Negocjacje handlowe

Uczestnik szkolenia z negocjacji handlowych zyska głębsze zrozumienie procesu negocjacji, zdobędzie umiejętności rozpoznawania stylów negocjacyjnych partnerów oraz opanuje techniki perswazji i skutecznej argumentacji. Dzięki temu będzie bardziej pewny siebie i kompetentny w negocjacjach handlowych, co pozwoli mu osiągać lepsze wyniki i budować trwałe relacje z klientami i kontrahentami.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Negocjacje handlowe

Grupa docelowa: Szkolenie z negocjacji handlowych jest przeznaczone dla szerokiej grupy uczestników, w tym pracowników działów zakupów, obsługi klienta, menedżerów oraz wszystkich innych osób, które pragną rozwinąć swoje umiejętności i kompetencje w obszarze negocjacji handlowych. Dzięki temu szkoleniu uczestnicy będą mogli zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego negocjowania, co pozwoli im osiągać lepsze wyniki w swoich dziedzinach działalności oraz budować trwałe relacje z partnerami biznesowymi i klientami.

Idea szkolenia polega na dostarczeniu uczestnikom kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie skutecznego prowadzenia negocjacji w kontekście handlowym. Szkolenie ma na celu wyposażenie pracowników działów zakupów, obsługi klienta, menedżerów i innych zainteresowanych osób w narzędzia niezbędne do osiągania korzystnych porozumień handlowych, budowania trwałych relacji biznesowych oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach negocjacyjnych. Poprzez praktyczne ćwiczenia, studium przypadków i omówienie strategii perswazji, uczestnicy będą mogli rozwijać swoje umiejętności negocjacyjne, co przyczyni się do wzrostu skuteczności ich działań zawodowych i biznesowych.

wyślij zapytanie

Negocjacje handlowe – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększone zaangażowanie pracowników: Pracownicy, którzy widzą, że organizacja inwestuje w ich rozwój, często wykazują większe zaangażowanie w pracę i większą lojalność wobec firmy.
 • Efektywniejsza komunikacja w zespole: Umiejętności komunikacyjne rozwijane podczas szkolenia pomagają pracownikom lepiej rozumieć i słuchać innych członków zespołu, co prowadzi do skuteczniejszej współpracy.
 • Zwiększona elastyczność w adaptacji do zmian: Posiadanie umiejętności negocjacyjnych umożliwia pracownikom szybsze dostosowywanie się do zmieniających się warunków rynkowych i biznesowych.
 • Wspieranie innowacyjności: Uczestnicy szkolenia mogą wykorzystywać zdobyte umiejętności do tworzenia nowych rozwiązań i strategii, co przyczynia się do rozwoju innowacyjności w organizacji.
 • Poprawa wizerunku firmy: Organizacja, która ma pracowników wyposażonych w umiejętności negocjacyjne, może budować lepszy wizerunek jako partner handlowy, co może przyciągać nowych klientów i kontrahentów.
 • Wzrost efektywności całej organizacji: Skuteczne negocjacje wpływają pozytywnie na procesy zakupowe, sprzedażowe i współpracę z klientami, co może prowadzić do ogólnego wzrostu efektywności i rentowności firmy.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększona skuteczność negocjacji: Pracownicy będą bardziej pewni siebie i kompetentni w negocjacjach handlowych, co pozwoli na osiąganie lepszych warunków handlowych, niższych kosztów zakupów i wyższych przychodów ze sprzedaży.
 • Lepsza obsługa klienta: Dzięki zdobytym umiejętnościom, obsługa klienta będzie bardziej profesjonalna i elastyczna, co przekłada się na zadowolenie klientów oraz budowanie długotrwałych relacji biznesowych.
 • Wzrost lojalności pracowników: Udostępnienie szkolenia pracownikom może zwiększyć ich zaangażowanie i poczucie wartości w organizacji, co może przyczynić się do zatrzymania talentów i redukcji rotacji kadrowej.
 • Poprawa wyników finansowych: Skuteczniejsze negocjacje oraz lepsza obsługa klienta mogą przyczynić się do zwiększenia zysków i obniżenia kosztów, co wpłynie na poprawę wyników finansowych firmy.
 • Rozwinięte umiejętności menedżerskie: Menedżerowie, którzy uczestniczą w szkoleniu, będą lepiej zarządzać zespołami, skuteczniej negocjować kontrakty oraz kierować działaniami handlowymi organizacji.
 • Podniesienie konkurencyjności: Dzięki lepiej przygotowanym pracownikom organizacja będzie bardziej konkurencyjna na rynku, co może prowadzić do zdobycia nowych klientów i partnerów biznesowych.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku: Organizacja, która inwestuje w rozwijanie kompetencji swoich pracowników, może zyskać pozytywny wizerunek jako partner biznesowy, co może otwierać drzwi do nowych możliwości współpracy.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwinięcie umiejętności zawodowych: Uczestnicy zdobywają konkretne umiejętności negocjacyjne, które są cenne nie tylko w pracy, ale również w życiu osobistym, co pomaga w osiąganiu lepszych wyników i rozwiązywaniu konfliktów.
 • Większa pewność siebie: Przećwiczenie technik negocjacyjnych podczas szkolenia przekłada się na większą pewność siebie w rzeczywistych sytuacjach negocjacyjnych, co może zredukować stres i presję.
 • Rozwinięcie umiejętności interpersonalnych: Szkolenie pomaga w budowaniu lepszych relacji z klientami, kontrahentami i współpracownikami, co może prowadzić do bardziej efektywnej współpracy i rozwoju kariery.
 • Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy: Posiadanie umiejętności negocjacyjnych stanowi atut na rynku pracy i może pomóc w zdobywaniu lepszych stanowisk i awansach.
 • Możliwość rozwoju kariery: Umiejętności negocjacyjne są często doceniane przez pracodawców, co może prowadzić do awansów i większych możliwości rozwoju zawodowego.
 • Zwiększenie satysfakcji zawodowej: Dzięki skutecznym negocjacjom pracownicy mogą osiągać lepsze wyniki, co wpływa na ich satysfakcję z pracy i motywację do działania.
 • Łatwiejsze radzenie sobie w konfliktach: Umiejętność negocjowania pozwala rozwiązywać konflikty w sposób konstruktywny, co przekłada się na harmonię w zespołach pracy.
 • Możliwość rozwoju osobistego: Szkolenie może pomóc w zrozumieniu własnych stylów negocjacyjnych oraz budowaniu kompetencji miękkich, co może prowadzić do ogólnego rozwoju osobistego.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Omówienie kluczowych etapów procesu negocjacji.
 • Analiza głównych czynników wpływających na przebieg negocjacji.
 • Wskazanie typowych błędów popełnianych podczas negocjacji i ich skutków.
 • Zidentyfikowanie różnych stylów negocjacyjnych.
 • Ocena, jaki jest własny styl negocjacyjny uczestnika.
 • Techniki rozpoznawania stylu negocjacyjnego partnera.
 • Omówienie, jak dostosować swoją strategię do stylu partnera w celu osiągnięcia lepszych wyników.
 • Taktyki negocjacji konfrontacyjnych
 • Taktyki negocjacji integrujących
 • Negocjacje konfrontacyjne – czynniki wyniku
 • Negocjacje integrujące – czynniki relacji
 • Przygotowanie negocjacji – schemat postępowania
 • Wyznaczanie celów negocjacji
 • Rozpoznawanie celów negocjacyjnych drugiej strony
 • Pojęcie BATNA – Jakie są najlepsze alternatywy dla negocjowanego porozumienia?
 • Rola i znaczenie ustępstw
 • Techniki perswazji w negocjacjach
 • Obrona przed “agresją” i manipulacją w procesie negocjacji
 • Ważne słowa i zwroty oraz te, których nie należy używać negocjując
 • Programowanie za pomocą pozytywnych słów
 • Strategia kotwiczenia z NLP
 • Forma i struktura języka i jej znaczenie w skutecznym oddziaływaniu na rozmówcę
 • Zasady skutecznej argumentacji w negocjacjach
 • Rozszerzona analiza poszczególnych etapów procesu negocjacji, takich jak: przygotowanie, otwarcie, rozmowa, negocjacje, zamykanie.
 • Przybliżenie technik i strategii stosowanych na każdym etapie negocjacji.
 • Omówienie roli komunikacji werbalnej i niewerbalnej w każdym z etapów.
 • Wpędzanie w kompleks niższości
 • Nagła potrzeba
 • Groźba
 • Albo bierzesz albo nie

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Mini wykład

To skuteczna technika wykorzystywana podczas szkoleń, która polega na krótkim i intensywnym przekazie wiedzy lub informacji przez prowadzącego. Podczas tej metody prowadzący prezentuje istotne treści lub kluczowe punkty tematyczne w formie krótkiego wykładu.

2

Dyskusja grupowa

To metoda interaktywna wykorzystywana podczas szkoleń i warsztatów, której celem jest angażowanie uczestników w wymianę poglądów, myśli i doświadczeń na określony temat. Podczas dyskusji grupowej uczestnicy dzielą się swoimi opiniami, analizują różne punkty widzenia oraz wspólnie rozwiązują problemy lub podejmują decyzje.

3

Ćwiczenia indywidualne

To metoda szkoleniowa, która skupia się na samodzielnej pracy uczestników bez bezpośredniego udziału innych osób. W ramach tych ćwiczeń uczestnicy pracują nad rozwojem swoich umiejętności, zdobywają wiedzę lub rozwiązują konkretne zadania samodzielnie.

4

Ćwiczenia grupowe

To metoda szkoleniowa, w której uczestnicy pracują razem w grupie nad rozmaitymi zadaniami, problemami lub projektami. Te interaktywne zajęcia grupowe mają na celu rozwijanie umiejętności współpracy, komunikacji, rozwiązywania problemów oraz budowania relacji w grupie.

5

Burza mózgów

To kreatywna metoda zbierania pomysłów i generowania nowych rozwiązań na określony problem lub temat. Jest to proces grupowego myślenia, w którym uczestnicy swobodnie i spontanicznie wymieniają swoje pomysły bez oceny lub krytyki. Burza mózgów ma na celu stworzenie otwartej i inspirującej atmosfery, sprzyjającej tworzeniu innowacyjnych idei.

6

Lodołamacze

To specjalne jednostki pływające lub statki, które zostały zaprojektowane i wyposażone w celu przebijania się przez gęste i grube pokrywy lodowe na morzach lub rzekach. Służą głównie do utrzymania żeglugi w warunkach ekstremalnie niskich temperatur i lodowych pokrywach wodnych.

Magdalena Sekulska-Walkowiak

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rozwijaniem umiejętności handlowo – biznesowych (techniki sprzedaży, zaawansowane negocjacje w sieciach handlowych, controlling finansowy dla sprzedawców), ze sprzedażą – profesjonalną obsługą klienta biznesowego (typologia klienta, sztuka prezentacji handlowej, budowanie relacji z klientem) oraz efektywnością własną i podwładnych, jak i treningach kreatywności oraz train the trainers. Od roku 1999 spełnia się zawodowo w sektorze B2B. Posiada więc bogate doświadczenie wyniesione z pracy zawodowej, którym dzieli się jako trener od wielu lat. Ukończyła studia z zakresu marketingu i zarządzania, finansów i rachunkowości w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz zarządzania wizerunkiem organizacji w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej „Milenium”. Jest absolwentką Szkoły Trenerów Biznesu Integra w Poznaniu oraz licznych szkoleń i warsztatów z zakresu sprzedaży i negocjacji. Obecnie na co dzień związana jest z jedną z czołowych firm na rynku polskim z branży FMCG, gdzie odpowiedzialna jest za działania związane z realizowaniem skutecznej polityki handlowej oraz marketingowej, aktywnie współpracując ze strategicznymi partnerami biznesowymi. Jako trener przygotowuje i realizuje projekty zarówno komercyjne, jak i w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym zakresie współpracuje z firmami z branży FMCG oraz agencjami wspierającymi rozwój gospodarczy.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.