Obsługa osób z niepełnosprawnością

Uczestnik szkolenia “Obsługa osób z niepełnosprawnością” zdobędzie umiejętności niezbędne do skutecznej i szanującej godność obsługi tej grupy społecznej. Nabędzie wiedzę na temat różnorodności niepełnosprawności i sposobów ich wpływu na codzienne funkcjonowanie osób, co przekłada się na lepsze zrozumienie i empatię.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Obsługa osób z niepełnosprawnością

Grupa docelowa szkolenia “Obsługa osób z niepełnosprawnością” obejmuje szeroki zakres zawodów i sektorów. Obejmuje to pracowników transportu publicznego, takich jak kierowcy autobusów, pociągów, taksówkarzy i personel lotniskowy i kolejowy, którzy często spotykają się z koniecznością asystowania osobom z niepełnosprawnościami. W sektorze sprzedaży skierowane jest do personelu sklepów, centrów handlowych i punktów usługowych, gdzie pracownicy mogą lepiej zrozumieć i spełniać potrzeby klientów z niepełnosprawnościami. W grupie docelowej szkolenia “Obsługa osób z niepełnosprawnością” znajdują się także pracownicy instytucji publicznych, takich jak urzędy, placówki oświatowe, służby zdrowia, ośrodki pomocy społecznej oraz inne jednostki administracji publicznej. W tych miejscach ważna jest umiejętność adekwatnego reagowania na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, zarówno w zakresie dostępności fizycznej, jak i komunikacji czy świadczenia usług. Szkolenie jest także istotne dla pracowników branży hotelarskiej, restauracyjnej i innych usług, gdzie zwiększona świadomość i umiejętności w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnościami są kluczowe dla zapewnienia wysokiej jakości usług.

Idea szkolenia “Obsługa osób z niepełnosprawnością” koncentruje się na promowaniu inkluzji i równości w obszarze obsługi klienta oraz interakcji społecznych. Głównym celem jest wyposażenie uczestników w wiedzę i narzędzia niezbędne do skutecznego, empatycznego i szanującego godność wspierania osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Szkolenie podkreśla znaczenie zrozumienia wyzwań, z jakimi mogą się mierzyć osoby z niepełnosprawnościami, i uczy, jak dostosować środowisko, komunikację oraz usługi, aby były one bardziej dostępne i przyjazne dla wszystkich. Poprzez praktyczne ćwiczenia, dyskusje i studia przypadków, uczestnicy uczą się, jak przekształcać teorie i wytyczne w realne działania, które przyczyniają się do budowania bardziej integracyjnego społeczeństwa.

wyślij zapytanie

Obsługa osób z niepełnosprawnością – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie konkurencyjności organizacji na rynku: Organizacje, które inwestują w szkolenia dotyczące obsługi osób z niepełnosprawnościami, często są postrzegane jako bardziej nowoczesne i odpowiedzialne społecznie, co może przyciągnąć nowych klientów i partnerów biznesowych.
 • Wzrost świadomości na temat uniwersalnego projektowania: Zarówno pracownicy, jak i organizacje zyskują wiedzę na temat projektowania i dostosowywania przestrzeni oraz usług, aby były one dostępne dla wszystkich, niezależnie od ich potrzeb i ograniczeń.
 • Podniesienie ogólnej jakości obsługi klienta: Szkolenie przyczynia się do wzrostu ogólnej jakości obsługi klienta, nie tylko w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami, ale także w szerszym kontekście.
 • Stymulowanie innowacji i kreatywności: Rozwiązywanie wyzwań związanych z obsługą osób z niepełnosprawnościami może inspirować do szukania nowych, innowacyjnych rozwiązań w innych obszarach działalności.

Korzyści dla organizacji

 • Podniesienie kwalifikacji pracowników: Szkolenie zwiększa kompetencje pracowników w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnościami, co przekłada się na wyższą jakość świadczonych usług.
 • Poprawa wizerunku organizacji: Organizacja staje się postrzegana jako miejsce przyjazne i dostępne dla wszystkich, co wzmacnia jej reputację i przyciąga nowych klientów.
 • Zgodność z przepisami prawnymi: Szkolenie pomaga organizacjom w spełnianiu wymagań prawnych dotyczących równości i niedyskryminacji.
 • Budowanie środowiska pracy opartego na inkluzji: Inwestycja w szkolenie przyczynia się do tworzenia środowiska pracy, które jest bardziej otwarte na różnorodność i lepiej rozumie potrzeby wszystkich grup społecznych.
 • Zwiększenie satysfakcji i zaangażowania pracowników: Pracownicy, którzy czują się przygotowani do pracy z różnorodnymi grupami klientów, często wykazują większą satysfakcję z pracy i są bardziej zaangażowani.
 • Zmniejszenie ryzyka sporów prawnych i skarg: Wiedza nabyta podczas szkolenia może pomóc w uniknięciu sytuacji, które mogłyby prowadzić do skarg czy konfliktów prawnych związanych z dyskryminacją lub niewłaściwą obsługą.
 • Zwiększenie dostępności usług: Szkolenie pomaga organizacjom w identyfikacji i eliminacji barier, które mogą utrudniać osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z ich usług.
 • Wzrost lojalności klientów: Organizacje, które skutecznie obsługują osoby z niepełnosprawnościami, często zyskują ich długoterminową lojalność i pozytywne opinie, co przyczynia się do budowania silnej bazy klientów.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych: szkolenie rozwija umiejętności komunikacji i budowania relacji, które są kluczowe w obsłudze klientów z niepełnosprawnościami.
 • Zwiększenie wiedzy o różnych rodzajach niepełnosprawności: pracownicy nabywają specjalistyczną wiedzę na temat różnych form niepełnosprawności, co pozwala im lepiej zrozumieć i wspierać osoby z niepełnosprawnościami.
 • Budowanie empatii i wrażliwości społecznej: szkolenie pomaga w kształtowaniu postawy empatii i wrażliwości na potrzeby innych, co jest cenne zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.
 • Poprawa kompetencji zawodowych: uczestnicy szkolenia zyskują umiejętności, które są cenione na rynku pracy, zwłaszcza w branżach związanych z obsługą klienta.
 • Zwiększenie pewności siebie w interakcjach z osobami z niepełnosprawnościami: pracownicy czują się bardziej kompetentni i pewni siebie w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami, co przekłada się na efektywniejszą pracę.
 • Budowanie świadomości na temat praw osób z niepełnosprawnościami: szkolenie zwiększa świadomość prawnych aspektów związanych z niepełnosprawnością, co jest ważne w wielu sektorach zawodowych.
 • Zwiększenie adaptacyjności i elastyczności: szkolenie uczy, jak dostosowywać się do różnych sytuacji i potrzeb klientów, co jest cenną umiejętnością w dynamicznym środowisku pracy.
 • Rozwój umiejętności problem-solvingowych: uczestnicy uczą się identyfikować i rozwiązywać problemy, które mogą napotkać osoby z niepełnosprawnościami, co zwiększa ich zdolności do efektywnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Omówienie znaczenia obsługi różnorodnych podróżnych.
 • Wyjaśnienie, dlaczego wsparcie i komunikacja są kluczowe.
 • Omówienie podstawowych zaburzeń psychicznych i fizycznych
 • Zasady zachowań i bon tonu w kontakcie z różnorodnymi podróżnymi.
 • Rola pierwszego kontaktu i znaczenie ustalania zasad wsparcia.
 • Poznanie specyfiki różnych grup podróżnych, w tym osób z chorobami
  psychicznymi, spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną.
 • Rozróżnianie potrzeb i zachowań w zależności od grupy podróżnych.
 • Techniki komunikacji z różnorodnymi podróżnymi.
 • Skuteczne przekazywanie informacji w formie dostosowanej do potrzeb.
 • Zapobieganie stereotypom i nadmiernym generalizacjom.
 • Postępowanie w sytuacjach trudnych relacyjnie i komunikacyjnie.
 • Zachowanie spokoju i profesjonalizmu w trudnych sytuacjach.
 • Pomoc osobom potrzebującym wsparcia, uwzględniając ich godność.
 • Rola zwierząt asystujących i prawa przysługujące tym zwierzętom.
 • Postępowanie wobec zwierząt asystujących podczas podróży.
 • Zrozumienie różnych rodzajów sytuacji nadzwyczajnych.
 • Zachowanie w sytuacjach kryzysowych i uwzględnianie potrzeb
  różnorodnych podróżnych.
 • Standardy procedur w trudnych sytuacjach.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład i prezentacja

Uczestnicy szkolenia otrzymują teoretyczną wiedzę na temat różnych aspektów niepełnosprawności, prawa oraz technik komunikacji.

2

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych sytuacji pomaga zrozumieć specyficzne wyzwania i sposoby radzenia sobie z nimi w praktyce.

3

Ćwiczenia interaktywne

Symulacje i role play pozwalają uczestnikom praktycznie przetestować nabyte umiejętności w bezpiecznym środowisku.

4

Warsztaty

Praktyczne zajęcia, podczas których uczestnicy pracują w grupach, rozwiązując konkretne problemy i wypracowując strategie działania.

5

Dyskusje grupowe

Wymiana doświadczeń i poglądów między uczestnikami, co sprzyja lepszemu zrozumieniu tematu i rozwija umiejętności komunikacyjne.

Trenerzy

Angelika Kuczyńska

Ponad 15 lat doświadczenia w sprzedaży, zarządzaniu oraz budowaniu programów rozwojowych. Praktyk biznesu, trener, coach z szerokim doświadczeniem od dużej międzynarodowej korporacji FMCG, administracji publicznej po prowadzenie własnych działalności gospodarczych. Jako praktyk i przedsiębiorca skupia się na wdrażaniu skutecznych narzędzi dających wymierne efekty. Wspiera treningowo i konsultacyjnie firmy od obszarów związanych z kompetencjami menadżerskimi, sprzedażowymi po rozwój kompetencji miękkich. Wspiera przyszłych przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez praktyczne warsztaty obejmujące kwestie podatkowe, organizacyjne oraz zobowiązań wobec aparatów administracji publicznej.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.