Obsługa programu Microsoft Teams

Uczestnik szkolenia “Obsługa programu Microsoft Teams” zyska umiejętność efektywnego zarządzania i korzystania z funkcji tego narzędzia, co pozwoli mu na sprawne organizowanie spotkań online, czatów oraz współpracy zespołowej. Pozna także zaawansowane funkcje, takie jak integracja z innymi aplikacjami Microsoftu oraz zarządzanie plikami i zadaniami w ramach zespołów.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Obsługa programu Microsoft Teams

Grupa docelowa szkolenia “Obsługa programu Microsoft Teams” to pracownicy firm i organizacji, którzy wykorzystują lub planują wykorzystać to narzędzie do komunikacji i współpracy zespołowej. Szkolenie jest również skierowane do menedżerów, którzy chcą lepiej zarządzać swoimi zespołami w trybie zdalnym lub hybrydowym.

Idea szkolenia “Obsługa programu Microsoft Teams” polega na dostarczeniu uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności potrzebnych do efektywnego korzystania z Microsoft Teams w codziennej pracy. Celem jest zapoznanie uczestników z podstawowymi oraz zaawansowanymi funkcjami programu, aby mogli oni sprawnie organizować spotkania, zarządzać projektami i współpracować w zespole. Szkolenie ma również na celu zwiększenie produktywności oraz ułatwienie komunikacji w środowisku zdalnym i hybrydowym.

zapisz się na szkolenie już teraz

Obsługa programu Microsoft Teams – korzyści ze szkolenia

 • Usprawnienie komunikacji: Zarówno organizacja, jak i pracownicy skorzystają z bardziej efektywnej i przejrzystej komunikacji, co przekłada się na lepsze zrozumienie zadań i celów.
 • Wzrost innowacyjności: Dzięki lepszej współpracy i wymianie pomysłów, zarówno pracownicy, jak i cała organizacja mogą bardziej innowacyjnie podchodzić do rozwiązywania problemów i realizacji projektów.
 • Zwiększenie zaangażowania: Lepsze narzędzia do współpracy mogą prowadzić do większego zaangażowania zarówno pracowników, jak i zarządzających, co pozytywnie wpływa na atmosferę pracy i wyniki biznesowe.
 • Adaptacja do nowoczesnych standardów pracy: Zarówno organizacja, jak i pracownicy będą mogli łatwiej dostosować się do współczesnych standardów pracy, takich jak praca zdalna, co jest kluczowe w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym.
 • Rozwój kultury organizacyjnej: Umożliwienie lepszej komunikacji i współpracy przyczynia się do tworzenia bardziej zintegrowanej i wspierającej się kultury organizacyjnej, z której korzyści czerpią wszyscy członkowie zespołu.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększona efektywność komunikacji: Pracownicy zyskają umiejętność sprawnego korzystania z narzędzi do komunikacji, co pozwoli na szybsze i bardziej efektywne wymiany informacji zarówno w zespole, jak i zewnętrznie.
 • Lepsza współpraca zespołowa: Dzięki zaawansowanym funkcjom współpracy, takim jak współdzielenie dokumentów, zarządzanie projektami i organizowanie spotkań online, zespoły będą mogły pracować bardziej harmonijnie i skutecznie, niezależnie od lokalizacji poszczególnych członków.
 • Optymalizacja procesów pracy: Pracownicy nauczą się jak korzystać z integracji z innymi narzędziami Microsoft, co umożliwi automatyzację wielu procesów biznesowych, oszczędzając czas i zasoby.
 • Wzrost produktywności: Dzięki lepszemu wykorzystaniu funkcji Microsoft Teams, pracownicy będą mogli szybciej realizować swoje zadania i projekty, co przełoży się na ogólny wzrost produktywności całej organizacji.
 • Zwiększona elastyczność pracy: Umożliwienie pracy zdalnej lub hybrydowej bez utraty jakości komunikacji i współpracy pozwoli organizacji na lepsze dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych i potrzeb pracowników.

Korzyści dla pracowników

 • Zwiększona efektywność komunikacji: Poznanie zaawansowanych funkcji komunikacyjnych pozwoli na szybszą i bardziej przejrzystą wymianę informacji z członkami zespołu oraz zewnętrznymi partnerami.
 • Łatwiejsza współpraca zespołowa: Dzięki znajomości narzędzi do współpracy, takich jak współdzielenie plików, organizowanie spotkań i czatów grupowych, pracownicy będą mogli skuteczniej pracować w grupach, niezależnie od lokalizacji.
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych: Zdobycie nowych umiejętności związanych z obsługą nowoczesnych narzędzi cyfrowych zwiększy kompetencje pracowników i ich wartość na rynku pracy.
 • Większa elastyczność pracy: Pracownicy będą mogli sprawnie pracować zarówno w biurze, jak i zdalnie, co umożliwi lepsze dostosowanie się do indywidualnych potrzeb i warunków pracy.
 • Oszczędność czasu: Dzięki automatyzacji wielu procesów i lepszemu zarządzaniu zadaniami, pracownicy będą mogli zaoszczędzić czas i skupić się na bardziej kreatywnych i wymagających zadaniach.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Omówienie podstawowych funkcji Microsoft Teams
  • Interfejs użytkownika
  • Nawigacja po aplikacji
  • Zakładanie konta i logowanie
 • Tworzenie i zarządzanie zespołami
  • Zakładanie nowego zespołu
  • Zapraszanie i zarządzanie członkami zespołu
  • Ustawienia prywatności i uprawnień
 • Czaty i wiadomości
  • Rozpoczynanie i zarządzanie czatami prywatnymi i grupowymi
  • Używanie formatowania tekstu i emotikonów
  • Oznaczanie i przypinanie wiadomości
 • Spotkania online
  • Planowanie spotkań
  • Organizowanie i prowadzenie wideokonferencji
  • Używanie funkcji takich jak udostępnianie ekranu, nagrywanie spotkań i notatki spotkań
 • Udostępnianie plików i dokumentów
  • Przesyłanie i udostępnianie plików w czatach i kanałach
  • Wspólna praca na dokumentach w czasie rzeczywistym
  • Integracja z OneDrive i SharePoint
 • Zarządzanie biblioteką dokumentów
  • Tworzenie i zarządzanie folderami
  • Kontrola wersji dokumentów
  • Ustawienia dostępu i uprawnień
 • Integracja z innymi aplikacjami
  • Dodawanie i korzystanie z aplikacji dostępnych w Microsoft Teams (np. Planner, Forms, OneNote)
  • Korzystanie z botów i konektorów
  • Integracja z aplikacjami zewnętrznymi (np. Trello, Zoom)
 • Automatyzacja procesów
  • Używanie Power Automate do automatyzacji zadań
  • Tworzenie prostych przepływów pracy
  • Przykłady zastosowań automatyzacji w codziennej pracy
 • Zarządzanie bezpieczeństwem danych
  • Ustawienia prywatności i ochrony danych
  • Zabezpieczenia konta i uwierzytelnianie wieloskładnikowe
 • Polityki i zgodność
  • Tworzenie i egzekwowanie polityk organizacyjnych w Microsoft Teams
  • Zarządzanie zgodnością z regulacjami (np. GDPR)
  • Monitorowanie i audytowanie aktywności w Teams
 • Optymalizacja pracy z Microsoft Teams
  • Najlepsze praktyki i strategie efektywnej pracy
  • Personalizacja ustawień i powiadomień
  • Wykorzystanie skrótów klawiszowych
 • Rozwiązywanie najczęstszych problemów
  • Radzenie sobie z problemami technicznymi
  • Wsparcie użytkownika i zasoby pomocy

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład i prezentacja multimedialna

Teoretyczne aspekty obsługi Microsoft Teams, przekazywane w tej formie, dostarczają uczestnikom niezbędnej wiedzy w sposób przystępny i zorganizowany.

2

Pokazy na żywo

Instruktorzy pokazują na żywo, jak korzystać z różnych funkcji Microsoft Teams, krok po kroku, demonstrując konkretne scenariusze użycia.

3

Ćwiczenia praktyczne

Uczestnicy samodzielnie wykonują zadania w Microsoft Teams, pod okiem instruktora, który udziela wsparcia i odpowiedzi na pytania.

4

Warsztaty grupowe

Uczestnicy pracują w małych grupach nad zadaniami lub projektami, wykorzystując Microsoft Teams do komunikacji i współpracy.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii