Negocjacje i psychomanipulacje – jak negocjować w świecie agresywnego biznesu

Uczestnik szkolenia zyska umiejętności skutecznego negocjowania w sytuacjach biznesowych.  Zdobędzie wiedzę o strategiach negocjacyjnych, umożliwiających mu osiągnięcie lepszych wyników w trudnych rozmowach. Nauczy się rozpoznawania i reagowania na manipulacje psychologiczne, co pozwoli mu unikać pułapek oraz bronić swoich interesów.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Negocjacje i psychomanipulacje – jak negocjować w świecie agresywnego biznesu

Grupa docelowa szkolenia obejmuje osoby, które chcą rozwijać swoje umiejętności negocjacyjne w trudnym i wymagającym otoczeniu biznesowym.

Szkolenie skierowane jest m.in. do menedżerów, liderów i innych osób na stanowiskach kierowniczych, które często muszą negocjować warunki, umowy i decyzje biznesowe. Do grupy docelowej należą osoby zajmujące się sprzedażą i odpowiedzialne za negocjowanie warunków sprzedaży, kontraktów i umów z klientami, a także osoby zaangażowane w negocjacje z dostawcami w celu uzyskania najlepszych cen, warunków i umów. Szkolenie będzie wartościowe także dla przedsiębiorców i właścicieli firm, którzy podejmują negocjacje z różnymi interesariuszami, takimi jak inwestorzy, klienci czy partnerzy biznesowi.

Idea szkolenia polega na dostarczeniu uczestnikom praktycznych umiejętności i wiedzy dotyczącej skutecznego negocjowania w warunkach biznesowych. Celem jest umożliwienie uczestnikom osiągania pozytywnych rezultatów w negocjacjach przy jednoczesnym zachowaniu etycznej i profesjonalnej postawy.

Udział w szkoleniu wpłynie na rozwinięcie umiejętności rozpoznawania sytuacji manipulacyjnych, wypracowanie strategii negocjacyjnych, które są skuteczne w wymagającym środowisku biznesowym, oraz zwiększenie pewności siebie w prowadzeniu negocjacji na trudnym gruncie.

Uczestnicy poznają najczęściej stosowane strategie i taktyki negocjacyjne oraz uzyskają sprawność w obronie przed nimi. Nabędą umiejętności negocjowania z partnerami stosującymi agresywny styl negocjacyjny. Poprzez zrozumienie manipulacyjnych taktyk oraz strategii psychologicznych wykorzystywanych w negocjacjach, zdobędą umiejętność obrony własnych interesów, minimalizując ryzyko manipulacji.

Uczestnicy rozwiną kluczowe kompetencje negocjacyjne, między innymi: efektywne przekonywanie, łagodzenie napięć, odczytywanie mowy ciała, obronę ceny i ataku na nią. Poznają wpływ swoich silnych i słabych stron na wyniki osiągane w negocjacjach.

W efekcie uzyskane kompetencje pomogą w zwiększenie skuteczności w negocjacjach – zarówno pod względem osiąganych wyników, jak i utrzymywania długotrwałych relacji z partnerami negocjacyjnymi.

wyślij zapytanie

Korzyści ze szkolenia

Skuteczniejsze negocjacje: Uczestnictwo pracowników w takim szkoleniu może prowadzić do bardziej efektywnych i korzystnych wyników negocjacji, co może przyczynić się do osiągnięcia lepszych umów i warunków biznesowych.

Polepszenie relacji biznesowych: Umiejętność wykrywania manipulacji i zachowań psychologicznych może pomóc w budowaniu trwałych i partnerskich relacji z kontrahentami, co ma długoterminowy wpływ na sukces firmy.

Lepsza kontrola nad procesami: Nabyta wiedza z zakresu psychomanipulacji może pomóc firmie w lepszej analizie zachowań kontrahentów i bardziej efektywnym zarządzaniu procesami negocjacyjnymi.

Minimalizacja strat: Umiejętności wykorzystania technik psychomanipulacji pozwalają unikać sytuacji, które mogłyby prowadzić do strat dla firmy w wyniku nierzetelnych negocjacji.

Zwiększona zdolność przewidywania: Pracownicy będą lepiej w stanie przewidzieć zachowanie partnerów biznesowych i dostosować swoje strategie negocjacyjne, co poprawia wyniki.

Zwiększenie konkurencyjności: Poprawa umiejętności negocjacyjnych pracowników może wpłynąć na zdolność firmy do rywalizacji na trudnym rynku, gdzie negocjacje odgrywają kluczową rolę w osiąganiu sukcesu.

Korzyści dla organizacji

Podnoszenie efektywności: Zarówno firma, jak i pracownicy, skorzystają z poprawy efektywności w negocjacjach, co może prowadzić do osiągnięcia lepszych wyników biznesowych.

Optymalizacja kontraktów: Szkolenie pomaga pracownikom w lepszym zrozumieniu i formułowaniu kontraktów, co minimalizuje ryzyko niejasności i konfliktów w przyszłości.

Lepsza pozycja rynkowa: Umiejętność prowadzenia negocjacji w trudnych warunkach biznesowych przyczynia się do umocnienia pozycji firmy na rynku i zdobywania lepszych warunków handlowych.

Zwiększenie zaangażowania: Dążenie do doskonalenia umiejętności i osiągania pozytywnych wyników może wpłynąć na większe zaangażowanie pracowników w osiąganie celów firmy.

Poprawa zrozumienia klientów: Szkolenie może pomóc w lepszym zrozumieniu potrzeb i oczekiwań klientów, co ma wpływ na lepszą dostosowanie oferty firmy.

Wzmacnianie kultury organizacyjnej: Wspólne rozwijanie umiejętności i strategii negocjacyjnych może przyczynić się do kreowania kultury organizacyjnej opartej na profesjonalizmie, etyce i skuteczności.

Lepsza adaptacja: Wspólne zdobywanie wiedzy o różnych technikach negocjacyjnych i psychomanipulacji przyczynia się do większej elastyczności w zmieniającym się otoczeniu biznesowym.

Korzyści dla pracowników

Rozwój umiejętności negocjacyjnych: Pracownicy zdobędą konkretną wiedzę i umiejętności negocjacyjne, które pozwolą im prowadzić skuteczne rozmowy biznesowe nawet w trudnych sytuacjach.

Odporność na manipulacje: Poznanie technik psychomanipulacji pozwoli pracownikom skutecznie bronić swoich interesów i unikać pułapek manipulacyjnych, co przyczyni się do większej pewności siebie w negocjacjach.

Zwiększona pewność siebie: Nabywanie umiejętności psychomanipulacji może przyczynić się do zwiększenia pewności siebie w kontaktach biznesowych.

Lepsza kontrola emocji: Szkolenie może pomóc w radzeniu sobie ze stresem i emocjami podczas trudnych negocjacji, co pozwala na bardziej skuteczne działanie.

Rozbudzenie kreatywności: Poznanie różnych technik negocjacyjnych może zainspirować pracowników do bardziej kreatywnego myślenia i podejścia do rozwiązywania problemów.

Zrozumienie motywacji: Umiejętność analizy zachowań i motywacji innych stron może pomóc pracownikom w lepszym zrozumieniu potrzeb klientów czy partnerów biznesowych.

Rozwój osobisty: Uczestnictwo w szkoleniu może wpłynąć na rozwój osobisty pracowników, zwiększając ich zdolność do radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz umiejętność analizy sytuacji.

wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Test diagnostyczny „win-win w mojej branży” – proste narzędzie pozwalające sprawdzić na ile własna branża/biznes ma potencjał do osiągania win-win.
 • Fakty i mity podejścia win-win – kiedy do niego dążyć, a kiedy je porzucić?
 • 8 dróg do kontraktu integracyjnego – mało znane drogi do win-win.
 • Mentalność negocjatorów nastawionych na wygraną za wszelką cenę – czym się kierują, jak działają, jak z nimi rozmawiać?
 • Procesy kognitywne stojące u podstaw technik wpływu – klucz do zamiany przeciętnych wyników na wybitne według Nęckiego.
 • Warunki podstawowe skuteczności psychomanipulacji – co musi zostać spełnione, aby perswazja była skuteczna?

 

 • Subtelne techniki wpływu – charyzma i gra na odruchach (ćwiczenia).
 • Emocjonalne manipulacje w negocjacjach według szkoły FBI – skuteczna droga do przewagi negocjacyjnej.
 • Co Ci powie mowa ciała – subtelne znaki i oczywiste „poker tells”.
 • Sposób mówienia jako kluczowy komunikat – bo fundamentalne znaczenie w negocjacjach ma nie tylko co mówisz, ale JAK mówisz (ćwiczenie i analiza).

 

 • Dobry, zły policjant – gdy po drugiej stronie jest ich dwójka, nawet gdy jeden jest tylko wspomniany.
 • Nagroda w raju – technika skuteczna niczym pułapka na myszy.
 • Krakowskim targiem – podzielmy po połowie, (…ale to wy za to zapłacicie).
 • Oskubywanie – gdy umowa jest już właściwie zawarta, a pojawiają się dodatkowe warunki.

 

 • „Mam stu takich jak ty na twoje miejsce” – BATNA i blef BATNA.
 • „Tak wygląda standardowa umowa” – jak odpowiadać?
 • Ataki personalne – co robić, gdy negocjacje schodzą na dyskusję o ludziach zamiast o interesach.
 • Irytatory – jak reagować?
 • Negocjacje gdy jesteśmy uzależnieni od jednego partnera – np. z monopolistami, kluczowymi klientami – wskazówki i analiza case study.

 

 • Ambitne otwarcie – czym kierować się przy ustalaniu punktu otwarcia negocjacji.
 • Zasłona dymna – gdy za pozorne ustępstwa dostajemy to, na czym nam naprawdę zależy.
 • Poznawanie siebie i drugiej strony – ile druga strona wie o tobie? A co ty powinieneś wiedzieć o nich? I co wiesz o własnym stylu i błędach w negocjowaniu?

 

 • Kreowanie zadowolenia – jak kształtować poczucie zadowolenia drugiej strony, nie rezygnując z wysokich zysków?
 • Obrona ceny – jak bronić ceny… i przeprowadzać na nią atak.
 • Elastyczne podejście – jak dostosować styl negocjacji do osobowości drugiej strony (4 typy osobowości negocjacyjnych).
 • Budowanie relacji – jak negocjować, żeby budować stabilne relacje biznesowe na wiele lat, a jednocześnie osiągać satysfakcjonujące wyniki.

 

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Warsztaty

Łączenie wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

2

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w obliczu nowych sytuacji.

3

Studium przypadku

Omawianie konkretnych przypadków i przykładów związanych z tematyką szkolenia. Metoda pozwala uczestnikom uczyć się dzięki analizie błędów i sukcesów innych osób i organizacji.

4

Diagnoza potrzeb rozwojowych

Metoda ta polega na analizie aktualnych narzędzi i sposobów pracy w firmie, a następnie zidentyfikowanie kluczowych obszarów i wyzwań jakie stoją przed organizacją.

Trenerzy

Szymon Nęcki

Posiada 9 lat doświadczenia i ponad 3000 zrealizowanych godzin szkoleniowych. Ukończył studia z psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Posiada także tytuły magistra z zarządzania i marketingu (obydwa kierunki studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim). Prowadzi działalność naukową w ramach studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2014 roku prowadzi działalność szkoleniowo-konsultingową. W jej ramach projektuje i wdraża programy szkoleniowe i mentoringowe z zakresu kompetencji menedżerskich, szczególnie tych związanych z negocjacjami i skuteczną komunikacją. Prowadził zajęcia na studiach podyplomowych i MBA. Wspieraa firmy z branż finansowej, edukacyjnej, budowlanej, chłodniczej, automotive, medycznej, technologicznej, FMCG i przemysłu ciężkiego w uporządkowaniu i zoptymalizowaniu procesów komunikacyjnych i negocjacyjnych. Doświadczenie trenerskie zdobył u boku cenionego eksperta oraz trenera – prof. Zbigniewa Nęckiego, autora jednego z pierwszych podręczników negocjacji na polskim rynku wydawniczym oraz założyciela Katedry Negocjacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w szkoleniach dla doświadczonych profesjonalistów, którzy oczekują praktycznej wiedzy, gotowej do zastosowania w złożonych procesach biznesowych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.