Komunikacja między pracownikami

Uczestnik szkolenia “Komunikacja między pracownikami” zyska umiejętności efektywnego przekazywania i odbierania informacji, co przyczyni się do poprawy współpracy w zespole. Nauczy się, jak unikać i rozwiązywać konflikty, co pozwoli na utrzymanie pozytywnej atmosfery w pracy. Ponadto, szkolenie zwiększy świadomość na temat znaczenia komunikacji niewerbalnej i aktywnego słuchania, co pomoże w budowaniu lepszych relacji zawodowych.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Komunikacja między pracownikami

Grupa docelowa szkolenia “Komunikacja między pracownikami” obejmuje pracowników na wszystkich szczeblach organizacji, którzy pragną poprawić swoje umiejętności komunikacyjne. Szkolenie jest szczególnie polecane dla liderów zespołów, menedżerów oraz specjalistów HR, którzy odpowiadają za zarządzanie personelem i rozwiązywanie konfliktów. Dodatkowo, może być ono wartościowe dla nowych pracowników, którzy chcą lepiej zintegrować się z zespołem i skuteczniej komunikować się w środowisku pracy.

Idea szkolenia “Komunikacja między pracownikami” polega na zwiększeniu efektywności komunikacji wewnętrznej w firmie poprzez rozwijanie umiejętności interpersonalnych uczestników. Szkolenie ma na celu wyposażenie pracowników w narzędzia i techniki niezbędne do skutecznego przekazywania informacji, słuchania oraz rozwiązywania konfliktów. Dzięki temu uczestnicy będą mogli budować lepsze relacje w zespole, co przyczyni się do poprawy atmosfery w pracy oraz zwiększenia efektywności całej organizacji.

zapisz się na szkolenie już teraz

Komunikacja między pracownikami – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie efektywności pracy: Efektywna komunikacja prowadzi do szybszego przekazywania informacji i lepszego zrozumienia zadań, co zwiększa wydajność zarówno pracowników, jak i całej organizacji.
 • Lepsze zarządzanie projektami: Dzięki lepszej komunikacji, zarówno pracownicy, jak i organizacja mogą skuteczniej planować, koordynować i realizować projekty, minimalizując błędy i opóźnienia.
 • Kultura otwartości i zaufania: Szkolenie promuje kulturę otwartości i zaufania, w której pracownicy czują się swobodnie dzielić pomysłami i feedbackiem, co prowadzi do lepszego środowiska pracy i większej innowacyjności.
 • Spójność i klarowność celów: Jasna i przejrzysta komunikacja pomaga w lepszym zrozumieniu celów organizacji, co sprawia, że wszyscy pracownicy mogą działać w jednym kierunku, zwiększając tym samym szanse na osiągnięcie sukcesu.
 • Wzmocnienie współpracy: Ulepszona komunikacja sprzyja bardziej efektywnej współpracy między działami i zespołami, co prowadzi do lepszego wykorzystania zasobów i umiejętności w organizacji.

Korzyści dla organizacji

 • Poprawa efektywności zespołów: Lepsza komunikacja między pracownikami prowadzi do bardziej efektywnej współpracy, szybszego rozwiązywania problemów i sprawniejszego realizowania zadań.
 • Redukcja konfliktów: Uczestnicy szkolenia nauczą się, jak unikać i rozwiązywać konflikty, co zmniejszy napięcia w zespole i poprawi atmosferę w pracy.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników: Skuteczna komunikacja sprzyja większemu zaangażowaniu i satysfakcji z pracy, co może prowadzić do wyższej motywacji i mniejszej rotacji pracowników.
 • Lepsze zarządzanie zmianami: Umiejętność klarownego przekazywania informacji i skutecznego słuchania pomaga w zarządzaniu procesami zmian, minimalizując opór pracowników i zwiększając ich akceptację dla nowych inicjatyw.
 • Wzrost innowacyjności: Otwarte i skuteczne kanały komunikacyjne sprzyjają wymianie pomysłów i kreatywnemu myśleniu, co może prowadzić do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w organizacji.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności interpersonalnych: Uczestnicy szkolenia nauczą się skutecznych technik komunikacyjnych, które pomogą im lepiej wyrażać swoje myśli i potrzeby oraz lepiej rozumieć innych.
 • Zwiększenie pewności siebie: Lepsze umiejętności komunikacyjne zwiększają pewność siebie w codziennych sytuacjach zawodowych, co może prowadzić do bardziej efektywnego wykonywania obowiązków.
 • Poprawa relacji zawodowych: Dzięki umiejętnościom aktywnego słuchania i efektywnego komunikowania się, pracownicy będą mogli budować lepsze relacje z kolegami, przełożonymi i podwładnymi.
 • Skuteczniejsze rozwiązywanie konfliktów: Uczestnicy szkolenia zdobędą narzędzia do rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny, co przyczyni się do bardziej harmonijnej współpracy.
 • Większe zaangażowanie i satysfakcja z pracy: Lepsza komunikacja w zespole sprzyja większemu zaangażowaniu i satysfakcji z pracy, co może prowadzić do wyższej motywacji i poczucia przynależności do organizacji.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Podstawy komunikacji
  • Definicje i znaczenie komunikacji w organizacji.
  • Elementy procesu komunikacji.
 • Modele komunikacji
   • Klasyczne modele komunikacji.
   • Komunikacja werbalna i niewerbalna.
 • Umiejętności słuchania
  • Aktywne słuchanie.
  • Bariery w słuchaniu i sposoby ich przezwyciężania.
 • Techniki wyrażania myśli
  • Jasne i precyzyjne wyrażanie się.
  • Komunikacja asertywna.
 • Budowanie relacji w zespole
  • Zaufanie i współpraca.
  • Rola empatii w komunikacji.
 • Rozwiązywanie konfliktów
  • Identyfikacja źródeł konfliktów.
  • Techniki mediacji i negocjacji.
 • Specyfika komunikacji online
  • Wyzwania komunikacji wirtualnej.
  • Narzędzia do efektywnej komunikacji zdalnej.
 • Netetykieta
  • Zasady komunikacji w środowisku online.
  • Budowanie zaufania w zespole rozproszonym.
 • Różnice kulturowe
  • Znaczenie i wpływ kultury na komunikację.
  • Stereotypy i uprzedzenia.
 • Adaptacja stylu komunikacji
  • Dostosowanie komunikacji do różnych kultur.
  • Przykłady efektywnej komunikacji międzykulturowej.
 • Znaczenie feedbacku
  • Konstruktywny feedback.
  • Przyjmowanie i udzielanie informacji zwrotnej.
 • Plan rozwoju komunikacyjnego
  • Indywidualne plany rozwoju umiejętności komunikacyjnych.
  • Monitorowanie postępów i dalsze kroki rozwojowe.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład interaktywny

Prezentacja prowadzona przez trenera, która dostarcza teoretycznej wiedzy na temat komunikacji. Wykład interaktywny daje możliwość zadawania pytań i prowadzenia dyskusji.

2

Studia przypadków

Analiza realnych sytuacji komunikacyjnych w grupach, które uczestnicy omawiają i rozwiązują.

3

Ćwiczenia praktyczne

Praktyczne zadania i symulacje, które uczestnicy wykonują w parach lub małych grupach, takie jak role-playing, ćwiczenia z aktywnego słuchania czy negocjacji.

4

Warsztaty kreatywne

Zajęcia warsztatowe, podczas których uczestnicy pracują nad konkretnymi projektami lub zadaniami związanymi z komunikacją w zespołach.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.