Leadership Development

Uczestnik szkolenia “Leadership Development” zyska umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania zespołem, w tym zdolności motywacyjne i komunikacyjne. Ponadto, zdobędzie wiedzę na temat strategii zarządzania zmianą oraz rozwijania potencjału pracowników.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Leadership Development

Grupa docelowa szkolenia “Leadership Development” to managerowie średniego i wyższego szczebla, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności przywódcze. Szkolenie jest również skierowane do aspirujących liderów, którzy pragną przygotować się do objęcia ról zarządczych w przyszłości. Dodatkowo, osoby odpowiedzialne za zarządzanie zespołami projektowymi lub kierowanie działami mogą również skorzystać z tego szkolenia.

Idea szkolenia “Leadership Development” polega na kompleksowym rozwoju umiejętności przywódczych, które są kluczowe dla efektywnego zarządzania zespołami i organizacjami. Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w narzędzia i strategie, które pozwolą im lepiej motywować pracowników, zarządzać zmianami oraz podejmować świadome i skuteczne decyzje. Poprzez interaktywne sesje, warsztaty i studia przypadków, szkolenie stawia na praktyczne podejście, umożliwiając uczestnikom natychmiastowe zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy.

zapisz się na szkolenie już teraz

Leadership Development – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost innowacyjności: Zarówno organizacja, jak i managerowie korzystają z rozwijania umiejętności kreatywnego myślenia, co prowadzi do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań i usprawnień.
 • Poprawa komunikacji: Szkolenie poprawia zdolności komunikacyjne na wszystkich poziomach, co prowadzi do bardziej klarownej wymiany informacji, lepszego zrozumienia celów i skuteczniejszej realizacji projektów.
 • Rozwój kultury uczenia się: Uczestnictwo w szkoleniu promuje kulturę ciągłego rozwoju i uczenia się, co jest korzystne dla długoterminowego sukcesu organizacji i indywidualnych karier managerów.
 • Optymalizacja procesów: Zarówno managerowie, jak i organizacje zyskują na usprawnieniu procesów operacyjnych i zarządczych, co prowadzi do większej efektywności i lepszego wykorzystania zasobów.
 • Przygotowanie na przyszłe wyzwania: Szkolenie przygotowuje managerów i organizacje do skutecznego radzenia sobie z przyszłymi wyzwaniami i zmianami rynkowymi, co zapewnia większą stabilność i elastyczność w dynamicznym środowisku biznesowym.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększona efektywność zespołów: Dzięki lepiej wykwalifikowanym liderom, zespoły pracują bardziej efektywnie, co prowadzi do wzrostu produktywności i osiągania wyższych wyników.
 • Lepsze zarządzanie zmianą: Liderzy szkoleni w zarządzaniu zmianą są w stanie płynnie wprowadzać i kierować procesami zmian, co minimalizuje opór pracowników i skraca czas adaptacji.
 • Wyższy poziom zaangażowania pracowników: Przywódcy, którzy potrafią skutecznie motywować i inspirować swoje zespoły, przyczyniają się do większego zaangażowania i satysfakcji z pracy wśród pracowników, co zmniejsza rotację kadry.
 • Rozwój kultury przywództwa: Szkolenie pomaga w tworzeniu kultury organizacyjnej opartej na silnym przywództwie, co sprzyja innowacyjności i ciągłemu doskonaleniu.
 • Lepsze podejmowanie decyzji: Liderzy z rozwiniętymi umiejętnościami analizy i rozwiązywania problemów są w stanie podejmować bardziej przemyślane i strategiczne decyzje, co wpływa na długoterminowy sukces organizacji.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności przywódczych: Managerowie zyskają zaawansowane umiejętności w zakresie motywowania zespołów, efektywnej komunikacji oraz zarządzania konfliktem, co pozwoli im na bardziej skuteczne prowadzenie zespołów.
 • Zwiększenie pewności siebie: Dzięki zdobytej wiedzy i praktycznym doświadczeniom, managerowie będą bardziej pewni swoich decyzji i działań, co wpłynie na ich autorytet i efektywność w roli lidera.
 • Lepsze zarządzanie czasem i zasobami: Uczestnicy nauczą się efektywniej zarządzać swoim czasem oraz zasobami, co przełoży się na lepszą organizację pracy i osiąganie celów w krótszym czasie.
 • Wzrost umiejętności strategicznego myślenia: Szkolenie pomoże menedżerom rozwijać umiejętność myślenia strategicznego i długoterminowego planowania, co jest kluczowe dla skutecznego zarządzania organizacją w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym.
 • Lepsze umiejętności delegowania: Menedżerowie nauczą się, jak efektywnie delegować zadania, co odciąży ich od nadmiaru obowiązków i pozwoli skoncentrować się na kluczowych aspektach zarządzania.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do przywództwa
  • Definicje i koncepcje przywództwa
  • Różnica między zarządzaniem a przywództwem
  • Współczesne wyzwania przywódcze
 • Style przywództwa
  • Przegląd różnych stylów przywództwa (transformacyjne, transakcyjne, autokratyczne, demokratyczne, laissez-faire)
  • Wybór odpowiedniego stylu przywództwa w zależności od sytuacji
 • Role i obowiązki lidera
  • Kluczowe role lidera w organizacji
  • Odpowiedzialności i oczekiwania wobec lidera
 • Efektywna komunikacja
  • Elementy skutecznej komunikacji
  • Bariery komunikacyjne i jak je pokonywać
  • Feedback jako narzędzie rozwoju
 • Inteligencja emocjonalna
  • Zrozumienie i rozwijanie inteligencji emocjonalnej
  • Rola empatii w przywództwie
  • Zarządzanie emocjami własnymi i zespołu
 • Budowanie i rozwijanie zespołu
  • Fazy rozwoju zespołu (Forming, Storming, Norming, Performing)
  • Kluczowe czynniki sukcesu zespołu
  • Rozwiązywanie konfliktów w zespole
 • Motywacja i zaangażowanie
  • Teorie motywacji (Maslow, Herzberg, McGregor)
  • Strategie zwiększania zaangażowania pracowników
  • Tworzenie motywującego środowiska pracy
 • Teorie zarządzania zmianą
  • Modele zarządzania zmianą (Lewin, Kotter, ADKAR)
  • Rola lidera w procesie zmian
 • Praktyczne aspekty zarządzania zmianą
  • Analiza interesariuszy i komunikacja zmian
  • Strategie radzenia sobie z oporem wobec zmian
  • Monitorowanie i ocena procesu zmian
 • Myślenie strategiczne
  • Definicja i znaczenie myślenia strategicznego
  • Narzędzia i techniki myślenia strategicznego (SWOT, PESTLE, 5 sił Portera)
 • Podejmowanie decyzji
  • Proces podejmowania decyzji
  • Style podejmowania decyzji
  • Techniki podejmowania decyzji (drzewa decyzyjne, analiza kosztów i korzyści)
 • Etyka w przywództwie
  • Znaczenie etyki w przywództwie
  • Etyczne wyzwania i dylematy
 • Odpowiedzialność społeczna lidera
  • Rola lidera w promowaniu odpowiedzialności społecznej
  • Zrównoważony rozwój i jego znaczenie dla organizacji
 • Planowanie kariery
  • Tworzenie planu rozwoju zawodowego
  • Identyfikowanie i wykorzystywanie możliwości rozwoju
 • Samoświadomość i samodoskonalenie
  • Znaczenie samoświadomości w przywództwie
  • Techniki samooceny i rozwoju osobistego

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład teoretyczny

Prezentacja prowadzona przez trenera, dostarczająca uczestnikom niezbędnej wiedzy teoretycznej na temat przywództwa, komunikacji, zarządzania zespołem i innych kluczowych obszarów.

2

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych scenariuszy i przypadków biznesowych, które ilustrują wyzwania i sukcesy związane z przywództwem.

3

Warsztaty interaktywne

Sesje praktyczne, w których uczestnicy biorą aktywny udział w ćwiczeniach, symulacjach i grach zespołowych.

4

Dyskusje grupowe

Moderowane dyskusje, podczas których uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na temat omawianych tematów.

5

Role-playing

Ćwiczenia, w których uczestnicy wcielają się w różne role w symulowanych sytuacjach przywódczych.

6

Testy i kwestionariusze

Narzędzia oceniające, które pomagają uczestnikom zrozumieć ich styl przywództwa, preferencje komunikacyjne oraz inne aspekty ich osobowości i kompetencji.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.