Komunikacja i zarządzanie w zespołach wielopokoleniowych

Uczestnik szkolenia zyska umiejętności efektywnej komunikacji i skutecznego zarządzania w zespołach wielopokoleniowych, co pozwoli mu wykorzystać potencjał różnorodności perspektyw i doświadczeń w pracy grupowej. Nabędzie umiejętności budowania harmonijnego środowiska pracy, efektywnej współpracy i rozwiązywania konfliktów, przyczyniając się do lepszych wyników i większej satysfakcji z pracy w wielopokoleniowych zespołach.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia

Grupa docelowa szkolenia dotyczącego komunikacji i zarządzania w zespołach wielopokoleniowych obejmuje osoby pracujące w organizacjach, które skupiają pracowników różnych pokoleń. Szkolenie jest skierowane do menedżerów, liderów zespołów oraz innych pracowników, którzy chcą lepiej zrozumieć dynamikę pracy w zespołach złożonych z przedstawicieli różnych generacji.

Idea szkolenia dotyczącego komunikacji i zarządzania w zespołach wielopokoleniowych polega na zrozumieniu, jak skutecznie komunikować się i zarządzać w środowiskach pracy, w których spotykamy przedstawicieli różnych pokoleń. Szkolenie ma na celu rozwinięcie umiejętności i świadomości niezbędnych do skutecznego funkcjonowania w takich zespołach.

Podstawową ideą szkolenia jest promowanie dialogu i wzajemnego zrozumienia między różnymi generacjami pracowników. Współczesne miejsca pracy często skupiają pracowników z różnych pokoleń, które mają odmienne wartości, preferencje, style komunikacji i oczekiwania wobec pracy. Szkolenie ma na celu przełamanie barier i stereotypów, które mogą prowadzić do napięć i konfliktów w zespołach wielopokoleniowych.

wyślij zapytanie

Komunikacja i zarządzanie w zespołach wielopokoleniowych – korzyści ze szkolenia

 • nnowacyjność i kreatywność: Zespoły wielopokoleniowe o różnorodnych perspektywach i doświadczeniach mają większą zdolność do generowania innowacyjnych pomysłów i kreatywnego rozwiązywania problemów. Dzięki różnorodności generacyjnej organizacja może skorzystać z różnych spojrzeń i podejść, co prowadzi do rozwoju i doskonalenia procesów, produktów lub usług.
 • Lepsze zrozumienie klientów: Różne pokolenia mają różne preferencje i potrzeby konsumenckie. Pracownicy będący członkami zespołów wielopokoleniowych mają większe szanse na lepsze zrozumienie i zaspokojenie tych potrzeb. To przekłada się na zdolność organizacji do skutecznego dostosowywania się do zmieniających się oczekiwań klientów i zwiększenia konkurencyjności na rynku.
 • Rozwijanie liderów przyszłości: Szkolenie i doświadczenie pracy w zespołach wielopokoleniowych stanowią doskonałą platformę do rozwoju umiejętności przywódczych. Pracownicy mają szansę uczyć się od przedstawicieli różnych pokoleń, obserwować różne style zarządzania i rozwijać umiejętności, które są istotne dla przywództwa w dynamicznym i zróżnicowanym środowisku.
 • Zwiększenie reputacji: Organizacje, które efektywnie zarządzają zespołami wielopokoleniowymi i promują równość, różnorodność i inkluzję, budują pozytywną reputację. Pracownicy odczuwają dumę z przynależności do organizacji, która aktywnie angażuje się w rozwój swoich pracowników i tworzy otoczenie sprzyjające wzajemnemu szacunkowi i współpracy.
 • Redukcja kosztów szkoleń: Szkolenie dotyczące komunikacji i zarządzania w zespołach wielopokoleniowych może pomóc w redukcji kosztów szkoleń organizacyjnych. Dzięki doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych i zarządzania różnorodnością generacyjną na poziomie zespołu, organizacja może zmniejszyć potrzebę indywidualnych szkoleń dla pracowników.

Korzyści dla organizacji

 • Efektywna komunikacja: Szkolenie umożliwia pracownikom doskonalenie umiejętności komunikacji między pokoleniami. Skuteczna komunikacja prowadzi do lepszego przekazywania informacji, redukcji nieporozumień i błędów, zwiększenia efektywności zespołu oraz lepszego zrozumienia celów i oczekiwań organizacji.
 • Wzrost produktywności: Dzięki zrozumieniu różnic pokoleniowych i odpowiedniemu zarządzaniu nimi, organizacja może stworzyć sprzyjające środowisko pracy, które zwiększa produktywność zespołu. Wykorzystanie unikalnych umiejętności i perspektyw każdej generacji może przyczynić się do innowacyjności, kreatywności i lepszego rozwiązywania problemów.
 • Zachowanie wiedzy i doświadczenia: Zespoły wielopokoleniowe umożliwiają przenoszenie wiedzy i doświadczenia między pokoleniami. Dzięki szkoleniu organizacja może stworzyć kulturę mentorstwa i współpracy, w której starsi pracownicy mogą dzielić się swoją wiedzą, a młodsi pracownicy mogą się uczyć i rozwijać.
 • Retencja talentów: Szkolenie pokazuje, że organizacja troszczy się o rozwój swoich pracowników i jest gotowa dostosować się do różnorodności generacyjnej. To może wpływać na większą lojalność i zaangażowanie pracowników, co przyczynia się do retencji talentów i redukcji kosztów związanych z rotacją kadry.
 • Poprawa atmosfery pracy: Lepsze zrozumienie i akceptacja różnic pokoleniowych w zespole prowadzi do pozytywnej atmosfery pracy. Pracownicy czują się bardziej docenieni i zrozumiani, co wpływa na ich satysfakcję zawodową i motywację. Harmonijne relacje między pracownikami różnych generacji sprzyjają również współpracy i twórczemu rozwiązywaniu problemów.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności interpersonalnych: Szkolenie umożliwia pracownikom rozwinięcie umiejętności komunikacji międzygeneracyjnej, empatii, słuchania aktywnego i budowania pozytywnych relacji z innymi członkami zespołu. Te umiejętności są cenne nie tylko w miejscu pracy, ale także w życiu osobistym.
 • Zwiększenie świadomości pokoleniowej: Szkolenie dostarcza pracownikom wiedzę na temat charakterystycznych cech i preferencji różnych pokoleń. Poznanie tych różnic pomaga w lepszym zrozumieniu innych członków zespołu i skutecznym dostosowaniu swojego stylu komunikacji i pracy.
 • Różnorodność i perspektywa: Pracując w zespole wielopokoleniowym, pracownicy mają możliwość doświadczania różnorodnych perspektyw i punktów widzenia. Spotkanie i współpraca z przedstawicielami różnych generacji może poszerzyć horyzonty, pobudzić kreatywność i dostarczyć nowych spojrzeń na problemy i wyzwania.
 • Rozwój zawodowy: Szkolenie pomaga pracownikom rozwijać umiejętności zarządzania zespołem, negocjacji, rozwiązywania konfliktów oraz budowania synergii między pokoleniami. Te umiejętności są wartościowe w kontekście awansu zawodowego i rozwoju kariery.
 • Lepsze relacje w zespole: Szkolenie pozwala pracownikom budować lepsze relacje z innymi członkami zespołu, niezależnie od różnic pokoleniowych. Poprawa komunikacji i wzajemnego zrozumienia prowadzi do bardziej harmonijnych i efektywnych relacji, co wpływa na satysfakcję z pracy i poczucie przynależności do zespołu.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Pokolenia BB, X, Y, Z – najpierw staraj się zrozumieć
 • Różnice w podejściu do pracy ich żródła
 • Analiza SWOT pokoleń
 • Co motywuje do pracy pokolenia BB, X, Y, Z?
 • Jak dopasować działania managerskie do pracowników z poszczególnych pokoleń w zespole
 • Wiek a zmiana potrzeb i motywacji – dopasowanie motywatorów i warunków pracy do wieku pracowników
 • Jakie mają potrzeby i style komunikacji pokolenia BB, X, Y, Z
 • Jak dostosować styl komunikacji do potrzeb różnych pokoleń?
 • Źródła potencjalnych napięć i konfliktów pomiędzy pokoleniami
 • Mediowanie pomiędzy skonfliktowanymi pracownikami
 • Działania którymi manager może ograniczyć występowanie konfliktów

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Diagnoza potrzeb rozwojowych

Metoda ta polega na analizie aktualnych narzędzi i sposobów pracy w firmie, a następnie zidentyfikowanie kluczowych obszarów i wyzwań jakie stoją przed organizacją.

2

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

3

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

4

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

Trenerzy

Maciej Sasin

Socjolog, filozof, absolwent studiów podyplomowych: Psychologia w Zarządzaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Mistrz Praktyk NLP, coach w metodyce Multilevel Coachingu. Ukończył kurs analizy transakcyjnej zakończony testem 101. Prowadzi firmę Akademia Rozwoju Kompetencji, która w 2017 roku otrzymała tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości. Przez 6 lat zarządzał działem HR w firmie z branży motoryzacyjnej, gdzie odpowiadał za rekrutację, coaching, wdrażał i szkolił pracowników z zakresu technik sprzedaży, kompetencji managerskich i osobistych, odpowiadał za komunikację wewnętrzną. Wykładowca i trener zagadnień z zakresu psychologii w biznesie oraz w rozwoju osobistym. Konsultant rozwoju organizacyjnego. Autor wielu książek. Pomaga firmom budować zaangażowanie pracowników.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.