Obsługa reklamacji w sklepie obuwniczym

Uczestnik szkolenia “Obsługa reklamacji w sklepie obuwniczym” zdobędzie umiejętności efektywnego radzenia sobie z reklamacjami klientów, co przyczyni się do poprawy ich satysfakcji oraz lojalności wobec marki. Nauczy się również prawidłowych procedur postępowania w różnych sytuacjach reklamacyjnych, co pozwoli na zwiększenie efektywności pracy i unikanie typowych błędów.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Obsługa reklamacji w sklepie obuwniczym

Grupa docelowa szkolenia “Obsługa reklamacji w sklepie obuwniczym” to przede wszystkim pracownicy sklepów obuwniczych zajmujący się bezpośrednią obsługą klienta, tacy jak sprzedawcy, doradcy klienta oraz menedżerowie sklepów. Szkolenie jest również skierowane do osób odpowiedzialnych za obsługę posprzedażową i reklamacje, w tym pracowników działów obsługi klienta i jakości. Może być także przydatne dla właścicieli i zarządców sklepów obuwniczych, którzy chcą podnieść standard obsługi klienta w swoich punktach sprzedaży.

Idea szkolenia “Obsługa reklamacji w sklepie obuwniczym” opiera się na przekonaniu, że profesjonalna i skuteczna obsługa reklamacji jest kluczowym elementem budowania pozytywnego wizerunku marki i zwiększania lojalności klientów. Celem jest wyposażenie uczestników w praktyczne narzędzia i techniki niezbędne do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą pojawić się w trakcie procesu reklamacyjnego. Szkolenie ma na celu nie tylko nauczenie uczestników, jak prawidłowo reagować na reklamacje, ale również jak wykorzystać je do poprawy jakości oferowanych produktów i usług, co może przyczynić się do redukcji liczby przyszłych reklamacji. Ponadto, program ma na celu wzmocnienie świadomości pracowników na temat praw konsumentów i zobowiązań sprzedawcy wynikających z przepisów prawa.

zapisz się na szkolenie już teraz

Obsługa reklamacji w sklepie obuwniczym – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost efektywności operacyjnej – Zarówno pracownicy, jak i organizacja zyskują dzięki usprawnieniu procesów obsługi reklamacji, co przekłada się na szybsze rozwiązywanie problemów i lepsze zarządzanie czasem pracy.
 • Wzmocnienie kultury organizacyjnej skoncentrowanej na kliencie – Szkolenie podkreśla znaczenie klienta w działalności każdej firmy, wspierając budowanie kultury organizacyjnej, w której priorytetem jest zadowolenie klienta.
 • Podniesienie konkurencyjności firmy – Wysoki standard obsługi klienta, w tym efektywna obsługa reklamacji, stanowi ważny element wyróżniający firmę na rynku, co przyciąga nowych klientów i zwiększa jej konkurencyjność.
 • Rozwój umiejętności adaptacyjnych – Szkolenie przygotowuje pracowników do elastycznego reagowania na zmieniające się oczekiwania klientów i dynamiczny rynek, co jest korzystne zarówno dla nich samych, jak i dla organizacji.
 • Zwiększenie współpracy międzydziałowej – Wspólne zrozumienie procesów i wyzwań związanych z obsługą reklamacji sprzyja lepszej komunikacji i współpracy między różnymi działami organizacji.

Korzyści dla organizacji

 • Poprawa jakości obsługi klienta – Pracownicy będą lepiej przygotowani do profesjonalnego i empatycznego radzenia sobie z reklamacjami, co bezpośrednio wpływa na poziom satysfakcji klientów i ich postrzeganie marki.
 • Zwiększenie lojalności klientów – Skuteczna obsługa reklamacji może przekształcić niezadowolonego klienta w lojalnego ambasadora marki, co jest nieocenione w budowaniu długoterminowych relacji z klientami.
 • Podniesienie standardów pracy – Szkolenie wprowadza jednolite standardy postępowania w sytuacjach reklamacyjnych, co ułatwia zarządzanie i podnosi ogólną jakość pracy zespołu.
 • Rozwój kompetencji pracowników – Inwestycja w rozwój umiejętności pracowników przekłada się na ich większą motywację i satysfakcję z pracy, co z kolei może wpłynąć na zmniejszenie rotacji personelu.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności interpersonalnych – Szkolenie pozwala na doskonalenie zdolności komunikacyjnych, w tym słuchania aktywnego i empatii, co jest przydatne w każdej interakcji społecznej.
 • Zwiększenie pewności siebie – Wiedza i praktyczne umiejętności nabyte podczas szkolenia sprawiają, że pracownicy czują się pewniej w trakcie obsługi trudnych sytuacji z klientami, co zmniejsza poziom stresu związany z obawą przed konfrontacją.
 • Rozwój kompetencji zawodowych – Uczestnicy szkolenia zdobywają specjalistyczną wiedzę dotyczącą obsługi reklamacji, co zwiększa ich wartość na rynku pracy i otwiera drogę do awansu zawodowego.
 • Lepsze zrozumienie praw konsumenta – Pracownicy uczą się, jakie są prawa i obowiązki zarówno klientów, jak i sprzedawców, co pozwala im działać w sposób bardziej świadomy i zgodny z przepisami prawa.
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy – Umiejętność efektywnego radzenia sobie z reklamacjami i pozytywnego wpływania na doświadczenia klientów może znacząco zwiększyć poczucie spełnienia i satysfakcji zawodowej.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do obsługi klienta: znaczenie satysfakcji klienta i lojalności.
 • Podstawowe zasady komunikacji z klientami: empatia, aktywne słuchanie, asertywność.
 • Proces reklamacyjny: etapy, dokumentacja, odpowiedzialności pracowników.
 • Prawa konsumenta w kontekście reklamacji produktów obuwniczych.
 • Obowiązki sprzedawcy zgodnie z przepisami prawa konsumenckiego.
 • Procedury reklamacyjne zgodne z prawem: wymiana towaru, zwrot pieniędzy, naprawa.
 • Psychologiczne aspekty reklamacji: emocje klienta i pracownika.
 • Radzenie sobie ze stresem i trudnymi emocjami w trakcie obsługi reklamacji.
 • Budowanie pozytywnych relacji z klientami w trudnych sytuacjach.
 • Metody i techniki skutecznej komunikacji z niezadowolonym klientem.
 • Negocjacje i mediacje w procesie reklamacyjnym.
 • Użycie języka korzyści i pozytywne formułowanie komunikatów.
 • Scenariusze i case studies: analiza i rozwiązywanie typowych przypadków reklamacji.
 • Wykorzystanie systemów informatycznych w obsłudze reklamacji.
 • Monitorowanie i analiza reklamacji: narzędzia do ciągłego doskonalenia jakości obsługi.
 • Wykorzystanie reklamacji jako szansy na poprawę produktów i usług.
 • Komunikacja sukcesów i zmian wprowadzonych w wyniku reklamacji klientów.
 • Przykłady dobrych praktyk z branży obuwniczej i poza nią.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykłady interaktywne

Przedstawienie teoretycznych podstaw obsługi reklamacji, praw konsumenta oraz technik komunikacji. Wykład jest  wzbogacony o interaktywne elementy, takie jak pytania do grupy czy dyskusje, aby zwiększyć zaangażowanie i lepsze zrozumienie materiału.

2

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych lub hipotetycznych sytuacji reklamacyjnych, które mogą wystąpić w sklepie obuwniczym. Metoda ta pomaga uczestnikom zrozumieć złożoność i różnorodność możliwych scenariuszy oraz uczy ich, jak stosować teoretyczną wiedzę w praktyce.

3

Ćwiczenia praktyczne i symulacje

Uczestnicy mają możliwość bezpośredniego zastosowania nabytych umiejętności poprzez odgrywanie ról w symulowanych scenariuszach reklamacyjnych. Ćwiczenia te rozwijają umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne i radzenia sobie ze stresem.

4

Dyskusje grupowe

Zachęcanie uczestników do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk związanych z obsługą reklamacji. Dyskusje te dotyczą również wyzwań, z którymi spotykają się pracownicy, i wspólnego szukania rozwiązań.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.