Konsekwencja i motywacja dla managerów

Uczestnik szkolenia “Konsekwencja i motywacja dla managerów” nauczy się skutecznych metod motywowania zespołu, co przyczyni się do wzrostu efektywności pracy i osiągania lepszych wyników. Pozna również techniki utrzymania konsekwencji w działaniu, co jest kluczowe dla budowania zaufania i szacunku wśród podwładnych.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Konsekwencja i motywacja dla managerów

Grupa docelowa “Konsekwencja i motywacja dla managerów” to przede wszystkim menedżerowie i liderzy zespołów na różnych szczeblach zarządzania, którzy chcą poprawić swoje umiejętności w zakresie motywowania pracowników i utrzymania konsekwencji w działaniu. Szkolenie jest również skierowane do osób aspirujących do ról kierowniczych, chcących rozwijać swoje kompetencje lidera oraz wszystkich, którzy są odpowiedzialni za wyniki pracy zespołu i szukają skutecznych narzędzi do zarządzania ludźmi.

Idea szkolenia “Konsekwencja i motywacja dla managerów” opiera się na przekonaniu, że efektywne zarządzanie zespołem wymaga nie tylko fachowej wiedzy i umiejętności technicznych, ale przede wszystkim skutecznej komunikacji, umiejętności motywowania osób oraz zachowania konsekwencji w działaniach. Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w praktyczne narzędzia i techniki, które pozwolą na budowanie silnego zaangażowania i lojalności wśród pracowników, a także na efektywne realizowanie celów biznesowych. Poprzez rozwijanie kompetencji lidera, uczestnicy będą mogli lepiej zarządzać swoimi zespołami, co przyczyni się do wzrostu produktywności, poprawy atmosfery w pracy i osiągania lepszych wyników całej organizacji.

zapisz się na szkolenie już teraz

Konsekwencja i motywacja dla managerów – korzyści ze szkolenia

 • Poprawa atmosfery w pracy: Kiedy menedżerowie stosują konsekwentne i motywujące podejście do zarządzania, pracownicy czują się bardziej docenieni i bezpieczni w swoim środowisku pracy. Dobra atmosfera sprzyja współpracy, zmniejsza konflikty i buduje silniejsze zespoły, co jest korzystne zarówno dla pracowników, jak i dla organizacji.
 • Rozwój kompetencji i satysfakcja zawodowa: Szkolenia oferują pracownikom możliwość rozwoju osobistego i zawodowego, co przyczynia się do zwiększenia ich satysfakcji z pracy. Pracownicy, którzy czują, że mają możliwości rozwoju i są w odpowiedni sposób motywowani, często wykazują większą lojalność wobec firmy.
 • Zwiększenie innowacyjności i kreatywności: Motywowani i zaangażowani pracownicy częściej proponują nowe pomysły i rozwiązania, co może prowadzić do innowacji w produktach, usługach lub procesach wewnętrznych. Innowacyjność na poziomie pracowników może przekładać się na konkurencyjną przewagę organizacji na rynku.
 • Zmniejszenie rotacji pracowników: Konsekwentne zarządzanie i efektywna motywacja mogą znacznie zmniejszyć rotację pracowników, co jest korzystne zarówno dla nich (stabilność zatrudnienia, poczucie przynależności) jak i dla organizacji (niższe koszty rekrutacji i wdrożenia nowych osób, utrzymanie wiedzy i doświadczenia w firmie).
 • Lepsze wyniki finansowe: Ostatecznie, wszystkie powyższe korzyści przyczyniają się do poprawy wyników finansowych organizacji. Zaangażowanie pracowników, lepsza produktywność, innowacyjność i mniejsza rotacja mają bezpośredni wpływ na zwiększenie przychodów i ograniczenie kosztów, co przekłada się na lepszą kondycję finansową firmy.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększona wydajność: Uczestnicy szkolenia zdobywają umiejętności, które pozwalają im lepiej zarządzać zespołem, co przekłada się na wzrost ogólnej wydajności pracy i osiąganie celów organizacji.
 • Zaangażowani pracownicy: Dzięki lepszemu zrozumieniu roli motywacji uczestnicy są w stanie tworzyć bardziej motywujące środowisko pracy, co skutkuje zwiększonym zaangażowaniem pracowników.
 • Mniejsza rotacja kadry: Poprawa umiejętności zarządzania konsekwencją i motywacją pomaga w utrzymaniu pracowników, co redukuje koszty związane z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników.
 • Lepsza atmosfera w zespole: Uczestnicy szkolenia zdobywają narzędzia do rozwiązywania konfliktów i budowania pozytywnych relacji w zespole, co przyczynia się do tworzenia harmonijnej atmosfery pracy.
 • Wzrost lojalności pracowników: Organizacje, które inwestują w rozwijanie umiejętności swoich liderów, zyskują bardziej lojalnych pracowników, gotowych wspierać cele firmy.
 • Lepsze podejmowanie decyzji: Uczestnicy szkolenia zdobywają umiejętności analizy sytuacji zespołu i podejmowania trafnych decyzji zarządczych, co prowadzi do bardziej efektywnego zarządzania organizacją.
 • Zwiększona konkurencyjność: Poprawa zarządzania zespołem i zwiększenie zaangażowania pracowników przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności organizacji na rynku.
 • Skrócenie czasu wprowadzania zmian: Liderzy wyposażeni w umiejętności motywacji i zarządzania konsekwencją są w stanie bardziej sprawnie wdrażać zmiany w organizacji.
 • Wzrost satysfakcji klientów: Zespół, który jest dobrze zarządzany i motywowany, ma większą tendencję do świadczenia usług lub produkcji produktów na wyższym poziomie jakości, co zwiększa satysfakcję klientów.
 • Redukcja kosztów: Poprawa efektywności pracy zespołów może przekładać się na redukcję kosztów operacyjnych i lepsze wykorzystanie zasobów organizacji.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwinięcie umiejętności przywódczych: Pracownicy zdobywają wiedzę i umiejętności, które pomagają im stać się bardziej efektywnymi liderami, co może być cenne w dalszej karierze zawodowej.
 • Większa satysfakcja z pracy: Poprawa umiejętności zarządzania zespołem pozwala pracownikom tworzyć bardziej motywujące i efektywne środowisko pracy, co wpływa na ich ogólną satysfakcję z wykonywanych obowiązków.
 • Rozwinięcie umiejętności interpersonalnych: Szkolenie pomaga pracownikom w budowaniu lepszych relacji z członkami zespołu, co może przekładać się na lepsze zrozumienie i komunikację między nimi.
 • Zwiększenie zaangażowania zawodowego: Uczestnictwo w szkoleniu może zwiększyć zaangażowanie pracowników w procesy organizacyjne, ponieważ daje im narzędzia do wpływania na efektywność i harmonię w zespole.
 • Rozwinięcie umiejętności rozwiązywania konfliktów: Pracownicy zdobywają umiejętności identyfikowania i rozwiązywania konfliktów, co może pomóc im radzić sobie z trudnymi sytuacjami w miejscu pracy.
 • Możliwość awansu zawodowego: Poprawa umiejętności zarządzania zespołem otwiera przed pracownikami szersze możliwości awansu na stanowiska kierownicze lub menedżerskie.
 • Większa pewność siebie: Dzięki zdobytym kompetencjom pracownicy czują się pewniej w roli lidera i podejmowaniu decyzji, co może zwiększyć ich efektywność w pracy.
 • Rozwój zawodowy: Szkolenie może być częścią ciągłego rozwoju zawodowego pracowników, co jest korzystne zarówno dla nich, jak i dla organizacji.
 • Zwiększona wartość na rynku pracy: Posiadanie umiejętności zarządzania zespołem jest cenione na rynku pracy, co może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności pracowników dla innych pracodawców.
 • Zadowolenie z osobistego rozwoju: Uczestnictwo w szkoleniu daje pracownikom szansę na osobisty wzrost i doskonalenie, co może przynosić im ogromną satysfakcję.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Etapy budowania zespołu
 • Cechy efektywnego zespołu
 • Czynniki decydujące o efektywności zespołu
 • Czynniki ułatwiające i utrudniające funkcjonowanie zespołu
 • Jakie cele stoją przed moim zespołem?
 • Jakie cele stoją przede mną jako liderem?
 • Jakie widzę obszary do pracy?
 • Mocne i słabe strony różnych typów osobowości
 • Z kim mi po drodze a z kim nie i dlaczego
 • Role w zespole
 • Rodzaje zachowań w zespole
 • Czym dla mnie jako lidera jest konsekwencja
 • Jakie korzyści dla funkcjonowania organizacji, zespołu płyną z konsekwentnej postawy lidera
 • Postawy i zachowania lidera podnoszące motywację pracowników
 • Rola lidera i jego styl kierowania grupą
 • Jak motywować zespół
 • Środowisko sprzyjające samo-motywacji
 • Rola prawidłowej informacji zwrotnej
 • Feedback pozytywne
 • Feedback korygujący

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych przykładów sytuacji zarządczych pozwala uczestnikom na zrozumienie konkretnych wyzwań związanych z motywacją i konsekwencją w działaniu. Studia przypadków sprzyjają również rozwijaniu umiejętności analitycznych i decyzyjnych.

2

Warsztaty interaktywne

Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach grupowych i indywidualnych pozwala na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy. Warsztaty interaktywne skupiają się na rozwoju umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, współpraca i zarządzanie konfliktami.

3

Gry symulacyjne

Symulacje biznesowe i role-play umożliwiają uczestnikom doświadczenie konsekwencji różnych strategii motywacyjnych i zarządczych w kontrolowanym środowisku. Gry symulacyjne rozwijają zdolności strategicznego myślenia i adaptacji do zmieniających się warunków.

4

Sesje Q&A

Sesje pytań i odpowiedzi z trenerem dają uczestnikom możliwość rozwiania wątpliwości i zdobycia dodatkowych informacji na interesujące ich tematy. To również czas na wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk między uczestnikami szkolenia.

Trenerzy

Paweł Głowacki

Certyfikowany coach praktyk biznesu – EMCC, trener biznesu oraz trener typologii osobowości MBTI. Posiada ponad 24 lata praktycznych doświadczeń w dużej międzynarodowej korporacji FMCG w sprzedaży, logistyce, szkoleniach oraz HR, współzałożyciel prywatnej firmy OZE. Manager zorientowany na budowanie wysoce zaangażowanych i skutecznych zespołów. Praktyk wykorzystujący sprawdzone modele zarządzania i motywowania podwładnych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.