Negocjowanie umów handlowych

Uczestnik szkolenia “Negocjowanie umów handlowych” zdobędzie umiejętności efektywnego komunikowania się i argumentowania w trakcie negocjacji, co pozwoli na osiąganie korzystniejszych warunków umów. Nauczy się również rozpoznawać i stosować różne techniki negocjacyjne, dostosowane do specyfiki branży i charakteru rozmówcy.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Negocjowanie umów handlowych

Grupa docelowa szkolenia “Negocjowanie umów handlowych” obejmuje szeroki zakres profesjonalistów zainteresowanych rozwijaniem umiejętności negocjacyjnych. Są to przede wszystkim pracownicy działów handlowych, którzy na co dzień zajmują się negocjacjami umów i poszukiwaniem nowych możliwości biznesowych. Szkolenie jest także skierowane do menedżerów i specjalistów ds. zakupów oraz sprzedaży, którzy pragną usprawnić procesy negocjacyjne w swoich organizacjach. Adresowane jest również do przedsiębiorców, osób prowadzących własną działalność gospodarczą, prawników specjalizujących się w prawie handlowym oraz wszystkich pracowników, którzy są odpowiedzialni za tworzenie, negocjowanie i zarządzanie umowami handlowymi, a przez to chcą zabezpieczyć interesy firmy i zminimalizować ryzyko prawne.

Idea szkolenia “Negocjowanie umów handlowych” opiera się na przekazaniu uczestnikom kompleksowej wiedzy i narzędzi niezbędnych do skutecznego negocjowania umów w środowisku biznesowym. Szkolenie ma na celu nie tylko rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych uczestników, ale także zwiększenie ich świadomości prawnej i strategicznej. Przez praktyczne ćwiczenia, analizę studiów przypadków oraz interaktywne warsztaty, uczestnicy nauczą się, jak efektywnie przygotować się do negocjacji, budować relacje z partnerami biznesowymi oraz osiągać korzystne porozumienia, które będą wspierać cele i strategię ich organizacji. Szczególny nacisk kładziony jest na zrozumienie dynamiki procesu negocjacyjnego, rozpoznawanie i stosowanie odpowiednich taktyk negocjacyjnych oraz zarządzanie ryzykiem i aspektami prawnymi umów handlowych.

zapisz się na szkolenie już teraz

Negocjowanie umów handlowych – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności: Organizacja, posiadając pracowników doskonale przygotowanych do negocjacji, staje się bardziej elastyczna i zdolna do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe. To z kolei sprzyja innowacyjności i zwiększa konkurencyjność firmy.
 • Poprawa kultury organizacyjnej: Szkolenie sprzyja budowaniu kultury opartej na współpracy, wzajemnym szacunku i otwartości na negocjacje wewnętrzne. Pracownicy uczą się, jak efektywnie komunikować się i rozwiązywać konflikty, co przekłada się na lepszą atmosferę pracy.
 • Optymalizacja procesów decyzyjnych: Uczestnicy szkolenia zdobywają umiejętności krytycznego myślenia i analizy sytuacji negocjacyjnych, co pozwala na bardziej przemyślane i strategiczne podejmowanie decyzji zarówno na poziomie indywidualnym, jak i organizacyjnym.
 • Zwiększenie adaptacyjności do zmian rynkowych: Szkolenie z negocjacji umożliwia organizacjom i ich pracownikom lepsze zrozumienie dynamiki rynku i dostosowanie się do niej, co jest kluczowe w szybko zmieniającym się środowisku biznesowym.

Korzyści dla organizacji

 • Poprawa wyników negocjacji: Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę i umiejętności, które pozwalają na skuteczniejsze negocjowanie umów, co bezpośrednio przekłada się na lepsze warunki współpracy z partnerami biznesowymi. Dzięki temu organizacje mogą osiągać korzystniejsze ceny, terminy realizacji i inne kluczowe dla siebie warunki.
 • Zmniejszenie ryzyka prawnego: Szkolenie dostarcza wiedzy na temat aspektów prawnych umów handlowych, co pozwala na lepsze zrozumienie i zabezpieczenie przed ryzykiem prawnym. Pracownicy uczą się, jak unikać pułapek prawnych i jak tworzyć umowy, które są nie tylko korzystne, ale i zgodne z obowiązującymi przepisami.
 • Wzrost efektywności działu handlowego: Dzięki szkoleniu pracownicy działów handlowych zyskują narzędzia do efektywniejszego planowania i przeprowadzania negocjacji. To z kolei prowadzi do szybszego zamykania umów, zwiększenia liczby udanych transakcji i poprawy ogólnej wydajności działu.
 • Budowanie trwałych relacji biznesowych: Szkolenie kładzie duży nacisk na umiejętność budowania i utrzymywania dobrych relacji z partnerami. Uczestnicy uczą się, jak negocjować w sposób, który jest uczciwy i transparentny, co sprzyja budowaniu zaufania i długoterminowej współpracy.
 • Zwiększenie konkurencyjności firmy: Organizacja, której pracownicy są dobrze przygotowani do negocjacji umów handlowych, staje się bardziej konkurencyjna na rynku. Umiejętność skutecznego negocjowania może być kluczowym czynnikiem różnicującym firmę od konkurencji, szczególnie w trudnych warunkach rynkowych.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności negocjacyjnych: Uczestnicy szkolenia zdobywają i doskonalą techniki negocjacyjne, co pozwala im na skuteczniejsze prowadzenie rozmów i osiąganie lepszych warunków umów. Te umiejętności są cenne nie tylko w kontekście zawodowym, ale mogą być również przydatne w życiu prywatnym.
 • Zwiększenie pewności siebie: Lepsze przygotowanie do procesu negocjacyjnego i znajomość technik negocjacyjnych przekładają się na wzrost pewności siebie podczas negocjacji. Uczestnicy czują się bardziej komfortowo w roli negocjatora, co pozytywnie wpływa na ich efektywność.
 • Poprawa umiejętności komunikacyjnych: Elementem szkolenia jest również rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, niezbędnych w negocjacjach. Uczestnicy uczą się, jak skutecznie argumentować, słuchać i odpowiadać na potrzeby drugiej strony, co jest cenne w wielu aspektach życia zawodowego.
 • Rozwój kompetencji interpersonalnych: Szkolenie pozwala na lepsze rozumienie dynamiki relacji biznesowych i nauczanie się, jak budować efektywne, długoterminowe relacje z partnerami biznesowymi. Uczestnicy rozwijają również umiejętności pracy zespołowej i negocjacji w grupie.
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy: Efektywne negocjowanie umów może przyczynić się do lepszego poczucia spełnienia zawodowego, gdyż pracownicy widzą bezpośrednie rezultaty swoich działań, takie jak lepsze warunki umów dla ich firmy.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do negocjacji: definicje, kluczowe pojęcia.
 • Typy negocjacji i ich charakterystyka.
 • Fazy procesu negocjacyjnego.
 • Psychologia negocjacji: jak emocje wpływają na proces negocjacji.
 • Analiza SWOT w kontekście negocjacji.
 • Zdefiniowanie celów negocjacyjnych i strategii.
 • Badanie i analiza strony przeciwnej.
 • Tworzenie planu negocjacyjnego.
 • Przegląd i zastosowanie różnych technik negocjacyjnych.
 • Strategie komunikacji perswazyjnej.
 • Techniki radzenia sobie z trudnymi i agresywnymi strategiami negocjacyjnymi.
 • Znaczenie języka ciała i komunikacji niewerbalnej w negocjacjach.
 • Podstawowe elementy umowy handlowej.
 • Najczęściej występujące klauzule w umowach handlowych i ich znaczenie.
 • Negocjowanie klauzul specyficznych i zabezpieczających.
 • Przegląd typowych problemów prawnych i sposoby ich unikania.
 • Scenariusze i symulacje negocjacji (role play).
 • Analiza przypadków: studia przypadków rzeczywistych negocjacji.
 • Techniki radzenia sobie z impasem negocjacyjnym.
 • Negocjowanie i finalizacja umowy: od teorii do praktyki.
 • Efektywne zamykanie negocjacji.
 • Techniki utrzymywania dobrych relacji z partnerami po negocjacjach.
 • Monitoring i zarządzanie umową po zawarciu negocjacji.
 • Analiza i ocena procesu negocjacyjnego: lekcje na przyszłość.
 • Budowanie własnego stylu negocjacyjnego.
 • Rozwój umiejętności miękkich kluczowych w negocjacjach (np. empatia, asertywność).
 • Zarządzanie stresem i emocjami w trakcie negocjacji.
 • Planowanie dalszego rozwoju kompetencji negocjacyjnych.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykłady interaktywne

Prezentacje teoretyczne uzupełnione o interaktywny dialog z uczestnikami, mające na celu wprowadzenie do kluczowych pojęć, teorii i metod negocjacyjnych.

2

Ćwiczenia praktyczne i symulacje

Zadania i scenariusze symulacyjne, w których uczestnicy odgrywają role zgodnie z przydzielonymi scenariuszami negocjacyjnymi.

3

Analiza studiów przypadków

Dyskusje grupowe na temat rzeczywistych przykładów negocjacji handlowych, w tym zarówno udanych, jak i tych mniej udanych.

4

Role play

Ćwiczenia, w których uczestnicy wcielają się w role negocjatorów, aby przećwiczyć zdobyte umiejętności w kontrolowanym środowisku.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.