Nawyki skutecznego managera w zarządzaniu zespołem

Uczestnik szkolenia zyska praktyczne umiejętności i nawyki niezbędne do skutecznego zarządzania zespołem. Będzie potrafił motywować i wspierać pracowników, delegować zadania, a także skutecznie komunikować się i rozwiązywać konflikty. Dzięki temu szkoleniu uczestnik będzie w stanie efektywnie zarządzać zespołem, zwiększać produktywność, rozwijać potencjał pracowników i osiągać lepsze wyniki w organizacji.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia

Grupa docelowa szkolenia to osoby pełniące funkcje kierownicze i menedżerskie, które mają za zadanie zarządzać zespołem pracowników. Szkolenie jest skierowane do managerów, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności i nabyć nawyki, które przyczynią się do efektywnego zarządzania zespołem.

Idea szkolenia opiera się na potrzebie zapewnienia managerom niezbędnych umiejętności i narzędzi do skutecznego zarządzania zespołem. Celem szkolenia jest rozwinięcie kluczowych nawyków, które przyczynią się do skutecznego przywództwa i osiągania pozytywnych wyników w środowisku pracy.

Szkolenie skupia się na aspektach zarządzania ludźmi, komunikacji, motywacji oraz efektywnego wykorzystania czasu. Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą roli managera i odpowiedzialności z nią związanych. Nauczą się, jak skutecznie komunikować się z członkami zespołu, budować pozytywną atmosferę komunikacji i radzić sobie z ewentualnymi konfliktami. Motywowanie zespołu stanie się kluczowym elementem, a uczestnicy poznają różne teorie motywacji i nauczą się ich praktycznego zastosowania. Będą również umieli tworzyć inspirujące cele i wizję dla zespołu oraz stosować indywidualne podejście do motywowania pracowników.

wyślij zapytanie

Nawyki skutecznego managera w zarządzaniu zespołem – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie retencji pracowników: Pracownicy, którzy doświadczają efektywnego zarządzania i rozwijają swoje umiejętności podczas szkolenia, są bardziej skłonni pozostać w organizacji na dłuższy czas. Zwiększenie retencji pracowników jest korzystne zarówno dla pracowników, którzy mogą rozwijać swoje kariery w znanej organizacji, jak i dla organizacji, która może utrzymać cenne talenty i minimalizować koszty związane z rotacją pracowników.
 • Wzmocnienie reputacji organizacji: Efektywne zarządzanie zespołem przekłada się na pozytywną reputację organizacji jako pracodawcy. Organizacje, które dbają o rozwój swoich managerów i promują skuteczne nawyki zarządzania, są postrzegane jako atrakcyjni pracodawcy, co ułatwia rekrutację wysoko wykwalifikowanych pracowników i budowanie pozytywnego wizerunku w branży.
 • Zwiększenie konkurencyjności organizacji: Poprawa umiejętności zarządzania zespołem wpływa na konkurencyjność organizacji. Skuteczne zarządzanie zespołem, efektywna komunikacja i współpraca, motywowanie pracowników i osiąganie wyników prowadzą do lepszej pozycji organizacji na rynku, zdobywania przewagi konkurencyjnej i osiągania sukcesów biznesowych.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększona efektywność zarządzania: Szkolenie umożliwia managerom rozwinięcie umiejętności i nawyków, które przyczyniają się do bardziej efektywnego zarządzania zespołem. Skuteczne komunikowanie się, budowanie zaangażowania, delegowanie zadań i rozwiązywanie konfliktów prowadzi do lepszej organizacji pracy, zwiększenia produktywności i osiągania zamierzonych celów.
 • Poprawa atmosfery pracy: Dobre zarządzanie zespołem wpływa na atmosferę w miejscu pracy. Szkolenie pomaga managerom w rozwijaniu nawyków budowania pozytywnych relacji, motywowania pracowników i rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny. Poprawa atmosfery pracy przekłada się na zwiększenie zaangażowania, satysfakcji i lojalności pracowników.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników: Skuteczne zarządzanie zespołem i stosowanie odpowiednich nawyków motywacyjnych przyczynia się do zwiększenia zaangażowania pracowników. Pracownicy czują się doceniani, mają jasno określone cele i widzą swoje miejsce i znaczenie w organizacji. To prowadzi do większej motywacji, zaangażowania w pracę i osiągania lepszych wyników.
 • Redukcja konfliktów i problemów: Szkolenie pomaga managerom w rozwiązywaniu konfliktów i problemów w zespole w sposób skuteczny i konstruktywny. Umiejętność identyfikacji, analizy i rozwiązywania konfliktów prowadzi do redukcji napięć, poprawy komunikacji i minimalizacji negatywnego wpływu na harmonię pracy zespołu.
 • Zwiększenie efektywności działań: Dobre zarządzanie zespołem i stosowanie skutecznych nawyków przekłada się na zwiększenie efektywności działań organizacji. Managerowie, którzy umiejętnie delegują zadania, motywują pracowników i rozwijają ich potencjał, tworzą warunki sprzyjające osiąganiu lepszych wyników i efektywności działania.
 • Rozwój talentów w organizacji: Szkolenie umożliwia managerom identyfikację i rozwijanie talentów w zespole. Poprzez odpowiednie delegowanie zadań, wspieranie rozwoju zawodowego i motywowanie pracowników, organizacja może efektywnie wykorzystać potencjał swoich pracowników, co przyczynia się do rozwoju organizacji jako całości.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności przywódczych: Szkolenie umożliwia pracownikom rozwinięcie umiejętności przywódczych, niezależnie od ich aktualnej pozycji w organizacji. Pracownicy mogą nabyć nawyki skutecznego zarządzania, delegowania zadań, motywowania innych i rozwiązywania problemów, co przyczynia się do ich rozwoju kariery.
 • Wzrost pewności siebie: Udział w szkoleniu pomaga pracownikom zyskać większą pewność siebie w kontekście zarządzania zespołem. Nabywanie umiejętności i nabieranie nawyków skutecznego zarządzania wpływa pozytywnie na poczucie własnej wartości i kompetencji, co może przełożyć się na większą pewność siebie w pracy.
 • Poprawa współpracy: Szkolenie zachęca do budowania efektywnej współpracy i pracy zespołowej. Pracownicy uczą się nawyków, które sprzyjają komunikacji, współdziałaniu i budowaniu zaufania w zespole. To przyczynia się do tworzenia silnych zespołów, w których pracownicy czują się wspierani i doceniani.
 • Rozwój osobisty: Szkolenie daje pracownikom możliwość rozwoju osobistego. Poprzez zdobywanie nowych umiejętności, nabywanie nawyków skutecznego zarządzania i rozwijanie kompetencji przywódczych, pracownicy mogą rozwijać swoje umiejętności i poszerzać swoje horyzonty zawodowe.
 • Satysfakcja z pracy: Udział w szkoleniu, które wspiera rozwój umiejętności zarządzania zespołem, może przyczynić się do zwiększenia satysfakcji z pracy. Pracownicy, którzy czują się wsparci w rozwijaniu swoich umiejętności, mają możliwość wpływania na wyniki zespołu i budowania efektywnych relacji, często odczuwają większą satysfakcję i zaangażowanie w wykonywane obowiązki.
 • Długoterminowy rozwój kariery: Nabycie nawyków skutecznego zarządzania może mieć pozytywny wpływ na długoterminowy rozwój kariery pracownika. Umiejętności zarządzania zespołem są cenione przez pracodawców, co może otworzyć nowe możliwości awansu i rozwoju zawodowego.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Określenie zasad funkcjonowania efektywnego managera,
 • Jak zachować równowagę pomiędzy relacjami, a celami? Asertywność w pracy managera.
 • Określanie reguł współpracy pomiędzy managerem, a pracownikami,
 • Komunikowanie zasad pracownikom.
 • Dopasowanie stylu komunikacji do osobowości pracownika + autoanaliza swojego stylu,
 • Dopasowanie stylu zarządzania do kompetencji i zaangażowania  pracownika – koncepcja sytuacyjnego zarządzania wg Blancharda
 • Zasady delegowania zadań i egzekwowania ustaleń,
 • Udzielanie informacji zwrotnych pracownikom nt. ich pracy,
 • Reagowanie na powtarzające się i wręcz nieakceptowalne zachowania pracowników – stawianie granic pracownikowi
 • Style i postawy wobec konfliktów – autoanaliza swojego stylu,
 • Dostosowanie reakcji managera do typu sytuacji konfliktowej,
 • Algorytm prowadzenia mediacji pomiędzy skonfliktowanymi pracownikami.
 • Doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów rozwojowych z pracownikami,
 • Komunikowanie wprowadzanych zmian w organizacji.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Diagnoza potrzeb rozwojowych

Metoda ta polega na analizie aktualnych narzędzi i sposobów pracy w firmie, a następnie zidentyfikowanie kluczowych obszarów i wyzwań jakie stoją przed organizacją.

2

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

3

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

4

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

Trenerzy

Maciej Sasin

Socjolog, filozof, absolwent studiów podyplomowych: Psychologia w Zarządzaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Mistrz Praktyk NLP, coach w metodyce Multilevel Coachingu. Ukończył kurs analizy transakcyjnej zakończony testem 101. Prowadzi firmę Akademia Rozwoju Kompetencji, która w 2017 roku otrzymała tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości. Przez 6 lat zarządzał działem HR w firmie z branży motoryzacyjnej, gdzie odpowiadał za rekrutację, coaching, wdrażał i szkolił pracowników z zakresu technik sprzedaży, kompetencji managerskich i osobistych, odpowiadał za komunikację wewnętrzną. Wykładowca i trener zagadnień z zakresu psychologii w biznesie oraz w rozwoju osobistym. Konsultant rozwoju organizacyjnego. Autor wielu książek. Pomaga firmom budować zaangażowanie pracowników.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.