Marża a narzut, czyli zarządzanie półką cenową

Uczestnicy szkolenia zyskają praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania półką cenową, skupiając się na optymalizacji marży i narzutu. Dowiedzą się, jak skutecznie reagować na zmiany rynkowe, tworzyć efektywną politykę cenową i zwiększyć konkurencyjność firmy. To unikatowa okazja, by zdobyć specjalistyczne umiejętności analizy cenowej i dostosować strategie do dynamicznego otoczenia handlowego.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Marża a narzut, czyli zarządzanie półką cenową

Grupa docelowa tego szkolenia obejmuje zarówno menedżerów i właścicieli sklepów detalicznych, którzy odpowiedzialni są za strategie cenowe i zarządzanie półką, jak i pracowników działów sprzedaży, którzy mają bezpośredni kontakt z klientami. Adresujemy także specjalistów ds. marketingu, merchandisingu oraz analityków, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie zarządzania cenami. Szkolenie jest dostosowane do różnych poziomów doświadczenia, od początkujących po zaawansowanych, i zapewnia wartościowe narzędzia do podnoszenia efektywności działalności handlowej i osiągania lepszych wyników finansowych w branży detalicznej.

Idea szkolenia polega na tym, że uczestnicy nauczą się analizować strukturę cenową, zrozumieją różnicę między marżą a narzutem, poznają techniki skutecznego zarządzania cenami w różnych sytuacjach rynkowych.

wyślij zapytanie

Marża a narzut, czyli zarządzanie półką cenową – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost konkurencyjności: Lepsze zarządzanie półką cenową i strategią cenową przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku. Efektywniejsze wykorzystanie polityki cenowej pozwoli przyciągnąć więcej klientów i pozyskać przewagę nad konkurencją.
 • Doskonalenie współpracy: Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi lepszą komunikację i współpracę między różnymi działami organizacji. Wspólna praca nad strategią cenową pozwoli na efektywniejsze osiąganie celów i poprawę jakości obsługi klienta.
 • Pozytywny wizerunek firmy: Inwestowanie w rozwój pracowników i skuteczne zarządzanie cenami przyczynią się do budowania pozytywnego wizerunku firmy. Firma, która dba o rozwój swoich pracowników i oferuje konkurencyjne ceny, zyska pozytywne opinie klientów.
 • Długoterminowe korzyści: Efektywne zarządzanie marżą i polityką cenową przyniesie długoterminowe korzyści dla organizacji, pracowników oraz klientów. Firma może osiągnąć stabilną pozycję na rynku i długotrwały sukces.
 • Poprawa jakości obsługi klienta: Lepsza organizacja i zarządzanie półką cenową przyczyni się do bardziej precyzyjnego dostosowania oferty do potrzeb klientów, co wpłynie na poprawę jakości obsługi. Zadowoleni klienci będą chętniej wracać do firmy i polecać ją innym

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie rentowności: Uczestnictwo pracowników w szkoleniu pozwoli na lepsze zrozumienie strategii cenowych i optymalizację marży, co przekłada się na zwiększenie zysków. Dzięki temu firma będzie mogła osiągać lepsze wyniki finansowe i inwestować w rozwój.
 • Efektywniejsze zarządzanie półką cenową: Szkolenie umożliwi pracownikom bardziej precyzyjne podejmowanie decyzji dotyczących cen, co przyczyni się do lepszego zarządzania asortymentem i zwiększenia konkurencyjności. Poprawienie strategii cenowych pozwoli uniknąć nadmiernego zalegania towarów na półkach oraz zminimalizować ryzyko strat związanych z przeterminowanymi produktami.
 • Doskonalenie umiejętności negocjacyjnych: Pracownicy nauczą się negocjować z dostawcami, co przyczyni się do uzyskiwania korzystniejszych warunków zakupu i maksymalizacji zysków. Lepsze umiejętności negocjacyjne umożliwią osiąganie lepszych warunków cenowych, co wpłynie na poprawę marży i konkurencyjności na rynku.
 • Poprawa relacji z klientami: Lepsze zrozumienie polityki cenowej pozwoli na bardziej precyzyjne dostosowanie oferty do oczekiwań klientów. Dzięki temu, firma może skuteczniej przyciągnąć nowych klientów i zwiększyć lojalność istniejących.
 • Zwiększenie zaangażowania zespołu: Inwestowanie w rozwój pracowników poprzez szkolenie przyczyni się do zwiększenia zaangażowania w pracę i większej lojalności wobec firmy. Pracownicy docenią troskę firmy o ich rozwój i będą bardziej zaangażowani w osiąganie celów organizacji.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój kompetencji: Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na zdobycie nowych umiejętności związanych z zarządzaniem cenowym i merchandisingiem. Pracownicy zyskają konkretne narzędzia, które pozwolą im lepiej wykonywać swoje obowiązki.
 • Podnoszenie kwalifikacji: Uczestnicy zyskają praktyczną wiedzę, która przyczyni się do rozwoju ich kariery w branży handlowej. Wykształcenie i zdobycie specjalistycznych umiejętności może otworzyć nowe możliwości awansu i rozwoju zawodowego.
 • Lepsze zrozumienie rynku: Poznanie strategii cenowych i analizy marż pozwoli na lepsze zrozumienie rynku i potrzeb klientów. Pracownicy będą bardziej świadomi zmian na rynku, co ułatwi im podejmowanie trafnych decyzji.
 • Samodzielność w podejmowaniu decyzji: Nabycie umiejętności zarządzania półką cenową umożliwi pracownikom bardziej samodzielne podejmowanie trafnych decyzji w codziennej pracy. Będą bardziej pewni swoich działań i gotowi do samodzielnego rozwiązywania problemów.
 • Satysfakcja z osiągniętych wyników: Efektywniejsze zarządzanie cenami przyczyni się do osiągania lepszych wyników sprzedażowych, co zwiększy satysfakcję z pracy i pozwoli pracownikom na docenienie własnego wkładu w sukces organizacji.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Psychologia społeczna, osobowości i zachowań konsumenckich. Podstawy polityki cenowej.
 • Dlaczego ludzie kupują, czym kierują się przy wyborze produktu i gdzie tu miejsce manipulowanie ceną?
 • Cena jako niepowtarzalna okazja w danej sytuacji: jak wykorzystać to, że klient zawsze, gdy kupuje, chce zrobić dobry interes.
 • Kontekst ceny, a jej postrzegana opłacalność.
 • Psychologia percepcji: efekty pierwszeństwa i kotwiczenia a optymalne ustawianie cen.
 • Cena dostosowana do klienta i produktu.
 • Metody oddziaływania na klienta – jak różnicować klientów w zależności od typu i profilu potencjalnego nabywcy.
 • Pozaświadome determinanty decyzji zakupowych. Co powinno charakteryzować miejsce, w którym klient dokonuje zakupu.
 • Cena i niesione przez nią informacje.
 • Cena jako wskaźnik jakości i/lub prestiżu marki.
 • Segmenty cenowe (premium, średnia i niższa półka) i łączące się z nimi oczekiwania klientów.
 • Klient zdecydowany: kiedy cena nie gra roli?
 • „WYCENA – MARŻA” – czyli dobieranie właściwej ceny dla produktu w danym sklepie.
 • Kotwice cenowe – rola optymalnej sekwencji.
 • Zasada środka w odniesieniu do ceny produktu.
 • Puste opcje cenowe i ich rola.
 • Znaczenie sąsiedztwa: polityka cenowa w otoczeniu produktu.
 • „Tani Sklep” widziany oczami Klienta, a rzeczywista marża zrealizowana,
 • Co to są „produkty wrażliwe cenowo”?
 • „Produkty wrażliwe cenowo”, a kategorie wrażliwe cenowo,
 • Definiowanie Produktów Wrażliwych Cenowo:
 • Produkt Wrażliwy Cenowo, a obrót i rotacja,
 • Strategia cenowa, a Produkty Wrażliwy Cenowo,
 • Poszukiwanie marży utraconej:
 • Definiowanie kategorii o podwyższonej marży zrealizowanej,
 • Poszukiwanie marży w ramach kategorii Produktu Wrażliwego Cenowo.
 • Zastosowanie Zasady PARETO i metody ABC, a zarządzanie marżą w ramach kategorii,
 • Wykorzystanie systemów informatycznych do manipulacji cenowej,
 • Komunikacja cenowa z klientem, a zarządzanie marża i ceną.
 • Prawidłowa prezentacja ceny – zasady i pułapki.
 • Alternatywa jako najlepsza technika wprowadzania ceny: znaczenie kolejności przedstawiania opcji.
 • Problemy przy wyborze kolejności opcji: techniki kotwiczenia a cena tego, co klient zobaczy przed produktem, który chcemy, by kupił.
 • Źródła informacji,
 • Rodzaje analiz,
 • Przekazywanie wiedzy rynkowej do Spółdzielni,
 • Analiza rynku w ramach danej kategorii,
 • Priorytetyzacja kategorii zakupowych ze względu na potencjał oszczędności / łatwość wdrożenia
 • Uwarunkowania kategorii,
 • Rola kategorii dla Spółdzielni,
 • Zarządzanie zapotrzebowaniem zakupowym,
 • Przygotowanie planów zakupowych z udziałem klientów wewnętrznych – poszczególnych PLACÓWEK,
 • Dźwignie zakupowe
 • Dynamika cen w kategorii
 • Baza wiedzy o kategorii
 • Segmentacja dostawców, a zwłaszcza Przedstawicieli Producenta
 • Wprowadzanie nowych rozwiązań w ramach oceny dostawców i producentów
 • Budowanie, utrzymywanie i rozwój relacji z dostawcami i producentami,
 • Podejmowanie działań w celu kompensacji bazy dostawców – budowanie efektu skali,
 • Problemy i metody rozwiązywania ich w interakcji z poszczególnymi dostawcami i producentami
 • Monitorowanie wyników kategorii
 • Analiza poziomu osiąganych oszczędności
 • Zarządzanie kontraktami w danej kategorii
 • Testowanie stosowanych sekwencji i otaczających je rozwiązań przestrzennych
 • Segmentacja i filtrowanie danych sprzedażowych
 • Mierzenie stopnia realizacji sprzedażowych celów kampanii.
 • Ankiety i kwestionariusze
 • Efektywne planowanie zamówień
 • Techniki i wskaźniki pomocne przy zamawianiu towarów
 • Rodzaje analiz produktów tworzących asortyment
 • Usuwanie produktów marginalnych i nie rentownych
 • Formy wprowadzania nowości w sklepie
 • Wykorzystanie pomiarów w zarządzaniu sklepem
 • Wskaźniki produktywności  sprzedaży
 • Wskaźniki rentowności towarowej
 • Wskaźniki wydajności pracy
 • Wskaźniki sytuacji finansowej
 • Racjonalna polityka asortymentowa
 • Optymalna głębokość i szerokość asortymentu
 • Nowe produkty
 • Polityka w zakresie rotacji zapasów
 • Metody uśredniania wielkości zapasów
 • Zalety i wady szybkiej rotacji zapasów
 • Metody zwiększania / zmniejszania rotacji zapasów
 • Kryteria optymalizacji asortymentu w sklepie
 • Wielkość marży brutto
 • Wielkość sprzedaży w ujęciu wartościowym i ilościowym.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykłady

Szkolenie rozpocznie się od serii wykładów prowadzonych przez doświadczonego trenera. Wykłady zapewnią uczestnikom teoretyczne podstawy związane z zarządzaniem półką cenową, marżami i strategią cenową. Trener przedstawi najważniejsze pojęcia i koncepcje, wyjaśni istotne wskaźniki finansowe oraz omówi najlepsze praktyki w branży detalicznej.

2

Studia przypadków

Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy i będą mieli okazję rozwiązywać realistyczne studia przypadków. To pozwoli na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w sytuacjach, z jakimi mogą się spotkać w swojej codziennej pracy. Grupowa praca pozwoli również na rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i efektywnej komunikacji.

3

Symulacje

Szkolenie będzie obejmować symulacje handlowe, w których uczestnicy będą mogli odgrywać role zarówno sprzedawcy, jak i klienta. Symulacje pozwolą na praktyczne przećwiczenie procesu negocjacji cenowych, podejmowania decyzji dotyczących marży oraz dostosowywania oferty do potrzeb klientów. Dzięki temu uczestnicy zyskają pewność siebie w rzeczywistych sytuacjach handlowych.

4

Warsztaty

Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję praktycznie wypróbować różne metody zarządzania półką cenową. Trener zaprezentuje konkretne narzędzia i techniki, które pomogą uczestnikom w analizie cenowej, określeniu optymalnej marży oraz podejmowaniu trafnych decyzji cenowych. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, wymiany doświadczeń i dyskusji na temat najlepszych praktyk w branży.

Robert Staszkiewicz

Ponad 21 lat doświadczenia w zakupach, sprzedaży i szkoleniach. Absolwent Uniwersytetu Śląskim na Wydziale Nauk Społecznych. Certyfikowany Coach ICF na poziomie ACC. Doświadczenie sprzedażowe zdobywał w amerykańskiej firmie dystrybucyjnej McLAne Polska, gdzie pracował jako Handlowiec, Regionalny Menedżer Sprzedaży, Trener i Menedżer ds. Rozwoju Sieci Handlowej IGA. Przez dwa lata, na stanowisku Dyrektor ds. Handlu i Marketingu odpowiadał za wdrażanie strategii marketingowej, negocjacje z dostawcami, rozwój sieci franczyzowej Euro Sklep.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.