Kompetencje kierownicze

Uczestnik szkolenia zyska lepsze umiejętności zarządzania zespołem, efektywne planowanie zadań oraz umiejętność motywowania pracowników do osiągania celów. Będzie w stanie lepiej rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem, budować efektywne relacje interpersonalne i podejmować trafne decyzje, co przyczyni się do poprawy wyników działu oraz osiągnięcia sukcesu w swojej roli kierowniczej.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Kompetencje kierownicze

Grupa docelowa szkolenia to menedżerowie, liderzy zespołów, kadra zarządzająca oraz osoby pełniące funkcje kierownicze w firmach i organizacjach. Szkolenie jest adresowane do wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności zarządzania, doskonalić techniki przywództwa i efektywnie zarządzać zespołem, niezależnie od branży czy rozmiaru organizacji.

Idea szkolenia polega na dostarczeniu uczestnikom kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu skutecznego zarządzania zespołem oraz doskonalenia umiejętności przywództwa. Celem szkolenia jest wspieranie menedżerów i kadry zarządzającej w rozwoju kompetencji interpersonalnych, umiejętności komunikacyjnych, rozwiązywania problemów oraz podejmowania trafnych decyzji. Szkolenie dąży do wzmocnienia zdolności kierowniczych uczestników, umożliwiając im osiągnięcie lepszych wyników w zarządzaniu zespołem i skutecznego osiągania celów organizacji.

wyślij zapytanie

Kompetencje kierownicze – korzyści ze szkolenia

 • Poprawa atmosfery pracy: Wzrost umiejętności przywódczych u wszystkich uczestników szkolenia wpływa na ogólną atmosferę w miejscu pracy. Lepsze relacje między pracownikami i kierownictwem przyczyniają się do bardziej pozytywnej i harmonijnej atmosfery w zespole.
 • Wspólne cele i wartości: Szkolenie umożliwia zrozumienie wspólnych celów i wartości w organizacji. Wszyscy uczestnicy mają możliwość wypracowania jednolitej wizji i strategii, co sprzyja zintegrowaniu zespołu i zwiększeniu współpracy.
 • Wspólna terminologia i standardy: Szkolenie pozwala na ujednolicenie terminologii i standardów w zarządzaniu. Wszyscy uczestnicy zyskują wspólny język i rozumienie, co ułatwia komunikację i podejmowanie decyzji.
 • Kreowanie korporacyjnej kultury: Doskonalenie kompetencji kierowniczych u różnych liderów wpływa na kreowanie jednolitej korporacyjnej kultury, opartej na skutecznym przywództwie, etyce i odpowiedzialności.
 • Wsparcie rozwoju innych pracowników: Uczestnicy szkolenia, którzy zdobywają nowe umiejętności kierownicze, mogą lepiej wspierać rozwój i szkolenia innych pracowników w organizacji, co przyczynia się do podnoszenia kompetencji całego zespołu.
 • Odporność na zmiany: Lepsze kompetencje kierownicze pozwalają organizacji na lepsze radzenie sobie z zmianami wewnętrznymi i zewnętrznymi, co wpływa na zwiększenie elastyczności i adaptacyjności firmy.
 • Zwiększenie zaufania inwestorów i partnerów: Inwestowanie w rozwój kompetencji kierowniczych pokazuje zaangażowanie firmy w profesjonalny rozwój kadry zarządzającej, co może zwiększyć zaufanie inwestorów i partnerów biznesowych.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie efektywności zespołu: Lepsze umiejętności kierownicze pozwalają menedżerom bardziej skutecznie zarządzać zespołem, co prowadzi do wyższej wydajności i osiągania lepszych wyników w pracy.
 • Poprawa klimatu organizacyjnego: Doskonalenie kompetencji kierowniczych umożliwia lepsze zarządzanie relacjami między pracownikami, co przekłada się na pozytywny klimat w firmie, większą harmonię i zaangażowanie pracowników.
 • Redukcja kosztów: Skuteczne zarządzanie zespołem i optymalizacja procesów może przyczynić się do redukcji kosztów w organizacji, co ma pozytywny wpływ na wyniki finansowe firmy.
 • Zwiększenie retencji pracowników: Menedżerowie, którzy rozwijają swoje kompetencje kierownicze, są lepiej przygotowani do motywowania i zatrzymywania utalentowanych pracowników, co ogranicza rotację kadry i pozwala zatrzymać cenne zasoby w firmie.
 • Poprawa wizerunku firmy: Firma, która inwestuje w rozwijanie swoich kierowników, zdobywa pozytywny wizerunek jako organizacja dbająca o rozwój swojego personelu i zwiększającą swoje potencjał.
 • Zwiększenie konkurencyjności: Wyszkolona kadra zarządzająca ma lepsze narzędzia do efektywnego konkurencji na rynku, co pozwala firmie utrzymać się na czele branży.
 • Lepsze podejmowanie decyzji: Doskonalenie umiejętności przywódczych pomaga menedżerom podejmować trafniejsze i bardziej skuteczne decyzje, co jest kluczowe dla sukcesu firmy.
 • Wyższa satysfakcja klientów: Efektywne zarządzanie zespołem przekłada się na lepszą jakość usług, co zwiększa satysfakcję klientów i buduje lojalność wobec firmy.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności przywódczych: Uczestnicy szkolenia zdobywają cenne umiejętności zarządzania zespołem, co pozwala im stawać się lepszymi liderami w swojej pracy.
 • Zwiększenie szansy awansu: Doskonalenie kompetencji kierowniczych otwiera przed pracownikami nowe perspektywy kariery i zwiększa szanse na awans wewnętrzny.
 • Lepsze rozwiązywanie konfliktów: Szkolenie pomaga pracownikom w lepszym rozwiązywaniu konfliktów zespołowych i radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami.
 • Wzrost zaangażowania i motywacji: Doskonalenie umiejętności przywódczych przyczynia się do większego zaangażowania i motywacji w wykonywaniu obowiązków zawodowych.
 • Lepsza komunikacja: Uczestnicy szkolenia uczą się skuteczniejszej komunikacji, co wpływa na lepsze porozumienie zespołu i poprawę relacji z innymi pracownikami.
 • Wyższa samoocena: Rozwinięcie umiejętności kierowniczych zwiększa pewność siebie pracowników i pozytywnie wpływa na ich samoocenę.
 • Skuteczniejsze zarządzanie czasem: Szkolenie pomaga pracownikom w lepszym planowaniu i organizacji czasu pracy, co przekłada się na wydajność i efektywność.
 • Zdolność do radzenia sobie z wyzwaniami: Uczestnicy szkolenia uczą się skuteczniejszego radzenia sobie z wyzwaniami zawodowymi i osiągania lepszych rezultatów.
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy: Poprawa umiejętności zarządzania i liderowania przyczynia się do większej satysfakcji z wykonywanej pracy.
 • Dostęp do nowej wiedzy i know-how: Szkolenie pozwala pracownikom zdobyć nowe informacje i know-how, które mogą wykorzystać w swojej codziennej pracy.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Cechy osobowości dobrego kierownika
 • SWOT potencjału kierowniczego
 • Jak budować autorytet w zespole – rola wizerunku wśród podwładnych
 • Rodzaje autorytetu: formalny i nieformalny
  O co chodzi w zarządzaniu?
  Najczęstsze błędy popełniane przez liderów zespołów
 • Lider a różnorodność w zespole: umiejętności, osobowości, płeć
 • Dlaczego trudno się porozumieć?
 • Bariery w skutecznym delegowaniu – identyfikacja, pokonywanie
 • Dlaczego słuchamy, ale nie słyszymy?
 • Jak efektywnie rozmawiać z drugą osobą?
 • Indywidualne style w komunikacji – jak je wykorzystać w praktyce?

 • Delegowanie zadań i odpowiedzialności – techniki
 • Budowanie zaangażowania pracownia w realizację zadania/celów
 • Znaczenie precyzyjnego komunikowania celów
 • Style delegowania zadań
 • Delegowanie uwzględniające możliwości, predyspozycje i profil pracownika
 • Motywacyjna rola delegowania
 • Cztery kroki w egzekwowaniu poleceń
 • Niewykonanie zadania – jak reagować, a czego unikać
 • Korygowanie i komunikowanie trudnych decyzji pracownikom
 • Umiejętność udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych członkom zespołu
 • Komunikaty wzmacniające/osłabiające zaangażowanie pracownika

 • Czym jest motywacja i jak działa
 • Fakty i mity o motywowaniu
 • Dlaczego ludziom się nie chce?
 • Jak skutecznie angażować w działanie?
 • Podstawowe teorie motywacji, które warto znać
 • Jak komunikować, by motywować?
 • Jak wzmacniać, to co w pracowniku najlepsze
 • Kierownik – jak zachować automotywację do działania
 • Warsztat: ćwiczenia z doboru narzędzi i sposobów motywowania

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Gry symulacyjne

Metoda ta polega na symulowaniu sytuacji biznesowych i umożliwieniu uczestnikom szkolenia podjęcia decyzji i prześledzenia skutków ich działań. Ta metoda jest skuteczna w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji i kreatywnego myślenia.

4

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych.
Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

5

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych.

6

Indywidulane konsultacje

Wspierające wdrożenie wybranych narzędzi i umiejętności na grunt własnej pracy.

Katarzyna Zych

Absolwentka podyplomowych studiów „Akademia Trenera” Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu; licencjat z zakresu Public Relations, wizerunku firmy i instytucji, projektowania komunikacji – absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu; mgr socjologii – absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku socjologia Uniwersytetu Zielonogórskiego, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie marketingu internetowego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. 15 lat doświadczenia, zrealizowanych ponad 13 000 h szkoleniowych i 4000h doradczych.

Od ponad 14 lat praktyk biznesu i trener działający w obszarze kompetencji psychospołecznych oraz komunikacji marketingowej. CEO/ wydawca oraz autorka książek i ebooków. Na swoim koncie ma stworzenie strategii komunikacyjnych oraz wsparcie eksperckie kilkunastu organizacji oraz przedsiębiorstw różnych branż. Autorka bloga o self-publishingu, twórczyni autorskich kursów online. W latach 2013-2014 odpowiedzialna za realizację strategii komunikacyjnej, budowanie i utrzymywanie relacji z mediami, a także kształtowanie komunikacji z otoczeniem zewnętrznym jednej z największych na polskim rynku spółek FinTech. Jako dyrektor handlowy agencji reklamowej odpowiedzialna była za koordynowanie pracy konsultantów handlowych oraz kształtowanie strategii sprzedażowej. Aktywnie działa na rynku publikacji eksperckich, publikowała między innymi dla magazynu MARKETER+. Afirmatorka kreatywności. Szkoli skutecznie, z pomysłem i pasją.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.