Motywowanie i budowanie zaangażowania pracowników

Uczestnik szkolenia zyska wiedzę na temat motywacji wewnętrznej, komunikacji jako narzędzia motywacyjnego oraz treningu asertywności. Udoskonali umiejętności motywacyjnego kierowania pracownikami i budowania pozytywnej atmosfery pracy.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Motywowanie i budowanie zaangażowania pracowników

Grupa docelowa szkolenia “Motywowanie i Budowanie Zaangażowania Pracowników” obejmuje zarówno kadry kierownicze, menedżerów, jak i pracowników na różnych poziomach organizacji. Szkolenie jest skierowane do liderów zespołów, specjalistów ds. zasobów ludzkich, a także do wszystkich profesjonalistów, którzy pragną zwiększyć swoje umiejętności motywacyjne i efektywnie zarządzać zaangażowaniem w pracy. Program jest doskonałym wyborem dla firm i przedsiębiorstw, które dążą do budowania pozytywnej kultury organizacyjnej, zwiększenia wydajności, a także poprawy relacji między pracownikami, co przekłada się na osiągnięcie celów biznesowych.

Idea szkolenia polega na dostarczeniu uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu motywacji wewnętrznej, budowania zaangażowania oraz efektywnego kierowania zespołem. Uczestnicy nauczą się identyfikować motywatory pracowników, doskonalić techniki komunikacyjne i asertywne podejście, które wpłyną na pozytywny rozwój zespołu oraz osiąganie celów organizacji.

wyślij zapytanie

Motywowanie i budowanie zaangażowania pracowników – korzyści ze szkolenia

 • Poprawa atmosfery pracy: Motywowani i zaangażowani pracownicy przyczyniają się do pozytywnej atmosfery w miejscu pracy, co korzystnie wpływa na cały zespół.
 • Zwiększenie innowacyjności: Kreatywność i zaangażowanie pracowników prowadzą do większej liczby innowacyjnych pomysłów i rozwiązań w firmie.
 • Wyższa jakość produktów i usług: Motywowani pracownicy angażują się w tworzenie wysokiej jakości produktów i usług, co pozytywnie wpływa na satysfakcję klientów.
 • Wzrost konkurencyjności: Wysoko zaangażowany zespół stanowi konkurencyjną przewagę dla organizacji, pozwalając osiągnąć sukces na rynku.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie efektywności: Dzięki szkoleniu, organizacja uzyska bardziej efektywnych i zaangażowanych pracowników, co wpłynie pozytywnie na wydajność i osiągnięcie celów biznesowych.
 • Redukcja absencji i rotacji pracowników: Motywowani i zaangażowani pracownicy rzadziej korzystają z urlopów chorobowych, a także rzadziej opuszczają firmę, co przekłada się na stabilność zespołu.
 • Wzrost lojalności klientów: Zaangażowani pracownicy lepiej obsługują klientów, co przyczynia się do zwiększenia lojalności i zaufania do firmy.
 • Poprawa reputacji: Zespół zaangażowany w pracę wpływa korzystnie na wizerunek organizacji i przyciąga talenty na rynek pracy.
 • Zmniejszenie kosztów: Motywacja i zaangażowanie pracowników skutkują mniejszą ilością błędów, co prowadzi do obniżenia kosztów związanych z poprawkami i naprawami.

Korzyści dla pracowników

 • Wzrost satysfakcji z pracy: Uczestnictwo w szkoleniu umożliwia pracownikom rozwijanie umiejętności, co przyczynia się do większej satysfakcji z wykonywanej pracy.
 • Lepsze zarządzanie czasem: Szkolenie pomoże pracownikom zorganizować pracę w sposób bardziej efektywny, co skutkuje lepszym balansem między życiem zawodowym a prywatnym.
 • Wzrost umiejętności interpersonalnych: Uczestnicy zdobędą umiejętności komunikacyjne i asertywne, które wpłyną na lepsze relacje zespołowe i osobiste.
 • Możliwość awansu: Podnoszenie kompetencji motywacyjnych otworzy pracownikom drzwi do nowych możliwości kariery i awansu w firmie.
 • Rozwijanie umiejętności przywódczych: Szkolenie pozwoli pracownikom na rozwijanie umiejętności przywódczych, które są cenne zarówno w pracy zespołowej, jak i indywidualnej.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Autodiagnoza postaw i wartości
 • Definicja motywacji i jej rodzaje
 • Przekonania i nawyki związane z motywacją
 • Teorie motywacji pracowników A. Maslowa, F. Herzberga i McGregora, a ich praktyczne zastosowanie
 • Praktyka motywowania w pracy – co daje zadowolenie z pracy?
 • Demotywatory w pracy
 • Jaki masz wpływ na motywację swoich pracowników?
 • Techniki rozpoznawania interesów i potrzeb pracowników w celu dobrania odpowiednich sposobów motywowania
 • Autodiagnoza stylu kierowania
 • Dopasowywanie stylu kierowania do stanu dojrzałości pracownika (style kierowania wg Blancharda)
 • Wpływ stylu kierowania na motywację pracowniczą
 • Przywództwo, a pobudzanie ludzkiej motywacji
 • Jak kontrolować, dyscyplinować, monitorować, aby nie zniechęcać do pracy?
 • Zastosowanie i znaczenie paradygmatu stosunków międzyludzkich wygrana-wygrana w budowaniu motywacji wewnętrznej pracownika
 • Delegowanie, jako czynnik motywujący
 • Presja i kara, czy nagroda i wzmocnienie?
 • Konstruktywny feedback sprzyjający kształtowaniu odpowiedzialności pracownika za firmę i jego rozwojowi zawodowemu
 • Autodiagnoza własnego stylu komunikowania się
 • Spójność komunikacyjna
 • Synergia z pracownikami uzależniona od poziomu komunikacji, jako wypadkowej poziomu zaufania i współpracy
 • Poczucie własnej wartości, a świadomy wpływ na poczucie wartości pracownika
 • Empatia, słuchanie pracownika i pozytywne myślenie – lepsze zrozumienie potrzeb pracownika
 • Autodiagnoza asertywności
 • Asertywność, jako alternatywa agresji i uległości
 • Proszenie, czy wydawanie poleceń
 • Konstruktywne dziękowanie i chwalenie
 • Konstruktywna krytyka
 • Jak odmawiać, nie urażając?
 • Ustalanie jasnych zasad dotyczących wymagań i realizacji zadań
 • Prowadzenie „budujących” spotkań z podwładnymi
 • Autodiagnoza zaangażowania
 • Motywowanie, jako ciągły proces modelowania ludzkich zachowań
 • Wywieranie wpływu i pozyskiwanie sojuszników zmian
 • Redukowanie stresu i wypalenia zawodowego – radość w pracy
 • Procedura motywowania – formularz
 • Złote zasady motywowania w Twojej organizacji

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykłady

Sesje wykładowe umożliwią omówienie teoretycznych aspektów motywowania i budowania zaangażowania pracowników. Szkoleniowiec przedstawi kluczowe koncepcje i narzędzia, które służą motywowaniu zespołu.

2

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych przypadków pozwoli uczestnikom zrozumieć, jak motywacja wpływa na wyniki organizacji oraz jakie metody są skuteczne w różnych sytuacjach.

3

Warsztaty

Interaktywne warsztaty umożliwią ćwiczenie praktycznych umiejętności, takich jak komunikacja motywująca, rozwiązywanie konfliktów i budowanie pozytywnej atmosfery w zespole.

4

Symulacje

Uczestnicy będą angażowani w symulacje scenariuszy związanych z motywowaniem i zaangażowaniem pracowników, co pozwoli na praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej na szkoleniu.

5

Ćwiczenia grupowe

Zadania wykonywane w grupach pomogą uczestnikom lepiej zrozumieć dynamikę pracy zespołowej i współpracę w celu osiągnięcia wspólnego celu.

Trenerzy

Anita Goździkowska

Ponad 6 tysięcy godzin szkoleniowych. 27 lat doświadczenia zawodowego, w tym 16 lat doświadczenia trenerskiego. Certyfikowana Trenerka Biznesu oraz licencjonowany i certyfikowany Praktyk Wywierania Wpływu i Perswazji oraz Sztuki NLP. Menedżerka i Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu, sprzedaży i obsłudze klienta. Od roku 2007 – Trenerka zarządzania zespołami, rozwoju kompetencji menedżerskich, sprzedaży i obsługi klienta, komunikacji, umiejętności osobistych i HR. Zajmowała stanowiska menedżerskie w Auchan Polska, Groupe Andre czy SigmaKalon Deco Polska w obszarach zarządzania zespołami, sprzedaży i obsługi Klienta; współuczestniczyła w tworzącym się na rynku polskim procesie zarządzania dużą dystrybucją handlową; zarządzała zespołami sprzedaży i obsługi klienta w różnych branżach i strukturach organizacyjnych; liderka wielu projektów ogólnofirmowych i wdrożeń biznesowych silnie zorientowanych na doskonalenie jakości i poziomu obsługi Klienta; od 2007 roku prowadzi szkolenia dla różnych branż i środowisk oraz indywidulany coaching kariery.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.