Konflikty w branży produkcyjnej

Uczestnik szkolenia zyska wiedzę i umiejętności w skutecznym zarządzaniu sytuacjami konfliktowymi, co pozwoli mu lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach i unikać eskalacji sporów. Nauczy się identyfikować źródła konfliktów w środowisku produkcyjnym oraz stosować metody efektywnego rozwiązywania sporów, co przyczyni się do poprawy harmonii i atmosfery pracy w zespole oraz zwiększy wydajność działań produkcyjnych.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Konflikty w branży produkcyjnej

Grupa docelowa szkolenia obejmuje zarówno pracowników zatrudnionych na różnych stanowiskach w firmach produkcyjnych, jak i kadry zarządzającej oraz liderów zespołów produkcyjnych. Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za zarządzanie procesami produkcyjnymi, nadzorowanie pracy zespołów, jak również do tych, którzy bezpośrednio uczestniczą w procesach produkcyjnych.

Idea szkolenia: Szkolenie skupia się na nauce skutecznych strategii zarządzania czasem i organizacją pracy, które pomogą uczestnikom zwiększyć swoją produktywność, efektywność oraz osiągać lepsze rezultaty w swoich zadaniach zawodowych. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat planowania, priorytetyzacji, eliminowania rozproszenia uwagi oraz radzenia sobie z nagłymi zmianami i presją czasu. Szkolenie będzie oparte na praktycznych ćwiczeniach, studiach przypadku i dyskusjach, co pozwoli na przeniesienie zdobytej wiedzy w życie zawodowe i osobiste.

wyślij zapytanie

Konflikty w branży produkcyjnej – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie zaangażowania pracowników: Szkolenie umożliwia pracownikom uczestniczenie w procesach rozwiązywania konfliktów, co daje im poczucie większego zaangażowania w działania firmy i jej sukcesy.
 • Poprawa jakości pracy: Skuteczne zarządzanie konfliktami przyczynia się do ograniczenia problemów między pracownikami i poprawy jakości wykonywanych zadań, co wpływa na ogólną jakość pracy firmy.
 • Rozwój pozytywnej kultury organizacyjnej: Efektywne rozwiązywanie konfliktów sprzyja tworzeniu pozytywnej kultury organizacyjnej, opartej na szacunku, współpracy i otwartej komunikacji.
 • Zwiększenie zdolności do adaptacji: Pracownicy, którzy potrafią skutecznie radzić sobie z konfliktami, są bardziej elastyczni i otwarci na zmiany, co pozwala organizacji lepiej dostosowywać się do nowych wyzwań.
 • Wspieranie twórczości i innowacyjności: Efektywne rozwiązywanie problemów i konfliktów pobudza kreatywność i innowacyjność pracowników, co przyczynia się do tworzenia nowych rozwiązań i pomysłów w firmie.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy: Organizacja, która inwestuje w rozwijanie umiejętności zarządzania konfliktami, postrzegana jest jako odpowiedzialny pracodawca dbający o dobro swoich pracowników.

Korzyści dla organizacji

 • Lepsze zarządzanie konfliktami: Pracownicy zdobywają umiejętności w skutecznym zarządzaniu konfliktami, co pomaga unikać eskalacji sporów i rozwiązywać konflikty w sposób konstruktywny, co przekłada się na lepszą atmosferę pracy.
 • Poprawa komunikacji i współpracy: Szkolenie pozwala na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, dzięki czemu pracownicy lepiej porozumiewają się ze sobą i bardziej efektywnie współpracują w zespole produkcyjnym.
 • Wzrost wydajności i efektywności pracy: Dzięki redukcji konfliktów i poprawie atmosfery, praca w organizacji staje się bardziej efektywna, co wpływa na zwiększenie wydajności i osiąganie lepszych rezultatów produkcyjnych.
 • Zwiększenie zaufania i lojalności pracowników: Organizacja dbająca o rozwiązywanie konfliktów w sposób konstruktywny buduje zaufanie i lojalność wśród pracowników, co przyczynia się do lepszego zaangażowania w pracę.
 • Redukcja absencji i rotacji pracowników: Poprawa atmosfery i relacji między pracownikami skutkuje mniejszą ilością sporów oraz mniejszą rotacją kadry, co pozwala na zmniejszenie absencji i utrzymanie stabilności zespołów produkcyjnych.
 • Wzrost reputacji firmy: Organizacja, która inwestuje w rozwój umiejętności zarządzania konfliktami, zyskuje pozytywny wizerunek jako pracodawca dbający o dobre relacje w miejscu pracy, co przyciąga talenty na rynek pracy.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwinięcie umiejętności interpersonalnych: Szkolenie pozwala na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, negocjacyjnych i rozwiązywania konfliktów, co pomaga pracownikom budować lepsze relacje z kolegami z pracy i rozumieć potrzeby innych.
 • Zwiększenie pewności siebie: Nabycie wiedzy na temat zarządzania konfliktami przyczynia się do wzrostu pewności siebie pracowników w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami i podejmowaniu konstruktywnych działań.
 • Poprawa atmosfery pracy: Pracownicy, którzy potrafią skutecznie zarządzać konfliktami, przyczyniają się do tworzenia pozytywnej atmosfery w zespole produkcyjnym, co wpływa pozytywnie na komfort pracy i motywację.
 • Wyższa efektywność i wyniki pracy: Dzięki zdobytym umiejętnościom w rozwiązywaniu konfliktów, pracownicy stają się bardziej skuteczni w rozwiązywaniu problemów, co wpływa na wydajność pracy i osiąganie lepszych wyników produkcyjnych.
 • Możliwość awansu: Udoskonalanie umiejętności zarządzania konfliktami może otworzyć przed pracownikami nowe możliwości rozwoju kariery i awansu na stanowiska z większymi odpowiedzialnościami.
 • Lepsze radzenie sobie z presją: Szkolenie pomaga pracownikom nauczyć się radzić sobie z presją i napięciem wynikającymi z konfliktów w miejscu pracy, co przekłada się na większy komfort psychiczny.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Korzyści z konfliktu – jasna strona mocy i spór, który łączy
 • Konfliktowe sytuacje czy konfliktowi ludzie?
 • Ciemna strona mocy, czyli igrzyska śmierci – jak dobrze znasz samego siebie?
 • Cykl konfliktu i samospełniająca się przepowiednia
 • Fazy konfliktu i możliwe interwencje na każdym etapie
 • Przyczyny konfliktu – Koło Ch. W. Moore’a (konflikt danych, relacji, wartości, strukturalny, interesów)
 • Fakty i racje
 • Mechanizmy napędzania konfliktów
 • Działania w sytuacjach konfliktowych
 • Rozwiązywanie konfliktu – metody wg T. Kilmanna – od rywalizacji do unikania
 • Zarządzanie gniewem i złością – emocje w konflikcie
 • Czynniki wywołujące konflikty organizacyjne wg R.E. Waltona i J.M. Dultona
 • Efekty konfliktów w organizacji
 • Trójkąt dramatyczny S. Karpmana (Prześladowca, Ofiara i Ratownik)
 • Asertywna informacja zwrotna dla pracownika
 • Asertywna odmowa i budowanie porozumienia
 • Algorytm komunikowania decyzji trudnych

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Gry symulacyjne

Metoda ta polega na symulowaniu sytuacji i umożliwieniu uczestnikom szkolenia podjęcia decyzji i prześledzenia skutków ich działań. Ta metoda jest skuteczna w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji i kreatywnego myślenia.

4

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych.
Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

5

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych.

6

Indywidulane konsultacje

Wspierające wdrożenie wybranych narzędzi i umiejętności na grunt własnej pracy.

Agnieszka Olszewska-Benewiat

Specjalizuje się w sprzedaży, zarządzaniu, rozwóju osobistym. Ma ponad 6000 godzin szkoleniowych, ponad 800 dni doradczych w projektach wdrożeniowych, 400 dni audytów zewnętrznych (ponad 30 pełnych diagnoz). Jest dyplomowanym trenerem (SET, Teichert&Partners) i konsultantem (CDV). Posiada certyfikaty ISO 9001:2015 w obszarze szkoleń oraz doradztwa. Należy do Polskiego Towarzystwa Organizacyjnej ATi Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej. Autorka programu Akademia Analizy Transakcyjnej. 

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.