Komunikacja międzyludzka

Uczestnik szkolenia “Komunikacja międzyludzka” zyska głębsze zrozumienie procesów komunikacji interpersonalnej, co pozwoli mu budować bardziej satysfakcjonujące i efektywne relacje zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej. Dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom, uczestnik będzie potrafił skuteczniej rozwiązywać konflikty, wyrażać swoje potrzeby oraz budować lepszy klimat współpracy w zespołach.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Komunikacja międzyludzka

Grupa docelowa szkolenia “Komunikacja międzyludzka”: Szkolenie prowadzimy w formule dla zespołów organizacji oraz odrębnie dla liderów organizacji zarządzających zespołami. Akcenty w szkoleniu zostają rozłożone z uwzględnieniem roli w organizacji.

Idea szkolenia “Komunikacja międzyludzka”: Jeżeli Twoja firma to statek, Twoi pracownicy to żeglarze, to komunikacja jest jak wiatr w żaglach – sprawia, że statek stoi w miejscu lub płynie do przodu. Szkolenie z komunikacji interpersonalnej nastawione jest na kształcenie umiejętności słuchania, uważności na innych oraz zmiany perspektywy. Wyzwanie w pracy zespołowej stanowi komunikacja wyrażająca się w empatycznej postawie, otwartości na różnice oraz identyfikowaniu i niwelowaniu pojawiających się barier. Efektywne zespoły to takie, których członkowie są w stanie czerpać z różnorodności podejść i pomysłów oraz przekraczać syndrom grupowego myślenia, na drodze do poszukiwania niekonwencjonalnych rozwiązań. Celem szkolenia jest zwiększenie świadomości związanej z własnym stylem komunikacji oraz wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie efektywnego porozumiewania się z innymi.

wyślij zapytanie

Komunikacja międzyludzka – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie zdolności do rozwiązywania problemów: Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych może pomóc pracownikom w skutecznym rozwiązywaniu różnych problemów, zarówno wewnętrznych, jak i związanych z obsługą klienta.
 • Lepsza obsługa klienta: Poprawa komunikacji wewnętrznej może przełożyć się na lepszą obsługę klienta, co może zwiększyć lojalność klientów i przyciągnąć nowych.
 • Bardziej skuteczne spotkania i prezentacje: Umiejętność jasnego i przekonującego przekazywania informacji może sprawić, że spotkania biznesowe i prezentacje staną się bardziej efektywne.
 • Większa spójność w komunikatach: Lepsza komunikacja może pomóc w zapewnieniu spójności w przekazywanych komunikatach, co jest istotne zarówno wewnętrznie, jak i w relacjach z klientami.
 • Zmniejszenie ryzyka błędów: Skuteczna komunikacja może pomóc w unikaniu błędów i nieporozumień, co może zaoszczędzić czas i zasoby organizacji.
 • Podniesienie poziomu zaufania klientów i partnerów: Lepsza komunikacja może przyczynić się do zbudowania zaufania zarówno wśród klientów, jak i partnerów biznesowych, co może wpłynąć na długotrwałe relacje i współpracę.

Korzyści dla organizacji

 • Poprawa efektywności komunikacji wewnętrznej: Dzięki lepszym umiejętnościom komunikacyjnym pracowników, organizacja może oczekiwać bardziej klarownych i skutecznych przekazów wewnątrz firmy. To może przyczynić się do zmniejszenia nieporozumień, błędów oraz konfliktów.
 • Zwiększenie efektywności zespołów: Umiejętność efektywnej komunikacji między członkami zespołów może przyspieszyć proces podejmowania decyzji, poprawić współpracę oraz zwiększyć produktywność projektów.
 • Redukcja konfliktów: Pracownicy, którzy zostali przeszkoleni w zakresie komunikacji międzyludzkiej, są lepiej przygotowani do rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny i asertywny, co może zmniejszyć ryzyko eskalacji sporów w organizacji.
 • Podniesienie poziomu zaufania: Poprawa umiejętności komunikacyjnych może budować zaufanie między pracownikami a zarządem, co może przekładać się na większą lojalność i zaangażowanie pracowników.
 • Wzrost satysfakcji pracowników: Pracownicy, którzy czują się słuchani i zrozumiani, zazwyczaj są bardziej zadowoleni ze swojej pracy i bardziej zaangażowani w osiąganie celów firmy.
 • Lepsza obsługa klienta: Jeśli pracownicy potrafią skutecznie komunikować się zarówno między sobą, jak i z klientami, organizacja może oferować lepszą obsługę klienta, co przekłada się na lojalność klientów i wzrost przychodów.
 • Wzrost konkurencyjności: Organizacje, które inwestują w rozwijanie umiejętności komunikacyjnych swoich pracowników, mogą być bardziej konkurencyjne na rynku, ponieważ efektywna komunikacja jest kluczowym czynnikiem sukcesu w biznesie.

Korzyści dla pracowników

 • Doskonalenie umiejętności interpersonalnych: Pracownicy mogą rozwijać swoje umiejętności komunikacji, co pozwala im lepiej rozumieć innych i wyrażać siebie w sposób bardziej skuteczny.
 • Zwiększenie asertywności: Dzięki szkoleniu pracownicy mogą nauczyć się wyrażać swoje myśli, uczucia i potrzeby w sposób asertywny, bez agresji ani unikania.
 • Lepsze radzenie sobie w konfliktach: Pracownicy zdobywają umiejętności rozpoznawania, analizowania i rozwiązywania konfliktów, co pozwala unikać eskalacji sporów.
 • Poprawa relacji z współpracownikami: Umiejętność lepszej komunikacji może przyczynić się do budowania pozytywnych relacji z kolegami z pracy, co wpływa na lepszy klimat w firmie.
 • Zwiększenie pewności siebie: Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych może zwiększyć pewność siebie pracowników, co może wpłynąć na ich sukcesy zawodowe.
 • Lepsza współpraca w zespołach: Pracownicy będą lepiej przygotowani do efektywnej współpracy w zespołach, co przekłada się na osiąganie wspólnych celów.
 • Rozwinięcie umiejętności zarządzania emocjami: Szkolenie pomaga pracownikom w lepszym zrozumieniu i kontrolowaniu swoich emocji, co może poprawić radzenie sobie w trudnych sytuacjach.
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy: Dzięki lepszym umiejętnościom komunikacyjnym, pracownicy mogą czuć się bardziej zrozumiani i doceniani w pracy, co przekłada się na większą satysfakcję z wykonywanej pracy.
 • Rozwinięcie umiejętności negocjacyjnych: Pracownicy mogą nauczyć się skutecznie negocjować w różnych sytuacjach, co może przekładać się na osiąganie lepszych wyników w negocjacjach.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Sztuka słuchania
 • Dialog i umiejętność zmiany perspektywy
 • Analiza własnej komunikacji
 • Język ciała i przestrzenne zależności
 • Język wypowiedzi i elementy porozumienia bez przemocy
 • Rozpoznawanie konfliktów
 • Analiza źródeł konfliktów
 • Strategie rozwiązywania konfliktów
 • Negocjacje
 • Zarządzanie emocjami
 • Asertywność
 • Komunikacja w konfliktach
 • Efektywna komunikacja zespołowa
 • Rozwiązywanie problemów grupowych
 • Liderstwo i komunikacja

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Autorskie gry szkoleniowe

Gry stworzone na bazie doświadczenia szkoleniowego. Stwarzają kontekst do podejmowania decyzji, śledzenia  skutków obranych działań. Stymulują do ćwiczenia umiejętności oraz podejmowania autorefleksji.

2

Drama

Często nazywana dramą edukacyjną lub teatrem edukacyjnym. Polega na wykorzystaniu elementów teatru do celów edukacyjnych i szkoleniowych. Zachęca uczestników do aktywnego udziału, interakcji i eksperymentowania w kontekście określonych sytuacji, problemów lub scenariuszy.

3

Mini-wykład

Metoda opierająca się na przekazywaniu wiedzy oraz informacji teoretycznych przez trenera. Zwykle stosowana po wprowadzeniu ćwiczeń umożliwiających wejście w doświadczenie.

4

Dyskusje

Stwarzają przestrzeń do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń między uczestnikami szkolenia.

Trenerzy

Arkadiusz Pawlik

Absolwent Zarządzania i Inżynierii produkcji na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Specjalista w dziedzinie gamifikacji szkoleniowej. Posiada bogate doświadczenie w kreowaniu interaktywnych i zaangażowanych środowisk edukacyjnych, które stymulują aktywne uczenie się i rozwój. Od ponad 8 lat tworzy dynamiczne i interaktywne rozwiązania dla różnorodnych grup i organizacji. Z sukcesem realizował projekty krajowe, jak i międzynarodowe w ramach programu Erasmus+, w tym szkolenia zagraniczne. Współpracował między innymi z: AGH, WBP w Krakowie, Ośrodkiem Kultury Kraków-Nowa Huta. Jako trener, w praktyce stosuje psychologię uczenia się, a także elastycznie dostosowuje treści szkoleniowe do różnych grup odbiorców. Jego umiejętność skutecznej komunikacji oraz zdolność do motywowania i inspiracji uczestników są kluczowymi elementami wdrażanej metody pracy. Dzięki wiedzy i zaangażowaniu, sprawia, że każde szkolenie jest nie tylko pouczające, ale także ekscytujące i inspirujące dla uczestników. Współpracuje z firmą beGame, gdzie tworzy narzędzia edukacyjne oraz szkoli w obszarze komunikacji, wellbeingu i innowacyjności.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.