Negocjacje zakupowe i kluczowe umiejętności kupieckie

Uczestnik szkolenia zyska szeroką wiedzę i umiejętności w obszarze skutecznych technik negocjacyjnych oraz strategii zakupowych. Będzie zdolny do prowadzenia bardziej efektywnych negocjacji z dostawcami, uzyskiwania korzystniejszych warunków handlowych oraz budowania trwałych relacji biznesowych.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Negocjacje zakupowe i kluczowe umiejętności kupieckie

Grupa odbiorców: pracownicy działu zakupów i profesjonaliści zajmujący się negocjacjami biznesowymi i kupnem towarów lub usług w imieniu swoich firm.

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za nabywanie surowców, materiałów, usług i innych zasobów potrzebnych do prowadzenia działalności firmy oraz do osób pełniących kierownicze funkcje w dziale zakupów, które oprócz negocjacji, mogą również zarządzać zespołami, strategią zakupową itp. Ze szkolenia skorzystają przedstawiciele handlowi, zajmujący się negocjacjami z dostawcami i partnerami biznesowymi w celu uzyskania najlepszych warunków handlowych. Do grupy docelowej należą także przedsiębiorcy, którzy są zainteresowane rozwijaniem umiejętności negocjacyjnych w celu osiągania korzystniejszych warunków zakupowych.

Idea szkolenia polega na dostarczeniu uczestnikom wiedzy, narzędzi i praktycznych umiejętności potrzebnych do skutecznego prowadzenia negocjacji zakupowych oraz rozwijania kluczowych kompetencji kupieckich.

Celem jest wyposażenie uczestników w strategie negocjacyjne, umiejętność analizy rynku, zdolność do tworzenia korzystnych warunków handlowych i budowania trwałych relacji z dostawcami. Szkolenie ma na celu zwiększenie efektywności procesu zakupowego poprzez rozwijanie umiejętności oceny ofert, zarządzania ryzykiem i doskonalenia komunikacji interpersonalnej.

Uczestnicy rozwiną kluczowe kompetencje negocjacyjne, między innymi: efektywne przekonywanie, łagodzenie napięć, odczytywanie mowy ciała, obronę przed technikami manipulacyjnymi. Nabędą umiejętności przeprowadzania skutecznego ataku na cenę. Poznają wpływ swoich silnych i słabych stron na wyniki osiągane w negocjacjach.

W efekcie uczestnicy będą potrafili wykorzystać najważniejsze zasady, strategie i taktyki negocjacyjne w praktyce. Zwiększą swoją skuteczność zarówno pod względem osiąganych wyników, jak i utrzymywania długotrwałych relacji z partnerami negocjacyjnymi.

wyślij zapytanie

Negocjacje zakupowe i kluczowe umiejętności kupieckie – korzyści ze szkolenia

Poprawiona pozycja negocjacyjna: Dzięki szkoleniu firma może osiągać korzystniejsze warunki handlowe i umowy z dostawcami, co prowadzi do obniżenia kosztów zakupów.

Efektywniejsze zakupy: Uczestnictwo pracowników w szkoleniu przyczynia się do lepszej analizy rynku, co pozwala na wybór najlepszych ofert i dostawców.

Lepsza współpraca z dostawcami: Rozwijanie umiejętności budowania relacji biznesowych sprzyja długoterminowej współpracy i wspólnemu osiąganiu celów.

Skuteczniejsza komunikacja: Wspólne zrozumienie zaawansowanych technik negocjacyjnych prowadzi do lepszej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Lepsza analiza rynku: Szkolenie rozwija umiejętności analizy rynku, co pomaga pracownikom lepiej zrozumieć dynamikę branży i dostosowywać swoje działania.

Korzyści dla organizacji

Wzrost efektywności: Poprawa umiejętności negocjacyjnych wpływa pozytywnie na wyniki firmy i jednocześnie umożliwia pracownikom osiągnięcie osobistych celów.

Lepsze relacje biznesowe: Zarówno firma, jak i pracownicy mogą czerpać korzyści ze zdolności budowania trwałych relacji z dostawcami.

Oszczędności finansowe: Szkolenie pomaga pracownikom rozwijać umiejętności negocjacyjne, co przekłada się na zdolność uzyskiwania lepszych warunków cenowych i oszczędności dla firmy.

Lepsza jakość dostaw: Umiejętność skutecznej negocjacji może wpłynąć na uzyskiwanie lepszej jakości produktów lub usług od dostawców.

Minimalizacja ryzyka: Szkolenie umożliwia zdobycie umiejętności w analizie dostawców i kontraktów, co pomaga minimalizować ryzyko związanego z nierzetelnymi partnerami.

Skuteczne zarządzanie zasobami: Szkolenie rozwija umiejętności planowania i zarządzania zasobami, co przekłada się na efektywniejsze wykorzystanie budżetu zakupowego.

Zwiększenie konkurencyjności: Doskonalenie umiejętności zakupowych pozwala firmie na bardziej efektywne reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe.

Korzyści dla pracowników

Rozwinięcie umiejętności zawodowych: Uczestnictwo w szkoleniu przyczynia się do poszerzenia kompetencji negocjacyjnych i umiejętności zarządzania zakupami.

Wzrost pewności siebie: Pracownicy nabierają pewności w prowadzeniu negocjacji i podejmowaniu decyzji zakupowych.

Kariera i rozwój: Nowe umiejętności mogą otworzyć drzwi do awansu i dalszego rozwoju zawodowego w dziale zakupów.

Zwiększona pewność siebie: Nabywanie umiejętności negocjacyjnych wpływa na zwiększenie pewności siebie w interakcjach biznesowych.

Umiejętność zarządzania stresem: Szkolenie może pomóc pracownikom radzić sobie ze stresem w trudnych negocjacjach, co ma pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne.

Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych: Umiejętności negocjacyjne idą w parze z umiejętnościami komunikacyjnymi, co ma ogólny wpływ na skuteczność interakcji.

Budowanie relacji: Pracownicy rozwijają umiejętności budowania relacji, co ma znaczenie zarówno w negocjacjach, jak i w codziennej pracy.

wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • 3 etapy negocjacji i najczęstsze błędy popełniane przez kupców na każdym z nich:
  1. na początku za szybkie przyjmowanie oferty;
  2. w fazie środkowej zgadzanie się na jednostronne ustępstwa;
  3. pod koniec zbyt entuzjastyczne finalizowanie umowy.
 • Jak unikać tych błędów i wykorzystać je, jeśli są popełniane przez drugą stronę?

 

 • Symulacja realnych sytuacji negocjacyjnych i sposobów rozmowy z różnymi typami negocjatorów (gra negocjacyjna).
 • Analiza najlepszych strategii na negocjacje w zależności od siły drugiej strony:
 1. gdy nie mamy alternatyw – np. z monopolistami
 2. gdy oni mają istotną przewagę i próbują dokręcać nam śrubę – np. w negocjacjach z kluczowym dostawcą, od którego zależy nasze być albo nie być
 3. negocjacje równorzędnych partnerów – „przeciąganie liny”, czyli sposoby zyskiwania przewagi negocjacyjnej
 4. gdy my mamy przewagę – tylko pozornie banalna sytuacja: na co należy zwracać uwagę.

 

7 sprawdzonych sposobów budowania przewagi zanim usiądziesz do stołu negocjacyjnego

 • Sposób 1: budowanie osobistej relacji.
 • Sposób 2: celne kreowanie wrażenia.
 • Sposób 3: używanie słów kluczy.
 • Sposób 4: sterowanie punktami odniesienia.
 • Sposób 5: zarzucanie kotwicy.
 • Sposób 6: kontrastowanie ofert.
 • Sposób 7: myślenie przez pryzmat korzyści.

 

Metody zyskiwania realnej przewagi negocjacyjnej – co zrobić, aby nie dać się zwieść zasłonie dymnej prezentowanej przez drugą stronę i utrzymać swoją pozycję negocjacyjną.

 • Analiza czynników budujących realną przewagę negocjacyjną (BATNA, WAP, ZOPA) vs czynniki budujące jedynie przewagę psychologiczną.
 • Techniki manipulacyjne stosowane przez sprzedawców i jak nie dać się im zwieść.

 

 • ANALIZA VIDEO – symulacja rozmowy negocjacyjnej na podstawie case study zostanie nagrana na kamerze. W kolejnym etapie odtwarzamy video i przeprowadzamy analizę.
 • Cel: jak prowadzić rozmowę, żeby zachować dobre relacje i jednocześnie osiągać wysokie wyniki w negocjacjach.

 

5 pewnych strategii prowadzących do przewagi negocjacyjne:

 • Strategia 1: ambitne otwarcie.
 • Strategia 2: nagroda w raju.
 • Strategia 3: systemowe myślenie o interesach.
 • Strategia 4: dobry, zły policjant (subtelne, ale skuteczne warianty).
 • Strategia 5: gra na czas.

 

Najbardziej efektywne techniki ataku na cenę i najpopularniejsze sposoby obrony przed nim.

 • Zasłona dymna – gdy za pozorne ustępstwa dostajemy cenę, na której nam zależy.
 • Techniki otwarcia skierowane na atak cenowy – gdy od pierwszego ruchu celem jest cena.
 • Techniki bezpośrednich ataków cenowych  – obiekcje cenowe i ich specyfika.
 • Mowa ciała jako wskaźnik minimum cenowego – subtelne znaki i oczywiste „poker tells”, na co patrzeć i czego samemu nie pokazywać.

 

Analiza wybranych autentycznych procesów negocjacyjnych z historii firmy (najlepiej takich, które były postrzegane jako trudne, nieudane). Sprawdzamy, jakie były założenia, przebieg, co się udało, a co nie i dlaczego. Zastanawiamy się, co można w przyszłości zrobić lepiej.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Warsztaty

Łączenie wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

2

Studium przypadku

Omawianie konkretnych przypadków i przykładów związanych z tematyką szkolenia. Metoda pozwala uczestnikom uczyć się dzięki analizie błędów i sukcesów innych osób i organizacji.

3

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w obliczu nowych sytuacji.

4

Diagnoza potrzeb rozwojowych

Metoda ta polega na analizie aktualnych narzędzi i sposobów pracy w firmie, a następnie zidentyfikowanie kluczowych obszarów i wyzwań jakie stoją przed organizacją.

Trenerzy

Szymon Nęcki

Posiada 9 lat doświadczenia i ponad 3000 zrealizowanych godzin szkoleniowych. Ukończył studia z psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Posiada także tytuły magistra z zarządzania i marketingu (obydwa kierunki studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim). Prowadzi działalność naukową w ramach studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2014 roku prowadzi działalność szkoleniowo-konsultingową. W jej ramach projektuje i wdraża programy szkoleniowe i mentoringowe z zakresu kompetencji menedżerskich, szczególnie tych związanych z negocjacjami i skuteczną komunikacją. Prowadził zajęcia na studiach podyplomowych i MBA. Wspieraa firmy z branż finansowej, edukacyjnej, budowlanej, chłodniczej, automotive, medycznej, technologicznej, FMCG i przemysłu ciężkiego w uporządkowaniu i zoptymalizowaniu procesów komunikacyjnych i negocjacyjnych. Doświadczenie trenerskie zdobył u boku cenionego eksperta oraz trenera – prof. Zbigniewa Nęckiego, autora jednego z pierwszych podręczników negocjacji na polskim rynku wydawniczym oraz założyciela Katedry Negocjacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w szkoleniach dla doświadczonych profesjonalistów, którzy oczekują praktycznej wiedzy, gotowej do zastosowania w złożonych procesach biznesowych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.