Motywowanie pozafinansowe pracowników

Uczestnik szkolenia zyska skuteczne techniki motywacji pozafinansowej, podnoszące zaangażowanie i efektywność zespołu. Wzbogaci swoje umiejętności w budowaniu pozytywnej atmosfery pracy, docenianiu pracowników i rozwijaniu ich potencjału. Program pomoże osiągnąć lepsze wyniki w biznesie, poprzez zrozumienie kluczowych czynników motywacyjnych i tworzenie silnego zespołu współpracującego harmonijnie dla osiągnięcia wspólnych celów.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Motywowanie pozafinansowe pracowników

Grupa docelowa szkolenia “Motywowanie pozafinansowe pracowników” obejmuje zarówno menedżerów i liderów zespołów, którzy chcą doskonalić umiejętności motywowania pracowników, jak i pracowników działów HR odpowiedzialnych za kształtowanie polityki personalnej w firmie. Dodatkowo, szkolenie skierowane jest do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy pragną poznać skuteczne metody motywowania, aby zwiększyć zaangażowanie zespołu i efektywność pracy. Wiedza z tego szkolenia przydatna jest również dla wszystkich, którzy zajmują się zarządzaniem i chcą tworzyć pozytywną atmosferę w swoim środowisku pracy.

Idea szkolenia polega na tym, że uczestnicy nauczą się różnorodnych podejść i technik motywowania pozafinansowego, w tym uznania, rozwoju osobistego, i kultury korporacyjnej.

wyślij zapytanie

Motywowanie pozafinansowe pracowników – korzyści ze szkolenia

 • Poprawa komunikacji w zespole: Motywowanie pozafinansowe sprzyja otwartej i efektywnej komunikacji w zespole. Pracownicy, którzy odczuwają wsparcie i motywację ze strony zarządzających, są bardziej skłonni do dzielenia się swoimi opiniami, sugestiami i problemami.
 • Wspólne cele i wartości: Programy motywacyjne pozwalają na identyfikację się z wartościami i celami organizacji przez cały zespół.
 • Wspieranie pozytywnych relacji: Wsparcie motywacyjne wzmacnia więzi między pracownikami i wzajemne wsparcie w realizacji zadań.
 • Wzrost reputacji firmy: Organizacje, które dbają o motywację pracowników, zyskują pozytywny wizerunek jako pracodawca, co przyciąga nowych talentów do zespołu.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie efektywności: Motywowani pracownicy wykazują większą produktywność, co przekłada się na osiąganie celów organizacyjnych szybciej i skuteczniej.
 • Redukcja rotacji pracowników: Skuteczne motywowanie pozwala zwiększyć zaangażowanie pracowników, co wpływa na zmniejszenie fluktuacji kadry i oszczędności związane z rekrutacją i szkoleniami nowych pracowników.
 • Poprawa atmosfery w pracy: Tworzenie inspirującej i pozytywnej atmosfery motywuje pracowników do lepszego współdziałania i współpracy, co wpływa na jakość pracy i satysfakcję z pracy.
 • Wzrost lojalności klientów: Zmotywowani pracownicy świadczą lepszą obsługę klientów, co prowadzi do zwiększenia lojalności klientów i poprawy reputacji firmy.
 • Innowacyjność i kreatywność: Motywowani pracownicy są bardziej skłonni do dzielenia się pomysłami i angażowania się w procesy innowacyjne, co pozwala organizacji być bardziej konkurencyjną na rynku.

Korzyści dla pracowników

 • Satysfakcja zawodowa: Otrzymując motywujące wsparcie, pracownicy odczuwają większą satysfakcję z wykonywanej pracy i zyskują poczucie spełnienia zawodowego.
 • Rozwój umiejętności: Program motywacyjny może być związany z możliwością rozwoju zawodowego i zdobywania nowych kompetencji, co pomaga w awansie zawodowym.
 • Uznawanie osiągnięć: Motywacja pozafinansowa pozwala doceniać wysiłek i sukcesy pracowników, co podnosi ich samoocenę i motywację do dalszego doskonalenia.
 • Zwiększenie zaangażowania: Wsparcie motywacyjne buduje więź pracowników z organizacją, co prowadzi do większego zaangażowania w wykonywanie obowiązków.
 • Lepsza równowaga między pracą a życiem prywatnym: Pracownicy, którzy odczuwają motywację w pracy, lepiej radzą sobie z balansem między życiem zawodowym a osobistym.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Autodiagnoza postaw i wartości
 • Definicja motywacji i jej rodzaje
 • Przekonania i nawyki związane z motywacją
 • Teorie motywacji pracowników A. Maslowa, F. Herzberga i McGregora, a ich praktyczne zastosowanie
 • Praktyka motywowania w pracy – co daje zadowolenie z pracy?
 • Wyniki badań nad motywacją pracowniczą w Polsce i na świecie
 • Demotywatory w pracy
 • Jaki masz wpływ na motywację swoich pracowników?
 • Techniki rozpoznawania interesów i potrzeb pracowników w celu dobrania odpowiednich sposobów motywowania
 • Autodiagnoza stylu kierowania
 • Dopasowywanie stylu kierowania do stanu dojrzałości pracownika (style kierowania wg Blancharda)
 • Wpływ stylu kierowania na motywację pracowniczą
 • Przywództwo, a pobudzanie ludzkiej motywacji
 • Jak kontrolować, dyscyplinować, monitorować, aby nie zniechęcać do pracy?
 • Zastosowanie i znaczenie paradygmatu stosunków międzyludzkich wygrana-wygrana w budowaniu motywacji wewnętrznej pracownika
 • Delegowanie, jako czynnik motywujący
 • Presja i kara, czy nagroda i wzmocnienie?
 • Konstruktywny feedback sprzyjający kształtowaniu odpowiedzialności pracownika za firmę i jego rozwojowi zawodowemu
 • Autodiagnoza asertywności
 • Asertywność, jako alternatywa agresji i uległości
 • Proszenie, czy wydawanie poleceń
 • Konstruktywne dziękowanie i chwalenie
 • Konstruktywna krytyka
 • Jak odmawiać, nie urażając?
 • Ustalanie jasnych zasad dotyczących wymagań i realizacji zadań
 • Prowadzenie „budujących” spotkań z podwładnymi
 • Autodiagnoza zaangażowania
 • Motywowanie, jako ciągły proces modelowania ludzkich zachowań
 • Wywieranie wpływu i pozyskiwanie sojuszników zmian
 • Redukowanie stresu i wypalenia zawodowego – radość w pracy
 • Procedura motywowania – formularz
 • Złote zasady motywowania w Twojej Firmie

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykłady

Podczas wykładów szkoleniowiec przekaże uczestnikom teoretyczne podstawy motywowania pozafinansowego. Wykorzysta prezentacje multimedialne, aby przedstawić najważniejsze koncepcje, modele i strategie motywacji.

2

Studia przypadków

Uczestnicy będą analizować rzeczywiste przypadki związane z motywacją pozafinansową w różnych firmach. To pozwoli im na praktyczne zrozumienie różnych podejść i sytuacji oraz nauczenie się efektywnych strategii.

3

Warsztaty

W trakcie warsztatów uczestnicy będą uczestniczyć w interaktywnych zadaniach i symulacjach, które pozwolą im ćwiczyć umiejętności motywacyjne, takie jak tworzenie nagród niematerialnych czy budowanie więzi z pracownikami.

4

Role-play

Za pomocą scenek i ról, uczestnicy będą odgrywać sytuacje związane z motywowaniem pracowników. To pozwoli im doskonalić swoje umiejętności interpersonalne i komunikacyjne.

5

Dyskusje grupowe

Organizowane grupowe dyskusje pozwolą uczestnikom wymieniać doświadczenia i pomysły dotyczące skutecznych metod motywowania pozafinansowego.

Anita Goździkowska

Ponad 6 tysięcy godzin szkoleniowych. 27 lat doświadczenia zawodowego, w tym 16 lat doświadczenia trenerskiego. Certyfikowana Trenerka Biznesu oraz licencjonowany i certyfikowany Praktyk Wywierania Wpływu i Perswazji oraz Sztuki NLP. Menedżerka i Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu, sprzedaży i obsłudze klienta. Od roku 2007 – Trenerka zarządzania zespołami, rozwoju kompetencji menedżerskich, sprzedaży i obsługi klienta, komunikacji, umiejętności osobistych i HR. Zajmowała stanowiska menedżerskie w Auchan Polska, Groupe Andre czy SigmaKalon Deco Polska w obszarach zarządzania zespołami, sprzedaży i obsługi Klienta; współuczestniczyła w tworzącym się na rynku polskim procesie zarządzania dużą dystrybucją handlową; zarządzała zespołami sprzedaży i obsługi klienta w różnych branżach i strukturach organizacyjnych; liderka wielu projektów ogólnofirmowych i wdrożeń biznesowych silnie zorientowanych na doskonalenie jakości i poziomu obsługi Klienta; od 2007 roku prowadzi szkolenia dla różnych branż i środowisk oraz indywidulany coaching kariery.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.