Komunikacja interpersonalna jako sztuka budowania relacji

Uczestnik szkolenia zyska umiejętności skutecznej komunikacji interpersonalnej, umożliwiającej budowanie silnych i harmonijnych relacji z innymi ludźmi. Będzie potrafił wyrażać swoje myśli i uczucia w sposób klarowny i empatyczny, co przyczyni się do większego porozumienia i zaufania. Nabędzie również umiejętności rozwiązywania konfliktów i budowania pozytywnej atmosfery, co pozwoli mu osiągać lepsze rezultaty w sferze zarówno zawodowej, jak i osobistej.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia

Grupa docelowa szkolenia obejmuje szerokie spektrum osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne i budowania relacji z innymi ludźmi są to m.in:

 • Pracownicy biznesu i menedżerowie: Osoby związane z biznesem, które często mają kontakt z klientami, partnerami biznesowymi i pracownikami, mogą skorzystać z szkolenia w zakresie komunikacji interpersonalnej. Takie szkolenie może pomóc im w nawiązywaniu pozytywnych relacji z różnymi grupami interesariuszy, zarządzaniu konfliktami i skutecznym przekazywaniu informacji.
 • Zespoły sprzedażowe: Przedstawiciele handlowi, którzy są odpowiedzialni za nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi klientami i budowanie trwałych relacji biznesowych, mogą znacznie skorzystać z umiejętności komunikacji interpersonalnej. Szkolenie w tym obszarze może pomóc im w rozwijaniu zdolności do słuchania klienta, rozpoznawania potrzeb i skutecznego przekazywania korzyści swojego produktu lub usługi.
 • Liderzy i menedżerowie zespołów: Osoby pełniące rolę lidera lub menedżera zespołów mają duże znaczenie dla efektywnej komunikacji i budowania relacji w miejscu pracy. Szkolenie z komunikacji interpersonalnej może pomóc im w zdobyciu umiejętności motywowania zespołu, zarządzania konfliktami i budowania pozytywnego środowiska pracy.
 • Osoby szukające rozwoju osobistego: Szkolenie z komunikacji interpersonalnej może być wartościowe dla każdej osoby, która pragnie doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne w codziennym życiu. Niezależnie od zawodu czy kontekstu, umiejętność skutecznej komunikacji i budowania trwałych relacji jest cennym narzędziem w każdej sferze życia.

Szkolenie jest dostosowane do potrzeb i oczekiwań uczestników, pomagając im w rozwinięciu umiejętności, które przyczynią się do sukcesu i harmonijnych relacji zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej.

Idea szkolenia polega na dostarczeniu uczestnikom praktycznych narzędzi i strategii, które umożliwią im skuteczną komunikację i budowanie trwałych, pozytywnych relacji z innymi ludźmi. Szkolenie skoncentruje się na rozwijaniu umiejętności słuchania aktywnego, wyrażania siebie klarownie i konstruktywnie oraz budowania empatii. Uczestnicy będą mieli okazję zgłębić różne aspekty komunikacji interpersonalnej i zastosować je w praktyce poprzez interaktywne ćwiczenia, symulacje i studia przypadków.

wyślij zapytanie

Komunikacja interpersonalna jako sztuka budowania relacji – korzyści ze szkolenia

 • Lepsze rozwiązywanie problemów: Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych pozwala na skuteczniejsze identyfikowanie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Pracownicy zyskują umiejętność komunikowania się w sposób konstruktywny, co sprzyja efektywnemu rozwiązywaniu sytuacji problemowych.
 • Skuteczniejsze negocjacje: Szkolenie z komunikacji interpersonalnej pomaga w rozwijaniu umiejętności negocjacyjnych. Pracownicy uczą się budować trwałe relacje oparte na wzajemnym zrozumieniu i szukaniu win-win solutions podczas negocjacji, co przyczynia się do osiągania korzystnych rezultatów dla wszystkich stron.
 • Lepsze radzenie sobie z oporem i trudnymi sytuacjami: Poprawa komunikacji interpersonalnej pomaga pracownikom w lepszym radzeniu sobie z oporem, trudnościami i sytuacjami konfliktowymi. Uczą się wykorzystywać skuteczne strategie komunikacyjne do przezwyciężania trudności i budowania konstruktywnych rozwiązań.
 • Rozwijanie umiejętności wpływu i perswazji: Szkolenie umożliwia rozwijanie umiejętności wpływu i perswazji. Pracownicy uczą się skutecznie przekazywać swoje argumenty, zdobywać akceptację i wpływać na decyzje innych osób, co przyczynia się do osiągania zamierzonych celów.
 • Zwiększenie świadomości kulturowej: Komunikacja interpersonalna obejmuje także aspekt kulturowy. Szkolenie umożliwia pracownikom zwiększenie świadomości różnic kulturowych i nauczenie się dostosowywania swojej komunikacji do różnych kontekstów kulturowych, co sprzyja budowaniu efektywnych relacji z osobami o różnych tle kulturowym.
 • Poprawa zdolności przywódczych: Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych ma pozytywny wpływ na zdolności przywódcze pracowników. Liderzy, którzy potrafią skutecznie komunikować się z innymi, inspirują, motywują i efektywnie zarządzają zespołami, przyczyniając się do osiągania lepszych wyników.

Korzyści dla organizacji

 • Poprawa efektywności komunikacji wewnątrz organizacji: Skuteczna komunikacja interpersonalna jest kluczowa dla efektywnego funkcjonowania organizacji. Szkolenie pozwoli pracownikom na doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, co przyczyni się do wydajniejszej wymiany informacji, zrozumienia celów i oczekiwań oraz lepszego radzenia sobie z konfliktami.
 • Budowanie pozytywnych relacji między pracownikami: Silne i pozytywne relacje między pracownikami są fundamentem sprawnego działania organizacji. Szkolenie umożliwi uczestnikom rozwijanie umiejętności budowania relacji opartych na wzajemnym zaufaniu, empatii i zrozumieniu. To z kolei przyczyni się do lepszego teamworku, współpracy i klimatu pracy.
 • Poprawa obsługi klienta i relacji zewnętrznych: Komunikacja interpersonalna odgrywa kluczową rolę w obsłudze klienta i budowaniu trwałych relacji z partnerami biznesowymi. Szkolenie pozwoli pracownikom na doskonalenie umiejętności komunikacji z klientami, zrozumienia ich potrzeb i oczekiwań oraz skutecznego rozwiązywania problemów. To może przekładać się na lepszą obsługę klienta, zwiększenie lojalności klientów i budowanie trwałych relacji biznesowych.
 • Skuteczne zarządzanie zespołami: Liderzy i menedżerowie zespołów mają kluczową rolę w budowaniu efektywnych relacji z pracownikami. Szkolenie umożliwi im rozwijanie umiejętności komunikacji, empatii i zarządzania konfliktami, co przyczyni się do lepszego rozumienia potrzeb zespołu, motywowania pracowników i tworzenia harmonijnego środowiska pracy.
 • Zwiększenie zaangażowania i satysfakcji pracowników: Skuteczna komunikacja interpersonalna ma duże znaczenie dla zaangażowania i satysfakcji pracowników. Szkolenie pomoże pracownikom w wyrażaniu swoich potrzeb i oczekiwań, budowaniu zdrowych relacji z kolegami i przełożonymi oraz tworzeniu pozytywnego klimatu pracy. Zwiększone zaangażowanie i satysfakcja pracowników przekładają się na wyższą produktywność i retencję talentów.

Korzyści dla pracowników

 • Skuteczniejsze rozwiązywanie konfliktów: Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych pozwala pracownikom na skuteczniejsze rozwiązywanie konfliktów. Nauczą się lepiej słuchać, wyrażać swoje potrzeby i wspólnie szukać rozwiązań, co przyczynia się do rozwiązywania sporów w sposób konstruktywny i harmonijny.
 • Zwiększenie pewności siebie: Poprawa komunikacji interpersonalnej wpływa na wzrost pewności siebie pracowników. Nauczą się wyrażać swoje myśli i uczucia w sposób klarowny i asertywny, co pomaga w budowaniu pozytywnego wizerunku i skutecznego prezentowania swoich pomysłów.
 • Doskonalenie umiejętności słuchania: Szkolenie umożliwia rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania. Pracownicy nauczą się skupiać na drugiej osobie, rozumieć jej perspektywę i potrzeby, co przyczynia się do lepszego zrozumienia i skutecznego reagowania na potrzeby innych.
 • Zwiększenie satysfakcji zawodowej: Poprawa komunikacji interpersonalnej przekłada się na większą satysfakcję zawodową pracowników. Lepsze relacje między ludźmi, możliwość wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz skuteczne rozwiązywanie konfliktów przyczyniają się do większego zadowolenia z pracy i większej motywacji do osiągania celów.
 • Rozwój umiejętności przywódczych: Szkolenie z komunikacji interpersonalnej pozwala pracownikom rozwijać umiejętności przywódcze. Nauczą się skutecznie komunikować, motywować innych i budować zaufanie, co przyczynia się do rozwoju ich umiejętności zarzą
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Inteligencja Emocjonalna w relacji ze sobą i innymi ludźmi
 • Analiza świadomej i nieświadomej komunikacji między ludźmi i jej wpływ na współpracę z innymi ludźmi.
 • Przebieg komunikacji między ludźmi – szanse i zagrożenia – jak nad nią zapanować
 • Rola ustalenia zasad dla dobrej współpracy.
 • Potrzeby psychologiczno – społeczne w miejscu pracy
 • Różnice indywidualne w przyjmowaniu i dawaniu informacji zwrotnej.
 • Analiza komunikacji niewerbalnej wynikającej z ekspresji ciała i jej wpływ na komunikację interpersonalną
 • Gry psychologiczne między ludźmi: jak ich unikać i przeciwdziałać im.
 • Przykładowe gry: tu cię mam, moje lepsze/gorsze, zobacz co przez ciebie zrobiłem; tak, ale; ja tylko chciałem ci pomóc.
 • Przebieg typowych konfliktów i ich rozwiązywanie
 • Motywatory do pracy – kwestionariusz samooceny swojego stylu pracy.
 • Omówienie stylów pracy: staraj się, bądź doskonały, wysilaj się, bądź silny, spiesz się.
 • Skuteczna współpraca i komunikacja z osobami o różnych stylach pracy i różnych motywatorach.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Diagnoza potrzeb rozwojowych

Metoda ta polega na analizie aktualnych narzędzi i sposobów pracy w firmie, a następnie zidentyfikowanie kluczowych obszarów i wyzwań jakie stoją przed organizacją.

2

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

3

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

4

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

Trenerzy

Maciej Sasin

Socjolog, filozof, absolwent studiów podyplomowych: Psychologia w Zarządzaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Mistrz Praktyk NLP, coach w metodyce Multilevel Coachingu. Ukończył kurs analizy transakcyjnej zakończony testem 101. Prowadzi firmę Akademia Rozwoju Kompetencji, która w 2017 roku otrzymała tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości. Przez 6 lat zarządzał działem HR w firmie z branży motoryzacyjnej, gdzie odpowiadał za rekrutację, coaching, wdrażał i szkolił pracowników z zakresu technik sprzedaży, kompetencji managerskich i osobistych, odpowiadał za komunikację wewnętrzną. Wykładowca i trener zagadnień z zakresu psychologii w biznesie oraz w rozwoju osobistym. Konsultant rozwoju organizacyjnego. Autor wielu książek. Pomaga firmom budować zaangażowanie pracowników.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.