Strategia i proces sprzedaży w kontakcie bezpośrednim
 • Narzędzia wspierające sprzedaż
 • Najważniejsze techniki sprzedaży
 • Etapy rozmowy sprzedażowej – standard dla firmy i narzędzia dla handlowca
 • Psychologia w sprzedaży – jakie reguły warto wykorzystywać
 • Techniki budowania pierwszego wrażenia w kontakcie telefonicznym/mailowym i bezpośrednim
 • Rola pozytywnych relacji i nastawienia  w kontakcie z klientem
 • Język rozmowy sprzedażowej w praktyce: style komunikacji, zaawansowane techniki zadawania pytań
 • Identyfikowanie  rzeczywistych motywacji decyzyjnych
 • Argumentacja a potrzeby  – co klient kupuje naprawdę?
 • Język pro-sprzedażowy w komunikacji z klientem
 • Zaawansowane techniki  zadawania pytań w praktyce
 • Właściwy styl komunikacji – jak go wykorzystać
 • Komunikacja w relacji z klientem– praktyczne wskazówki
 • Techniki skutecznego słuchania i wyławiania informacji kluczowych
 • Identyfikacja własnego stylu komunikacji
 • Elementy komunikacji perswazyjnej w sprzedaży
 • Język korzyści i skuteczna argumentacja oferty w praktyce
  Skuteczna oferta w praktyce
 • Zastrzeżenia Klienta a relacja sprzedażowa
 • Rodzaje zastrzeżeń – zastrzeżenia rzeczywiste a pozorne
 • Techniki radzenia sobie z zastrzeżeniami
 • Zaawansowane metody uchylania zastrzeżeń
 • Konstruktywne wykorzystanie zastrzeżeń
 • Język rozwiązywania konfliktów z Klientem
 • Identyfikacja własnego stylu reagowania na sytuacje trudne w relacjach z Klientem
 • Techniki asertywne w kontakcie z Klientem
 • Zimy ruch – zarządzanie potencjalnymi klientami
 • Techniki „ocieplania kontaktu”
 • Budowanie i zarządzanie listami odbiorców
 • Jak wykorzystać w sprzedaży kampanie e-mailingowe?
 • Automatyzacja procesu sprzedażowego
 • Negocjacje biznesowe: techniki, taktyki, style
 • Kiedy warto negocjować?
 • Reguły skutecznych negocjacji w sprzedaży
 • Taktyki negocjacyjne w praktyce
 • Style prowadzenia negocjacji: nastawienie kooperacyjne lub rywalizacyjne, styl rzeczowe, negocjacje integracyjne

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Gry symulacyjne

Metoda ta polega na symulowaniu sytuacji biznesowych i umożliwieniu uczestnikom szkolenia podjęcia decyzji i prześledzenia skutków ich działań. Ta metoda jest skuteczna w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji i kreatywnego myślenia.

4

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych.
Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

5

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych.

6

Indywidulane konsultacje

Wspierające wdrożenie wybranych narzędzi i umiejętności na grunt własnej pracy.

Katarzyna Zych

Absolwentka podyplomowych studiów „Akademia Trenera” Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu; licencjat z zakresu Public Relations, wizerunku firmy i instytucji, projektowania komunikacji – absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu; mgr socjologii – absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku socjologia Uniwersytetu Zielonogórskiego, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie marketingu internetowego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. 15 lat doświadczenia, zrealizowanych ponad 13 000 h szkoleniowych i 4000h doradczych.

Od ponad 14 lat praktyk biznesu i trener działający w obszarze kompetencji psychospołecznych oraz komunikacji marketingowej. CEO/ wydawca oraz autorka książek i ebooków. Na swoim koncie ma stworzenie strategii komunikacyjnych oraz wsparcie eksperckie kilkunastu organizacji oraz przedsiębiorstw różnych branż. Autorka bloga o self-publishingu, twórczyni autorskich kursów online. W latach 2013-2014 odpowiedzialna za realizację strategii komunikacyjnej, budowanie i utrzymywanie relacji z mediami, a także kształtowanie komunikacji z otoczeniem zewnętrznym jednej z największych na polskim rynku spółek FinTech. Jako dyrektor handlowy agencji reklamowej odpowiedzialna była za koordynowanie pracy konsultantów handlowych oraz kształtowanie strategii sprzedażowej. Aktywnie działa na rynku publikacji eksperckich, publikowała między innymi dla magazynu MARKETER+. Afirmatorka kreatywności. Szkoli skutecznie, z pomysłem i pasją.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.