MBTI w praktyce czyli jak zrozumienie siebie i innych pomaga w realizacji celów zawodowych i prywatnych

Uczestnik szkolenia zyska dogłębne zrozumienie narzędzia MBTI® (Myers-Briggs type indicator) i jego praktycznego zastosowania. Nabyta wiedza przyczyni się do ulepszenia umiejętności interpersonalnych, zarządzania zespołem i samorozwoju, prowadząc do zwiększenia efektywności w miejscu pracy i lepszych relacji w życiu prywatnym.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: MBTI w praktyce czyli jak zrozumienie siebie i innych pomaga w realizacji celów zawodowych i prywatnych

Grupa docelowa szkolenia obejmuje menedżerów, liderów zespołów, coachów, doradców zawodowych oraz każdej osoby, która chce poprawić swoje umiejętności interpersonalne i lepiej zrozumieć siebie i innych. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie z narzędziem MBTI®.

Idea szkolenia polega na tym, że uczestnicy zdobędą solidne podstawy teoretyczne dotyczące narzędzia MBTI® oraz umiejętności praktyczne do jego stosowania. Zrozumieją, jak różnice w typach osobowości wpływają na zachowanie, komunikację i proces podejmowania decyzji, a także jak wykorzystać te informacje w codziennej pracy i życiu.

wyślij zapytanie

MBTI w praktyce czyli jak zrozumienie siebie i innych pomaga w realizacji celów zawodowych i prywatnych – korzyści ze szkolenia

 • Budowanie silniejszych zespołów: Poprzez promowanie wzajemnego zrozumienia i szacunku, MBTI® może pomóc w budowaniu silniejszych, bardziej zharmonizowanych zespołów.
 • Zwiększenie produktywności: Lepsze zrozumienie i wykorzystanie mocnych stron różnych typów osobowości może prowadzić do zwiększenia produktywności.
 • Promowanie zdrowego środowiska pracy: MBTI® może pomóc w promowaniu zdrowego środowiska pracy, które jest oparte na zrozumieniu i akceptacji różnorodności.
 • Zrozumienie różnorodności: Szkolenie z MBTI® promuje zrozumienie i szacunek dla różnorodności typów osobowości, co może przyczynić się do stworzenia bardziej inkluzjewnej i zrozumiałej dla wszystkich kultury w organizacji.

Korzyści dla organizacji

 • Poprawa zarządzania zasobami ludzkimi: MBTI® umożliwia organizacjom lepsze zrozumienie preferencji i potrzeb swoich pracowników, co może przyczynić się do optymalizacji zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Promowanie innowacyjności: Zrozumienie różnorodności typów osobowości może promować innowacyjność, gdy różne punkty widzenia i podejścia są doceniane i wykorzystywane.
 • Redukcja kosztów związanych z rotacją pracowników: Przez lepsze zrozumienie i dopasowanie pracowników do ich ról, organizacje mogą zredukować koszty związane z wysokim obrotem pracowników.
 • Budowanie silnej kultury organizacyjnej: MBTI® może pomóc organizacjom w budowaniu silnej kultury, która ceni różnorodność i promuje wzajemne zrozumienie i szacunek.
 • Poprawa komunikacji: MBTI® pomaga zrozumieć różnice w stylach komunikacji i może przyczynić się do poprawy komunikacji wewnątrz organizacji. Poprzez zrozumienie, jak różne typy osobowości komunikują się i interpretują informacje, pracownicy mogą stawać się skuteczniejszymi komunikatorami.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój kariery: Zrozumienie swojego typu osobowości może pomóc pracownikom w planowaniu kariery, identyfikacji ról, które mogą im najbardziej odpowiadać, i rozwoju niezbędnych umiejętności.
 • Podniesienie poziomu motywacji: Zrozumienie, jak różne typy osobowości motywują się do pracy, może pomóc pracownikom w znalezieniu i utrzymaniu motywacji.
 • Osiąganie lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym: Poprzez zrozumienie swojego typu osobowości i jego potrzeb, pracownicy mogą osiągnąć lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.
 • Rozwój osobisty: MBTI® dostarcza pracownikom narzędzi do lepszego zrozumienia siebie, co jest kluczem do osobistego rozwoju i samorealizacji.
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy: Zrozumienie swojego typu osobowości może pomóc pracownikom w znalezieniu satysfakcji w pracy, poprzez lepsze dopasowanie ich roli do ich naturalnych preferencji.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Historia i teoria narzędzia MBTI®.
 • Wyjaśnienie typów osobowości i ich klasyfikacji.
 • Zrozumienie procesu MBTI®.
 • Zastosowania MBTI® w pracy i życiu prywatnym.
 • Znaczenie MBTI® w budowaniu relacji interpersonalnych.
 • Wyjaśnienie czterech wymiarów typów psychologicznych Junga.
 • Zrozumienie, jak różne typy wpływają na procesy myślenia i podejmowania decyzji.
 • Analiza, jak typy osobowości wpływają na styl komunikacji.
 • Dyskusja o tym, jak typy osobowości wpływają na zarządzanie stresem.
 • Zrozumienie dynamiki zespołu w kontekście różnych typów osobowości.
 • Wprowadzenie do procesu identyfikacji typu osobowości.
 • Zrozumienie i interpretacja wyników MBTI®.
 • Refleksja nad mocnymi stronami i obszarami do rozwoju na podstawie wyników MBTI®.
 • Omówienie, jak typy osobowości wpływają na relacje zawodowe i prywatne.
 • Tworzenie planu rozwoju osobistego na podstawie wyników MBTI®.
 • Szczegółowy przegląd 16 typów osobowości MBTI®.
 • Omówienie mocnych stron i potencjalnych obszarów rozwoju dla każdego typu.
 • Zrozumienie, jak różne typy interakcji wpływają na relacje.
 • Omówienie strategii zarządzania stresem dla każdego typu.
 • Omówienie strategii zarządzania konfliktami dla różnych typów osobowości.
 • Omówienie, jak wykorzystać MBTI® w pracy.
 • Przykłady wykorzystania MBTI® w życiu prywatnym.
 • Symulacje i ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem wiedzy o MBTI®.
 • Omówienie strategii wykorzystania MBTI® do rozwoju kariery.
 • Tworzenie indywidualnego planu na wykorzystanie wiedzy o MBTI® po zakończeniu szkolenia.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Prezentacje

Uczestnicy będą uczestniczyć w prezentacjach na temat teorii MBTI® i jej zastosowań. Prezentacje te dostarczą solidnej podstawy teoretycznej dla dalszej części szkolenia.

2

Studia przypadków

Będą omawiane studia przypadków, które pokazują, jak MBTI® może być stosowane w praktyce. Uczestnicy będą mieli możliwość zastosowania nowo nabytej wiedzy do rozwiązania problemów z życia realnego.

3

Symulacje

Uczestnicy będą brać udział w symulacjach, które naśladują realne sytuacje, w których mogą zastosować swoją wiedzę o MBTI®. Symulacje te pomogą uczestnikom lepiej zrozumieć, jak mogą wykorzystać MBTI® w swoim codziennym życiu.

4

Warsztaty

Uczestnicy będą pracować w małych grupach, aby rozwiązać zadania i dyskutować na temat konkretnych tematów związanych z MBTI®. Warsztaty te pozwolą uczestnikom na praktyczne zastosowanie swojej wiedzy i umiejętności.

5

Dyskusje i refleksje

Uczestnicy będą dyskutować i reflektować nad tym, co nauczyli się na szkoleniu, jak to wpływa na ich życie zawodowe i prywatne, a także jak mogą zastosować tę wiedzę w praktyce.

Angelika Kuczyńska

Ponad 15 lat doświadczenia w sprzedaży, zarządzaniu oraz budowaniu programów rozwojowych. Praktyk biznesu, trener, coach z szerokim doświadczeniem od dużej międzynarodowej korporacji FMCG, administracji publicznej po prowadzenie własnych działalności gospodarczych. Jako praktyk i przedsiębiorca skupia się na wdrażaniu skutecznych narzędzi dających wymierne efekty. Wspiera treningowo i konsultacyjnie firmy od obszarów związanych z kompetencjami menadżerskimi, sprzedażowymi po rozwój kompetencji miękkich. Wspiera przyszłych przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez praktyczne warsztaty obejmujące kwestie podatkowe, organizacyjne oraz zobowiązań wobec aparatów administracji publicznej.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.