Negocjacje

Uczestnik szkolenia z zakresu negocjacji zyska umiejętność skutecznego prowadzenia negocjacji, nabywając nowe strategie i techniki pozwalające osiągać lepsze wyniki w negocjacjach. Ponadto, zdobędzie wiedzę na temat psychologii negocjacji oraz umiejętność analizy sytuacji i dostosowywania strategii do konkretnych przypadków, co przyczyni się do podniesienia jego skuteczności w biznesowych rozmowach i negocjacjach. Szkolenie pozwoli także uczestnikowi rozwijać umiejętności komunikacyjne i budować trwałe relacje z partnerami biznesowymi.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Negocjacje

Grupa docelowa menedżerów średniego i wyższego szczebla, pracowników działów sprzedaży i zakupów oraz wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności negocjacyjne i osiągać lepsze wyniki w biznesowych negocjacjach.

Idea szkolenia polega na dostarczeniu uczestnikom wiedzy, umiejętności i narzędzi niezbędnych do skutecznego prowadzenia negocjacji w środowisku biznesowym. Szkolenie ma na celu rozwijanie kompetencji negocjacyjnych, zwiększanie pewności siebie uczestników oraz pomaganie im osiągać lepsze rezultaty w negocjacjach, co przyczynia się do sukcesu ich firm oraz rozwoju kariery zawodowej.

wyślij zapytanie

Negocjacje – korzyści ze szkolenia

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie skuteczności negocjacyjnej: Pracownicy, którzy uczestniczyli w szkoleniu, posiadają bardziej zaawansowane umiejętności negocjacyjne, co pozwala organizacji osiągać lepsze warunki handlowe, zawierać korzystniejsze umowy i efektywniej rozwiązywać konflikty.
 • Poprawa relacji z partnerami biznesowymi: Dzięki lepszym umiejętnościom komunikacyjnym i negocjacyjnym, organizacja może budować trwałe i partnerskie relacje z klientami, dostawcami i innymi interesariuszami, co może przyczynić się do długotrwałej współpracy i lojalności.
 • Zwiększenie konkurencyjności: Posiadanie zespołu z doskonałymi umiejętnościami negocjacyjnymi pozwala firmie wyprzedzać konkurencję, zdobywać nowych klientów i utrzymywać swoją pozycję na rynku.
 • Rozwiązywanie konfliktów wewnętrznych: Dobre umiejętności negocjacyjne pomagają w rozwiązywaniu sporów i konfliktów wewnątrz organizacji, co może poprawić atmosferę pracy i efektywność zespołu.
 • Optymalizacja procesów zakupowych: Dzięki szkoleniu pracownicy odpowiedzialni za zakupy mogą negocjować lepsze warunki dostaw i ceny, co przyczynia się do obniżenia kosztów operacyjnych organizacji.
 • Rozwój talentów wewnętrznych: Szkolenie z negocjacji może pomóc w identyfikowaniu i rozwijaniu potencjału negocjacyjnego wśród pracowników, co może prowadzić do awansów i rozwijania liderów wewnętrznych.
 • Zwiększenie zaufania klientów: Organizacja, która wykazuje się profesjonalizmem i umiejętnościami negocjacyjnymi, zyskuje zaufanie klientów, co może prowadzić do polepszenia wizerunku firmy.
 • Redukcja ryzyka: Dzięki lepszym umiejętnościom negocjacyjnym firma może unikać niekorzystnych umów i sytuacji, co przekłada się na mniejsze ryzyko finansowe i prawne.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności zawodowych: Szkolenie pozwala pracownikom rozwijać umiejętności negocjacyjne, które są cenne w wielu dziedzinach zawodowych, co może wpłynąć na ich rozwój kariery.
 • Zwiększenie pewności siebie: Dzięki zdobytej wiedzy i praktyce w negocjacjach, pracownicy zyskują większą pewność siebie, co może przekładać się na bardziej skuteczną pracę i lepsze wyniki.
 • Poprawa umiejętności komunikacyjnych: Szkolenie pomaga w doskonaleniu umiejętności słuchania, argumentowania i przekonywania, co jest przydatne nie tylko w negocjacjach, ale także w codziennej komunikacji z kolegami, przełożonymi i klientami.
 • Efektywniejsze rozwiązywanie konfliktów: Pracownicy, którzy uczestniczyli w szkoleniu, są lepiej przygotowani do rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy, co przyczynia się do lepszej atmosfery i harmonii w zespole.
 • Możliwość awansu: Posiadanie zaawansowanych umiejętności negocjacyjnych może otworzyć przed pracownikami drzwi do awansu na wyższe stanowiska, zwłaszcza w działach zakupów, sprzedaży i zarządzania.
 • Rozwój umiejętności interpersonalnych: Szkolenie pomaga w budowaniu lepszych relacji z innymi ludźmi, co może być cenne zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.
 • Podnoszenie samooceny: Uczestnictwo w szkoleniu może zwiększyć poczucie własnej wartości i skuteczności, co wpływa na ogólny poziom satysfakcji z pracy.
 • Zwiększenie wartości na rynku pracy: Pracownicy z zaawansowanymi umiejętnościami negocjacyjnymi stają się atrakcyjniejszymi kandydatami na rynku pracy, co może otwierać przed nimi nowe możliwości zawodowe.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • istota negocjacji, rodzaje negocjacji
 • warunki i zasady dobrych negocjacji
 • moja rola w procesie negocjacji
 • podstawowe prawa psychologiczne w negocjacjach
 • reguły wpływu społecznego w procesie negocjacyjnym
 • kompetencje zawodowe negocjatora
 • budowanie profesjonalnej postawy negocjatora
 • osobowość a wybór stylu negocjacyjnego
 • emocje i samoocena w negocjacjach
 • znaczenie stylu komunikacyjnego
 • budowanie asertywnej postawy w komunikacji negocjatora
 • aktywne słuchanie w procesie negocjacji
 • parametry negocjacji i ustalanie celów
 • BATNA – najlepsza alternatywa negocjowanego porozumienia
 • silne i słabe strony partnerów negocjacji
 • identyfikacja interesów i potrzeb partnera negocjacyjnego
 • odróżnienie stanowisk od interesów negocjacyjnych – u obu stron negocjacji
 • techniki i taktyki negocjacyjne – poznanie technik i obrona przed nimi
 • dopasowanie technik i taktyk do danej fazy w procesie negocjacji
 • pat, impas i zastój – strategie przełamywania oporu w negocjacjach
 • efektywne finalizowanie procesu negocjacji
 • skuteczne radzenie sobie w trudnych sytuacjach negocjacyjnych
 • gra negocjacyjna oparta na przypadkach negocjacyjnych przygotowanych przez uczestników
 • omówienie negocjacji (wskazanie mocnych i słabych stron, podpowiedzi dodatkowych argumentów negocjacyjnych od trenera)

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład i prezentacja

Trener przekazuje teoretyczną wiedzę na temat negocjacji, prezentując kluczowe pojęcia, modele i strategie.

2

Ćwiczenia praktyczne

Uczestnicy szkolenia mają okazję do praktycznego stosowania zdobytej wiedzy w symulowanych sytuacjach negocjacyjnych. To pozwala im ćwiczyć umiejętności i eksperymentować z różnymi strategiami.

3

Dyskusje grupowe

Uczestnicy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami i pomysłami na temat negocjacji w grupach dyskusyjnych. To sprzyja wymianie wiedzy i perspektyw.

4

Role-play

Symulacje negocjacji, w których uczestnicy odgrywają różne role, pozwalają na praktyczne wykorzystanie nowych umiejętności w kontrolowanych warunkach.

5

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych przypadków negocjacji pozwala uczestnikom zrozumieć, jak różne podejścia i decyzje wpłynęły na wyniki negocjacji. To pomaga wyciągać wnioski i stosować lekcje w praktyce.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii