Lider przyszłości

Uczestnik szkolenia “Lider Przyszłości” zyska kompleksowe umiejętności zarządzania i komunikacji, które są kluczowe dla efektywnego kierowania zespołem i realizacji celów biznesowych. Program nauczy, jak budować i utrzymywać relacje z pracownikami, wykorzystując różnorodne metody zarządzania i techniki komunikacyjne. Dodatkowo, uczestnik nabędzie praktyczne umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów oraz planowania strategicznego, co pozwoli na efektywniejsze kierowanie działaniami zespołu i osiąganie lepszych wyników.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Lider przyszłości

Grupa docelowa szkolenia “Lider Przyszłości” to przede wszystkim średni i wyższy szczebel menedżerski w organizacjach różnych branż. Program jest idealny dla osób, które już piastują stanowiska kierownicze, takie jak menedżerowie, kierownicy zespołów czy dyrektorzy działów, a także dla tych, którzy aspirują do takich ról. Szczególnie korzystne będzie to szkolenie dla tych, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie zarządzania ludźmi, efektywnej komunikacji i strategicznego planowania, aby lepiej radzić sobie z wyzwaniami współczesnego środowiska biznesowego.

Idea szkolenia “Lider Przyszłości” opiera się na trzech głównych filarach: rozwijaniu kompetencji zarządczych, umiejętności komunikacyjnych oraz strategicznym myśleniu. Celem jest wyposażenie uczestników w narzędzia i metody niezbędne do efektywnego kierowania zespołami oraz do prowadzenia skutecznej i celowej komunikacji wewnątrz organizacji. Program koncentruje się na praktycznym zastosowaniu teorii zarządzania i komunikacji, oferując uczestnikom szereg warsztatów, studiów przypadków i ćwiczeń interaktywnych. Dzięki temu, uczestnicy nie tylko zdobywają wiedzę teoretyczną, ale także uczą się, jak zastosować ją w realnych sytuacjach biznesowych, co przyczynia się do rozwoju ich kompetencji lidera przyszłości.

wyślij zapytanie

Lider przyszłości – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie efektywności zarządzania: Uczestnicy szkolenia nabywają umiejętności, które pozwalają im lepiej zarządzać zespołami i projektami, co bezpośrednio przekłada się na wzrost efektywności i produktywności w organizacji.
 • Poprawa komunikacji wewnętrznej: Szkolenie koncentruje się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, co pomaga w budowaniu lepszej współpracy i zrozumienia między pracownikami na różnych szczeblach organizacji.
 • Wzrost zaangażowania i satysfakcji pracowników: Liderzy, którzy potrafią efektywnie zarządzać i komunikować się, potrafią lepiej motywować swoje zespoły, co zwiększa zaangażowanie i satysfakcję pracowników.
 • Rozwój umiejętności przywódczych: Program szkoleniowy kładzie nacisk na rozwój kompetencji lidera, co jest korzystne zarówno dla pracowników aspirujących do ról kierowniczych, jak i dla organizacji, która zyskuje kompetentnych liderów.
 • Lepsze radzenie sobie z wyzwaniami biznesowymi: Uczestnicy szkolenia uczą się, jak efektywnie rozwiązywać problemy i podejmować strategiczne decyzje, co przekłada się na lepsze radzenie sobie z wyzwaniami w dynamicznym środowisku biznesowym.
 • Budowanie kultury ciągłego rozwoju: Inwestycja w rozwój pracowników pokazuje, że organizacja ceni ciągłe uczenie się i adaptację, co przyczynia się do budowania pozytywnej kultury organizacyjnej.

Korzyści dla organizacji

 • Poprawa umiejętności zarządzania: Szkolenia tego typu pomagają menedżerom rozwijać umiejętności, które są niezbędne dla skutecznego zarządzania zespołami i realizowania celów organizacyjnych.
 • Zwiększenie efektywności pracy zespołu: Dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom, menedżerowie będą w stanie lepiej organizować pracę swojego zespołu, umiejętnie delegować zadania, motywować pracowników i skutecznie monitorować postępy w pracy.
 • Lepsze wykorzystanie zasobów: Skuteczny manager potrafi lepiej zarządzać dostępnymi zasobami, takimi jak czas, budżet czy talenty pracowników. Jest w stanie efektywniej planować i alokować zasoby organizacyjne, co przekłada się na większą efektywność działania.
 • Poprawa relacji między pracownikami: Menedżer, który umie efektywnie zarządzać zespołem, potrafi tworzyć pozytywne relacje między pracownikami. Dzięki temu, atmosfera w pracy jest bardziej przyjazna i harmonijna, co sprzyja lepszej współpracy i większej produktywności.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników: Menedżer, który potrafi skutecznie zarządzać zespołem, potrafi również motywować pracowników do lepszej pracy i zaangażowania. Dzięki temu, pracownicy są bardziej motywowani do osiągania celów organizacyjnych i identyfikują się z misją i wartościami organizacji.
 • Lepsze wyniki finansowe: Poprawa umiejętności zarządzania menedżera wiąże się z większą skutecznością działania całej organizacji. Skuteczny manager potrafi lepiej realizować cele organizacyjne, co przekłada się na lepsze wyniki finansowe i większą konkurencyjność na rynku.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwinięcie umiejętności zarządzania: uczestnicy zdobędą wiedzę na temat skutecznych strategii i technik zarządzania, które mogą zastosować w swojej pracy.
 • Poprawa efektywności pracy: szkolenie pomoże uczestnikom zrozumieć, jak lepiej organizować swój czas, zarządzać priorytetami i efektywnie delegować obowiązki.
 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych: uczestnicy nauczą się skutecznie komunikować z pracownikami, motywować ich i dawać konstruktywną informację zwrotną.
 • Lepsze zrozumienie potrzeb zespołu: szkolenie pozwoli uczestnikom lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania swojego zespołu, co umożliwi im dostosowanie swojego stylu zarządzania.
 • Prowadzenie skutecznych spotkań i prezentacji: uczestnicy nauczą się prowadzić efektywne spotkania, w tym umiejętności planowania, moderacji, i delegowania zadań.
 • Rozwijanie umiejętności przywódczych: szkolenie pomoże uczestnikom rozwijać umiejętności przywódcze, takie jak inspirowanie innych, budowanie zaufania i wspieranie rozwoju pracowników.
 • Poprawa samodyscypliny i motywacji: szkolenie pomoże uczestnikom zwiększyć swoją samodyscyplinę i motywację, co może przyczynić się do lepszych wyników w ich pracy.
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy: rozwój umiejętności zarządzania pozwoli uczestnikom lepiej radzić sobie z wyzwaniami zawodowymi, co może przyczynić się do większej satysfakcji z pracy.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Świadomość zadań na stanowisku kierowniczym,
 • Odpowiedzialność za ludzi, wyniki, przyszłość,
 • Budowanie roli przełożonego, ustalanie zasad i reguł współpracy z zespołem,
 • Klarowny plan celów krótko i długoterminowych,
 • Organizacja pracy własnej i pracowników, efektywność osobista
 • Planowanie, wyznaczanie zadań, zarządzanie priorytetami,
 • Słuchanie i uważność podczas rozmów,
 • Pytania jako klucz do właściwej komunikacji,
 • Charakterystyka różnic pomiędzy pracownikami (typologie MBTI),
 • Etapy rozwoju pracownika
 • Zarządzanie sytuacyjne w oparciu o metodologię K. Blancharda,
 • Rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności i zaangażowania pracowników,
 • Metody zarządzania managera
  • Instruktarz,
  • Trening,
  • Coaching,
  • Delegowanie,
 • Scenki dotyczące praktycznego zarządzania podwładnymi,
 • Mocne rozmowy z podwładnymi,
 • Trudne sytuacje managerskie w praktyce – case study,
 • Trening krótkich spotkań z podwładnymi,

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Angażujące prezentacje

Prowadzący wygłasza merytoryczną prezentację na temat danego zagadnienia, dzieli się wiedzą i informacjami z uczestnikami.

2

Dyskusja

Prowadzący angażuje uczestników do aktywnego udziału w dyskusji na temat tematu szkolenia, wymianie poglądów i doświadczeń.

3

Studium przypadku

Uczestnicy analizują i rozwiązują realne sytuacje z życia zawodowego, które są związane z tematem szkolenia. Prowadzący pomaga w interpretacji i wnioskowaniu.

4

Praca indywidualna

Prowadzący [przydziela tematy do samodzielnego przemyślenia i opracowania. W kolejnym kroku, wypracowane rozwiązania omawiane są na forum.

5

Ćwiczenia praktyczne

Uczestnicy wykonują praktyczne zadania, które mają na celu umożliwić im bezpośrednie zastosowanie wiedzy i umiejętności w praktyce. Wspólnie z trenerem odgrywają rozmowy Kierownik – pracownik.

6

Analiza przypadków

Prowadzący prezentuje uczestnikom różne przypadki związane z tematem szkolenia, a następnie wspólnie analizuje je i wyciąga wnioski.

Trenerzy

Paweł Głowacki

Certyfikowany coach praktyk biznesu – EMCC, trener biznesu oraz trener typologii osobowości MBTI. Posiada ponad 24 lata praktycznych doświadczeń w dużej międzynarodowej korporacji FMCG w sprzedaży, logistyce, szkoleniach oraz HR, współzałożyciel prywatnej firmy OZE. Manager zorientowany na budowanie wysoce zaangażowanych i skutecznych zespołów. Praktyk wykorzystujący sprawdzone modele zarządzania i motywowania podwładnych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.