Komunikacja międzypokoleniowa w zespołach

Uczestnik szkolenia zyska umiejętność skutecznej komunikacji i budowania pozytywnych relacji między różnymi pokoleniami pracowników, co pozwoli na efektywniejszą współpracę i zrozumienie różnorodnych perspektyw w zespole. Szkolenie pomoże uczestnikowi rozpoznać i rozwiązywać potencjalne konflikty wynikające z różnic generacyjnych oraz wykorzystać bogactwo różnorodności pokoleniowej w zespole jako siłę napędową innowacji i rozwoju organizacji.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Komunikacja międzypokoleniowa w zespołach

Grupa docelowa: Szkolenie jest skierowane do wszystkich członków zespołów pracujących w różnych branżach i dziedzinach, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności komunikacji i budować skuteczne relacje między przedstawicielami różnych pokoleń. Adresatami szkolenia są:

 • Pracownicy z różnych grup wiekowych: Osoby z pokolenia Z, Y, X, Baby Boomers, a także przedstawiciele innych pokoleń, którzy współpracują w jednym zespole.
 • Liderzy i menedżerowie zespołów: Osoby odpowiedzialne za zarządzanie zespołami, które składają się z przedstawicieli różnych pokoleń.
 • Osoby zajmujące się rozwojem zasobów ludzkich: Szkolenie może być przydatne dla specjalistów HR, którzy chcą zrozumieć i wspierać komunikację międzypokoleniową w organizacji.
 • Przedsiębiorcy i właściciele firm: Osoby prowadzące własne firmy i zatrudniające pracowników z różnych grup wiekowych.

Podsumowując, szkolenie jest adresowane do wszystkich, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne, zrozumieć specyfikę komunikacji między różnymi pokoleniami oraz budować harmonijne i efektywne relacje w zespołach składających się z przedstawicieli różnych grup wiekowych.

Idea szkolenia opiera się na rozwijaniu umiejętności skutecznej komunikacji i budowaniu pozytywnych relacji między przedstawicielami różnych pokoleń pracujących w jednym zespole. Głównym celem szkolenia jest zrozumienie specyfiki każdego pokolenia, identyfikacja różnic komunikacyjnych oraz nauka efektywnego porozumiewania się, co przyczynia się do poprawy współpracy i wydajności pracy zespołu. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat charakterystyki różnych pokoleń, nauczą się radzić sobie z wyzwaniami wynikającymi z różnic pokoleniowych oraz wypracują strategie, które pozwolą na harmonijną i owocną współpracę w zespołach wielopokoleniowych. Szkolenie stawia nacisk na rozwijanie umiejętności empatii, akceptacji różnorodności i wspólnego budowania pozytywnej atmosfery pracy, co przekłada się na zwiększenie efektywności i sukcesu zespołu.

wyślij zapytanie

Komunikacja międzypokoleniowa w zespołach – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie zrozumienia i tolerancji: Poprawa komunikacji międzypokoleniowej prowadzi do zwiększenia zrozumienia między pracownikami różnych grup wiekowych oraz wzrostu tolerancji wobec odmiennych perspektyw i poglądów.
 • Budowanie pozytywnej atmosfery pracy: Skuteczna komunikacja między pokoleniowa przyczynia się do budowania pozytywnej atmosfery w zespole, co wpływa na zwiększenie zaangażowania i satysfakcji pracowników.
 • Wspieranie rozwoju zawodowego: Szkolenie umożliwia pracownikom rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, które są przydatne zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym, co wspiera rozwój zawodowy i osobisty.
 • Kreowanie innowacyjności w organizacji: Współpraca między różnymi pokoleniami może prowadzić do generowania nowych pomysłów i podejść, co przyczynia się do kreowania innowacyjności w organizacji.
 • Wzrost zaufania w zespole: Poprawa komunikacji międzypokoleniowej przyczynia się do budowania zaufania w zespole, co wpływa na lepszą współpracę i realizację wspólnych celów.
 • Wspieranie różnorodności: Organizacja, która stawia na komunikację międzypokoleniową, promuje różnorodność i szanuje unikalne cechy każdego pracownika.
 • Wzmocnienie wizerunku pracodawcy: Inwestowanie w rozwijanie komunikacji międzypokoleniowej świadczy o dbałości organizacji o dobre relacje w zespole i może przyciągnąć utalentowanych pracowników do firmy.

Korzyści dla organizacji

 • Poprawa efektywności zespołowej: Doskonalenie umiejętności komunikacji międzypokoleniowej pozwala na lepsze porozumienie między pracownikami różnych grup wiekowych, co skutkuje lepszym wykorzystaniem różnorodnych perspektyw i kompetencji, a tym samym wzrostem efektywności działania zespołów.
 • Zwiększenie innowacyjności: Współpraca między przedstawicielami różnych pokoleń przyczynia się do wymiany różnorodnych pomysłów i perspektyw, co może prowadzić do generowania innowacyjnych rozwiązań i pomysłów w organizacji.
 • Redukcja konfliktów i napięć: Skuteczna komunikacja między pokoleniowa pomaga w unikaniu konfliktów i napięć wynikających z różnic kulturowych i wartościowych, co przekłada się na harmonijne środowisko pracy.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników: Organizacja, która stawia na rozwijanie komunikacji międzypokoleniowej, buduje atmosferę akceptacji i szacunku, co może przyczynić się do większego zaangażowania pracowników w działania organizacji.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku: Organizacja, która dba o skuteczną komunikację międzypokoleniową, buduje pozytywny wizerunek jako miejsce pracy przyjazne i otwarte na różnorodność.
 • Efektywne zarządzanie zespołami wielopokoleniowymi: Szkolenie wspiera liderów i menedżerów w lepszym zrozumieniu potrzeb i oczekiwań różnych pokoleń, co ułatwia skuteczne zarządzanie zespołami wielopokoleniowymi.
 • Skuteczniejsza rekrutacja i retencja talentów: Organizacja, która promuje komunikację międzypokoleniową, może przyciągać i zatrzymywać utalentowanych pracowników z różnych grup wiekowych.

Korzyści dla pracowników

 • Lepsza komunikacja i porozumiewanie się: Uczestnicy szkolenia zdobywają umiejętności skutecznej komunikacji międzypokoleniowej, co pozwala na lepsze porozumiewanie się z kolegami z różnych grup wiekowych, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.
 • Wzrost umiejętności interpersonalnych: Szkolenie rozwija umiejętności interpersonalne, takie jak empatia, aktywne słuchanie i szacunek dla różnorodności, co wpływa na budowanie lepszych relacji z innymi osobami.
 • Lepsze zrozumienie różnic międzypokoleniowych: Pracownicy uczestniczący w szkoleniu poznają specyfikę każdego pokolenia i zrozumieją, jakie czynniki wpływają na zachowania i wartości reprezentantów różnych grup wiekowych.
 • Zwiększenie zaangażowania w pracę: Poprawa komunikacji międzypokoleniowej przyczynia się do większego zaangażowania w pracę, co pozytywnie wpływa na wyniki zawodowe i satysfakcję z wykonywanych obowiązków.
 • Rozwój umiejętności miękkich: Szkolenie kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności miękkich, takich jak asertywność, rozwiązywanie konfliktów czy skuteczne negocjacje, co ma pozytywny wpływ na profesjonalny rozwój pracowników.
 • Zwiększenie pewności siebie: Nabycie umiejętności komunikacji międzypokoleniowej pomaga pracownikom poczuć się pewniej i bardziej kompetentnie w relacjach z innymi osobami.
 • Dostosowanie do zmian i różnorodności: Szkolenie uczy elastycznego dostosowywania się do zmieniających się sytuacji i różnorodności w zespole, co przyczynia się do skutecznego działania w różnych kontekstach.
 • Rozwój kariery zawodowej: Poprawa kompetencji komunikacyjnych może wpłynąć na rozwój kariery zawodowej, zwłaszcza dla pracowników, którzy odgrywają kluczową rolę w relacjach międzyludzkich.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Otwartość na innych – pięć pokoleń na rynku konsumenckim – cztery pokolenia na rynku pracy
 • Otwartość na innych – pięć pokoleń na rynku: Pokolenie Z, Pokolenie Y, Pokolenie X, Pokolenie Baby Boomers, Pokolenie Tradycjonalistów.
 • Analiza pokoleń na rynku pracy – siatka celów
 • Charakterystyka 4 pokoleń funkcjonujących na rynku pracy: Z, Y, X, Baby Boomers
 • Techniki i umiejętności z zakresu motywowania i zarządzania pracownikami w różnym wieku.

Jak przygotowaliśmy się na przyjęcie pokolenia Z i Y?

 • jaki jest pracownik pokolenia Z i Y?
 • jak rekrutować pracowników pokolenia Z i Y?
 • co motywuje pracownika z pokolenia Z i Y?
 • jak się komunikować z pracownikiem z pokolenia Z i Y?
 • jak zarządzać pracownikiem z pokolenia Z i Y?

Podsumowanie: Różnice pokoleniowe wśród pracowników:

 • Mocne strony i kluczowe kompetencje wszystkich pokoleń.
 • Techniki i umiejętności z zakresu motywowania i zarządzania pracownikami w różnym wieku – o czym należy pamiętać i co warto wdrożyć w codziennej pracy. Przełożenie zdobytej wiedzy na praktyczne rozwiązania/narzędzia do stosowania w codziennej pracy.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Panel dyskusyjny

Zaproszenie przedstawicieli różnych pokoleń na panel dyskusyjny pozwala na wymianę doświadczeń i spostrzeżeń na temat komunikacji międzypokoleniowej. Uczestnicy mogą opowiedzieć o swoich doświadczeniach, wyzwaniach i sukcesach w pracy z przedstawicielami innych pokoleń.

2

Gry i ćwiczenia grupowe

Gry symulacyjne i ćwiczenia grupowe pozwalają uczestnikom w praktyczny sposób doświadczyć komunikacji międzypokoleniowej. Mogą pracować w grupach, aby rozwiązywać problemy komunikacyjne oraz uczyć się współpracy i zrozumienia różnych perspektyw.

3

Case study

Uczestnicy analizują rzeczywiste sytuacje związane z komunikacją międzypokoleniową, które mogą wystąpić w pracy. Dzięki temu mają okazję wypracować skuteczne strategie rozwiązywania problemów komunikacyjnych w zespołach złożonych z różnych pokoleń.

4

Trening umiejętności komunikacyjnych

Skupienie się na rozwijaniu ogólnych umiejętności komunikacyjnych, takich jak aktywne słuchanie, wyrażanie uzasadnionych opinii czy zadawanie pytań, pozwala na poprawę jakości interakcji międzypokoleniowych.

Agata Rajchel

Doświadczony praktyk biznesu, ponad 25 lat w zawodzie. Opracowywała autorskie projekty i szkolenia menadżerów w działach: Telewindykacji, Infoliii, Call Center i Telesprzedaży, Wsparcia Technicznego oraz IT, Reklamacji oraz Salonów Firmowych oraz zrealizowała około 450 dni szkoleniowych z zakresu kompetencji miękkich dla jednej z firm telekomunikacyjnych, jako trener wewnętrzny. Przez wiele lat była trenerem biznesu, coachem, doradcą i wykładowcą w branży B2B. W latach 1998-2000 była trenerem oraz specjalistą ds. wdrażania programów informatycznych. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Inżynieria środowiska w Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz Studium Pedagogicznego przy Uniwersytecie Śląskim w Gliwicach. Posiada międzynarodowy certyfikat Certified Master Practitioner in the art of NLP Training Design Specialist, autoryzowany przez The Society of Neuro-Linguistic Programming oraz certyfikat TRENERA NVC otrzymany w 3 letnim Studium Trenerów Nonviolent Communication.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.