Monitorowanie i ocena pracy zespołu

Uczestnik szkolenia “Monitorowanie i ocena pracy zespołu” zdobędzie umiejętność skutecznego monitorowania postępów i efektywności swojego zespołu. Nauczy się również technik oceny pracy poszczególnych członków zespołu, co pomoże w identyfikacji mocnych stron i obszarów wymagających poprawy.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Monitorowanie i ocena pracy zespołu

Grupa docelowa szkolenia “Monitorowanie i ocena pracy zespołu” to menedżerowie, liderzy zespołów oraz osoby pełniące funkcje kierownicze w różnych branżach. Szkolenie jest również skierowane do specjalistów ds. HR oraz pracowników odpowiedzialnych za rozwój i zarządzanie zespołami. Mogą z niego skorzystać także osoby aspirujące do objęcia ról kierowniczych, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie efektywnego zarządzania zespołem.

Idea szkolenia “Monitorowanie i ocena pracy zespołu” opiera się na dostarczeniu uczestnikom narzędzi i metod niezbędnych do skutecznego zarządzania zespołem poprzez ciągłe monitorowanie jego postępów i ocenę wyników. Celem szkolenia jest wyposażenie liderów w umiejętności, które pozwolą im na bieżąco śledzić pracę zespołu, identyfikować potencjalne problemy oraz wdrażać odpowiednie działania naprawcze. Szkolenie ma na celu również rozwijanie kompetencji w zakresie motywowania zespołu oraz tworzenia środowiska pracy sprzyjającego wysokiej produktywności i zaangażowaniu.

zapisz się na szkolenie już teraz

Monitorowanie i ocena pracy zespołu – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie transparentności – dzięki wprowadzeniu jasnych kryteriów oceny i monitorowania, wszyscy członkowie organizacji mają lepszy wgląd w procesy i oczekiwania, co sprzyja zaufaniu i otwartości.
 • Wzrost zaangażowania – systematyczne monitorowanie i ocena pracy prowadzą do większego zaangażowania wszystkich stron, ponieważ każdy czuje się bardziej odpowiedzialny za swoje działania i wyniki.
 • Lepsze zarządzanie zmianami – szkolenie przygotowuje wszystkich uczestników do bardziej efektywnego zarządzania zmianami w organizacji, co pozwala na płynniejsze wdrażanie nowych strategii i procesów.
 • Ułatwione osiąganie celów – dzięki skuteczniejszemu monitorowaniu i ocenie, zarówno pracownicy, managerowie, jak i cała organizacja są lepiej przygotowani do osiągania wyznaczonych celów w bardziej zorganizowany i efektywny sposób.
 • Budowanie zaufania i współpracy – regularne monitorowanie i ocena pracy sprzyjają budowaniu zaufania między pracownikami a managerami, co prowadzi do lepszej współpracy i synergii w zespole.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie efektywności pracy zespołu – dzięki zdobytym umiejętnościom liderzy mogą lepiej monitorować postępy i efektywność pracy zespołu, co prowadzi do szybszego osiągania celów i wyższej jakości wykonywanych zadań.
 • Lepsza alokacja zasobów – umiejętność oceny mocnych i słabych stron poszczególnych członków zespołu pozwala na optymalne wykorzystanie talentów i kompetencji pracowników, co przekłada się na bardziej efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników – regularna ocena i feedback sprzyjają budowaniu zaangażowania oraz motywacji wśród pracowników, co pozytywnie wpływa na ich wydajność oraz lojalność wobec organizacji.
 • Szybsze rozwiązywanie problemów – dzięki systematycznemu monitorowaniu pracy zespołu, problemy i przeszkody są identyfikowane na wczesnym etapie, co pozwala na szybkie wdrażanie działań korygujących.
 • Poprawa komunikacji wewnętrznej – szkolenie rozwija umiejętności komunikacyjne liderów, co prowadzi do lepszej wymiany informacji i bardziej przejrzystych procesów komunikacyjnych w zespole i organizacji.

Korzyści dla managerów, kierowników i liderów

 • Poprawa umiejętności przywódczych – managerowie zdobywają wiedzę i narzędzia, które pomagają im efektywniej kierować zespołem, co prowadzi do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Skuteczniejsze monitorowanie pracy zespołu – szkolenie umożliwia managerom dokładniejsze śledzenie postępów pracowników, co pozwala na szybsze wykrywanie i rozwiązywanie problemów oraz lepsze zarządzanie projektami.
 • Lepsza ocena wydajności pracowników – dzięki technikom oceny, managerowie mogą obiektywnie i sprawiedliwie oceniać wyniki pracy, co pomaga w identyfikacji talentów oraz osób wymagających dodatkowego wsparcia.
 • Optymalizacja procesów decyzyjnych – szkolenie dostarcza wiedzy, która wspiera podejmowanie bardziej świadomych i przemyślanych decyzji dotyczących zespołu i projektów.
 • Zwiększenie efektywności zespołu – managerowie, którzy potrafią skutecznie monitorować i oceniać pracę zespołu, mogą wprowadzać zmiany zwiększające produktywność i efektywność pracy, co przekłada się na lepsze wyniki całej organizacji.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

Cel i znaczenie monitorowania i oceny:

 • Omówienie, dlaczego monitorowanie i ocena pracy zespołu są kluczowe dla sukcesu organizacji.
 • Rola monitorowania w osiąganiu celów biznesowych.
 • Techniki monitorowania:
  • Tradycyjne i nowoczesne metody monitorowania pracy zespołu.
  • Przykłady narzędzi do monitorowania, takich jak oprogramowanie do zarządzania projektami (np. Asana, Trello).
 • Analiza danych:
  • Jak zbierać i interpretować dane dotyczące wydajności zespołu.
  • Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) i ich znaczenie.
 • Kryteria oceny:
  • Ustalanie jasnych i mierzalnych kryteriów oceny.
  • Różnice między oceną indywidualną a zespołową.
 • Metody oceny:
  • Techniki oceny pracy, takie jak oceny 360 stopni, oceny okresowe, self-assessment.
  • Narzędzia wspierające proces oceny (np. systemy do zarządzania talentami).
 • Przekazywanie feedbacku:
  • Jak efektywnie komunikować wyniki oceny pracy zespołu.
  • Techniki konstruktywnego feedbacku.
 • Rozmowy oceniające:
  • Przeprowadzanie efektywnych rozmów oceniających z członkami zespołu.
  • Rola empatii i aktywnego słuchania w procesie oceny.
 • Identyfikacja obszarów do poprawy:
  • Jak identyfikować i analizować obszary wymagające poprawy.
  • Tworzenie planów naprawczych.
 • Rozwój kompetencji:
  • Planowanie szkoleń i działań rozwojowych na podstawie wyników oceny.
  • Monitorowanie postępów w rozwoju kompetencji zespołu.
 • Budowanie zaangażowania:
  • Jak wykorzystać proces oceny do zwiększenia motywacji i zaangażowania pracowników.
  • Strategie motywacyjne oparte na wynikach oceny.
 • Kultura feedbacku:
  • Tworzenie kultury organizacyjnej opartej na otwartym i konstruktywnym feedbacku.
  • Promowanie ciągłego doskonalenia.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład interaktywny

Prezentacje prowadzone przez ekspertów z wykorzystaniem multimediów, które dostarczają uczestnikom teoretycznej wiedzy na temat monitorowania i oceny pracy zespołu.

2

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych przypadków z różnych branż, która pozwala uczestnikom zobaczyć, jak różne organizacje radzą sobie z monitorowaniem i oceną pracy zespołu.

3

Warsztaty praktyczne

Ćwiczenia symulacyjne, które pozwalają uczestnikom zastosować zdobytą wiedzę w praktyce poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów związanych z zarządzaniem zespołem.

4

Role-playing

Symulacje sytuacji związanych z monitorowaniem i oceną pracy zespołu, takie jak rozmowy oceniające czy udzielanie feedbacku.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.