Negocjacje międzynarodowe

Uczestnik szkolenia “Negocjacje międzynarodowe” zdobędzie umiejętności efektywnej komunikacji oraz techniki negocjacyjne niezbędne do osiągania korzystnych porozumień w różnorodnych, międzynarodowych kontekstach. Pozna także kulturowe aspekty wpływające na proces negocjacyjny, co pozwoli na lepsze zrozumienie i przewidywanie reakcji partnerów z różnych części świata. Dodatkowo, uczestnik nauczy się strategii radzenia sobie z konfliktami oraz budowania długotrwałych relacji biznesowych, co jest kluczowe w globalnym środowisku biznesowym.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Negocjacje międzynarodowe

Grupa docelowa szkolenia “Negocjacje międzynarodowe” to przede wszystkim menedżerowie i pracownicy firm działających na rynkach międzynarodowych, którzy w swojej pracy codziennej spotykają się z koniecznością negocjowania umów, warunków współpracy czy rozwiązywania konfliktów z partnerami z różnych kultur. Szkolenie to jest również skierowane do osób aspirujących do pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym, w tym do specjalistów ds. sprzedaży, zakupów, projektów międzynarodowych oraz kadr kierowniczych chcących podnieść swoje kompetencje w zakresie efektywnego negocjowania i budowania relacji z zagranicznymi kontrahentami.

Idea szkolenia “Negocjacje międzynarodowe” opiera się na przekazaniu uczestnikom kompleksowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego prowadzenia negocjacji w różnorodnym, międzynarodowym środowisku. Kluczowym celem jest przygotowanie uczestników do skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami komunikacyjnymi i kulturowymi, które są nieodłączną częścią negocjacji międzynarodowych. Szkolenie ma na celu rozwijanie kompetencji w zakresie budowania strategii negocjacyjnych, rozumienia różnic kulturowych oraz stosowania technik negocjacyjnych dostosowanych do specyfiki międzynarodowego biznesu. Program szkolenia jest zaprojektowany tak, aby uczestnicy mogli nie tylko zdobyć teoretyczną wiedzę, ale także praktycznie wykorzystać nabyte umiejętności poprzez ćwiczenia, studia przypadków i symulacje negocjacji.

zapisz się na szkolenie już teraz

Negocjacje międzynarodowe – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost innowacyjności – Wymiana doświadczeń i wiedzy na temat różnorodnych praktyk biznesowych na szkoleniu może inspirować do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w organizacji.
 • Zwiększenie efektywności operacyjnej – Lepsze zrozumienie międzykulturowe i skuteczniejsze negocjacje mogą skracać cykle negocjacyjne i operacyjne, co przekłada się na szybsze osiąganie celów biznesowych.
 • Podniesienie morali zespołu – Inwestycja w rozwój pracowników buduje pozytywną atmosferę w zespole, zwiększa zaangażowanie i lojalność, a także poprawia współpracę między zespołami.
 • Optymalizacja strategii globalnej – Wspólne zrozumienie wyzwań i możliwości na arenie międzynarodowej pozwala na lepsze planowanie i implementację strategii globalnej firmy.
 • Zwiększenie elastyczności biznesowej – Szkolenie rozwija zdolność do adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych i kulturowych, co jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności na rynku globalnym.

Korzyści dla organizacji

 • Poprawa efektywności negocjacji – Pracownicy uzbrojeni w wiedzę i umiejętności negocjacyjne mogą skuteczniej reprezentować firmę na arenie międzynarodowej, co przekłada się na lepsze wyniki negocjacji, wyższą jakość umów i korzystniejsze warunki współpracy.
 • Wzrost kompetencji międzykulturowych – Szkolenie rozwija umiejętność rozumienia i przewidywania zachowań biznesowych partnerów z różnych kultur, co minimalizuje ryzyko nieporozumień i konfliktów, a także buduje trwałe i pozytywne relacje międzynarodowe.
 • Zwiększenie konkurencyjności – Organizacja zdobywa przewagę konkurencyjną dzięki posiadaniu zespołu zdolnego do skutecznego negocjowania i adaptacji do dynamicznie zmieniającego się środowiska międzynarodowego, co jest kluczowe w dobie globalizacji.
 • Budowanie wizerunku firmy – Profesjonalne podejście do negocjacji międzynarodowych i umiejętność budowania pozytywnych relacji z partnerami z różnych krajów przyczynia się do budowania silnego, pozytywnego wizerunku firmy na rynku globalnym.
 • Zwiększenie zadowolenia i lojalności klientów – Skuteczne negocjacje z partnerami zagranicznymi często przekładają się na lepsze warunki ofert dla klientów, co bezpośrednio wpływa na ich zadowolenie i lojalność wobec marki.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności negocjacyjnych – Uczestnicy szkolenia zdobędą i udoskonalą techniki negocjacyjne, co pozwoli im na efektywne prowadzenie rozmów i osiąganie korzystnych porozumień w różnorodnych sytuacjach biznesowych.
 • Zwiększenie świadomości kulturowej – Poznanie różnic kulturowych i ich wpływu na proces negocjacyjny zwiększa zdolność do efektywnej komunikacji z partnerami z różnych krajów, co jest nieocenione w globalnym środowisku biznesowym.
 • Budowanie pewności siebie – Efektywne negocjowanie i zdolność do porozumiewania się ponad barierami kulturowymi budują pewność siebie i kompetencje interpersonalne, co przekłada się na wszystkie aspekty życia zawodowego i prywatnego.
 • Rozwijanie kompetencji międzykulturowych – Szkolenie zapewnia wiedzę na temat tego, jak kultura wpływa na biznes, co pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań międzynarodowych klientów oraz partnerów biznesowych.
 • Zwiększenie elastyczności i adaptacyjności – Uczestnicy uczą się, jak radzić sobie w zmieniających się sytuacjach i dostosowywać strategie negocjacyjne do różnych warunków, co jest kluczowe w szybko zmieniającym się świecie biznesu.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do negocjacji międzynarodowych: definicje, kluczowe pojęcia.
 • Proces negocjacyjny: etapy, przygotowanie do negocjacji, budowanie strategii.
 • Psychologia negocjacji: zrozumienie motywacji i emocji.
 • Wpływ kultury na negocjacje: zrozumienie różnic kulturowych.
 • Techniki komunikacji efektywnej: język, mowa ciała, etykieta biznesowa.
 • Przeciwdziałanie barierom komunikacyjnym.
 • Style negocjacyjne: adaptacja do różnych sytuacji i partnerów.
 • Taktyki negocjacyjne: perswazja, wpływanie, obrona przed manipulacją.
 • Negocjowanie kontraktów: kluczowe elementy, pułapki, negocjowanie warunków.
 • Diagnozowanie źródeł konfliktów w negocjacjach międzynarodowych.
 • Techniki rozwiązywania konfliktów: mediacja, arbitraż, kompromis.
 • Praktyczne ćwiczenia z rozwiązywania konfliktów.
 • Symulacje negocjacji: ćwiczenia praktyczne w oparciu o studia przypadków.
 • Analiza i ocena przeprowadzonych negocjacji: feedback, omówienie błędów i sukcesów.
 • Strategie adaptacyjne: dostosowywanie się do dynamicznie zmieniających warunków.
 • Budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji biznesowych.
 • Networking międzynarodowy: jak efektywnie budować sieć kontaktów.
 • Zarządzanie relacjami po zakończeniu negocjacji.
 • Nowe technologie w negocjacjach: narzędzia cyfrowe, media społecznościowe.
 • Trendy globalne wpływające na negocjacje: geopolityka, ekonomia, prawo międzynarodowe.
 • Przygotowanie do przyszłych wyzwań w negocjacjach międzynarodowych.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład interaktywny

Prezentacja teoretycznych podstaw negocjacji międzynarodowych wzbogacona o interakcję z uczestnikami, w tym dyskusje i odpowiedzi na pytania, co pozwala na lepsze zrozumienie materiału.

2

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych przykładów negocjacji międzynarodowych, co pomaga uczestnikom zrozumieć, jak teoria znajduje zastosowanie w praktyce. Metoda ta pozwala na dyskusję o różnych strategiach i wynikach negocjacji.

3

Symulacje i gry negocjacyjne

Praktyczne ćwiczenia w bezpiecznym środowisku, symulujące rzeczywiste sytuacje negocjacyjne. Uczestnicy mają możliwość bezpośredniego zastosowania nabytych umiejętności i otrzymania bezpośredniego feedbacku.

4

Warsztaty i ćwiczenia grupowe

Zadania wymagające współpracy, które rozwijają umiejętności komunikacyjne, prace zespołowe i strategiczne myślenie. Te aktywności wspierają również budowanie relacji między uczestnikami.

5

Role-playing

Ćwiczenia, podczas których uczestnicy odgrywają role w symulowanych scenariuszach negocjacyjnych, co pozwala na eksperymentowanie z różnymi taktykami i technikami w kontrolowanych warunkach.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.