Myślenie krytyczne w praktyce

Uczestnik szkolenia “Myślenie krytyczne w praktyce” nauczy się analizować informacje oraz argumenty w sposób bardziej świadomy i efektywny, co pozwoli na podejmowanie lepszych decyzji w życiu osobistym i zawodowym. Rozwinie umiejętności identyfikowania błędów logicznych oraz stronniczości, co jest kluczowe w ocenie wiarygodności źródeł i tworzeniu obiektywnych opinii.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Myślenie krytyczne w praktyce

Grupa docelowa szkolenia “Myślenie krytyczne w praktyce” obejmuje różnorodnych specjalistów zainteresowanych rozwojem umiejętności analitycznych i decyzyjnych. Menedżerowie i liderzy zespołów znajdą w nim wsparcie w efektywnym zarządzaniu oraz strategicznym podejmowaniu decyzji. Specjaliści od danych i analitycy zyskają narzędzia niezbędne do głębszej interpretacji i analizy danych. Szkolenie to jest także wartościowe dla osób pracujących w dynamicznie zmieniających się branżach, gdzie szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów jest kluczowe.

Idea szkolenia “Myślenie krytyczne w praktyce” opiera się na przekonaniu, że rozwinięte umiejętności krytycznego myślenia są kluczowe w różnych aspektach życia zawodowego i osobistego. Głównym celem jest wyposażenie uczestników w narzędzia umożliwiające głębszą analizę informacji, identyfikację błędów logicznych oraz unikanie stronniczości, co pozwala na bardziej świadome i efektywne podejmowanie decyzji. Szkolenie koncentruje się na praktycznych aspektach myślenia krytycznego, takich jak rozwiązywanie problemów, ocena wiarygodności źródeł czy skuteczna komunikacja argumentów, co ma na celu przekształcenie teoretycznej wiedzy w umiejętności przydatne w codziennym życiu i pracy.

zapisz się na szkolenie już teraz

Myślenie krytyczne w praktyce – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost innowacyjności i kreatywności – Zarówno pracownicy, jak i organizacje zyskują na zdolności do myślenia poza utartymi schematami. Myślenie krytyczne stymuluje poszukiwanie nowych rozwiązań i pomysłów, co jest kluczowe dla innowacji i utrzymania konkurencyjności na rynku.
 • Poprawa jakości pracy i produktywności – Myślenie krytyczne umożliwia dokładniejsze analizowanie i rozumienie zadań, co prowadzi do wyższej jakości wykonywanej pracy. Pracownicy stają się bardziej skuteczni w swoich działaniach, co bezpośrednio przekłada się na ogólną produktywność organizacji.
 • Zwiększenie zaangażowania i satysfakcji z pracy – Pracownicy, którzy czują, że ich umiejętności są rozwijane i wykorzystywane, są bardziej zaangażowani i zadowoleni z pracy. Dzięki umiejętnościom krytycznego myślenia pracownicy mogą lepiej zrozumieć swoje role i znaczenie ich pracy, co zwiększa motywację i lojalność.
 • Budowanie silniejszych zespołów – Myślenie krytyczne sprzyja lepszemu zrozumieniu i szacunkowi dla różnych punktów widzenia w zespole. Pracownicy uczą się konstruktywnie dyskutować i współpracować, co prowadzi do budowania silniejszych, bardziej zintegrowanych zespołów.
 • Zwiększenie odporności organizacyjnej – W środowisku, które szybko się zmienia, umiejętność krytycznego oceniania sytuacji i elastycznego dostosowywania strategii jest kluczowa. Organizacje z pracownikami potrafiącymi myśleć krytycznie są lepiej przygotowane na wyzwania i zmiany, co zwiększa ich odporność i zdolność do przetrwania w trudnych warunkach.

Korzyści dla organizacji

 • Lepsza jakość decyzji – Myślenie krytyczne pozwala pracownikom dogłębnie analizować dane i argumenty, identyfikować błędy logiczne oraz biasy, co prowadzi do bardziej przemyślanych i trafnych decyzji. Pracownicy są w stanie lepiej ocenić ryzyka i korzyści różnych opcji, co bezpośrednio wpływa na poprawę jakości podejmowanych decyzji w organizacji.
 • Efektywne rozwiązywanie problemów – Pracownicy, którzy potrafią stosować myślenie krytyczne, są lepiej przygotowani do identyfikacji kluczowych aspektów problemów i znajdowania innowacyjnych rozwiązań. Myślenie krytyczne umożliwia także unikanie typowych pułapek myślowych, takich jak przesadna generalizacja czy nadmierne uproszczenia, co prowadzi do efektywniejszego zarządzania kryzysowego i codziennego problem solvingu.
 • Wzmacnianie dialogu i debaty wewnętrznej – Myślenie krytyczne sprzyja tworzeniu kultury otwartej na debatę i wymianę poglądów. Pracownicy uczą się, jak formułować swoje argumenty, słuchać innych i konstruktywnie krytykować, co zwiększa jakość dyskusji i prowadzi do lepszego zrozumienia różnych perspektyw w zespole.
 • Adaptacja do zmian – Pracownicy, którzy posiadają rozwinięte umiejętności krytycznego myślenia, są lepiej przygotowani do szybkiego reagowania na zmiany. Potrafią one krytycznie ocenić nowe sytuacje, dostosować się do nich oraz efektywnie implementować zmiany, co jest kluczowe w dynamicznie zmieniających się środowiskach biznesowych.
 • Zwiększenie innowacyjności – Myślenie krytyczne sprzyja kreatywności i innowacyjnemu podejściu do problemów oraz wyzwań. Pracownicy, którzy potrafią kwestionować status quo i poszukiwać nowych rozwiązań, przyczyniają się do rozwoju innowacyjności w całej organizacji.

Korzyści dla pracowników

 • Lepsze zdolności decyzyjne – Myślenie krytyczne pozwala pracownikom na bardziej przemyślane i efektywne podejmowanie decyzji. Rozwijając umiejętność analizy sytuacji, identyfikacji kluczowych czynników i przewidywania konsekwencji, pracownicy mogą osiągnąć lepsze wyniki w pracy i unikać niekorzystnych wyborów.
 • Zwiększona niezależność intelektualna – Pracownicy, którzy posiadają umiejętności myślenia krytycznego, są bardziej samodzielni w zdobywaniu wiedzy i formułowaniu własnych opinii. Dzięki temu mogą lepiej radzić sobie w sytuacjach wymagających samodzielnego myślenia i inicjatywy.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów – Myślenie krytyczne wyposaża pracowników w narzędzia potrzebne do skutecznego rozwiązywania problemów. Są oni w stanie lepiej zrozumieć złożone problemy, rozważyć różne możliwości i wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązania.
 • Lepsza komunikacja – Umiejętność krytycznej oceny argumentów i klarowne przedstawianie własnych poglądów sprzyja lepszej komunikacji z innymi. Pracownicy uczą się, jak efektywnie argumentować i jak być otwartym na argumenty innych, co prowadzi do bardziej konstruktywnych interakcji.
 • Większa odporność na manipulację – Myślenie krytyczne pozwala pracownikom lepiej rozpoznawać błędy logiczne, manipulacyjne techniki perswazyjne oraz fałszywe informacje. Dzięki temu mogą bardziej skutecznie bronić się przed wpływem niepożądanych lub szkodliwych wpływów.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Definicja myślenia krytycznego:
  • Co to jest myślenie krytyczne?
  • Dlaczego myślenie krytyczne jest kluczowe w nowoczesnym świecie?
 • Elementy myślenia krytycznego:
  • Kluczowe składniki: analiza, interpretacja, ocena informacji.
  • Proces tworzenia i oceny argumentów.
 • Logika i argumentacja:
  • Podstawy logiki formalnej.
  • Jak rozpoznawać struktury argumentów i unikać błędów logicznych.
 • Techniki pytaniowe:
  • Zastosowanie pytań Socrata w celu pogłębienia zrozumienia tematu.
  • Technika 5x „dlaczego” jako sposób na odkrywanie głębszych przyczyn problemów.
 • Typy rozumowań:
  • Rozumowanie dedukcyjne, indukcyjne i abdukcyjne.
  • Jak i kiedy stosować różne typy rozumowań.
 • Strategie podejmowania decyzji:
  • Proces podejmowania decyzji oparty na danych i faktach.
  • Jak unikać pułapek poznawczych w procesie decyzyjnym.
 • Wiarygodność źródeł:
  • Kryteria oceny wiarygodności i rzetelności źródeł.
  • Analiza przykładów źródeł wiarygodnych i niewiarygodnych.
 • Obiektywność vs. subiektywność:
  • Jak rozróżnić informacje obiektywne od subiektywnych.
  • Znaczenie neutralności emocjonalnej w analizie informacji.
 • Myślenie lateralne i kreatywne:
  • Techniki stymulowania kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów.
  • Jak łamać schematy myślowe i podejść do problemów z nowych perspektyw.
 • Zastosowania myślenia krytycznego w różnych dziedzinach:
  • Przykłady zastosowania myślenia krytycznego w biznesie, nauce i życiu codziennym.
  • Studia przypadków i analiza, jak myślenie krytyczne przyczynia się do lepszych wyników.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Analiza przypadków

Metoda polegająca na omówieniu realnych lub hipotetycznych sytuacji, które wymagają zastosowania myślenia krytycznego do rozwiązania problemów lub podjęcia decyzji.

2

Dyskusje grupowe

Uczestnicy są dzieleni na mniejsze grupy, w których dyskutują na temat określonego tematu, analizują różne perspektywy i wymieniają się pomysłami.

3

Ćwiczenia na myślenie krytyczne

Specjalnie zaprojektowane zadania, które uczestnicy muszą rozwiązać, stosując metody myślenia krytycznego.

4

Symulacje i role-playing

Uczestnicy odgrywają różne role w symulowanych scenariuszach, co wymaga od nich zastosowania myślenia krytycznego w dynamicznych i często zmiennych okolicznościach.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.