Kompleksowy warsztat dla managerów

Uczestnik szkolenia “Kompleksowy warsztat dla managerów” zyska praktyczne umiejętności zarządzania zespołem, w tym planowanie, delegowanie zadań oraz skuteczne metody komunikacji z podwładnymi. Szkolenie to rozwija również świadomość kluczowych kompetencji wymaganych na stanowiskach kierowniczych, koncentrując się na odpowiedzialności za wyniki i rozwój firmy.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Kompleksowy warsztat dla managerów

Grupa docelowa szkolenia “Kompleksowy warsztat dla managerów” to menedżerowie na różnych poziomach zarządzania, w tym kierownicy zespołów, project managerowie oraz osoby pełniące funkcje kierownicze, które pragną rozwijać swoje umiejętności zarządzania i komunikacji. Szkolenie jest również skierowane do osób aspirujących do ról kierowniczych, które chcą przygotować się do efektywnego zarządzania zespołem i rozwiązywania wyzwań biznesowych. Jest to idealne dla profesjonalistów poszukujących praktycznych narzędzi i technik, które pozwolą im lepiej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami menedżerskimi oraz rozwijać swoje kariery w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym.

Idea szkolenia “Kompleksowy warsztat dla managerów” skupia się na trzech głównych filarach: umiejętnościach zarządzania zespołem, efektywnej komunikacji oraz rozwoju osobistym jako lidera. Celem jest wyposażenie uczestników w konkretne narzędzia i techniki, które pomogą im w codziennym kierowaniu zespołem, zarządzaniu projektami i efektywnej komunikacji z podwładnymi. Szkolenie koncentruje się na praktycznym stosowaniu wiedzy, poprzez warsztaty, studia przypadków i interaktywne ćwiczenia, które pozwalają uczestnikom na natychmiastowe zastosowanie zdobytych umiejętności w realnym środowisku pracy. Jest to idealne rozwiązanie dla menedżerów, którzy chcą nie tylko rozwijać swoje kompetencje, ale także przyczyniać się do wzrostu efektywności i motywacji swoich zespołów.

wyślij zapytanie

Kompleksowy warsztat dla managerów – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie spójności i efektywności zespołu: Szkolenie pomaga pracownikom lepiej rozumieć siebie nawzajem, co prowadzi do lepszej współpracy i synergii w zespole.
 • Wzrost innowacyjności i kreatywności: Pracownicy nabywają umiejętności wspierające myślenie kreatywne i innowacyjne, co jest korzystne dla organizacji w aspekcie generowania nowych pomysłów i rozwiązań.
 • Budowanie silnej kultury organizacyjnej: Szkolenie wspiera rozwój kultury opartej na otwartości, wzajemnym szacunku i współpracy, co przyczynia się do lepszego środowiska pracy i wizerunku firmy.
 • Zwiększenie elastyczności i zdolności adaptacyjnych: Zarówno pracownicy, jak i organizacja uczą się, jak efektywnie dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych i wyzwań biznesowych.
 • Podniesienie ogólnej konkurencyjności firmy: Poprzez rozwój umiejętności kierowniczych i komunikacyjnych pracowników, organizacja staje się bardziej konkurencyjna na rynku, co przekłada się na lepsze wyniki biznesowe.
 • Stworzenie środowiska sprzyjającego uczeniu się i rozwojowi: Szkolenie promuje kulturę ciągłego rozwoju i uczenia się, co jest korzystne zarówno dla pracowników, jak i dla organizacji.

Korzyści dla organizacji

 • Poprawa efektywności zarządzania: Menedżerowie szkoleni w zakresie nowoczesnych metod zarządzania i komunikacji mogą lepiej kierować zespołami, co prowadzi do zwiększenia produktywności i efektywności całej organizacji.
 • Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników: Efektywnie zarządzany zespół charakteryzuje się wyższą motywacją i zaangażowaniem. Szkolenie umożliwia menedżerom rozwijanie umiejętności motywacyjnych, co bezpośrednio wpływa na atmosferę pracy i redukcję rotacji pracowników.
 • Lepsze zarządzanie konfliktami: Uczestnicy szkolenia uczą się, jak efektywnie rozwiązywać konflikty, co jest kluczowe w utrzymaniu harmonijnych relacji w zespole i unikaniu niepotrzebnych napięć.
 • Rozwój liderów i kadr kierowniczych: Szkolenie stwarza możliwości rozwoju osobistego dla menedżerów, co przekłada się na budowanie silnych i kompetentnych kadr kierowniczych, gotowych na przyszłe wyzwania.
 • Zwiększenie innowacyjności i kreatywności: Poprzez rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i zarządzania, menedżerowie są w stanie lepiej inspirować swoje zespoły do myślenia kreatywnego i wprowadzania innowacji.
 • Lepsze planowanie i realizacja celów: Szkolenie kładzie nacisk na umiejętności planowania i realizacji celów, co jest kluczowe w osiąganiu długoterminowych sukcesów organizacji.
 • Podniesienie standardów zarządzania: Standardy zarządzania w organizacji wzrastają, co jest ważne zwłaszcza w kontekście międzynarodowej konkurencji i wymagań rynkowych.
 • Poprawa wizerunku firmy: Inwestycja w rozwój pracowników świadczy o dbałości organizacji o swój kapitał ludzki, co pozytywnie wpływa na jej wizerunek zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój osobistych umiejętności zarządzania: Pracownicy zdobywają cenne wskazówki i narzędzia, które pomagają im lepiej zarządzać zespołami i projektami, co przekłada się na ich efektywność zawodową.
 • Poprawa umiejętności komunikacyjnych: Szkolenie kładzie duży nacisk na komunikację, co pomaga pracownikom w budowaniu lepszych relacji zawodowych, zarówno z zespołem, jak i z klientami czy przełożonymi.
 • Większa pewność siebie i umiejętność liderowania: Uczestnicy uczą się, jak skutecznie motywować i inspirować swoje zespoły, co zwiększa ich pewność siebie jako liderów.
 • Lepsze zarządzanie czasem i priorytetami: Pracownicy nabywają umiejętności efektywnego planowania i zarządzania czasem, co jest kluczowe w szybkim i dynamicznym środowisku pracy.
 • Zrozumienie różnorodności w miejscu pracy: Szkolenie często obejmuje zagadnienia związane z różnorodnością i integracją w zespole, co pomaga w budowaniu bardziej inkluzjiwego środowiska pracy.
 • Rozwój kariery zawodowej: Umiejętności zdobyte podczas szkolenia mogą przyczynić się do awansów zawodowych i otwierają nowe możliwości kariery.
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy: Lepsze zarządzanie i skuteczniejsza komunikacja przyczyniają się do wyższej satysfakcji z pracy, redukując stres i poprawiając ogólne samopoczucie.
 • Rozwój kompetencji miękkich: Oprócz umiejętności technicznych, szkolenie koncentruje się także na rozwoju kompetencji miękkich, takich jak empatia, zarządzanie konfliktem czy umiejętność negocjacji.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Świadomość zadań na stanowisku kierowniczym – specyfika pracy kierownika regionalnego w firmie
 • Odpowiedzialność za ludzi, wyniki, przyszłość firmy,
 • Budowanie roli przełożonego, ustalanie zasad i reguł współpracy z zespołem,
 • Klarowny plan celów krótko i długoterminowych,
 • Organizacja pracy własnej i pracowników,
 • Planowanie, wyznaczanie zadań, zarządzanie priorytetami,
 • Samodzielność i odpowiedzialność w działaniu,
 • Słuchanie i uważność podczas rozmów,
 • Pytania jako klucz do właściwej komunikacji,
 • Charakterystyka różnic pomiędzy pracownikami (typologie MBTI),
 • Etapy rozwoju pracownika
 • Zarządzanie sytuacyjne w oparciu o metodologię K. Blancharda,
 • Rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności i zaangażowania pracowników,
 • Metody zarządzania managera
  • Instruktarz,
  • Trening,
  • Coaching,
  • Delegowanie,
 • Scenki dotyczące praktycznego zarządzania podwładnymi,
 • Mocne rozmowy z podwładnymi,
 • Trudne sytuacje managerskie w praktyce – case study,
 • Trening krótkich spotkań z podwładnymi,

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Warsztaty interaktywne

Uczestnicy biorą udział w sesjach warsztatowych, które są interaktywne i skupiają się na praktycznym zastosowaniu teorii. Umożliwia to uczestnikom wypróbowanie nowych umiejętności w kontrolowanym środowisku.

2

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych przypadków biznesowych pomaga uczestnikom zrozumieć, jak teoria może być zastosowana w praktyce. Studia przypadków są dobierane tak, aby odzwierciedlały realne wyzwania, z jakimi mogą się spotkać menedżerowie.

3

Symulacje i gry role-playing

Symulacje i role-playing pozwalają uczestnikom wcielić się w różne role i scenariusze, co pomaga w zrozumieniu różnych perspektyw i lepszym przygotowaniu do rzeczywistych sytuacji zawodowych.

4

Ćwiczenia praktyczne

Różnorodne ćwiczenia praktyczne, które pomagają w utrwalaniu nowo zdobytej wiedzy i umiejętności.

Trenerzy

Paweł Głowacki

Certyfikowany coach praktyk biznesu – EMCC, trener biznesu oraz trener typologii osobowości MBTI. Posiada ponad 24 lata praktycznych doświadczeń w dużej międzynarodowej korporacji FMCG w sprzedaży, logistyce, szkoleniach oraz HR, współzałożyciel prywatnej firmy OZE. Manager zorientowany na budowanie wysoce zaangażowanych i skutecznych zespołów. Praktyk wykorzystujący sprawdzone modele zarządzania i motywowania podwładnych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.