Komunikacja i współpraca z osobami z niepełnosprawnością

Uczestnik szkolenia “Komunikacja i współpraca z osobami z niepełnosprawnością” zdobędzie wiedzę na temat różnorodnych rodzajów niepełnosprawności oraz sposobów, w jakie te niepełnosprawności mogą wpływać na codzienne funkcjonowanie osób nimi dotkniętych. Pozna techniki komunikacji i metodologię współpracy dostosowane do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami, co znacząco poprawi jego umiejętności interpersonalne i zwiększy efektywność w pracy zespołowej.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Komunikacja i współpraca z osobami z niepełnosprawnością

Grupa docelowa szkolenia “Komunikacja i współpraca z osobami z niepełnosprawnością” to przede wszystkim pracownicy sektora publicznego i prywatnego, którzy w swojej codziennej pracy mają kontakt z osobami z niepełnosprawnościami. Dotyczy to nauczycieli, pracowników służb społecznych, pracodawców, kadry kierowniczej firm, HR-owców oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za tworzenie polityki włączającej i przestrzegającej zasad równych szans. Szkolenie jest również skierowane do osób pracujących w obszarach obsługi klienta, sprzedaży, marketingu oraz wszystkich, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności komunikacyjne i interpersonalne w kontekście interakcji z osobami z niepełnosprawnościami.

Idea szkolenia: Szkolenie “Komunikacja i współpraca z osobami z niepełnosprawnością” ma na celu zwiększenie świadomości na temat niepełnosprawności oraz rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych, które są kluczowe dla budowania inkluzjiwnej społeczności. Przełamuje stereotypy i promuje równość, ucząc jak dostosować przestrzeń i metody pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Idea programu opiera się na propagowaniu szacunku, akceptacji i aktywnego uczestnictwa wszystkich osób w życiu społecznym, zmierzając do stworzenia bardziej otwartego i dostępnego środowiska dla każdego.

zapisz się na szkolenie już teraz

Komunikacja i współpraca z osobami z niepełnosprawnością – korzyści ze szkolenia

 • Budowanie inkluzjiwnej kultury organizacyjnej – Szkolenie to wzmacnia świadomość na temat różnorodności i inkluzji, promując środowisko pracy, w którym wszyscy pracownicy czują się akceptowani i szanowani. Wspólna wiedza i zrozumienie na temat niepełnosprawności sprzyjają tworzeniu pozytywnych relacji między pracownikami, co bezpośrednio wpływa na poprawę atmosfery w miejscu pracy.
 • Rozwijanie kompetencji miękkich – Udział w szkoleniu pozwala pracownikom na rozwijanie umiejętności takich jak empatia, komunikacja interpersonalna czy zdolność do pracy w zespole. Te kompetencje są cenne zarówno w kontekście profesjonalnym, jak i osobistym, przyczyniając się do lepszego zrozumienia potrzeb innych i efektywniejszej współpracy.
 • Zwiększenie produktywności i innowacyjności – Organizacje, w których promuje się różnorodność i włączenie, często doświadczają wzrostu produktywności i kreatywności. Pracownicy, czując się bezpiecznie i szanowanie, są bardziej skłonni do dzielenia się pomysłami i innowacjami, co może prowadzić do lepszych rozwiązań biznesowych.
 • Zmniejszenie ryzyka dyskryminacji i konfliktów – Wiedza zdobyta podczas szkolenia pomaga w identyfikacji i eliminacji nieświadomych uprzedzeń, co minimalizuje ryzyko dyskryminacji i konfliktów w miejscu pracy. Organizacja staje się bardziej otwarta i tolerancyjna, co sprzyja budowaniu zespołu opartego na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.
 • Poprawa relacji z klientami i partnerami biznesowymi – Pracownicy świadomi i wyposażeni w umiejętności komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami mogą lepiej odpowiadać na potrzeby szerokiej grupy klientów. Organizacja zdobywa przewagę konkurencyjną, będąc w stanie obsłużyć klientów w sposób bardziej empatyczny i profesjonalny, co wzmacnia jej pozycję na rynku.

Korzyści dla organizacji

 • Wzrost efektywności osobistej – udział w szkoleniu pozwoli pracownikom na zdobycie nowych umiejętności i technik, które pomogą im w lepszym zarządzaniu swoim czasem, efektywnym planowaniu pracy i osiąganiu swoich celów. To z kolei przyczyni się do zwiększenia produktywności i efektywności pracy.
 • Poprawa komunikacji i współpracy – warsztat szkoleniowy umożliwi pracownikom rozwinięcie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej. Dzięki temu, zwiększy się efektywność współpracy z osobami niepełnosprawnymi, bazująca na lepszym zrozumieniu.
 • Motywacja pracowników – uczestnictwo w warsztacie pokazuje pracownikom, że firma inwestuje w ich rozwój i umiejętności, co może przynieść satysfakcję i podnieść poziom motywacji. Pracownicy będą bardziej zaangażowani i chętni do podejmowania wyzwań, co przyniesie korzyści dla firmy.
 • Budowanie zespołu – uczestnictwo w warsztacie szkoleniowym zwiększy zaufanie i poczucie wspólnoty wśród pracowników. Wspólne ćwiczenia integrują zespoły oraz usprawniają współpracę w firmie.

Korzyści dla pracowników

 • Zwiększenie efektywności osobistej – warsztat pomoże uczestnikom w identyfikacji i eliminacji czynników, które ograniczają ich efektywność osobistą. Dzięki temu będą mogli skupić się na najważniejszych zadaniach i osiągać lepsze wyniki.
 • Poprawa umiejętności zarządzania czasem – warsztat pokaże uczestnikom praktyczne techniki i narzędzia, które pomogą im lepiej planować swoje zadania, ustalać priorytety i efektywnie wykorzystywać swój czas.
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych – podczas warsztatu uczestnicy będą mieli okazję doskonalić umiejętności komunikacyjne, zarówno w relacjach zespołowych, jak i w kontaktach międzyludzkich. Poznają typologie osobowości MBTI, dzięki czemu będzie im łatwiej zrozumieć i zaakceptować zachowania współpracowników i osób z niepełnosprawnościami.
 • Wzrost motywacji i zaangażowania – warsztat pomoże uczestnikom zrozumieć, jakie są ich wartości i cele życiowe, a także jak je osiągać. Dzięki temu będą bardziej zmotywowani do działania i bardziej zaangażowani w wykonywanie swoich obowiązków zawodowych.
 • Poprawa umiejętności współpracy – warsztat pozwoli uczestnikom nauczyć się efektywnej współpracy z osobami niepełnosprawnymi. Będą mieli okazję poznać różne techniki i narzędzia, które pomogą im budować efektywność osobistą oraz dobre relacje z innymi ludźmi a dzięki temu osiągać lepsze wyniki w pracy.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Zachowania, postawy ludzi efektywnych,
 • Czym jest efektywność osobista,
 • Moje cele, priorytety, wartości, role,
 • Metody budowania efektywności osobistej,
 • Planowanie i wyznaczanie priorytetów (matryca Eisenhowera),
 • Jak eliminować / minimalizować pożary,
 • Jak skutecznie pracować z listą zadań,
 • Mój efektywny dzień / tydzień / rok.
 • Reguły skutecznej komunikacji,
 • Słuchanie i słyszenie,
 • Aktywne słuchanie,
 • Dopytywanie to oznaka zainteresowania,
 • Pełny obraz – kompletna informacja,
 • Jak się różnimy – nasz preferowany sposób działania (MBTI),
 • Komunikacja dopasowana do odbiorcy – na podstawie typologii osobowości MBTI,
 • Współpraca z osobami o przeciwnych typologiach osobowości (MBTI),
 • Trening krótkich rozmów.
 • Zachowania, postawy, emocje ludzi niepełnosprawnych,
 • Kluczowe aspekty współpracy z osobami niepełnosprawnymi,
 • Wykorzystanie zmysłów w komunikacji,
 • Utrwalanie komunikatów,
 • Zaufanie i cierpliwość w komunikacji,
 • Nowe metody komunikacji,
 • Typowe błędy w komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami.
 • Feedback jako metoda budowania współpracy,
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej,
 • Model udzielania informacji zwrotnej,
 • Scenki dotyczące udzielania informacji zwrotnej.
 • Postawy w relacjach pomiędzy ludźmi,
 • Czym jest asertywność i jak ją budować,
 • Korzyści wynikające z asertywnej postawy pracowników,
 • Scenki asertywnych rozmów,
 • Jak radzić sobie ze stresem i emocjami w kontaktach międzyludzkich,
 • Jak rozładować emocje,
 • Jak nie przenosić negatywnych emocji na kolejne rozmowy / spotkania.
 • Moje wnioski z warsztatów,
 • Plan działań poprawiających efektywność,
 • Pierwsze 3 priorytety zmian.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

4

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych.

Trenerzy

Paweł Głowacki

Certyfikowany coach praktyk biznesu – EMCC, trener biznesu oraz trener typologii osobowości MBTI. Posiada ponad 24 lata praktycznych doświadczeń w dużej międzynarodowej korporacji FMCG w sprzedaży, logistyce, szkoleniach oraz HR, współzałożyciel prywatnej firmy OZE. Manager zorientowany na budowanie wysoce zaangażowanych i skutecznych zespołów. Praktyk wykorzystujący sprawdzone modele zarządzania i motywowania podwładnych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.