NVC dla menadżerów

Uczestnik szkolenia zyska umiejętność efektywnej i empatycznej komunikacji, co pozwoli mu lepiej zrozumieć potrzeby i uczucia zarówno swoje, jak i innych osób w zespole. Będzie potrafił skutecznie radzić sobie z konfliktami, tworzyć pozytywną atmosferę pracy i budować lepsze relacje z pracownikami, co przyczyni się do efektywnego zarządzania zespołem i osiągania lepszych wyników w organizacji.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: NVC dla menadżerów

Grupa docelowa: Szkolenie NVC (Nonviolent Communication – Komunikacja Bez Przemocy) skierowane jest głównie do menadżerów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne w pracy. NVC to metoda komunikacji, która pomaga zrozumieć i wyrażać uczucia oraz potrzeby, zarówno swoje, jak i innych ludzi, w sposób empatyczny i szanujący. Dzięki NVC menadżerowie mogą lepiej radzić sobie w konfliktowych sytuacjach, budować pozytywne relacje z pracownikami, zwiększać zaangażowanie zespołu i efektywność działań.

Idea szkolenia polega na nauczaniu uczestników skutecznej komunikacji opartej na empatii, zrozumieniu, szacunku i budowaniu zaufania. Głównym celem szkolenia jest wyposażenie menadżerów w umiejętności rozumienia własnych potrzeb, uczuć oraz potrzeb i uczuć innych osób w sposób głęboki i autentyczny.

Podczas szkolenia NVC uczestnicy będą się uczyć:

 • Świadomości własnych uczuć i potrzeb: Szkolenie zachęca menadżerów do zrozumienia, jakie emocje i potrzeby wpływają na ich działania i komunikację z innymi.
 • Empatii: NVC skupia się na rozwijaniu zdolności empatycznego słuchania i zrozumienia punktu widzenia innych osób bez oceniania czy krytykowania.
 • Wyrażania uczuć i potrzeb: Uczestnicy będą ćwiczyć wyrażanie swoich uczuć i potrzeb w sposób klarowny i konstruktywny, aby ułatwić zrozumienie ich przez innych.
 • Rozwiązywania konfliktów: Szkolenie pomaga menadżerom w radzeniu sobie z konfliktami w sposób, który nie narusza godności i wartości innych osób, a jednocześnie uwzględnia własne potrzeby.
 • Skutecznej komunikacji: Szkolenie pokazuje, jak można skutecznie przekazywać informacje, delegować zadania, motywować zespół i wspierać rozwój pracowników.
 • Tworzenia pozytywnej atmosfery: NVC pomaga menadżerom w tworzeniu klimatu zaufania, współpracy i otwartej komunikacji w miejscu pracy.

Podczas szkolenia NVC, menadżerowie będą mieli okazję ćwiczyć te umiejętności poprzez różnego rodzaju praktyczne ćwiczenia.

wyślij zapytanie

NVC dla menadżerów – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost zaangażowania w cele organizacji: NVC sprzyja budowaniu wspólnego celu i więzi w zespole. Zarówno menadżerowie, jak i pracownicy, angażują się bardziej w osiąganie celów organizacji, gdyż czują się częścią zgranego i empatycznego zespołu.
 • Zwiększenie kreatywności i innowacyjności: Atmosfera wzajemnego szacunku i akceptacji, która wynika z NVC, tworzy bezpieczne środowisko, w którym pracownicy czują się swobodnie dzielić swoje pomysły. To może przyczynić się do wzrostu kreatywności i innowacyjności w organizacji.
 • Poprawa atmosfery pracy: NVC wspiera tworzenie pozytywnej i przyjaznej atmosfery w miejscu pracy, co wpływa na ogólny komfort i satysfakcję pracowników oraz menadżerów.
 • Wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego: NVC może pomóc pracownikom w lepszym zrozumieniu siebie, swoich celów i wartości. To przyczynia się do ich osobistego i zawodowego rozwoju.
 • Zwiększenie zdolności rozwiązywania problemów: Dzięki umiejętnościom komunikacyjnym nabytym dzięki NVC, zarówno menadżerowie, jak i pracownicy, są lepiej wyposażeni w radzenie sobie z różnymi wyzwaniami w pracy i życiu.
 • Pozytywny wpływ na firmową kulturę: Wdrożenie NVC może przyczynić się do budowy pozytywnej i wartościowej kultury organizacyjnej, co może być kluczowym elementem atrakcyjności firmy dla potencjalnych pracowników i klientów.
 • Poprawa równowagi praca-życie: NVC uczy pracowników i menadżerów dbania o własne potrzeby i potrzeby innych w równowadze z wymaganiami zawodowymi. To przyczynia się do lepszej harmonii między pracą a życiem osobistym.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększona produktywność: Poprawiona komunikacja i lepsze relacje między pracownikami przekładają się na efektywniejszą współpracę w zespole. Mniej czasu jest marnowane na nieporozumienia, a zrozumienie celów i oczekiwań organizacji sprzyja skupieniu się na kluczowych zadaniach.
 • Redukcja konfliktów i absencji: NVC umożliwia menadżerom i pracownikom rozwiązywanie konfliktów w sposób pozbawiony przemocy i skuteczny. To prowadzi do zmniejszenia napięć w miejscu pracy i pozytywnie wpływa na poziom absencji pracowników.
 • Wzrost zaangażowania pracowników: Wdrażanie NVC tworzy atmosferę wzajemnego szacunku i zrozumienia, co sprawia, że pracownicy czują się bardziej zaangażowani w pracę i chętnie angażują się w osiąganie celów firmy.
 • Lepsza retencja pracowników: Organizacje, które promują kulturę empatii i szacunku, przyciągają i zatrzymują wysoko wykwalifikowanych pracowników. Pozytywne relacje między pracownikami sprawiają, że są oni bardziej lojalni wobec firmy.
 • Poprawa wizerunku firmy: Organizacje, które aktywnie dbają o rozwijanie umiejętności komunikacyjnych swoich menadżerów i pracowników, zyskują reputację jako pracodawcy, którzy dbają o dobro swoich pracowników. To może przyciągać utalentowanych kandydatów na rynku pracy.
 • Skuteczniejsze rozwiązywanie problemów: NVC pomaga identyfikować główne przyczyny problemów w organizacji oraz skutecznie je rozwiązywać, co pozwala unikać ich powtarzania się w przyszłości.
 • Pozytywny wpływ na atmosferę organizacyjną: Wdrożenie NVC tworzy kulturę szacunku, wsparcia i otwartej komunikacji, co przekłada się na pozytywną atmosferę w miejscu pracy. To wpływa na zwiększenie motywacji pracowników i ogólny poziom zadowolenia z pracy.
 • Zwiększenie satysfakcji klientów: Lepsza komunikacja i współpraca w zespole przekładają się na poprawę jakości usług i produktów oferowanych przez firmę, co może prowadzić do większej satysfakcji klientów.

Korzyści dla pracowników

 • Skuteczniejsze zarządzanie zespołem: NVC dostarcza menadżerom narzędzi do lepszego zrozumienia potrzeb i uczuć pracowników, co pozwala na lepsze dostosowanie stylu zarządzania do indywidualnych oczekiwań członków zespołu.
 • Lepsza komunikacja z pracownikami: Dzięki NVC menadżerowie są w stanie bardziej empatycznie i efektywnie komunikować się z pracownikami, co prowadzi do klarowniejszego przekazywania informacji i unikania konfliktów.
 • Zwiększenie zaangażowania zespołu: Menadżerowie, którzy wykazują empatię i zrozumienie dla potrzeb pracowników, są bardziej skuteczni w motywowaniu zespołu i zwiększaniu jego zaangażowania w pracę.
 • Lepsze radzenie sobie z konfliktami: NVC umożliwia menadżerom rozwiązywanie konfliktów w sposób pozbawiony przemocy i bardziej skuteczny. To pozwala na szybsze i bardziej satysfakcjonujące rozwiązania problemów w zespole.
 • Rozwijanie umiejętności przywódczych: Dążenie do empatycznej i szanującej komunikacji rozwija umiejętności przywódcze menadżerów, co może przyczynić się do ich rozwoju zawodowego.
 • Zrozumienie i wsparcie: Pracownicy, którzy doświadczają NVC w miejscu pracy, czują się bardziej zrozumiani i wspierani przez swoich menadżerów. To przyczynia się do większej satysfakcji i zaangażowania zawodowego.
 • Skuteczniejsza komunikacja z menadżerami: Dzięki NVC, pracownicy potrafią lepiej wyrażać swoje potrzeby i oczekiwania swoim przełożonym, co ułatwia rozwiązywanie problemów i osiąganie porozumienia.
 • Pozytywne relacje zespołowe: NVC promuje kulturę szacunku i empatii, co przekłada się na lepsze relacje między pracownikami. To sprzyja efektywnej współpracy i zwiększa efektywność zespołu.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Wyjaśnienie koncepcji NVC i jej korzyści dla menadżerów
 • Omówienie podstawowych elementów NVC: obserwacje, uczucia, potrzeby, prośby
 • Ćwiczenia na rozpoznawanie i wyrażanie uczuć i potrzeb
 • Wykrywanie i rozumienie własnych emocji i potrzeb
 • Techniki samoświadomości i samoobserwacji
 • Indywidualne ćwiczenia refleksyjne
 • Techniki empatycznego słuchania i aktywnego reagowania
 • Rozumienie perspektyw innych ludzi

Partnerstwo i ćwiczenia w parach

 • Techniki wyrażania emocji i potrzeb bez oskarżeń i krytyki
 • Uczestnicy ćwiczą wyrażanie swoich potrzeb w różnych scenariuszach
 • Rozumienie źródeł konfliktów w miejscu pracy
 • NVC jako narzędzie do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
 • Symulacje konfliktów i praktyczne scenariusze
 • Techniki motywowania i inspiracji pracowników
 • Jak skutecznie przekazywać informacje i delegować zadania
 • Indywidualne i grupowe ćwiczenia w komunikacji przywódczej
 • Budowanie zaufania i szacunku w zespole
 • Rozwijanie kultury otwartej komunikacji
 • Strategie na radzenie sobie z trudnymi sytuacjami
 • Planowanie i implementacja NVC w pracy menadżerskiej
 • Indywidualne strategie na długotrwałe wprowadzenie NVC w działalności zawodowej
 • Podsumowanie i omówienie sukcesów uczestników

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Role-playing

Uczestnicy odgrywają scenki komunikacyjne, które odzwierciedlają typowe sytuacje występujące w pracy menadżerów. Dzięki temu mają okazję praktykować i rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne w kontekście NVC.

2

Analiza przypadków

Uczestnicy analizują rzeczywiste sytuacje komunikacyjne, w których zastosowanie NVC mogłoby przynieść korzyści. Zadaniem uczestników jest wypracowanie podejścia NVC w odniesieniu do różnych scenariuszy.

3

Ćwiczenia w empatii

Uczestnicy praktykują umiejętność empatycznego słuchania, tzn. aktywnego i pełnego zrozumienia drugiej osoby, bez oceniania czy krytykowania. Ćwiczenia te rozwijają zdolność do budowania głębszych relacji z pracownikami.

4

Symulacje konfliktów

Uczestnicy uczą się, jak stosować NVC w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych sytuacji komunikacyjnych. Symulacje pozwalają na praktyczne zastosowanie technik NVC w kontrolowanym środowisku.

5

Ćwiczenia grupowe

Współpraca w grupach pozwala menadżerom na wzajemne wsparcie i wymianę doświadczeń związanych z wykorzystaniem NVC w codziennej pracy.

Agata Rajchel

Doświadczony praktyk biznesu, ponad 25 lat w zawodzie. Opracowywała autorskie projekty i szkolenia menadżerów w działach: Telewindykacji, Infoliii, Call Center i Telesprzedaży, Wsparcia Technicznego oraz IT, Reklamacji oraz Salonów Firmowych oraz zrealizowała około 450 dni szkoleniowych z zakresu kompetencji miękkich dla jednej z firm telekomunikacyjnych, jako trener wewnętrzny. Przez wiele lat była trenerem biznesu, coachem, doradcą i wykładowcą w branży B2B. W latach 1998-2000 była trenerem oraz specjalistą ds. wdrażania programów informatycznych. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Inżynieria środowiska w Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz Studium Pedagogicznego przy Uniwersytecie Śląskim w Gliwicach. Posiada międzynarodowy certyfikat Certified Master Practitioner in the art of NLP Training Design Specialist, autoryzowany przez The Society of Neuro-Linguistic Programming oraz certyfikat TRENERA NVC otrzymany w 3 letnim Studium Trenerów Nonviolent Communication.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.