Negocjacje zakupowe i sprzedażowe

Uczestnik szkolenia zyska praktyczne umiejętności i strategie potrzebne do skutecznych negocjacji w obszarze sprzedaży i zakupów. Będzie potrafił identyfikować interesy i potrzeby stron, budować relacje oparte na zaufaniu oraz negocjować korzystne warunki handlowe. Dzięki temu szkoleniu uczestnik będzie w stanie osiągać lepsze rezultaty w negocjacjach, zwiększać efektywność sprzedaży i zakupów, oraz budować trwałe partnerstwa biznesowe.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia

Grupa docelowa szkolenia to osoby odpowiedzialne za procesy sprzedaży i zakupów w organizacjach, takie jak menedżerowie sprzedaży, przedstawiciele handlowi, dyrektorzy ds. zakupów, negocjatorzy oraz inne osoby zaangażowane w negocjacje handlowe. Szkolenie skierowane jest zarówno do początkujących negocjatorów, którzy chcą zdobyć podstawowe umiejętności negocjacyjne, jak i do doświadczonych profesjonalistów, którzy pragną doskonalić swoje techniki i podnosić swoje wyniki sprzedażowe lub zakupowe. Dzięki szkoleniu uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności negocjacyjne, które pozwolą im skutecznie prowadzić negocjacje sprzedażowe i zakupowe. Będą w stanie budować trwałe relacje z klientami, osiągać korzystne warunki handlowe oraz rozwiązywać konflikty i negocjować win-win.

Idea szkolenia opiera się na potrzebie dostarczenia uczestnikom praktycznych umiejętności i strategii, które pomogą im skutecznie prowadzić negocjacje w obszarze sprzedaży i zakupów. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w niezbędne narzędzia i techniki, które umożliwią im osiągnięcie pozytywnych rezultatów w negocjacjach handlowych.

Szkolenie koncentruje się na kluczowych aspektach negocjacji, takich jak planowanie, przygotowanie i strategia negocjacyjna. Uczestnicy dowiedzą się, jak budować zaufanie, identyfikować interesy i potrzeby drugiej strony oraz tworzyć oferty i propozycje wartości, które będą korzystne dla obu stron. Skupimy się również na zarządzaniu emocjami, radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami i rozwiązywaniu konfliktów, które mogą pojawić się podczas negocjacji.

W ramach szkolenia omówione zostaną techniki perswazji i argumentacji, które pozwolą uczestnikom przekonywać i wpływać na decyzje drugiej strony. Będziemy również analizować negocjacje cenowe i negocjacje warunków umowy, aby uczestnicy mogli uzyskać jak najkorzystniejsze warunki handlowe.

wyślij zapytanie

Techniki negocjacji sprzedażowych i zakupowych – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie zdolności adaptacyjnych: Negocjacje często wymagają szybkiego reagowania na zmieniające się sytuacje i dostosowywania strategii. Uczestnicy szkolenia rozwijają zdolność adaptacji do różnych warunków i zmiennych czynników, co przekłada się na elastyczność w podejściu do negocjacji i umiejętność szybkiego dostosowania się do nowych sytuacji.
 • Budowanie zaufania w relacjach biznesowych: Umiejętność skutecznego negocjowania wpływa na budowanie zaufania w relacjach biznesowych zarówno z klientami, jak i dostawcami. Organizacja, której pracownicy są wyszkoleni w negocjacjach, może zyskać reputację jako partner, z którym warto współpracować, co może prowadzić do długoterminowych relacji opartych na zaufaniu.
 • Podnoszenie standardów w branży: Poprzez stosowanie skutecznych technik negocjacyjnych, organizacja może przyczynić się do podnoszenia standardów w branży. Zdobycie renomy jako negocjatorzy, którzy osiągają korzystne porozumienia i rozwiązują konflikty w sposób satysfakcjonujący dla obu stron, może przyczynić się do podnoszenia jakości relacji handlowych na rynku.
 • Kreowanie innowacyjnych rozwiązań: Negocjacje wymagają kreatywnego myślenia i poszukiwania nowatorskich rozwiązań. Przez rozwijanie umiejętności negocjacyjnych, pracownicy mogą stymulować procesy innowacyjne w organizacji. Tworzenie nowych propozycji wartości, poszukiwanie alternatywnych rozwiązań i budowanie innowacyjnych strategii negocjacyjnych mogą przyczynić się do przewagi konkurencyjnej i generowania nowych pomysłów.
 • Zwiększenie efektywności organizacyjnej: Poprawa umiejętności negocjacyjnych pracowników może przyczynić się do ogólnego wzrostu efektywności organizacji. Skuteczne negocjacje sprzedażowe i zakupowe przekładają się na lepsze wyniki finansowe, zwiększenie udziału w rynku, efektywne wykorzystanie zasobów i doskonalenie procesów biznesowych.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie skuteczności negocjacji: Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności i strategie negocjacyjne, co pozwoli im prowadzić negocjacje z większą pewnością siebie i skutecznością. Dzięki temu organizacja będzie w stanie osiągać korzystniejsze warunki handlowe, lepsze umowy i wynegocjowane ceny.
 • Budowanie trwałych relacji: Szkolenie skupia się również na umiejętnościach budowania zaufania i tworzenia trwałych relacji z klientami. Przełamanie bariery mistrzowskiej negocjacji pozwoli na budowanie długoterminowych partnerstw biznesowych, co może prowadzić do większej lojalności klientów i powtarzalnych transakcji.
 • Zwiększenie satysfakcji klientów: Dobre negocjacje sprzedażowe i zakupowe przekładają się na satysfakcję klientów. Dzięki lepszym warunkom handlowym i dostosowaniu oferty do ich potrzeb, organizacja może dostarczać produkty i usługi, które spełniają oczekiwania klientów, co wpływa na ich zadowolenie i pozytywne opinie o firmie.
 • Lepsze wyniki finansowe: Efektywne negocjacje mogą przyczynić się do osiągania lepszych wyników finansowych organizacji. Korzystniejsze warunki handlowe, zwiększenie sprzedaży i redukcja kosztów zakupów mogą prowadzić do wzrostu zysków i rentowności działalności.
 • Zwiększenie kompetencji zespołu: Szkolenie umożliwi uczestnikom rozwijanie ich umiejętności negocjacyjnych, co przyczyni się do wzrostu kompetencji całego zespołu odpowiedzialnego za sprzedaż i zakupy. Lepsze umiejętności negocjacyjne pracowników mogą wpływać na efektywność całej organizacji.
 • Konkurencyjność na rynku: Organizacja, która posiada personel dobrze wyszkolony w technikach negocjacyjnych, może zyskać przewagę konkurencyjną na rynku. Skuteczne negocjacje pozwalają na pozyskiwanie lepszych warunków handlowych, nawiązywanie strategicznych partnerstw i efektywne zarządzanie relacjami z dostawcami i klientami.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności interpersonalnych: Negocjacje wymagają skutecznej komunikacji i budowania relacji. Uczestnicy szkolenia będą rozwijać swoje umiejętności interpersonalne, takie jak umiejętność słuchania, wyrażania swoich myśli i przekonywania innych. Te umiejętności mogą być przydatne nie tylko w kontekście negocjacji handlowych, ale także w innych obszarach życia zawodowego i osobistego.
 • Zwiększenie pewności siebie: Udział w szkoleniu pozwoli pracownikom zyskać większą pewność siebie w prowadzeniu negocjacji. Nabędą wiedzę, strategie i techniki, które pozwolą im efektywnie radzić sobie z trudnościami i osiągać lepsze rezultaty. Większa pewność siebie przekłada się na większą skuteczność i poczucie własnej wartości.
 • Skuteczne rozwiązywanie konfliktów: Negocjacje często wiążą się z konfliktami i różnymi interesami. Szkolenie umożliwi pracownikom rozwinięcie umiejętności rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny i poszukiwanie rozwiązań, które satysfakcjonują obie strony. Ta umiejętność może być cenna nie tylko w kontekście negocjacji, ale także w codziennej pracy zespołowej.
 • Rozwój kreatywności i elastyczności: Negocjacje wymagają często kreatywnego myślenia i elastycznego podejścia. Pracownicy, którzy uczestniczą w szkoleniu, będą rozwijać te umiejętności poprzez analizę różnych scenariuszy, szukanie alternatywnych rozwiązań i dostosowywanie się do zmieniających się warunków negocjacyjnych. To może przyczynić się do rozwoju ich zdolności adaptacyjnych i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.
 • Samorozwój i podnoszenie kwalifikacji: Udział w szkoleniu stanowi formę samorozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Pracownicy, którzy aktywnie uczestniczą w procesach szkoleniowych, budują swoje portfolio umiejętności i wiedzy, co może wpływać na ich rozwój kariery i zdolność do awansu.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Wiedza, umiejętności i postawy negocjatora w procesie negocjacji
 • Handlowanie jako gra – specyfika negocjacji zakupowych
 • Najczęstsze błędy w procesie negocjacji
 • Formułowanie celów negocjacyjnych i kryteriów ich realizacji
 • Analiza pozycji negocjacyjnych
 • Analiza SWOT w negocjacjach
 • Przygotowanie alternatyw i scenariuszy do osiągnięcia
 • Budowanie klimatu sprzyjającego negocjacjom
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w negocjacjach
 • Rozpoznawanie stylu komunikacji dostawcy
 • Umiejętne prezentowanie swojego stanowiska
 • Otwarcie spotkania
 • Prezentacja stanowisk
 • Negocjacje właściwe przełamywanie impasu w rozmowach
 • Zamykanie negocjacji
 • Twarde, miękkie, rzeczowe
 • Ugodowy, rywalizacyjny, kooperacyjny
 • Autoanaliza własnego stylu
 • Zasady wywierania wpływu według Cialdiniego
 • Techniki i triki negocjacyjne sprzedawców
 • Argumentacja i perswazja w procesie negocjacji zakupowych

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Diagnoza potrzeb rozwojowych

Metoda ta polega na analizie aktualnych narzędzi i sposobów pracy w firmie, a następnie zidentyfikowanie kluczowych obszarów i wyzwań jakie stoją przed organizacją.

2

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

3

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

4

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

Trenerzy

Maciej Sasin

Socjolog, filozof, absolwent studiów podyplomowych: Psychologia w Zarządzaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Mistrz Praktyk NLP, coach w metodyce Multilevel Coachingu. Ukończył kurs analizy transakcyjnej zakończony testem 101. Prowadzi firmę Akademia Rozwoju Kompetencji, która w 2017 roku otrzymała tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości. Przez 6 lat zarządzał działem HR w firmie z branży motoryzacyjnej, gdzie odpowiadał za rekrutację, coaching, wdrażał i szkolił pracowników z zakresu technik sprzedaży, kompetencji managerskich i osobistych, odpowiadał za komunikację wewnętrzną. Wykładowca i trener zagadnień z zakresu psychologii w biznesie oraz w rozwoju osobistym. Konsultant rozwoju organizacyjnego. Autor wielu książek. Pomaga firmom budować zaangażowanie pracowników.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.