Lada mięsna

Uczestnik szkolenia “Lada mięsna” zyska praktyczną wiedzę na temat różnych aspektów pracy z produktami mięsnymi, w tym technik obróbki, prezentacji oraz zachowania właściwych standardów higieny. Dowie się, jak efektywnie zarządzać asortymentem w celu zwiększenia atrakcyjności oferty i zadowolenia klienta.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Lada mięsna

Grupa docelowa szkolenia “Lada mięsna” to przede wszystkim osoby pracujące w branży spożywczej, szczególnie te zajmujące się sprzedażą i obróbką mięsa – między innymi pracownicy sklepów mięsnych, rzeźników, działów mięsnych w supermarketach

Idea szkolenia “Lada mięsna” koncentruje się na podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pracujących z produktami mięsnymi poprzez kompleksowe szkolenie obejmujące zarówno teorię, jak i praktykę. Szkolenie ma na celu nie tylko przekazanie wiedzy na temat technik obróbki i prezentacji mięsa, ale również uświadomienie uczestnikom znaczenia przestrzegania norm sanitarnych i prawnych, co ma bezpośredni wpływ na jakość produktów i bezpieczeństwo konsumentów. Przez zwiększenie kompetencji pracowników, szkolenie dąży do podniesienia standardów obsługi klienta oraz efektywności pracy, co przekłada się na lepsze wyniki finansowe przedsiębiorstw działających w branży spożywczej. Szkolenie to jest odpowiedzią na rosnące wymagania rynku i oczekiwania konsumentów względem jakości oferowanych produktów i usług.

zapisz się na szkolenie już teraz

Lada mięsna – korzyści ze szkolenia

Korzyści dla organizacji

 • Podniesienie jakości obsługi klienta: Pracownicy posiadający wiedzę i umiejętności nabyte podczas szkolenia mogą lepiej doradzać klientom, co przyczynia się do budowania długotrwałych relacji i lojalności klientów. Doskonała obsługa staje się wyróżnikiem sklepu na rynku.
 • Zwiększenie efektywności pracy: Szkolenie kładzie nacisk na optymalizację procesów pracy, co przekłada się na szybszą i skuteczniejszą obsługę, a także na minimalizację marnotrawstwa produktów, co jest szczególnie ważne w przypadku towarów łatwo psujących się, jakimi są produkty mięsne.
 • Poprawa standardów higienicznych: Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę na temat właściwego przechowywania i obróbki mięsa, co ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Sklep, który stosuje wysokie standardy higieny, zyskuje zaufanie klientów i unika potencjalnych problemów prawnych związanych z naruszeniem przepisów sanitarnych.
 • Wzrost atrakcyjności oferty: Szkolenie pozwala na rozszerzenie asortymentu o produkty mięsne przygotowywane i prezentowane w sposób profesjonalny, co może przyciągnąć nowych klientów szukających produktów wysokiej jakości.
 • Zwiększenie konkurencyjności sklepu: Posiadanie wykwalifikowanego personelu i oferowanie produktów mięsnych wysokiej jakości sprawia, że sklep wyróżnia się na tle konkurencji, co jest szczególnie istotne w dobie rosnącej konkurencji na rynku detalicznym.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój kompetencji zawodowych: Pracownicy poprzez uczestnictwo w szkoleniu zdobywają cenne umiejętności i wiedzę z zakresu obróbki, prezentacji oraz bezpieczeństwa żywności, co zwiększa ich wartość na rynku pracy i może otworzyć drogę do awansu zawodowego.
 • Zwiększenie pewności siebie: Posiadanie gruntownej wiedzy i umiejętności praktycznych pozwala pracownikom czuć się pewniej w wykonywaniu codziennych obowiązków, co przekłada się na większą efektywność pracy i satysfakcję z wykonywanej pracy.
 • Poprawa bezpieczeństwa pracy: Szkolenie kładzie duży nacisk na przestrzeganie zasad BHP oraz standardów higienicznych, co zmniejsza ryzyko wypadków w miejscu pracy oraz zapewnia bezpieczeństwo zarówno pracownikom, jak i klientom.
 • Zwiększenie świadomości prawnej: Pracownicy zostają poinformowani o aktualnych wymogach prawnych i sanitarncyh dotyczących obrotu żywnością, co pozwala na uniknięcie potencjalnych problemów prawnych dla siebie i pracodawcy.
 • Podniesienie motywacji do pracy: Inwestycja w rozwój zawodowy pracowników, jaką jest umożliwienie udziału w szkoleniu, może być przez nich odbierana jako wyraz uznania i zaufania ze strony pracodawcy, co przekłada się na większą motywację do pracy i lojalność wobec firmy.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do branży mięsnej
 • Znaczenie stoiska mięso-wędliny w sklepie
 • Podstawy obsługi klienta i techniki sprzedaży
 • Higiena i bezpieczeństwo żywności
 • Przechowywanie i prezentacja produktów mięsnych
 • Zarządzanie asortymentem i kontrola zapasów
 • Przepisy prawne i sanitarne
 • Nowoczesne technologie i innowacje w branży mięsnej
 • Budowanie relacji z klientem i lojalności
 • Zamówienia
 • Przyjęcie towary
 • Przechowywanie towaru
 • Ekspozycja towaru
 • Sprzedaż
 • Stan zapasu (lada, chłodnia), rotacja, towary promocyjne, podstawowe
 • Poziom sprzedaży-historia sprzedaży
 • Okresy świąteczne -święta, długie weekendy
 • Sezonowość (pory roku, posty)
 • Korzyści dobrego zamówienia
 • Konsekwencje złego zamówienia
 • Przyjęcie pod względem ilościowym i jakościowym
 • Zgodność dokumentu z zamówieniem
 • Sprawdzenie przyjmowanego towaru
 • Sprawdzenie jakości mięsa wizualnie i organoleptyczne , daty ważności
 • Zasady przyjęcia aby nie przerywać łańcucha chłodniczego
 • Zasady postępowania z towarem złej jakości
 • Kluczowe zasady
 • Temperatury przechowywania
 • Ekspozycja mięsa
 • Ekspozycja ryb świeżych
 • Ekspozycja surówek i sałatek
 • Ekspozycja ryb wędzonych
 • Ekspozycja serów
 • Ekspozycja wędlin
 • Wprowadzenie do wymogów prawnych dotyczących znakowania produktów
 • Podstawowe przepisy i regulacje prawne w zakresie znakowania
 • Znaczenie i cele znakowania produktów
 • Rodzaje etykiet i informacje obowiązkowe na opakowaniach
 • Specyficzne wymogi dotyczące różnych grup produktów
 • Czytelność i dostępność informacji na etykietach
 • Zmiany w przepisach prawnych i ich wpływ na znakowanie produktów
 • Cyfrowe znakowanie produktów i nowe technologie
 • Konsekwencje prawne niewłaściwego znakowania – sankcje i kary
 • Praktyczne aspekty stosowania przepisów w codziennej pracy
 • Typy klientów z punktu widzenia psychologicznego
 • Sprzedaż produktów komplementarnych
 • Wstęp do wyposażenia stoiska mięso-wędliny
 • Przegląd niezbędnego sprzętu i narzędzi
 • Kryteria wyboru odpowiedniego wyposażenia
 • Zasady ergonomii i efektywnej organizacji przestrzeni pracy
 • Technologie chłodnicze i ich znaczenie dla zachowania jakości produktów
 • Maszyny do obróbki mięsa: rodzaje i zastosowanie
 • Urządzenia do pakowania i znakowania produktów
 • Utrzymanie sprzętu i narzędzi w czystości – standardy higieniczne
 • Modernizacja i aktualizacja wyposażenia – kiedy i dlaczego?
 • Bezpieczeństwo pracy z maszynami i urządzeniami
 • Zarządzanie awariami i serwisem sprzętu
 • Przyczyny powstawania strat: od niewłaściwego przechowywania po błędy w obsłudze
 • Metody identyfikacji i monitorowania strat
 • Strategie minimalizowania strat: efektywne zarządzanie zapasami
 • Optymalizacja procesów pracy dla zmniejszenia strat
 • Techniki prawidłowego przechowywania produktów mięsnych i wędlin
 • Wpływ odpowiedniego szkolenia personelu na redukcję strat
 • Rolę dat ważności w zarządzaniu asortymentem i zapobieganiu stratom
 • Przykłady dobrych praktyk i case studies
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii w walce ze stratami
 • Recykling i przetwarzanie odpadów mięsnych: możliwości i ograniczenia

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Ćwiczenia praktyczne

Bezpośrednie stosowanie nabytej wiedzy na przykładowych zadaniach, co pozwala na przetestowanie umiejętności i technik w kontrolowanym środowisku.

2

Demonstracje na żywo

Trener prezentuje w praktyce techniki i umiejętności niezbędne w pracy na stoisku mięso-wędliny.

3

Symulacje sytuacji sprzedażowych

Uczestnicy biorą udział w symulowanych interakcjach z klientami, co pozwala na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i sprzedażowych w bezstresowym środowisku.

4

Role-playing

Metoda ta polega na odgrywaniu ról w wykreowanych scenariuszach, np. trudnego klienta czy sytuacji kryzysowej, co pozwala na praktyczne przetestowanie reakcji i sposobów działania.

Trenerzy

Marek Cieślak

Specjalizuje się w dziale owoce warzywa. Ukierunkowany na zarządzanie, realizację celów sprzedażowych, maksymalizację obrotów poprzez odpowiednią ekspozycję, jakość oferowanych produktów,  szerokość gamy asortymentowej, wygląd stoisk. Kładzie duży nacisk na optymalizację pracy oraz na minimalizację strat, zamówienia, analizę sprzedaży, produkt, czas, opakowanie, obsługa. Posiada 16 letnie praktyczne doświadczenie w zarządzaniu handlowym sklepami spożywczymi o powierzchniach od 200-1000m2. Jako trener przeszkolił praktycznie  i teoretycznie setki sprzedawców w sieci Eko. Przygotował  materiał i przeszkolił cały personel z sieci 35 sklepów Inter-Kram. Prowadził szkolenia grupowe i indywidualne. Sukcesy szkoleniowe: zwiększenie obrotów handlowych sieci Eko, minimalizacja strat działu owoce warzywa. Swoją karierę rozpoczął jako pracownik sklepu spożywczego w firmie Eko. Po półrocznej pracy w sklepie doceniony za wyniki awansował do działu szkoleń. Prowadził  sklepy spożywcze szkoląc teoretycznie i praktycznie nowych kierowników przychodzących do firmy. Wspomagał kierowników w prowadzeniu sklepów „ trudnych” mających problemy z zamówieniami, jakością działów świeżych, organizacją pracy załogi. Niejednokrotnie sam prowadził sklepy trudne jako kierownik. Był kierownikiem projektu owoce warzywa wprowadzającego Magazyn Centralny Owoce Warzywa na 250 sklepów sieci Eko. Uczestniczył w otwieraniu nowych placówek sieci Eko w zakresie przygotowania , ułożenia , zamówienia odpowiedniej ilości towaru na dział owoce warzywa. Przygotowywał oraz wdrażał materiały szkoleniowe w zakresie owoców i warzyw. Uczestniczył w szkoleniach pracowników bezpośrednio w placówkach sieci Eko. Szkolił pracowników kadry zarządzającej siecią Eko w zakresie owoców i warzyw. Prowadzi również sklepy przez okres 2,5 roku jako Kierownik regionu odpowiadając za grupę 12 sklepów. Osiągając bardzo wysokie wyniki sprzedażowe, przy zachowaniu minimalizacji strat na działach świeżych oraz sklepie. Obecnie jest niezależnym trenerem-doradcą, specjalizującym się w szkoleniach i doradztwie z zakresu zarządzania stoiskiem owoce warzywa, obsługą klienta. Sukcesywnie podnosi swoje kompetencje, uczestnicząc w licznych sympozjach, kursach, szkoleniach.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.