Mentor biznesu

Dzięki szkoleniu “Mentor biznesu” uczestnik zyska niezbędną wiedzę i umiejętności do skutecznego prowadzenia mentoringu biznesowego. Ponadto, uczestnicy zdobędą umiejętności planowania, zarządzania priorytetami, inspirowania do działania oraz budowania efektywnych relacji w trakcie mentoringu

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Mentor biznesu

Grupa docelowa szkolenia “Mentor biznesu” to osoby, które chcą rozwijać swoje umiejętności mentorskie i wspierać inne osoby w biznesowym rozwoju. Szkolenie jest skierowane zarówno do osób już pełniących rolę mentorów, jak i tych, którzy dopiero rozważają tę rolę w swojej karierze. Jest to idealne szkolenie dla przedsiębiorców, menedżerów, liderów organizacji oraz wszystkich, którzy chcą aktywnie wspierać rozwój innych w środowisku biznesowym.

Idea szkolenia “Mentor biznesu” polega na przygotowaniu uczestników do efektywnego pełnienia roli mentora w kontekście biznesowym. Głównym celem jest przekazanie wiedzy, umiejętności i narzędzi niezbędnych do udzielania wsparcia innym przedsiębiorcom lub pracownikom w ich rozwoju zawodowym. Szkolenie ma na celu rozwijanie kompetencji mentoringowych, budowanie skutecznych relacji, umiejętność inspirowania oraz zarządzania procesem mentoringu. W rezultacie uczestnicy szkolenia będą gotowi do pełnienia roli mentora w organizacji lub społeczności biznesowej, przyczyniając się do rozwoju innych i poprawy wyników biznesowych

wyślij zapytanie

Mentor biznesu – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost efektywności pracy: Dla organizacji i pracowników korzyścią jest zdobycie nowych umiejętności i narzędzi, które pomagają efektywniej zarządzać sobą w czasie, zadaniami i procesami. To przyczynia się do zwiększenia ogólnej produktywności pracy w firmie.
 • Rozwój umiejętności kierowniczych: Szkolenie umożliwia liderom organizacji rozwijanie kompetencji z zakresu zarządzania zespołem i mentorowaniem. Dla pracowników oznacza to możliwość nauki skutecznej komunikacji, motywowania innych, budowania relacji oraz rozwiązywania konfliktów, co wpływa na lepsze przywództwo i harmonijne relacje w zespole.
 • Retencja talentów: Organizacje mogą zyskać lojalność i zaangażowanie pracowników poprzez inwestowanie w ich rozwój. Udział w szkoleniu może motywować pracowników do pozostawania w firmie, co przyczynia się do redukcji kosztów związanych z rotacją kadry.
 • Budowanie silnej kultury organizacyjnej: Współpraca i wymiana doświadczeń między mentorami a mentee podczas szkolenia mogą wzmocnić więzi między pracownikami. To z kolei przyczynia się do budowania silnej i pozytywnej kultury organizacyjnej, co ma korzystny wpływ na atmosferę pracy i efektywność zespołu.
 • Transfer wiedzy i umiejętności: Przekazanie wiedzy i doświadczenia przez bardziej doświadczonych pracowników młodszym członkom zespołu jest korzystne zarówno dla organizacji, jak i dla pracowników. Organizacja może skorzystać z transferu wiedzy i umiejętności, co przyczynia się do podniesienia poziomu kompetencji pracowników i skuteczności działania firmy.
 • Poprawa rozwoju osobistego i zawodowego: Szkolenie daje pracownikom możliwość rozwijania swoich umiejętności nie tylko w kontekście pracy, ale również w życiu osobistym. To przyczynia się do ich dalszego rozwoju i zwiększenia satysfakcji z pracy oraz życia.

Korzyści dla organizacji

 • Wzrost efektywności pracy zespołu – udział w szkoleniu “Mentor biznesu” pomoże pracownikom zdobyć nowe umiejętności i narzędzia, przez co będzie im łatwiej zarządzać sobą w czasie, zadaniami i procesami. To przyczyni się do zwiększenia produktywności i efektywności pracy całego zespołu.
 • Rozwój umiejętności kierowniczych – szkolenie umożliwi liderom organizacji rozwinięcie umiejętności zarządzania zespołem i mentorowaniem. Będą oni mieli szansę nauczyć się skutecznej komunikacji, motywacji, budowania relacji i rozwiązywania konfliktów. Poprawa tych umiejętności przyczyni się do lepszego przywództwa w organizacji.
 • Retencja talentów – warsztat jest inwestycją w rozwój pracowników, co może przyczynić się do zwiększenia ich zaangażowania i lojalności wobec organizacji. Pracownicy docenią możliwość nauki i rozwoju, co może zmotywować ich do dłuższego pozostania w firmie.
 • Budowanie silnej kultury organizacyjnej – udział w szkoleniu umożliwia pracownikom nawiązanie ważnych relacji z innymi mentorami i mentee. Współpraca i wymiana doświadczeń w trakcie szkolenia mogą wzmocnić więzi między pracownikami i przyczynić się do budowania silnej kultury organizacyjnej.
 • Transfer wiedzy i umiejętności – omawiany warsztat umożliwia przekazanie wiedzy i doświadczenia bardziej doświadczonych pracowników młodszym członkom zespołu. Dzięki temu organizacja może skorzystać z transferu wiedzy i umiejętności, co przyczyni się do wzrostu jej potencjału i skuteczności działania.
 • Poprawa rozwoju osobistego i zawodowego pracowników – szkolenie daje pracownikom możliwość rozwijania swoich umiejętności i kompetencji nie tylko w zakresie pracy, ale również w kontekście rozwoju osobistego. Pracownicy będą mieli szansę nauczyć się skuteczniejszego zarządzania sobą w pracy i życiu, co przyczyni się do ich dalszego rozwoju i zwiększenia satysfakcji z pracy.
 • Udział pracowników w warsztacie będzie cenną inwestycją dla organizacji, przynoszącą wiele korzyści zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zespołowym.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności leadershipu – uczestnictwo w szkoleniu pozwoli uczestnikom na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu mentoringu i wsparcia innych osób w rozwoju ich potencjału.
 • Zwiększenie skuteczności w pracy zespołowej – szkolenie nauczy uczestników technik i narzędzi służących do efektywnej komunikacji i współpracy z innymi, co przekłada się na lepsze rezultaty pracy zespołowej.
 • Wzrost samoświadomości – szkolenie pomaga uczestnikom lepiej poznać siebie, swoje mocne strony i obszary do rozwoju oraz zdefiniować swoje cele i plan działania.
 • Dostęp do dodatkowych materiałów edukacyjnych – uczestnicy szkolenia otrzymują dostęp do specjalistycznych materiałów i narzędzi, które mogą wykorzystać do kontynuowania rozwoju po zakończeniu szkolenia.
 • Wsparcie od specjalistów – uczestnicy szkolenia mają możliwość korzystać z wsparcia i doświadczenia ekspertów, którzy zapewniają indywidualne porady i konsultacje.
 • Praktyczne umiejętności – szkolenie koncentruje się na praktycznych aspektach mentorowania, dostarczając uczestnikom konkretne narzędzia i techniki, które mogą wykorzystać w codziennej pracy.
 • Motywacja i inspiracja – uczestnicy szkolenia mają możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z innymi pasjonatami rozwoju osobistego i zawodowego, co może budować motywację i inspirację do dalszego rozwoju.
 • Zwiększenie pewności siebie – zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu mentorowania i rozwoju innych osób może wpływać pozytywnie na pewność siebie uczestników, dając im większą pewność w swoim zawodowym i osobistym środowisku.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Czym jest mentoring biznesowy
 • Rola mentoringu w organizacji
 • Korzyści stosowania mentoringu w organizacji
 • Oczekiwania sponsorów mentoringu
 • Świadomość zadań na stanowisku mentora
 • Odpowiedzialność za ludzi, oczekiwania sponsorów, oczekiwania mentee
 • Budowanie roli mentora, ustalanie zasad i reguł współpracy z mentee
 • Budowanie autorytetu mentora
 • Metody pracy mentora
 • Kim jest Klient mentoringu
 • Potrzeby i oczekiwania mentee
 • Dobre praktyki i zasady współpracy z mentee
 • Budowanie relacji w trakcie mentoringu
 • Etapy mentoringu
 • Reguły mentoringu
 • Klarowny plan celów krótko i długoterminowych
 • Cele, oczekiwane efekty
 • Metody pracy
 • Techniki i narzędzia pracy mentora
 • Kontrakt
 • Plan sesji mentoringowych
 • Planowanie, wyznaczanie zadań, zarządzanie priorytetami w mentoringu
 • Organizacja działań w procesie mentoringu
 • Efektywność osobista, metody działania poprawiające efektywność mentoringu
 • Inspirowanie do działania i współpracy
 • Słuchanie i uważność podczas rozmów
 • Pytania jako klucz do właściwej komunikacji
 • Charakterystyka różnic pomiędzy osobami (typologie MBTI)
 • Scenki rozmów w mentoringu
 • Metody budowania zaangażowania
 • Postawa mentora
 • Obserwacja mentee
 • Metody udzielania feedbacku
 • Warsztat rozmów mentoringowych
 • Tworzenie programów mentoringowych
 • Ocena procesu z mentee oraz sponsorami
 • Ustalanie planu działań rozwojowych z mentee

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład i prezentacja

Trener przekazuje teoretyczną wiedzę na temat mentoringu, komunikacji, zarządzania zespołem i innym istotnym tematom poprzez wykład i prezentacje. Dzięki nim uczestnicy zdobywają podstawową wiedzę i kontekst szkoleniowy.

2

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych przypadków i sytuacji związanym z mentoringiem pozwala uczestnikom zrozumieć konkretne wyzwania i możliwości w praktyce biznesowej. Uczestnicy uczą się rozwiązywać problemy i podejmować decyzje oparte na rzeczywistych sytuacjach.

3

Ćwiczenia praktyczne

Uczestnicy mają możliwość praktycznego stosowania nowych umiejętności i narzędzi poprzez różnego rodzaju ćwiczenia. Mogą to być symulacje rozmów mentoringowych, scenariusze konfliktów, lub zadania mające na celu rozwijanie konkretnych kompetencji.

4

Warsztaty i grupowe dyskusje

Organizowane są warsztaty, podczas których uczestnicy pracują w grupach, dzielą się doświadczeniami i wymieniają pomysłami. To sprzyja interakcji między uczestnikami, uczeniu się od siebie nawzajem i budowaniu relacji.

5

Samodzielna praca

Uczestnicy są zachęcani do samodzielnej pracy nad określonymi zadaniami, projektami lub refleksjami. To pomaga im pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności oraz przemyśleć własne doświadczenia związane z mentoringiem.

Trenerzy

Paweł Głowacki

Certyfikowany coach praktyk biznesu – EMCC, trener biznesu oraz trener typologii osobowości MBTI. Posiada ponad 24 lata praktycznych doświadczeń w dużej międzynarodowej korporacji FMCG w sprzedaży, logistyce, szkoleniach oraz HR, współzałożyciel prywatnej firmy OZE. Manager zorientowany na budowanie wysoce zaangażowanych i skutecznych zespołów. Praktyk wykorzystujący sprawdzone modele zarządzania i motywowania podwładnych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.