Negocjacje w branży budowlanej

Uczestnik szkolenia “Negocjacje w branży budowlanej” zyska cenne umiejętności negocjacyjne, które są kluczowe w tej specyficznej branży. Nabywane kompetencje obejmują zarówno techniki skutecznego komunikowania się, jak i strategie negocjacyjne dostosowane do specyfiki rynku budowlanego. Ponadto, uczestnicy nauczą się jak efektywnie rozwiązywać konflikty i osiągać korzystne dla obu stron porozumienia, co jest nieocenione w budowaniu długotrwałych relacji biznesowych.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Negocjacje w branży budowlanej

Grupa docelowa

Grupa docelowa szkolenia “Negocjacje w branży budowlanej” to przede wszystkim osoby zajmujące kluczowe stanowiska w procesach decyzyjnych i negocjacyjnych w branży budowlanej. W szczególności:

 • Kierownicy projektów i budów: Osoby te odpowiadają za koordynację działań na placu budowy i często są pierwszymi, którzy wchodzą w interakcje z dostawcami i kontrahentami.
 • Menedżerowie i specjaliści ds. zakupów w firmach budowlanych: Osoby odpowiedzialne za negocjowanie warunków zakupu materiałów i usług, które są kluczowe dla powodzenia projektów budowlanych.
 • Deweloperzy i inwestorzy: Grupa ta odpowiada za finansowanie projektów budowlanych i często uczestniczy w negocjacjach związanych z dużymi kontraktami.
 • Handlowcy i negocjatorzy: Profesjonaliści zajmujący się bezpośrednim kontaktem z klientami i dostawcami, dla których umiejętności negocjacyjne są niezbędne w codziennej pracy.

Idea szkolenia “Negocjacje w branży budowlanej” ma na celu wyposażenie uczestników w zaawansowane umiejętności negocjacyjne, specyficzne dla branży budowlanej. Skupia się na kilku kluczowych aspektach:

 • Aspekty Strategiczne: Zrozumienie procesu negocjacji, identyfikacja kluczowych etapów, unikanie typowych błędów, oraz stosowanie efektywnych taktyk negocjacyjnych, takich jak analiza macierzy Krajlica czy obrona przed atakami cenowymi.
 • Aspekty Psychologiczne: Zajmuje się umiejętnościami związanymi z psychologią negocjacji, takimi jak budowanie relacji, rozumienie i wykorzystywanie czynników psychologicznych w negocjacjach, oraz łagodzenie napięć i konfliktów.
 • Analiza Rozmowy Negocjacyjnej: Praktyczne ćwiczenia, symulacje i analiza wideo mają na celu rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmów negocjacyjnych, efektywnego przekonywania i rozpoznawania psychomanipulacji.
 • Praca z Case Studies: Interaktywne sesje, w których uczestnicy analizują rzeczywiste przypadki z własnej praktyki, ucząc się zarówno na własnych doświadczeniach, jak i na doświadczeniach innych.

Celem szkolenia jest nie tylko przekazanie wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim rozwijanie praktycznych umiejętności, które uczestnicy będą mogli zastosować w swojej codziennej pracy.

wyślij zapytanie

Negocjacje w branży budowlanej – korzyści ze szkolenia

 • Poprawa wyników finansowych organizacji: Efektywniejsze negocjacje przekładają się na lepsze warunki umów i transakcji, co bezpośrednio wpływa na zyskowność firmy. Dla pracowników, sukcesy w negocjacjach mogą oznaczać osobiste osiągnięcia i wzrost wartości w oczach pracodawcy.
 • Zwiększenie konkurencyjności na rynku: Umiejętności negocjacyjne pracowników pomagają firmie wyróżnić się na tle konkurencji, co jest korzystne zarówno dla organizacji, jak i dla jej pracowników, którzy stają się bardziej atrakcyjni na rynku pracy.
 • Budowanie silnych relacji biznesowych: Szkolenie kładzie nacisk na umiejętność budowania trwałych relacji z klientami i dostawcami, co jest korzystne zarówno dla firm, jak i dla pracowników zaangażowanych w procesy negocjacyjne.
 • Rozwój kultury organizacyjnej: Wspólne szkolenia i rozwój kompetencji pracowników wpływają na kulturę organizacyjną, promując otwartość, współpracę i efektywną komunikację, co jest korzystne zarówno dla pracowników, jak i dla organizacji.
 • Podniesienie morale i motywacji pracowników: Pracownicy, którzy czują się kompetentni i skuteczni w swojej pracy, zazwyczaj są bardziej zaangażowani i zadowoleni z pracy, co przekłada się na wyższą produktywność i lepsze wyniki dla organizacji.
 • Lepsze zarządzanie ryzykiem: Umiejętności negocjacyjne pozwalają na efektywniejsze zarządzanie ryzykiem w transakcjach i projektach, co jest kluczowe zarówno dla stabilności finansowej firmy, jak i dla bezpieczeństwa zawodowego pracowników.
 • Wzrost reputacji i wiarygodności: Organizacja znana z profesjonalizmu i skuteczności w negocjacjach buduje swoją reputację na rynku, co jest korzystne zarówno dla samej firmy, jak i dla jej pracowników, którzy są postrzegani jako eksperci w swojej dziedzinie.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększona skuteczność negocjacji: Pracownicy wyposażeni w umiejętności negocjacyjne będą w stanie efektywniej wynegocjować warunki umów, co może prowadzić do lepszych cen, warunków dostaw, a tym samym do oszczędności kosztów dla organizacji.
 • Lepsze zarządzanie konfliktami: Szkolenie pomoże pracownikom lepiej rozumieć i zarządzać konfliktami, co jest kluczowe w branży, gdzie projekty często wymagają współpracy między wieloma różnymi stronami.
 • Budowanie trwałych relacji z partnerami biznesowymi: Umiejętności nabyte podczas szkolenia mogą przyczynić się do budowania i utrzymywania długotrwałych, korzystnych relacji z dostawcami, co jest istotne dla ciągłości i stabilności biznesu.
 • Poprawa reputacji i pozycji rynkowej: Profesjonalne podejście do negocjacji może znacząco wpłynąć na wizerunek firmy w oczach partnerów biznesowych i klientów, co z kolei może wpłynąć na jej pozycję rynkową.
 • Zwiększenie efektywności wewnętrznych procesów decyzyjnych: Lepsze zrozumienie procesów negocjacyjnych i efektywna komunikacja wewnątrz zespołów mogą prowadzić do szybszego podejmowania decyzji i lepszego zarządzania projektami.
 • Rozwój kompetencji pracowników: Szkolenie to jest również inwestycją w rozwój osobisty pracowników, co może zwiększyć ich zaangażowanie i satysfakcję z pracy, a także przyczynić się do ich dalszego rozwoju zawodowego.
 • Unikanie kosztownych błędów: Rozumienie najczęstszych błędów w negocjacjach i umiejętność ich unikania może zapobiec kosztownym pomyłkom, które mogą mieć długoterminowe negatywne konsekwencje dla firmy.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności negocjacyjnych: Pracownicy nabędą specjalistyczne kompetencje negocjacyjne, które są niezbędne w branży budowlanej, co przyczyni się do ich efektywności zawodowej.
 • Zwiększenie pewności siebie w negocjacjach: Lepsze zrozumienie procesów negocjacyjnych i posiadanie konkretnych narzędzi negocjacyjnych zwiększy ich pewność siebie podczas prowadzenia rozmów z klientami i dostawcami.
 • Poprawa zdolności do rozwiązywania konfliktów: Szkolenie pomoże w rozwijaniu umiejętności rozwiązywania konfliktów, co jest istotne w dynamicznie zmieniającym się środowisku branży budowlanej.
 • Lepsze rozumienie psychologii negocjacji: Poznanie aspektów psychologicznych negocjacji pozwoli pracownikom lepiej zrozumieć swoich partnerów biznesowych, co może przyczynić się do skuteczniejszej komunikacji.
 • Rozwój osobisty i zawodowy: Szkolenie przyczynia się do ogólnego rozwoju kompetencji zawodowych i osobistych, co może otworzyć pracownikom drogę do awansów i rozwoju kariery.
 • Zwiększenie efektywności w pracy: Nabyte umiejętności pozwolą na efektywniejsze zarządzanie czasem i zasobami, co przekłada się na wyższą produktywność w pracy.
 • Budowanie silniejszych relacji zawodowych: Umiejętność skutecznego negocjowania i budowania relacji z klientami i dostawcami pomoże w tworzeniu trwałych, korzystnych dla obu stron relacji biznesowych.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Kluczowe etapy i punkty zwrotne procesu negocjacji i najczęstsze błędy popełniane na każdym z nich
 • Negocjacje z dostawcami – macierz Krajlica, analiza TCO
 • Identyfikowanie potrzeb i możliwości drugiej strony – ile druga strona wie o tobie? A co ty powinieneś wiedzieć o nich? I co wiesz o własnym stylu i błędach w negocjowaniu?
 • Prenegocjacje, czyli sposoby budowania przewagi przed przystąpieniem do negocjacji
 • Ulubione taktyki negocjacyjne w branży budowlanej – dziel i rządź, oskubywanie, gra na czas, dobry-zły kontrahent.
 • Ataki cenowe i obrona przed nimi
 • Sposoby nawiązywania i utrzymywania relacji z dostawcami i klientami – psychologia i relacje międzyludzkie w biznesie
 • Analiza czynników budujących realną przewagę negocjacyjną (BATNA, WAP, ZOPA) vs. czynniki budujące jedynie przewagę psychologiczną
 • Elastyczność, stanowczość, asertywność i wywieranie wpływu w negocjacjach – ćwiczenia, wskazówki
 • Kreowanie zadowolenia a budowanie relacji – jak kształtować poczucie zadowolenia dostawców, nie rezygnując z wysokich zysków?
 • Łagodzenie napięcia gdy w powietrzu wisi konflikt – jak zmniejszać impas i budować rozwiązania mimo negatywnego nastawienia drugiej strony
 • Prowadzenie rozmowy vs podążanie za rozmową – symulacje rozmów negocjacyjnych role-play z omówieniem
 • Jak skutecznie sondować możliwości partnerów negocjacyjnych, aby wykorzystać je jako „asy w rękawie” w procesie negocjacji, a samemu nie ujawniać za wiele
 • Zadawanie pytań w rozmowie handlowej
 • Efektywne przekonywanie
 • ANALIZA WIDEO – wybrana rozmowa negocjacyjna zostanie nagrana, a następnie odtworzona w celu przeprowadzenia szczegółowej analizy
 • Mowa ciała w negocjacjach – zwiększanie świadomości własnej mowy ciała i odczytywanie mowy ciała drugiej strony
 • Psychomanipulacje w negocjacjach – jak rozpoznać, jak się bronić.
 • Pogłębiona analiza wybranych case study z praktyki uczestników – a następnie wypracowanie najlepszych rozwiązań i omówienie możliwych sposobów ich wdrożenia
 • Każdy z uczestników będzie miał okazje czerpać wiedzę nie tylko z analizy swojego przypadku, ale także z przypadków kolegów i koleżanek
 • Wskazówki wdrożeniowe – omówienie najważniejszych wniosków ze szkolenia i metod ich wdrażania
 • Podsumowanie szkolenia – opracowanie kart akcji zawierających cele indywidualne i wspólne zespołu dotyczące prowadzonych negocjacji

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Symulacje i role-play

Uczestnicy biorą udział w symulowanych negocjacjach, odgrywając różne role, co pozwala na praktyczne zastosowanie nabytych umiejętności w kontrolowanym środowisku.

2

Analiza case studies

Studiowanie rzeczywistych przypadków z branży budowlanej, co pomaga zrozumieć złożoność i dynamikę negocjacji w realnych warunkach.

3

Ćwiczenia Interaktywne

Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach, które mają na celu rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, empatii i rozumienia perspektyw innych stron.

4

Dyskusje grupowe i brainstorming

Grupowe analizy problemów i wypracowywanie rozwiązań, co sprzyja wymianie doświadczeń i poglądów między uczestnikami.

5

Sesje pytań i odpowiedzi

Możliwość zadawania pytań i rozwijania tematów, które są szczególnie interesujące lub ważne dla uczestników.

Trenerzy

Szymon Nęcki

Posiada 9 lat doświadczenia i ponad 3000 zrealizowanych godzin szkoleniowych. Ukończył studia z psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Posiada także tytuły magistra z zarządzania i marketingu (obydwa kierunki studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim). Prowadzi działalność naukową w ramach studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2014 roku prowadzi działalność szkoleniowo-konsultingową. W jej ramach projektuje i wdraża programy szkoleniowe i mentoringowe z zakresu kompetencji menedżerskich, szczególnie tych związanych z negocjacjami i skuteczną komunikacją. Prowadził zajęcia na studiach podyplomowych i MBA. Wspieraa firmy z branż finansowej, edukacyjnej, budowlanej, chłodniczej, automotive, medycznej, technologicznej, FMCG i przemysłu ciężkiego w uporządkowaniu i zoptymalizowaniu procesów komunikacyjnych i negocjacyjnych. Doświadczenie trenerskie zdobył u boku cenionego eksperta oraz trenera – prof. Zbigniewa Nęckiego, autora jednego z pierwszych podręczników negocjacji na polskim rynku wydawniczym oraz założyciela Katedry Negocjacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w szkoleniach dla doświadczonych profesjonalistów, którzy oczekują praktycznej wiedzy, gotowej do zastosowania w złożonych procesach biznesowych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii