Komunikacja interpersonalna dla menadżerów

Uczestnik szkolenia zyska umiejętności skutecznego komunikowania się, co pozwoli mu budować pozytywne relacje z zespołem i kolegami z pracy. Dzięki szkoleniu nauczy się rozwiązywania konfliktów w sposób efektywny, co przyczyni się do harmonijnej atmosfery w pracy i poprawy współpracy. Uczestnik zdobędzie także narzędzia do motywowania pracowników, zwiększając ich zaangażowanie oraz osiągając lepsze wyniki w zarządzaniu zespołem.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Komunikacja interpersonalna dla menadżerów

Grupa docelowa: Szkolenie skierowane jest głównie do menadżerów na różnych szczeblach organizacyjnych oraz osób pełniących funkcje kierownicze w firmach i instytucjach. Adresowane jest również do liderów.

Idea szkolenia opiera się na rozwijaniu umiejętności efektywnej komunikacji między ludźmi, zwłaszcza w kontekście pracy menadżerskiej. Szkolenie skupia się na doskonaleniu umiejętności werbalnych i niewerbalnych, słuchania aktywnego, wyrażania siebie w sposób klarowny i zrozumiały oraz budowania pozytywnych relacji międzyludzkich. Uczestnicy zdobędą wiedzę i narzędzia potrzebne do skutecznego motywowania, delegowania zadań, rozwiązywania konfliktów oraz budowania efektywnych zespołów, co przyczyni się do lepszego zarządzania ludźmi i osiągania sukcesów w roli menadżera. Szkolenie pozwoli uczestnikom zwiększyć swoją efektywność w pracy, lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach i budować pozytywny wizerunek jako komunikatywni i empatyczni liderzy.

wyślij zapytanie

Komunikacja interpersonalna dla menadżerów – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost efektywności komunikacji w zespole: Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych menadżerów przyczynia się do lepszej komunikacji w całym zespole, co poprawia przepływ informacji, wydajność pracy i osiąganie wspólnych celów.
 • Zwiększenie zaangażowania w rozwiązywanie problemów: Uczestnicy szkolenia zdobędą narzędzia do efektywnego rozwiązywania problemów komunikacyjnych, co przyczyni się do bardziej aktywnego podejścia do identyfikowania i eliminowania barier w komunikacji.
 • Poprawa zdolności coachingowych menadżerów: Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych pozwoli menadżerom na bardziej efektywne wspieranie i rozwijanie swoich podwładnych, co wpłynie na ich rozwój zawodowy i zwiększenie ich potencjału.
 • Kreowanie pozytywnego środowiska pracy: Efektywna komunikacja interpersonalna sprzyja tworzeniu pozytywnego klimatu w miejscu pracy, co wpływa na zwiększenie zaangażowania pracowników i obniżenie absencji.
 • Budowanie zaufania w organizacji: Liderzy, którzy umieją skutecznie komunikować się z pracownikami, budują większe zaufanie i szacunek w organizacji, co przyczynia się do lepszej współpracy i efektywniejszej pracy.
 • Rozwój umiejętności empatii: Szkolenie wspiera rozwijanie empatii wśród menadżerów, co pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb pracowników oraz reagowanie na ich sytuację indywidualnie.
 • Kreowanie otwartego feedbacku: Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych zachęca menadżerów do aktywnego udzielania i przyjmowania feedbacku, co pozytywnie wpływa na poprawę wydajności i doskonalenie procesów w firmie.
 • Budowanie pozytywnej kultury informacyjnej: Efektywna komunikacja interpersonalna przyczynia się do kształtowania pozytywnej kultury informacyjnej w organizacji, gdzie informacje są przekazywane klarownie, szybko i w sposób dostosowany do potrzeb odbiorców.

Korzyści dla organizacji

 • Poprawa efektywności i wydajności: Lepsza komunikacja między menadżerami i pracownikami przyczyni się do bardziej skutecznego przekazywania informacji, wyznaczania celów i realizacji projektów, co przekłada się na wzrost efektywności całej firmy.
 • Zmniejszenie konfliktów i problemów: Udoskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów i budowania pozytywnych relacji pozwoli na zminimalizowanie napięć w zespole, co wpłynie na lepszą atmosferę pracy i zmniejszenie problemów interpersonalnych.
 • Wzrost zaangażowania pracowników: Komunikatywni i empatyczni menadżerowie budują więź z pracownikami, co przyczyni się do większego zaangażowania i motywacji do osiągania celów firmy.
 • Lepsza retencja talentów: Pracownicy cenią sobie dobrą komunikację i wsparcie ze strony menadżerów, co wpływa na większą lojalność i zatrzymanie cennych talentów w firmie.
 • Zwiększenie satysfakcji klientów: Skuteczna komunikacja między menadżerami a pracownikami ma pozytywny wpływ na jakość obsługi klienta, co przekłada się na zadowolenie klientów i wzrost lojalności.
 • Efektywniejsze zarządzanie projektami: Doskonalenie umiejętności komunikacji pozwala na lepsze wyznaczanie celów projektów, przekazywanie informacji i monitorowanie postępów, co skutkuje bardziej efektywnym zarządzaniem projektami.
 • Poprawa wizerunku firmy: Komunikatywni i profesjonalni menadżerowie budują pozytywny wizerunek firmy jako miejsca, w którym dba się o efektywną komunikację i rozwijanie umiejętności miękkich.
 • Wzmocnienie kultury organizacyjnej: Skuteczna komunikacja między menadżerami i pracownikami przyczynia się do budowania pozytywnej kultury organizacyjnej, w której wartości takie jak współpraca, szacunek i zaufanie są priorytetowe.

Korzyści dla pracowników

 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych: Szkolenie pozwoli pracownikom na rozwinięcie umiejętności skutecznego komunikowania się, co przekłada się na lepsze porozumienie z innymi oraz wyrażanie swoich myśli i opinii w sposób klarowny i zrozumiały.
 • Budowanie pozytywnych relacji zespołowych: Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli pracownikom na zrozumienie znaczenia budowania pozytywnych relacji w zespole i nauczenie się narzędzi, które umożliwią im skuteczną współpracę z innymi kolegami i menadżerami.
 • Rozwiązywanie konfliktów: Uczestnicy zdobędą umiejętności skutecznego rozwiązywania konfliktów i negocjowania, co pozwoli im lepiej radzić sobie z trudnymi sytuacjami i utrzymać harmonię w relacjach zawodowych.
 • Wzrost pewności siebie: Poprawa umiejętności komunikacyjnych przyczyni się do zwiększenia pewności siebie pracowników, co pozwoli im skuteczniej wyrażać swoje pomysły i zdobywać akceptację swoich działań.
 • Skuteczne zarządzanie stresem: Szkolenie pomoże pracownikom w radzeniu sobie ze stresem w sytuacjach zawodowych, co pozytywnie wpłynie na ich efektywność i zdolność do podejmowania decyzji pod presją.
 • Efektywna komunikacja z klientami: Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych pozwoli pracownikom na lepszą obsługę klientów, zrozumienie ich potrzeb i skuteczniejsze rozwiązywanie problemów.
 • Wspieranie rozwoju kariery: Uczestnictwo w szkoleniu może przyczynić się do wzrostu szans na awans zawodowy i rozwijanie umiejętności niezbędnych na stanowiskach kierowniczych.
 • Satysfakcja z pracy: Poprawa umiejętności komunikacyjnych pozwala pracownikom na skuteczniejsze porozumiewanie się w środowisku pracy, co wpływa pozytywnie na ich satysfakcję z wykonywanych obowiązków.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Stosowanie celów motywujących do działania.
 • Określenie motywatorów wewnętrznych.
 • Zidentyfikuj swoje cele.
 • Sprecyzuj cel.
 • Zmiana języka negatywnego na język pozytywny.
 • Wzajemne zrozumienie i budowanie dobrego kontaktu.
 • Zamiana problemu na rozwiązanie i metoda pełnej połowy szklanki.
 • Przeszkody komunikacyjne.
 • Różne mapy świata.
 • Komunikacja interpersonalna, czyli czy słuchając słyszysz, a rozmawiając pytasz?
 • Stosowanie pytań otwartych, sugerujących, alternatywnych i zanurzonych.
 • Techniki parafrazowania i dowartościowania rozmówcy.
 • Stosowanie słuchania odzwierciedlającego.
 • Spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych.
 • Agresja, brak asertywności czy jedno i drugie?
 • Założenie, które transformują komunikację.
 • Komunikaty typu „JA”.
 • Informacja zwrotna.
 • Zamiana oceny na opinię.
 • Magiczne słowa, które podświadomie zmieniają percepcję odbiorcy.
 • Metaprogramy odpowiedzialne za obopólne zrozumienie.
 • Metoda dwóch kroków.
 • Rama partnerstwa.
 • Myślenie Wygrana – Wygrana.
 • Lista kontrolna rozwiązywania konfliktów.
 • Arkusz rozwiązywania konfliktów metodą Wygrana – Wygrana.
 • Siła i władza.
 • Podejście Wygrana – Przegrana i Wygrana – Wygrana.
 • Rozwiązywanie konfliktów wartości.
 • Myślenie przez pryzmat konfliktu wartości.
 • Model Komunikacji Transformującej.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Role-playing

Uczestnicy odgrywają scenki, które odzwierciedlają typowe sytuacje komunikacyjne, z jakimi spotykają się menadżerowie w pracy. Dzięki temu mają okazję praktykować różne style komunikacji i eksplorować skuteczne strategie w odniesieniu do swojego zespołu.

2

Analiza przypadków

Uczestnicy analizują rzeczywiste sytuacje komunikacyjne, które mogą wystąpić w roli menadżera. Zadaniem uczestników jest wypracowanie najlepszych praktyk komunikacyjnych, które pozwolą im radzić sobie w różnych scenariuszach.

3

Gry i symulacje

Gry symulacyjne pozwalają menadżerom na praktyczne wykorzystanie różnych technik komunikacyjnych w kontrolowanym środowisku. Dzięki temu mogą rozwijać swoje zdolności w prowadzeniu trudnych rozmów czy rozwiązywaniu konfliktów.

4

Trening umiejętności słuchania

Słuchanie jest kluczowym elementem komunikacji interpersonalnej. Szkolenie skupia się na rozwijaniu umiejętności aktywnego słuchania, zrozumienia perspektyw innych osób i zadawania odpowiednich pytań.

Agata Rajchel

Doświadczony praktyk biznesu, ponad 25 lat w zawodzie. Opracowywała autorskie projekty i szkolenia menadżerów w działach: Telewindykacji, Infoliii, Call Center i Telesprzedaży, Wsparcia Technicznego oraz IT, Reklamacji oraz Salonów Firmowych oraz zrealizowała około 450 dni szkoleniowych z zakresu kompetencji miękkich dla jednej z firm telekomunikacyjnych, jako trener wewnętrzny. Przez wiele lat była trenerem biznesu, coachem, doradcą i wykładowcą w branży B2B. W latach 1998-2000 była trenerem oraz specjalistą ds. wdrażania programów informatycznych. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Inżynieria środowiska w Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz Studium Pedagogicznego przy Uniwersytecie Śląskim w Gliwicach. Posiada międzynarodowy certyfikat Certified Master Practitioner in the art of NLP Training Design Specialist, autoryzowany przez The Society of Neuro-Linguistic Programming oraz certyfikat TRENERA NVC otrzymany w 3 letnim Studium Trenerów Nonviolent Communication.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.