Komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej

Uczestnik szkolenia zyska umiejętność skutecznej komunikacji interpersonalnej, wzbogaconej o elementy inteligencji emocjonalnej, co pozwoli mu lepiej rozumieć i wyrażać swoje emocje oraz efektywniej nawiązywać i utrzymywać relacje z innymi. Szkolenie pozwoli uczestnikowi rozwijać empatię, radzenie sobie ze stresem i konfliktami oraz doskonalić umiejętność rozpoznawania emocji u innych, co wpłynie pozytywnie na jakość jego życia osobistego i zawodowego.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej

Grupa docelowa szkolenia obejmuje osoby pracujące w różnych zawodach i branżach, które chcą rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne i emocjonalne. Szkolenie może być dedykowane zarówno pracownikom działów sprzedaży i obsługi klienta, jak i menedżerom, liderom zespołów, czy też osobom zainteresowanym podnoszeniem swojej świadomości emocjonalnej w życiu prywatnym i zawodowym. Wartością dla uczestników mogą być osoby, które pragną doskonalić swoje zdolności komunikacyjne, radzenia sobie z emocjami oraz skutecznie nawiązywać i utrzymywać relacje z innymi.

Idea szkolenia polega na dostarczeniu uczestnikom wszechstronnej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji międzyludzkiej, wzbogaconej o aspekty inteligencji emocjonalnej. Podczas szkolenia uczestnicy będą zdobywać narzędzia do lepszego rozumienia i wyrażania swoich emocji, budowania empatii, rozwiązywania konfliktów oraz rozwijania zdolności do rozpoznawania i zarządzania emocjami swoimi oraz innych. Celem szkolenia jest wsparcie uczestników w osiąganiu lepszych rezultatów w relacjach interpersonalnych, zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej, poprzez zwiększenie świadomości emocjonalnej i umiejętności komunikacyjnych.

wyślij zapytanie

Komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie zaangażowania zespołu: Wspólne doświadczenie szkolenia może wzmocnić więzi między członkami zespołu i budować poczucie wspólnoty, co pozytywnie wpłynie na zaangażowanie w wykonywane zadania.
 • Poprawa atmosfery pracy: Lepsza komunikacja i większa świadomość emocjonalna w zespole mogą przyczynić się do bardziej pozytywnej i wspierającej atmosfery w miejscu pracy.
 • Wspólne cele i wartości: Szkolenie może pomóc w budowaniu wspólnych celów i wartości w zespole, co wpłynie na zwiększenie harmonii i efektywności pracy.
 • Lepsza współpraca między działami: Jeśli szkolenie uczestniczą pracownicy z różnych działów, może to pomóc w poprawie komunikacji i współpracy między nimi, co z kolei przekłada się na lepsze funkcjonowanie całej firmy.
 • Rozwijanie kultury organizacyjnej: Wspólne inwestowanie w rozwój umiejętności komunikacyjnych i emocjonalnych pracowników może przyczynić się do budowania pozytywnej kultury organizacyjnej opartej na wzajemnym wsparciu i szacunku.
 • Większa elastyczność i adaptacja: Zdobyte umiejętności radzenia sobie z emocjami i konfliktami mogą pomóc firmie i jej pracownikom w lepszej adaptacji do zmian i wyzwań, co jest szczególnie istotne w dynamicznym środowisku biznesowym.

Korzyści dla organizacji

 • Wydajniejsza praca zespołu: Poprawa komunikacji między pracownikami sprawi, że będą lepiej współpracować, rozumieć swoje role i cele oraz skuteczniej rozwiązywać problemy, co przyczyni się do wzrostu produktywności zespołu.
 • Zwiększona lojalność pracowników: Firma dbająca o rozwój emocjonalny pracowników pokazuje, że docenia ich indywidualność i dba o ich dobrostan. To może przekładać się na większą lojalność, zaangażowanie i dłuższy czas pracy w firmie.
 • Poprawiona obsługa klienta: Uczestnicy szkolenia nauczą się lepiej rozpoznawać i reagować na emocje klientów, co wpłynie pozytywnie na jakość obsługi i zwiększy szanse na zadowolenie klientów, co przekłada się na lojalność i większą ilość powtarzalnych transakcji.
 • Redukcja konfliktów i problemów: Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny, co pozwoli unikać długotrwałych sporów i problemów, przyczyniając się do płynniejszego działania firmy.
 • Poprawa wizerunku firmy: Firma, która inwestuje w rozwój pracowników i dba o ich kompetencje interpersonalne, może zyskać pozytywny wizerunek jako miejsce, gdzie ludzie chętnie pracują, a relacje między pracownikami i klientami są budowane na wysokim poziomie.
 • Skuteczniejsze zarządzanie: Kierownicy i menedżerowie, którzy uczestniczą w szkoleniu, mogą lepiej rozumieć swoje zespoły, motywować ich oraz skuteczniej zarządzać emocjami w trudnych sytuacjach, co przekłada się na efektywniejsze zarządzanie i osiąganie celów firmy.

Korzyści dla pracowników

 • Lepsze umiejętności komunikacyjne: Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli pracownikom rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne, co ułatwi im wyrażanie swoich myśli, potrzeb i opinii w sposób klarowny i efektywny.
 • Wzrost inteligencji emocjonalnej: Pracownicy nauczą się rozpoznawać, rozumieć i zarządzać swoimi emocjami oraz emocjami innych, co wpłynie pozytywnie na ich zdolność radzenia sobie ze stresem, konfliktami i budowaniem pozytywnych relacji.
 • Poprawa relacji międzyludzkich: Dzięki zdobytym umiejętnościom, pracownicy będą lepiej rozumieć innych, przejawiać większą empatię i budować lepsze relacje z kolegami, przełożonymi oraz klientami.
 • Zwiększenie pewności siebie: Rozwinięcie kompetencji interpersonalnych i emocjonalnych może przyczynić się do zwiększenia pewności siebie pracowników w sytuacjach zawodowych i osobistych.
 • Skuteczniejsze rozwiązywanie problemów: Szkolenie pomoże pracownikom w nauce skutecznego rozwiązywania konfliktów i problemów, co przekłada się na płynniejsze działanie w zespole i osiąganie lepszych wyników.
 • Zwiększenie satysfakcji zawodowej: Pracownicy, którzy zdobywają nowe umiejętności i czują wsparcie ze strony firmy w ich rozwoju, mogą doświadczać większej satysfakcji z pracy i większego zaangażowania w wykonywane zadania.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • DISC/FRIS – koncepcja kolorów – tacy sami, a jednak różni
 • Dobry kontakt – czynniki ułatwiające i utrudniające
 • Komunikacja jako ciągły proces
 • Tak, jak zawsze – przekonania i błędy poznawcze
 • Komunikacja niewerbalna, czyli „Lie to me” w praktyce
 • Słownictwo, tempo, temat, komunikat „Ja” i zarządzanie emocjami
 • Osobiście, online, mailem i telefonicznie, czyli cechy i znaczenie kanału komunikacji
 • Budowanie komunikatu – minimum słów maksimum treści
 • Intencja i emocje w przekazie
 • Mój indywidualny styl – cztery pary uszu von Thun’a

 

 • Aktywne słuchanie – jak słuchać, żeby słyszeć
 • Siedem złotych pytań – jak pytać, żeby wiedzieć
 • Mój multitool – narzędzia komunikacji (klaryfikacja, parafraza, interpretowanie, sondowanie, odzwierciedlanie, podsumowanie i inne)
 • Współpraca zbudowana na jasnej komunikacji – ok/ok
 • Granice i codzienna asertywność
 • Informacja zwrotna – myślę, mówię…żałuję (?)
 • Kodeks komunikacji zespołu
 • Czynniki stresogenne i ich wpływ na komunikację i efektywność
 • Stres spowodowany zmianą
 • Stres spowodowany konfliktem
 • Pomoc innym w zarządzaniu stresem – emocje
 • Dobry i zły stres
 • Stresujące sytuacje czy zestresowany człowiek?
 • Technik i codzienne sposoby na stres

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Gry symulacyjne

Metoda ta polega na symulowaniu sytuacji i umożliwieniu uczestnikom szkolenia podjęcia decyzji i prześledzenia skutków ich działań. Ta metoda jest skuteczna w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji i kreatywnego myślenia.

4

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych.
Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

5

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych.

6

Indywidulane konsultacje

Wspierające wdrożenie wybranych narzędzi i umiejętności na grunt własnej pracy.

Agnieszka Olszewska-Benewiat

Specjalizuje się w sprzedaży, zarządzaniu, rozwóju osobistym. Ma ponad 6000 godzin szkoleniowych, ponad 800 dni doradczych w projektach wdrożeniowych, 400 dni audytów zewnętrznych (ponad 30 pełnych diagnoz). Jest dyplomowanym trenerem (SET, Teichert&Partners) i konsultantem (CDV). Posiada certyfikaty ISO 9001:2015 w obszarze szkoleń oraz doradztwa. Należy do Polskiego Towarzystwa Organizacyjnej ATi Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej. Autorka programu Akademia Analizy Transakcyjnej. 

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.