Efektywna komunikacja i zarządzanie zespołem na budowie

Uczestnik szkolenia “Efektywna komunikacja i zarządzanie zespołem na budowie” zyska umiejętność klarownego przekazywania informacji oraz budowania skutecznej współpracy między członkami grupy. Dzięki nabytej wiedzy będzie potrafił lepiej rozumieć potrzeby zespołu oraz skuteczniej motywować i kierować ludźmi w celu osiągania wspólnych celów.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Efektywna komunikacja i zarządzanie zespołem na budowie

Grupa docelowa szkolenia “Efektywna komunikacja i zarządzanie zespołem na budowie” obejmuje menedżerów, liderów zespołów oraz pracowników, którzy chcą doskonalić umiejętności zarządzania ludźmi i poprawić skuteczność komunikacji w środowisku zawodowym.

Idea szkolenia “Efektywna komunikacja i zarządzanie zespołem na budowie” opiera się na rozwijaniu umiejętności efektywnej komunikacji oraz skutecznego zarządzania zespołem poprzez dostarczenie praktycznych narzędzi i strategii, które pomogą uczestnikom osiągnąć lepsze rezultaty w pracy grupowej, budowaniu relacji oraz rozwiązywaniu konfliktów w środowisku zawodowym.

zapisz się na szkolenie już teraz

Efektywna komunikacja i zarządzanie zespołem na budowie – korzyści ze szkolenia

 • Poprawa komunikacji interpersonalnej: Uczestnicy szkolenia zyskują umiejętność jasnego przekazywania informacji, co nie tylko sprzyja efektywności w pracy, ale także ułatwia lepsze relacje między pracownikami.
 • Zwiększenie satysfakcji zawodowej: Poprawa umiejętności zarządzania zespołem może prowadzić do zwiększenia satysfakcji pracowników, którzy będą czuć się bardziej docenieni i skutecznie wspierani przez swoich liderów.
 • Rozwój umiejętności przywódczych: Zarówno pracownicy, jak i organizacja, mogą zyskać dzięki szkoleniu, które pomaga rozwijać umiejętności przywódcze. To może prowadzić do lepszego zarządzania projektami, skuteczniejszego rozwiązywania problemów i budowania efektywniejszych zespołów.
 • Zwiększenie efektywności pracy: Lepsza komunikacja i umiejętności zarządzania zespołem mogą prowadzić do bardziej efektywnej pracy, co z kolei przekłada się na lepsze wyniki organizacji oraz możliwość szybszego osiągnięcia celów biznesowych.
 • Poprawa atmosfery w miejscu pracy: Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i budowanie lepszych relacji między pracownikami może sprzyjać tworzeniu pozytywnej atmosfery w miejscu pracy, co wpływa na zwiększenie zaangażowania i harmonii w zespole.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie efektywności pracy managerów – szkolenie pozwoli im zdobyć nowe umiejętności i narzędzia niezbędne do skutecznego zarządzania pracownikami. Dzięki temu będą w stanie lepiej motywować zespół, efektywniej rozwiązywać konflikty oraz delegować zadania.
 • Poprawa komunikacji wewnątrz organizacji – podczas szkolenia managerowie nauczą się skutecznie komunikować z pracownikami, wyrażać oczekiwania i przekazywać informacje. To pozwoli zwiększyć efektywność działań oraz uniknąć nieporozumień i błędów.
 • Polepszenie wyników finansowych – skuteczne zarządzanie pracownikami przekłada się na większą efektywność i wydajność działalności organizacji. Managerowie będą w stanie skoncentrować się na realizacji celów strategicznych i uzyskaniu lepszych wyników finansowych.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku organizacji – skuteczni managerowie przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku organizacji zarówno wewnętrznie, jak i na zewnątrz. Dzięki odpowiednim umiejętnościom zarządzania pracownikami organizacja może być postrzegana jako atrakcyjny pracodawca oraz partner biznesowy.
 • Udoskonalenie procesów wewnętrznych – efektywne zarządzanie pracownikami przyczynia się do lepszego planowania i organizacji pracy. Managerowie, po ukończeniu szkolenia, będą w stanie identyfikować i eliminować nieefektywne procesy, co przekłada się na oszczędność czasu i zasobów.
 • Przyciąganie i utrzymanie talentów – organizacje, które inwestują w rozwój osób zarządzających, są atrakcyjne dla utalentowanych pracowników. Możliwość szkolenia i doskonalenia umiejętności przyczynia się do zwiększenia retencji pracowników wysokiej klasy.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwinięcie umiejętności zarządzania pracownikami -​ szkolenie pozwoli managerom poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania zespołem. Dzięki temu będą w stanie skuteczniej planować, organizować i koordynować pracę pracowników.
 • Poprawa efektywności pracy zespołu -​ szkolenie pomoże kierownikom w identyfikacji i wykorzystaniu indywidualnych silnych stron pracowników, co przyczyni się do efektywnego wykorzystania ich potencjału. Poza tym, dzięki nabytym umiejętnościom komunikacyjnym, będą w stanie skutecznie przekazywać informacje, motywować zespół i skutecznie rozwiązywać konflikty.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników -​ szkolenie pomoże liderom w lepszym zrozumieniu potrzeb i oczekiwań pracowników oraz w tworzeniu dla nich warunków, które będą sprzyjały ich zaangażowaniu w pracę. W rezultacie, pracownicy będą bardziej zaangażowani, co przekłada się na większą efektywność i satysfakcję z pracy.
 • Wzrost zaufania i autorytetu wśród pracowników -​ szkolenie pomoże osobom zarządzającym w kreowaniu pozytywnego wizerunku jako liderów, którzy potrafią odpowiednio zarządzać i motywować swoją drużynę. To z kolei przyczyni się do wzrostu zaufania i autorytetu wśród pracowników, co ułatwi im pracę i wpłynie na atmosferę w zespole.
 • Rozwój umiejętności delegowania zadań -​ szkolenie umożliwi managerom rozwinięcie umiejętności efektywnego delegowania zadań w zespole. Dzięki temu będą w stanie skoncentrować się na bardziej strategicznych zadaniach, a jednocześnie pozwolą pracownikom rozwijać się poprzez przydzielanie im nowych odpowiedzialności.
 • Zwiększenie efektywności zarządzania organizacją -​ szkolenie pomoże managerom w rozwinięciu umiejętności planowania, wyznaczania priorytetów i kontrolowania czasu pracy. Dzięki temu będą w stanie efektywniej zarządzać czasem swoim i podległych pracowników, co przyczyni się do większej wydajności pracy i osiągnięcia celów zespołu.
 • Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych -​ szkolenie pomoże osobom zarządzającym w rozwinięciu umiejętności skutecznej komunikacji z pracownikami. Będą w stanie jasno i precyzyjnie przekazywać informacje, słuchać i docierać do swojego zespołu, co wpłynie na efektywność pracy i uniknięcie nieporozumień.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Świadomość zadań i odpowiedzialności,
 • Oczekiwania Firmy, pracowników,
 • Budowanie autorytetu Lidera w zespole,
 • Co niszczy a co buduje mój autorytet,
 • Ustalanie zasad i reguł współpracy z zespołem,
 • Trójkąt odpowiedzialności przełożonego: Wyznaczanie zadań, motywowanie, kontrola i rozliczanie,
 • Wyznaczanie zadań i ustalanie priorytetów własnych i zespołu,
 • Jak budować zaangażowanie i motywację pracowników,
 • Słuchanie i uważność podczas rozmów,
 • Pytania jako klucz do właściwej komunikacji,
 • Charakterystyka różnic pomiędzy pracownikami (typologie MBTI),
 • Skuteczna komunikacja z różnymi stylami osobowości pracowników,
 • Etapy rozwoju pracownika

PRACA DOMOWA

 • Analiza zespołów. Każdy z uczestników szkolenia dokona analizy swoich podwładnych pod kątem kluczowych umiejętności na zajmowanych stanowiskach. Ocena umiejętności zgodnie z omawianym na 1 dniu szkolenia modelem rozwoju pracowników. Tabela będzie podstawą do zarządzania dopasowanego do etapu aktualnego rozwoju każdego z pracowników, właściwego dobierania i stosowania odpowiednich narzędzi i stylów przywództwa.
 • Zarządzanie sytuacyjne w oparciu o metodologię K. Blancharda,
 • Rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności i zaangażowania pracowników,
 • Metody codziennego zarządzania na hali produkcyjnej
  • Instruktarz,
  • Trening,
  • Wspieranie,
  • Delegowanie,
 • Scenki dotyczące praktycznego zarządzania podwładnymi,
 • Czym jest informacja zwrotna,
 • Zasady udzielania skutecznej informacji zwrotnej,
 • Model FUO – feedback
 • Ćwiczenie rozmów z pracownikami – udzielanie informacji zwrotnej w konkretnych sytuacjach,
 • Mocne rozmowy z podwładnymi,
 • Asertywne rozmowy z podwładnymi, stawianie granic,
 • Trening krótkich rozmów z podwładnymi,
  • Motywowanie,
  • Angażowanie,
  • Wyrażanie uznania,
  • Korygowanie,
  • Dopytywanie,
  • Przekazywanie,
  • Omawianie,
 • Rozwiązywanie przypadków zgłoszonych przez uczestników warsztatu
 • Poszukiwanie możliwych rozwiązań
 • Inscenizowanie trudnych sytuacji
 • Wyjaśnianie wątpliwości

Zadanie poszkoleniowe (do zrealizowania w ciągi 1 miesiąca od zakończenia szkolenia):

 • Przygotować konkretne działania rozwojowe dla kluczowych pracowników z podległego zespołu na podstawie tabeli rozwoju pracowników wypracowanej podczas warsztatu.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Studium przypadku

Uczestnicy analizują rzeczywiste przypadki związane z komunikacją i zarządzaniem zespołem, co pozwala im na praktyczne stosowanie nabywanej wiedzy i umiejętności w konkretnych sytuacjach biznesowych.

2

Ćwiczenia praktyczne

Szkolenie może obejmować symulacje sytuacji, role-playing czy gry biznesowe, które pozwalają uczestnikom na bezpośrednie przećwiczenie umiejętności komunikacyjnych i kierowania zespołem.

3

Warsztaty grupowe

Interaktywne sesje grupowe umożliwiają uczestnikom dzielenie się doświadczeniami, wymianę pomysłów oraz rozwijanie umiejętności poprzez współpracę z innymi uczestnikami.

4

Prezentacja i dyskusja

Uczestnicy mogą być zachęcani do przygotowania prezentacji na temat różnych aspektów zarządzania zespołem i komunikacji, co umożliwia im udział w dyskusji oraz wymianę poglądów.

Trenerzy

Paweł Głowacki

Certyfikowany coach praktyk biznesu – EMCC, trener biznesu oraz trener typologii osobowości MBTI. Posiada ponad 24 lata praktycznych doświadczeń w dużej międzynarodowej korporacji FMCG w sprzedaży, logistyce, szkoleniach oraz HR, współzałożyciel prywatnej firmy OZE. Manager zorientowany na budowanie wysoce zaangażowanych i skutecznych zespołów. Praktyk wykorzystujący sprawdzone modele zarządzania i motywowania podwładnych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.