Kreatywność i twórcze myślenie

Uczestnik szkolenia zyska umiejętność generowania innowacyjnych pomysłów oraz skutecznego rozwiązywania problemów, co przyczyni się do jego wzrostu jako profesjonalisty. Szkolenie pozwoli uczestnikowi rozwijać kreatywność i zdobyć praktyczne narzędzia, które mogą być wdrożone od razu w pracy, co przekłada się na osiąganie lepszych wyników w działaniach zawodowych i wspieranie rozwoju organizacji.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Kreatywność i twórcze myślenie

Grupa docelowa: Szkolenie jest skierowane do szerokiego spektrum uczestników, w tym:

 • Pracowników różnych działów i stanowisk: Szkolenie jest odpowiednie dla pracowników na różnych stanowiskach, zarówno tych kierowniczych, jak i wykonawczych, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności kreatywnego myślenia w pracy.
 • Menadżerów i liderów: Szkolenie może przyczynić się do doskonalenia umiejętności rozwiązywania problemów, podejmowania innowacyjnych decyzji i budowania kreatywnego zespołu.
 • Przedsiębiorców: Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą mogą skorzystać z szkolenia, aby rozwijać kreatywne podejście do prowadzenia biznesu i generowania nowych pomysłów.
 • Osób poszukujących rozwoju osobistego: Szkolenie może zainteresować osoby, które chcą rozwijać swoją kreatywność w życiu codziennym, aby podejmować nowe wyzwania i osiągać cele osobiste.
 • Zespołów projektowych: Szkolenie może być skierowane do zespołów pracujących nad projektami, aby wspólnie rozwijać twórcze myślenie i generować innowacyjne rozwiązania.
 • Osób zainteresowanych innowacjami: Szkolenie będzie atrakcyjne dla osób, które poszukują sposobów na rozwijanie innowacyjnego myślenia i wprowadzanie nowości w swojej pracy.

Idea szkolenia opiera się na rozwijaniu umiejętności kreatywnego myślenia i generowania innowacyjnych pomysłów u uczestników. Szkolenie skupia się na otwieraniu uczestników na różnorodne techniki, które wspierają proces twórczego rozwiązywania problemów i odkrywania nowych możliwości. Celem szkolenia jest zainspirowanie uczestników do wykorzystania swojego potencjału kreatywnego, zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu codziennym, aby osiągać lepsze rezultaty i przyczyniać się do rozwoju organizacji czy własnego biznesu. Poprzez ćwiczenia, interaktywne zadania i wymianę doświadczeń, szkolenie zapewnia praktyczne narzędzia, które mogą być wdrożone od razu, umożliwiając uczestnikom stawianie czoła wyzwaniom w innowacyjny i twórczy sposób.

wyślij zapytanie

Kreatywność i twórcze myślenie – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększona innowacyjność organizacji: Doskonalenie kreatywnego myślenia u pracowników przyczynia się do większej innowacyjności organizacji jako całości, co pozwala na wprowadzenie nowych produktów, usprawnień i rozwiązań na rynku.
 • Poprawa atmosfery w pracy: Kreatywne podejście do wyzwań i współpracy sprzyja tworzeniu pozytywnej atmosfery w miejscu pracy, co przekłada się na lepsze relacje między pracownikami i większą satysfakcję z pracy.
 • Wzrost zaufania w organizacji: Promowanie kreatywności i twórczego myślenia buduje zaufanie między pracownikami a zarządzającymi, co wpływa pozytywnie na atmosferę zaufania w organizacji.
 • Wspieranie zrównoważonego rozwoju: Kreatywne podejście do rozwiązywania problemów może przyczynić się do znalezienia bardziej zrównoważonych i ekologicznych rozwiązań, które służą zarówno organizacji, jak i społeczeństwu.
 • Tworzenie więzi między pracownikami: Wspólne uczestnictwo w szkoleniu i rozwijanie kreatywności może wzmacniać więzi między pracownikami, co sprzyja lepszej komunikacji i współpracy w zespole.
 • Pozytywny wizerunek organizacji: Organizacje promujące kreatywność i twórcze myślenie są postrzegane jako bardziej atrakcyjne dla potencjalnych pracowników i klientów, co może wpływać pozytywnie na wizerunek firmy.
 • Wspieranie rozwoju wewnętrznego: Kreatywne myślenie pozwala pracownikom na rozwijanie swojego potencjału wewnętrznego, co przyczynia się do pełniejszego wykorzystania talentów i umiejętności.
 • Lepsze radzenie sobie z niepewnością: Doskonalenie kreatywnego myślenia pomaga pracownikom radzić sobie z niepewnością i zmianami w środowisku pracy, co jest niezwykle cenne w dynamicznym świecie biznesu.

Korzyści dla organizacji

 • Innowacyjność i konkurencyjność: Doskonalenie umiejętności kreatywnego myślenia pozwoli organizacji na generowanie innowacyjnych rozwiązań, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności na rynku.
 • Efektywniejsze rozwiązywanie problemów: Kreatywne myślenie umożliwi organizacji szybsze i bardziej efektywne rozwiązywanie problemów w codziennych działaniach.
 • Lepsze wykorzystanie zasobów: Organizacja będzie w stanie lepiej wykorzystać dostępne zasoby dzięki zdolności do generowania innowacyjnych pomysłów.
 • Wzrost zaangażowania pracowników: Promowanie kreatywności w organizacji zmotywuje pracowników do aktywnego uczestnictwa w procesach twórczych i zaangażowania w pracę.
 • Optymalizacja procesów: Kreatywne podejście do rozwiązywania problemów pozwoli na zidentyfikowanie obszarów do usprawnienia i optymalizacji procesów biznesowych.
 • Lepsza zdolność do adaptacji: Organizacja, w której kreatywne myślenie jest rozwijane, będzie bardziej elastyczna i dostosowuje się łatwiej do zmian na rynku.
 • Kreowanie innowacyjnej kultury organizacyjnej: Promowanie kreatywności w organizacji pozwoli na wykształcenie kultury, w której innowacyjność jest doceniana i wspierana.
 • Zatrzymanie utalentowanych pracowników: Tworzenie środowiska sprzyjającego kreatywności przyciągnie i zatrzyma utalentowanych pracowników, którzy widzą możliwość rozwoju i realizacji swoich pomysłów w organizacji.
 • Rozwój potencjału organizacji: Udoskonalenie kreatywności i twórczego myślenia pozwoli organizacji na maksymalne wykorzystanie swojego potencjału w procesie ciągłego rozwoju.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwinięcie umiejętności kreatywnego myślenia: Szkolenie pozwoli pracownikom rozwijać zdolności generowania innowacyjnych pomysłów, co umożliwi im lepsze radzenie sobie z różnymi wyzwaniami w pracy.
 • Skuteczniejsze rozwiązywanie problemów: Doskonalenie kreatywnego myślenia pozwoli pracownikom na bardziej efektywne i oryginalne rozwiązywanie problemów, co przyczyni się do poprawy wydajności i osiągania lepszych rezultatów.
 • Motywacja do działania: Rozwijanie kreatywności zmotywuje pracowników do aktywnego uczestnictwa w procesach twórczych, co przekłada się na większą satysfakcję z pracy i zaangażowanie.
 • Wzrost pewności siebie: Szkolenie pozwoli pracownikom nabycie pewności siebie w wyrażaniu swoich pomysłów i przekonaniach, co wpłynie pozytywnie na ich rolę w zespole i relacje z innymi.
 • Zdolność do przewidywania zmian: Kreatywne myślenie pozwoli pracownikom na elastyczne dostosowywanie się do zmieniających się warunków, co sprawi, że staną się bardziej odporni na zmiany.
 • Lepsze perspektywy rozwoju kariery: Pracownicy posiadający umiejętności kreatywnego myślenia mają większe szanse na awans i zdobywanie nowych odpowiedzialności w organizacji.
 • Świadomość własnego potencjału: Szkolenie umożliwi pracownikom odkrycie swojego potencjału kreatywnego, co przyczyni się do zwiększenia poczucia własnej wartości i samorealizacji.
 • Wsparcie w realizacji pomysłów: Pracownicy, którzy posiadają umiejętności kreatywnego myślenia, otrzymują wsparcie w realizacji swoich pomysłów, co sprawia, że czują się docenieni i zaangażowani w rozwój organizacji.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Zacznijmy od zabawy, w której się poznacie
 • Wymiana doświadczeń tych inspirujących i tych „żenujących” 😊
 • Jak robią to dzieci czyli części składowe twórczego myślenia (humor, odkrycie, sztuka)
 • Co blokuje twórcze myślenie i działanie? Jak temu zapobiegać?
 • Techniki zwiększania kreatywności w praktyce – ćwiczenia, zabawy
 • Jak to zrobić – różne sposoby na dostrzeganie trudności jako wyzwań
 • Trochę o motywacji osobistej i grupowej – czy można nią sterować z zewnątrz?
 • Nauka praktycznych narzędzi do generowania pomysłów i idei
 • Techniki twórczego myślenia (aktualnie najskuteczniejsze technik)
 • Skuteczne techniki do wykorzystania od razu: jak-dlaczego, mapa przeszkód, łańcuch poziomów, lot ptaka, burza mózgów, fantazjowanie, cudzy punkt widzenia, metafora, i inne.)
 • Twoje casy, twoje sytuacje, Twoje przykłady do omówienia
 • Rekomendacje do dalszej praktyki

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Burza mózgów

To jedna z najpopularniejszych technik generowania pomysłów. Uczestnicy pracują w grupie, aby spontanicznie wymieniać pomysły na dany temat lub problem. Podczas burzy mózgów wszelkie pomysły są akceptowane, a ocena zostaje odłożona na późniejszy etap. To pozwala na swobodne generowanie kreatywnych rozwiązań.

2

Metoda SCAMPER

To zestaw pytań, które pomagają uczestnikom analizować i modyfikować istniejące pomysły lub rozwiązania. SCAMPER to skrót od słów: Substitute (zamień), Combine (łącz), Adapt (dostosuj), Modify (zmień), Put to another use (użyj w inny sposób), Eliminate (usuń), Reverse (odwróć). Uczestnicy stosują te pytania, aby rozbudzić kreatywność i wprowadzić innowacyjne zmiany.

3

Mapa myśli

Uczestnicy tworzą graficzne przedstawienia swoich myśli, pomysłów lub problemów, które pozwalają na rozwinięcie asocjacji i odkrycie nowych powiązań.

4

Studium przypadków

Analiza przykładów sukcesów i innowacyjnych rozwiązań w różnych dziedzinach może dostarczyć inspiracji i pomóc uczestnikom w zrozumieniu mechanizmów kreatywnego myślenia.

5

Prezentacje i debaty

Debaty na temat różnych podejść do kreatywności stymulują myślenie i zapewniają wymianę perspektyw.

Agata Rajchel

Doświadczony praktyk biznesu, ponad 25 lat w zawodzie. Opracowywała autorskie projekty i szkolenia menadżerów w działach: Telewindykacji, Infoliii, Call Center i Telesprzedaży, Wsparcia Technicznego oraz IT, Reklamacji oraz Salonów Firmowych oraz zrealizowała około 450 dni szkoleniowych z zakresu kompetencji miękkich dla jednej z firm telekomunikacyjnych, jako trener wewnętrzny. Przez wiele lat była trenerem biznesu, coachem, doradcą i wykładowcą w branży B2B. W latach 1998-2000 była trenerem oraz specjalistą ds. wdrażania programów informatycznych. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Inżynieria środowiska w Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz Studium Pedagogicznego przy Uniwersytecie Śląskim w Gliwicach. Posiada międzynarodowy certyfikat Certified Master Practitioner in the art of NLP Training Design Specialist, autoryzowany przez The Society of Neuro-Linguistic Programming oraz certyfikat TRENERA NVC otrzymany w 3 letnim Studium Trenerów Nonviolent Communication.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.