Mentoring w biznesie

Uczestnik szkolenia “Mentoring w biznesie” zdobędzie umiejętności efektywnego przekazywania wiedzy i doświadczenia, co może przyczynić się do wzrostu kompetencji i produktywności w zespole. Nabywane kompetencje mentoringowe umożliwią budowanie silnych relacji zawodowych i wspieranie rozwoju kariery mentees. Ponadto, uczestnictwo w szkoleniu poszerzy perspektywy uczestnika na różne style zarządzania i komunikacji, co jest kluczowe dla liderów chcących rozwijać swój biznes w dynamicznym środowisku.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Mentoring w biznesie

Grupa docelowa: Szkolenie “Mentoring w biznesie” przewidziane jest dla menedżerów na różnych poziomach hierarchii organizacyjnej, którzy chcą stać się mentorami i pomagać w rozwoju swoich pracowników. Osoby, które są identyfikowane jako potencjalni mentorzy w organizacji i potrzebują odpowiedniego przygotowania do pełnienia tej funkcji. Ponadto osoby zainteresowane osobistym i zawodowym rozwojem, które chcą doskonalić swoje umiejętności mentorskie.

Idea szkolenia: Szkolenie “Mentoring w biznesie” ma na celu nie tylko wyposażyć mentorów w niezbędną wiedzę
i umiejętności, ale także przyczynić się do rozwoju organizacji poprzez wsparcie
w rozwijaniu kompetencji i potencjału jej pracowników. Wyposaży mentorów w narzędzia i techniki mentoringu, które umożliwią skuteczną pracę z mentee. Umożliwi efektywne monitorowanie postępów mentee i dostarczy im wsparcia na ich ścieżce rozwoju zawodowego. Ponadto zapewni mentorowi szereg narzędzi do radzenia sobie z potencjalnymi trudnościami w relacjach mentoringowych.

wyślij zapytanie

Mentoring w biznesie – korzyści ze szkolenia

 • Rozwinięte umiejętności: Pracownicy zdobędą nowe umiejętności i wiedzę, co pozwoli im na bardziej efektywne wykonywanie obowiązków i zadań w organizacji.
 • Wzrost motywacji: Dla pracowników szkolenie może być źródłem motywacji i zaangażowania. Zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności zwiększa chęć do pracy i osiągania celów.
 • Większa satysfakcja: Zadowoleni i rozwijający się pracownicy są bardziej zadowoleni z pracy, co wpływa na atmosferę w organizacji.
 • Więcej innowacji: Zwiększona wiedza i umiejętności pracowników mogą prowadzić do nowych pomysłów i innowacji w organizacji.
 • Budowanie zespołu: Program mentoringu sprzyja budowaniu więzi w zespole i w organizacji. Silniejsze relacje mogą zwiększyć współpracę.

Korzyści dla organizacji

 • Rozwinięcie i utrzymanie talentów: Dzięki programowi mentoringu, organizacja będzie w stanie identyfikować i rozwijać potencjał swoich pracowników. To pozwoli zatrzymać cenne talenty i uniknąć kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników.
 • Zwiększenie retencji pracowników: Mentorowanie tworzy pozytywną atmosferę w firmie i buduje więzi między pracownikami. Dłuższe zaangażowanie pracowników przekłada się na stabilność i ograniczenie kosztów rotacji kadry.
 • Przyspieszenie rozwoju zawodowego: Uczestnictwo w programie mentoringu pomaga pracownikom rozwijać umiejętności i zdobywać doświadczenie szybciej, co z kolei przekłada się na wyższą produktywność i efektywność.
 • Poprawa komunikacji: Programy mentoringu doskonalą komunikację wewnątrz organizacji. Dzięki temu, informacje przepływają płynniej, a pracownicy są lepiej poinformowani i zmotywowani.
 • Efektywne przekazywanie wiedzy: Program mentoringu umożliwia doświadczonym pracownikom przekazywanie swojej wiedzy i ekspertyzy w efektywny sposób.
 • Zwiększenie konkurencyjności: Przygotowanie pracowników do bardziej wymagających ról i zadań wpłynie na zwiększenie konkurencyjności organizacji na rynku.

Korzyści dla pracowników

 • Indywidualne wsparcie: Pracownicy otrzymają spersonalizowane wsparcie od doświadczonego mentora, co pozwoli im rozwiązywać wyzwania zawodowe i rozwijać się zgodnie z własnymi celami.
 • Rozszerzenie wiedzy: Mentoring pozwoli pracownikom na zdobycie wiedzy i doświadczenia, których trudno się nauczyć w tradycyjny sposób. To może być cenne, zwłaszcza w obszarach specjalistycznych.
 • Większa pewność siebie: Pracownicy zyskają większą pewność siebie i poczucie własnej wartości, co wpłynie pozytywnie na ich wyniki zawodowe.
 • Budowanie wartościowych relacji: Program mentoringu sprzyja nawiązywaniu wartościowych relacji, zarówno wewnątrz organizacji, jak i z mentorem. To może być cenne w przyszłych projektach i współpracy.
 • Ciągłe doskonalenie: Dzięki mentorowi pracownicy będą mogli ciągle doskonalić swoje umiejętności, co jest niezwykle ważne w dzisiejszym, dynamicznym środowisku biznesowym.
 • Samokształcenie: Udział w mentoringu daje pracownikom szansę na aktywne samokształcenie i rozwijanie wiedzy, co jest motywujące i inspirujące.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do roli mentora i jej znaczenie w rozwoju pracowników.
 • Cele i korzyści mentoringu dla organizacji.
 • Mentoring jako narzędzie rozwoju zawodowego w organizacji.
 • Oczekiwania organizacji wobec mentorów.
 • Etyczne aspekty mentoringu
 • Różnice między coachingiem a mentoringiem.
 • Rola, zadania i oczekiwania wobec mentora.
 • Korzyści z bycia mentorem dla rozwoju osobistego i organizacyjnego.
 • Kluczowe kompetencje i cechy osobiste mentora.
 • Umiejętność słuchania i zadawania właściwych pytań.
 • Rozumienie potrzeb rozwojowych mentee.
 • Rozwijanie umiejętności doradczych i wspierania rozwoju.
 • Budowanie zaufania i efektywna komunikacja w mentoringu.
 • Proces nawiązywania kontaktu z mentee.
 • Ustalanie celów i oczekiwań obu stron.
 • Określenie zakresu działań w ramach mentoringu.
 • Podstawy efektywnej komunikacji interpersonalnej z mentee
 • Rozpoznawanie i reagowanie na różnice w stylach komunikacji.
 • Skuteczne budowanie i utrzymywanie relacji mentoringowej.
 • Rozwiązywanie potencjalnych konfliktów i trudności w relacji.
 • Cykl mentoringu: od rozpoczęcia do zakończenia.
 • Pierwsze spotkania i nawiązywanie więzi.
 • Monitorowanie postępów mentee i ocena osiągnięć.
 • Przygotowanie mentee do zakończenia mentoringu.
 • Zakończenie programu mentoringu i ocena wyników.
 • Techniki udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej.
 • Rozwijanie planów rozwojowych mentee.
 • Wybór odpowiednich narzędzi wspierających mentoring.
 • Śledzenie postępów i notowanie sesji mentoringowych.
 • Rozwijanie umiejętności doradzania w oparciu o cele mentee.
 • Radzenie sobie z oporem i trudnościami mentee.
 • Zasady postępowania w przypadku kryzysów lub trudnych sytuacji.
 • Praktyczne wykorzystanie technologii w mentoringu.
 • Ewaluacja postępów.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

4

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych.

Trenerzy

Angelika Kuczyńska

Ponad 15 lat doświadczenia w sprzedaży, zarządzaniu oraz budowaniu programów rozwojowych. Praktyk biznesu, trener, coach z szerokim doświadczeniem od dużej międzynarodowej korporacji FMCG, administracji publicznej po prowadzenie własnych działalności gospodarczych. Jako praktyk i przedsiębiorca skupia się na wdrażaniu skutecznych narzędzi dających wymierne efekty. Wspiera treningowo i konsultacyjnie firmy od obszarów związanych z kompetencjami menadżerskimi, sprzedażowymi po rozwój kompetencji miękkich. Wspiera przyszłych przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez praktyczne warsztaty obejmujące kwestie podatkowe, organizacyjne oraz zobowiązań wobec aparatów administracji publicznej.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.